Skip to content
Hays - Recruiting experts worldwide
  1. Jeg er
    Jeg er

Ingen lønhop ved jobskifte

Den traditionelle vej til højere løn har været jobskifte, men den smutvej er nu ved at lukke. Løn er nemlig ikke længere til rådighed som virksomhedernes foretrukne lokkemiddel, og det får arbejdsmarkedets dygtigste til at blive i deres stillinger. 
 
Virksomhederne har ikke længere råd til at konkurrere på løn ved ansættelse af nye dygtige medarbejdere. Det gør det vanskeligere at få de mest attraktive kandidater til at skifte jobs, nemlig dem, der gør det rigtig godt i deres nuværende stilling. Samtidig giver det karrieremuligheder for dem, som ikke har lønnen som vigtigste pejlemærke – eksempelvis dem, der ser en aktuel stilling som et skridt opad i forhold til deres nuværende position samt de aktivt jobsøgende.
 
Der er to sider at dette. De fleste virksomheder vil gerne have fat i kandidater, der udmærker sig positivt i en lignende stilling hos deres konkurrenter eller i relaterede brancher. Medmindre disse kandidater sidder på en brændende platform af den ene eller anden årsag, så har langt de fleste kandidater en forventning om lønstigning ved jobskifte.
 
”Fordelen er, at de yngre har lettere ved at komme ind på de spændende jobs, fordi de ikke har så store krav til løn. Omvendt gør arbejdsgivernes modvilje mod højere løn, at arbejdsmarkedets bliver mere trægt. Når virksomhedernes ikke længere kan tiltrække kandidater fra andre virksomheder med en væsentligt højere løn som gulerod, så vælger mange at blive i deres nuværende stilling,” siger Annbritt Klausen, der er Business Director hos rekrutteringsvirksomheden HAYS.
 
Mens lønningerne steg moderat med 1,1 procent i 2011, faldt købekraften med knap 3 procent. Dermed dalede realindkomsten 4.309 kroner for en gennemsnitlig dansk lønmodtager sidste år, viser seneste tal fra Danmarks Statistik. Tendensen ser ud til at fortsætte for 2012, mener Annbritt Klausen, og det får folk til at holde fast i deres stillinger og udskyde de mere dristige karriereskift.
 
”Det er altid et sats at sige ja til en ny stilling. Man opgiver trygheden ved det kendte, og det kræver en belønning, som traditionelt har bestået af en ny titel og ikke mindst en højere løn. Men hvis ikke lønhoppet er der, og det eneste, man med sikkerhed får, er en ny og ukendt hverdag, så venter de fleste og ser tiden an,” oplever Annbritt Klausen.
 
Løn er langt fra den eneste faktor, når kandidater vælger at gå til samtale i en anden virksomhed. Langsigtet karriereudvikling, både personlig og faglig, tryghed i ansættelsen og fleksibilitet er stadig vægtige forhold, hvorfor det er særdeles vigtigt, at virksomheder fremhæver disse parametre. - Men virksomhedernes løntilbageholdenhed er nu så markant, at det kan aflæses direkte i kandidaternes vilje til at overveje jobskift.
 
For yderligere information kontakt venligst:
Business Director Annbritt Klausen
T: +45 33 15 56 00
E: annbritt.klausen@hays.com
|