Skip to content
Hays - Recruiting experts worldwide
  1. Jeg er
    Jeg er

Ny trend: Lynhurtige ansættelser

Virksomhederne kan ikke vente på den rette arbejdskraft og derfor speedes rekrutteringsforløbene op. For at kunne levere de rette kandidater i ekspresfart tager rekrutteringsbranchen nye metoder i brug fra udlandet, som sikrer lynhurtige ansættelsesprocesser. Annoncering springes over, og rekrutteringsfirmaerne finder kandidaterne allerede inden, jobbet bliver opslået. Det sparer virksomhederne for nogle få men kostbare uger.
 
Hvor virksomhederne tidligere annoncerede en nyopslået stilling, ventede på svar og derefter holdt samtaler, går flere og flere virksomheder nu direkte til rekrutteringsfirmaer og efterspørger relevante kandidater.
 
På trods af at markedet, ligesom arbejdsmarkedets analyse udarbejdet i foråret viser, er præget af arbejdsløshed, så er kandidater inden for visse områder fortsat i meget høj kurs. Her kan det være risikabelt at satse på, at den helt rigtige kandidat ser stillingsopslaget og motiveres til at bruge tid på at søge stillingen. Og de virksomheder, der har en ledig stilling, hvor de går efter en helt specifik profil i et marked, hvor der er forholdsvis mange arbejdsløse, har ikke altid ressourcerne til at annoncere stillingen for dernæst at gennemgå i visse tilfælde flere 100 ansøgere. De ønsker at blive præsenteret for et felt af topkandidater og det skal gå hurtigt.
 
Mange forbinder headhunting med en omkostningstung rekrutteringsmulighed, der ofte strækker sig over 3-6 måneder og primært anvendes til topposterne i virksomheden. I udlandet er billedet dog lidt anderledes. Ser vi på f.eks. England og Australien, så bliver langt flere stillinger besat ved hjælp fra rekrutteringsvirksomheder eller interne ”Recruiters” frem for annoncering, end det er tilfældet herhjemme, og samtidig er der en tydelig tendens i, at kunderne først betaler, når de får varen, dvs. når de har fået en kandidat ansat. Dertil forbeholder de sig retten til at få leveret kandidater fra flere forskellige kilder, således at de opnår volumen i kandidatfeltet hurtigst muligt, samt undgår at binde sig til en samarbejdspartner, der viser sig ikke at være leveringsdygtig.
 
Denne trend ses i stadig større grad i Danmark, og det tvinger rekrutteringsbranchen herhjemme til at udvikle nye produkter med anderledes processer og afregningsformer.
 
”Det er helt klart en tendens, at hastigheden er øget i rekrutteringsprocesserne. Virksomheder ønsker ikke at vente i månedsvis, før de præsenteres for et felt af relevante kandidater. Når det brænder på, så skal der handles, og især de udenlandske virksomheder finder det danske rekrutteringsmarked lidt stift og gammeldags. De efterspørger tidsbesparende fremgangsmåder, som vi hidtil næsten udelukkende har set i udlandet,” siger Annbritt Klausen, der er Business Director hos rekrutteringsvirksomheden HAYS.
 
Fremgangsmåden betyder, at rekrutteringsvirksomhederne konstant skal vedligeholde databaser og netværkmed interessante kandidater, og det stiller nye krav til rekrutteringsvirksomhedernes processer, kendskab til markedet og kandidaternesamt viden om kundernes behov – allerede før de opstår.
 
”For at kunne leve op til virksomhedernes forventninger kræves et godt markedskendskab, hvor vores konsulenter selv er specialister inden for de områder, vi beskæftiger os med. Det er nødvendigt for at kunne forstå vores kunders behov og samtidig kunne opbygge et netværk blandt kandidaterne,” fortæller Annbritt Klausen.
 
Det er især manglen på specialister med konkret erfaring og specialistviden inden for IT, økonomi, salg samt ingeniører, der driver de nye rekrutteringsformer. Disse kandidater udfylder i mange tilfælde nøglepositioner i dansk erhvervsliv, og det er dyrt at skulle vente på den rette, hvorfor det er afgørende, at man fra starten af gør sig klart, hvorledes man bedst muligt får stillingen besat med den rette kandidat og inden for en rimelig tidshorisont.
 
”Disse meget eftertragtede personer kan i mange tilfælde lige så godt findes i udlandet, og det ved virksomhederne. De sociale netværk har gjort tilgange til kandidater lettere end tidligere, hvilket betyder, at den danske rekrutteringsbranche i løbet af få år er kommet i international konkurrence, hvorfor vi er nødt til at tilpasse os til de services og fremgangsmåder, som findes på det globale rekrutteringsmarked, hvis ikke vi skal blive overhalet indenom.” siger Søren Dahl, der er direktør for HAYS i Danmark
 
For yderligere information venligst kontakt:
Adm. direktør Søren Dahl
T: +45 33 15 56 00
E: soren.dahl@hays.com
|