Skip to content
Hays - Recruiting experts worldwide
  1. Jeg er
    Jeg er

Arbejdsmarkedsrapport: Høj arbejdsløshed og mangel på kvalificeret arbejdskraft verden over

En ny rapport viser, at der til trods for høj arbejdsløshed globalt set mangler arbejdskraft. Misforholdet skyldes et for lavt uddannelsesniveau, ufleksible arbejdsmarkeder og for lidt international konkurrence.

 

 
Verden står i dag over for et økonomisk paradoks. På den ene side oplever mange lande høj og stigende arbejdsløshed, og på den anden side mangler landene kvalificeret arbejdskraft. Det viser en ny, stor rapport fra den globale rekrutteringsgruppe, Hays plc.
”Rapporten illustrerer et større paradoks på mange arbejdsmarkeder verden over. Mange lande lider under høj arbejdsløshed, mens arbejdsgiverne samtidig kæmper for at få besat de ledige stillinger med faglærte. Der er omfattende mangel på de færdigheder, som kunne give en økonomisk vækst og dermed skabe muligheder for de arbejdsløse,” siger Alistair Cox, der er Chief Executive i Hays.
 
USA og Tyskland hårdest ramt
Rapporten, som er produceret i samarbejde med Oxford Economics, udpeger også en række faktorer, som har udløst den nuværende situation. Hvert land står over for specifikke udfordringer, men generelt er ufleksible arbejdsmarkeder, for lidt global konkurrence om talenter og på lønninger samt utilstrækkelig uddannelse de vigtigste sten på vejen. 16 af de 27 undersøgte lande lider under arbejdsmarkedsstramninger til trods for den globale, økonomiske nedgang. Det medfører løninflation og efterlader mange værdifulde roller ubesatte, hvilket begrænser den økonomiske vækst. Værst ramt er Tyskland og USA, som til trods for høj arbejdsløshed i udtalt grad mangler specialiseret arbejdskraft. I den anden ende af skalaen ligger de svage arbejdsmarkeder fra euroområdet, hvor lande som Italien og Belgien oplever færrest begrænsninger i forhold til at ansætte højt kvalificerede fagfolk.
 
Uddannelse og indvandring
Hays rapport foreslår en langsigtet handlingsplan for at bekæmpe det eksisterende misforhold mellem kvalifikationer, tilgængelighed og efterspørgsel. Først og fremmest bør verdens regeringer fokusere på at få udviklet de færdigheder, som kræves for at få fremdrift i økonomien, og gøre en indsats for at tiltrække relevant arbejdskraft igennem målrettet indvandring – herunder revidere landenes visumregler. For det andet skal arbejdsgiverne skattemæssigt tilskyndes til at efteruddanne deres medarbejdere, og som det tredje foreslår Hays, at de politiske beslutningstagere i samarbejde med arbejdsgivere og uddannelsesmyndigheder skaber nogle rammer, som øger de unges incitament til at erhverve sig de færdigheder, der er mest brug for på nationalt og internationalt plan.
 
Hays Global Skills Index 2012
Hays Global Skills Index 2012 er et unikt barometer for markedsdynamik og tilgængelighed af professionelle kompetencer i 27 væsentlige økonomier i verden – baseret på en analyse af blandt andet uddannelsesniveau, arbejdsmarkedsfleksibilitet og lønudgifter til højtuddannede.
”At finde den rette person til en stilling kan forandre en forretning såvel som en persons liv. Med rapporten og vores anbefalinger har vi til hensigt at provokere til debat og engagement fra regeringer og internationale organer omkring det nuværende misforhold mellem de globale kompetencer. Vores forslag vil hjælpe med at skabe flere jobs, stimulere den økonomiske vækst og potentielt medføre beskæftigelse for millioner af mennesker,” lyder det fra Alistair Cox.
 
 
Om Hays plc
Hays plc-gruppen er en globalt ledende, professionel rekrutteringskoncern. Koncernen opererer på tværs af den private og den offentlige sektor og beskæftiger sig med permanente ansættelser, projektansættelser og vikariater. Hays har 7800 ansatte, der opererer fra 245 kontorer i 33 lande.
 
Om Oxford Economics
Oxford Economics er et af verdens førende, uafhængige, globale prognose-firmaer, der laver fremskrivninger, analyse og data om 190 lande, 85 industrielle sektorer og over 2.500 subregioner og byer.
 
For yderligere oplysninger kontakt venligst:
 
Morten Andersen
Business Director
 
22 38 88 30
Morten.andersen@hays.com
|