Denne side anvender cookies. Du accepterer dette ved at fortsætte, men du kan ændre dine cookies-indstillinger til enhver tid.

FORTROLIGHEDSPOLITIK

Opdateret: 11. august 2011

Denne fortrolighedspolitik (sammen med vores brugsbetingelser samt andre dokumenter, der er henvist til heri) udgør det grundlag, hvorpå alle personlige oplysninger, som vi indsamler fra dig, eller som du giver til os via Hays.dk samt andre af Hays-koncernens websites, vil blive behandlet af os. Læs venligst nedenstående grundigt igennem for at forstå vores synspunkter og fremgangsmåde vedrørende dine personlige oplysninger, og hvordan vi behandler dine personlige oplysninger.

Hvad sker der, hvis denne fortrolighedspolitik ikke accepteres?
Hvis vores behandling af personlige oplysninger på den måde, som er beskrevet i denne fortrolighedspolitik, ikke kan accepteres, skal der ikke gives nogen personlige oplysninger til os.

Hvem er dataansvarlig?
Hays Specialist Recruitment A/S er dataansvarlig i henhold til lov om behandling af personoplysninger.

Hays Specialist Recruitment (Denmark) A/S
Kongens Nytorv 8

1050 København K

CVR-nr.: 30 90 88 48
Tlf.: + 45 33 38 32 00
E-mail: copenhagen@hays.com

Vi forsikrer, at de oplysninger, som vi modtager, vil blive behandlet på en forsvarlig og lovlig måde samt med dygtighed og omhyggelighed og kun vil blive brugt til de formål, der er anført i denne fortrolighedspolitik.

Hvilke oplysninger indhenter vi? Hvordan bruger vi oplysningerne?
Vi indsamler oplysninger om dig, både personlige oplysninger (såsom dit navn og kontaktoplysninger) samt følsomme personlige oplysninger, såfremt du har givet sådanne oplysninger i dit CV. De personlige oplysninger og de følsomme personlige oplysninger vil blive gemt, behandlet, brugt og videregivet af os på følgende måde:

For at stille vores rekrutteringsydelser til din rådighed og for at gøre rekrutteringsprocessen lettere.

• For at parre oplysninger om dig med ledige stillinger, som vi mener vil kunne passe dig
• For at sende dine oplysninger til kunder med henblik på at søge om en stilling eller med henblik på at vurdere din egnethed til stillingen
• For at gøre dig i stand til indsende dit CV, søge stillinger online eller med henblik på at abonnere på meddelelser om jobs, som vi mener kan være af interesse for dig
• For at give dig mulighed for at deltage i videreuddannelse online på specialistniveau
• For at give dig mulighed for at deltage i de interaktive elementer af vores ydelse, såfremt du vælger dette
• For at markedsføre vores komplette udvalg af rekrutteringsydelser til dig (fast stilling, vikariat, kontrakt, outplacement samt outsourcing af rekrutteringsprocessen)
• For at gøre os i stand til at udvikle og markedsføre andre produkter og ydelser, som du har accepteret at blive kontaktet om
• For at forbedre vores kundeservice og for at gøre vores ydelser mere værdifulde for dig (herunder tilpasning af vores website og vores koncernforbundne selskabers websites, når du logger på, for at berige din oplevelse)
• For at sende dig oplysninger om rapporter, reklamefremstød, tilbud, netværks- og kundearrangementer samt generelle oplysninger om de brancher, som vi mener vil være af interesse for dig i de tilfælde, hvor du har accepteret at blive kontaktet med et sådant formål
• For at besvare dine spørgsmål og forespørgsler
• Til tredjemand, hvor vi har engageret dem til at levere ydelser, som du eller vores kunde har anmodet om, såsom anbefalinger, kvalifikationer, undersøgelser om kriminel baggrund, bekræftelse af oplysninger, som du har videregivet fra tredjemand, psykometriske undersøgelser eller færdighedsprøver
• Til tredjemand, som udfører arbejde på vores vegne, og som tillige leverer ydelser til os, såsom rådgivere, IT-konsulenter, der udfører tests og udviklingsarbejde på vores kundesystemer, konsulent- og forbehandlingsfirmaer samt outsourcingspartnere
• Til tilsynsmyndigheder eller retshåndhævende myndigheder, såfremt vi i god tro mener, at vi skal videregive oplysninger i henhold til lovgivningen i forbindelse med opklaringen af kriminalitet, opkrævning af skatter eller afgifter, for at overholde gældende lovgivning eller en domstolsafgørelse eller i forbindelse med retssager
• For at anvende dine oplysninger i anonymiseret form til at kontrollere, at vores politik om ligebehandling overholdes
• For at opfylde vores forpligtelser i henhold til kontrakter, der er indgået mellem dig og os

 

Såfremt du ikke ønsker, at vi benytter dine oplysninger på denne måde, skal du afkrydse den pågældende kasse/boks på den blanket, som vi bruger til at indsamle dine oplysninger. Såfremt der ikke er nogen kasse/boks, vil vi benytte dine oplysninger som anført i denne fortrolighedspolitik. Vi vil dog ikke benytte dine oplysninger til markedsføringsmæssige formål eller videregive dine oplysninger til tredjemand til markedsføringsmæssige formål uden dit forudgående, udtrykkelige samtykke, medmindre en sådan brug eller videregivelse er lovlig uden dit forudgående, udtrykkelige samtykke.
Det kan hænde, at vi fra tid til anden vil spørge om din godkendelse til at behandle, bruge eller videregive dine oplysninger til andre formål end dem, der er anført ovenfor.
Det kan tillige hænde, at vi vil videregive dine oplysninger til Hays-koncernen - hvis adresser kan findes på www.hays.com - eller give Hays-koncernen adgang til sådanne oplysninger, for at de kan bruge dine personlige oplysninger på samme måde, som vi behandler, bruger og videregiver dine oplysninger på som beskrevet ovenfor.
Vi forbeholder sig ret til at overdrage dine oplysninger til tredjemand i tilfælde af salg, fusion, likvidation, bobehandling eller en overdragelse af alle eller hovedsageligt alle vores aktiver, såfremt den pågældende tredjemand forpligter sig til at overholde denne fortrolighedspolitiks vilkår, og såfremt den pågældende tredjemand kun benytter dine personlige oplysninger til de formål med henblik på hvilke, du gav dem til os. Du vil blive underrettet i tilfælde af en sådan overdragelse, og du vil få mulighed for at melde dig ud.

Hvor vil dine oplysninger blive opbevaret? Hvor vil oplysningerne være tilgængelige fra?
De personlige oplysninger, som du giver os (herunder følsomme personlige oplysninger), kan være tilgængelige for andre selskaber i Hays-koncernen, kunder og tredjemand som anført ovenfor. Nogle af disse Hays-selskaber, kunder og tredjemænd er beliggende uden for det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, for eksempel i Indien. Dine personlige oplysninger vil derfor blive sendt til eller der vil blive givet adgang hertil uden for det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Når vi overfører dine personlige oplysninger til et land uden for det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, vil vi tage skridt til at sikre os, at din ret til fortrolighed fortsat er beskyttet som anført i denne fortrolighedspolitik.

Hvordan finder jeg ud af, hvilke oplysninger vi opbevarer? Kan jeg ændre mine oplysninger eller kræve, at oplysninger bliver slettet? Kan jeg opsige mit abonnement på jeres ydelser?
Du kan bede os om at oplyse hvilke oplysninger, som vi på et hvilket som helst tidspunkt opbevarer om dig og bede os om at ændre, opdatere eller slette sådanne oplysninger. Derudover kan du protestere imod behandlingen. Det kan hænde, at vi vil bede dig om at bekræfte din identitet og om yderligere oplysninger om din forespørgsel. Derudover har vi ret til at opkræve et administrationsgebyr for denne ydelse. Et gebyr på 10 kr. pr. side kan blive opkrævet for at opfylde forespørgslen. Gebyret må dog ikke overstige kr. 200 i alt. Såfremt lovgivningen tillader det, kan det hænde, at vi vil afvise din forespørgsel og anføre vores grunde hertil. Vi vil bestræbe os på at opfylde din forespørgsel inden for den tidsramme, som er fastsat i lov om behandling af personoplysninger.

Du kan på et hvilket som helst tidspunkt afmelde meddelelser om jobs og markedsføringsmateriale. Såfremt du ønsker at kontakte os vedrørende ovenstående, kan du enten sende en e-mail til copenhagen@hays.com eller sende et brev til Hays Specialist Recruitment (Denmark) A/S, Frederiksholms Kanal 4, 1220 København K.

Hvor længe vil vi opbevare dine oplysninger?
I henhold til lovgivningen skal vi opbevare dine oplysninger så længe, det er nødvendigt for at overholde vores forpligtelser i henhold til lovgivningen og vores kontraktmæssige forpligtelser. Derudover vil vi opbevare dine oplysninger i henhold til vores saglige formål som dataansvarlig.

Vi vil bestræbe os på at sikre, at dine personlige oplysninger vedligeholdes og opdateres. Du er imidlertid forpligtet til at informere os om enhver ændring til dine personlige oplysninger for at sikre, at oplysningerne er opdaterede, og vi vil opdatere eller slette dine personlige oplysninger i henhold hertil.

Fremsendelse af oplysninger til os over Internettet
Dine oplysninger opbevares på vores servere, der er hostet af os eller vores internetudbyder. Overførsel af oplysninger via Internettet er ikke fuldstændig sikker. Dog er overførslen af følsomme personlige oplysninger og cpr-nr. til og fra vores Website krypteret. Selvom vi bestræber os på at beskytte dine personlige oplysninger på bedst mulig måde, kan vi ikke garantere for sikkerheden i forbindelse med overførslen af dine oplysninger til vores Website.

Sådan indsamler og samler vi oplysninger om besøgende på vores websites
Vi indsamler også oplysninger om den måde, som jobsøgende og besøgende bruger vores website på med henblik på at forbedre vores ydelser. De oplysninger, som vi indsamler i denne forbindelse, bruges ikke på en sådan måde, at individuelle personer kan identificeres, og vi bruger oplysningerne til bedre at forstå vores brugere og til at klarlægge en samlet udvikling, de mest populære sider m.v. for alle websitets brugere. Det kan være, at vi udveksler disse samlede oplysninger med udvalgte tredjemænd for at hjælpe med sådanne formål, såfremt du har givet dit samtykke hertil. Det kan også hænde, at vi vil udføre markedsføringsmæssig profilering med henblik på at identificere ydelser eller jobs, som kan have din interesse.

Cookies
En cookie er en lille datafil, der sendes fra en webserver til en anden webserver, når den pågældende browser besøger serverens website.

Vi indhenter oplysninger om din generelle brug af Internettet ved at bruge en cookiefil, der gemmes på din computers harddisk. Cookies hjælper os med at forbedre vores website og til at levere en bedre og mere personlig ydelse.

Cookies gør os i stand til:
• At huske dit login
• At genkende dig, når du vender tilbage til vores website
• Generelt at følge trafikken på websitet (d.v.s. individuelle personer identificeres ikke)
• At følge kampagner
• At opbevare oplysninger om besøg, såsom din seneste søgning

Du kan nægte at acceptere cookies ved at aktivere indstillingen på din browser, som gør dig i stand til at afvise cookies. Det er muligt på de fleste browsere at afvise cookies. Det er dog sandsynligt, at afvisningen af cookies vil begrænse din brug af vores hjemmeside. 

Hotjar

Denne hjemmeside bruger de services, som Hotjar Ltds yder. Blandt Hotjars services er Heatmaps, Visitor recordings, Funnels, Form Analysis, Feedback Polls, Surveys og Recruiters. De oplysninger, der genereres af sporingskoden og cookie'en  om din brug af hjemmesiden overføres til og lagres hos Hotjar på servere i Irland. De oplysninger, som Hotjar indsamler gennem sporingskoden omfatter:  

  • Enhedsspecifikke data

 De følgende oplysninger kan indsamles via din enhed og browser:

 

o   din enheds IP-adresse (indsamlet og lagret i anonymeret format

o   din e-mailadresse med både for- og efternavn  

o   enhedens skærmstørrelse 

o   enhedstype (unik enhedsidentifkation) og oplysninger om browser

o   geografisk placering (kun land)

o   foretrukne sprog til visning af hjemmesiden 

 

  •    Indsamling af data

   De oplysninger, der gives ved brugen af Hotjar bliver automatisk registreret på vores 

   servere. Oplysningerne omfatter:

 

o   referring domains 
 
o   de hjemmesider, der er besøgt
 
o   geografisk placering (kun land)
 
o   foretrukne sprog til hjemmesiden 
 
o   dato og tidspunkt for hvornår siderne på hjemmesiden blev besøgt 
 
 
Hotjar vil bruge oplysningerne til at evaluere din brug af hjemmesiden, udarbejde rapporter om aktiviteter på hjemmesiden til operatørerne og tilbyde andre services i forbindelse med aktiviteten på hjemmesiden og brugen af internettet. Hotjar bruger en række forskellige services fra tredjeparter, herunder Google Analytics og Optimizely. Disse services kan indhente oplysninger, der sendes fra din browser som en del af en anmodning til hjemmesiden - som fx cookies eller jeres IP-anmodning. Oplysninger om hvordan Google Analytics og Optimizely indsamler og bruger dine oplysninger fremgår af deres datapolitik. Hvis du fortsætter med at bruge denne hjemmeside, giver du dit samtykke til, at Hotjar, og de tredjeparter, som Hotjar bruger, bruger ovennævnte data i overensstemmelse med deres individuelle datapolitikker. De cookies, som Hotjar bruger, har forskellig varighed; nogle varer 365 dage, andre varer kun for den enkelte session.   
 

Hvis du ønsker at framelde dig, skal du bruge følgende link:

https://www.hotjar.com/opt-out

Links til andre websites
Vær venligst opmærksom på at såfremt du klikker på et link, en bannerreklame eller RSS-feeds, kan du blive overført til et andet website, hvor behandlingen af personlige oplysninger kan være forskellig fra denne fortrolighedspolitik. Det er dit ansvar at tjekke andre websites fortrolighedspolitikker for at sikre dig, at du er tryg ved, at dine personlige oplysninger bliver brugt i henhold til sådanne tredjemænds fortrolighedspolitikker. Vi påtager os intet ansvar for og har ingen kontrol over andres websites, links, reklamer, RRS-feeds eller oplysninger, der indgives eller indsamles af tredjemand.

Ændringer til vores fortrolighedspolitik
Ændringer til denne fortrolighedspolitik vil blive offentliggjort på dette website, således at du altid er klar over, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi bruger dem og under hvilke omstændigheder, vi eventuelt måtte videregive dem. Såfremt vi på et hvilket som helst tidspunkt beslutter os for at bruge personlige oplysninger på en måde, der væsentligt adskiller sig fra hvad, der er anført i denne fortrolighedspolitik, eller fra hvad vi har meddelt dig på det tidspunkt, hvor oplysningerne blev indhentet, vil vi underrette dig herom pr. e-mail, og du kan derefter vælge, hvorvidt du ønsker, at vi behandler dine oplysninger på den nye måde.