Skip to content
Hays - Recruiting experts worldwide
  1. Jeg er
    Jeg er

Specialiseret arbejdskraft kan blive en mangelvare i Danmark

Danmark er blandt den tredjedel af verdens lande, som endnu ikke lider under vedvarende mangel på specialiseret arbejdskraft. En ny rapport viser dog, at Danmark kan få vanskeligt ved at rekruttere kvalificerede arbejdstagere fremover på grund af lønpresset blandt især akademikere

Mange lande oplever høj og vedvarende arbejdsløshed, samtidig med at flere industrier i de pågældende lande har vanskeligt ved at finde specialiseret arbejdskraft til at besætte de stillinger, som er ledige. Det er en af konklusionerne i en ny rapport, som er udarbejdet af den internationale rekrutteringsvirksomhed Hays i samarbejde med Oxford Economics. Hays Global Skills Index måler adskillige nøgletal, der bestemmer et lands adgang til specialiseret arbejdskraft – herunder styrken og udholdenheden i landets økonomi, arbejdsmarkedets tilstand, kvaliteten af og fleksibilitet i uddannelserne samt udbuddet og efterspørgslen på arbejdskraft.
 
Danmark ikke i farezonen – endnu
På indekset fik Danmark resultatet 4,3 på en 10 points skala. Et resultat på over 5,0 indikerer, at arbejdsgiverne har svært ved at finde de nøglekompetencer, de har behov for, og at der er forskellige forhindringer i arbejdsmarkedet – mens et resultat på under 5,0 indikerer et velfungerende arbejdsmarked uden de store begrænsninger i forhold til den specialiserede arbejdskraft. Danmarks resultat på 4,3 viser, at vi stadig ikke er i farezonen, men vi ligger så tæt på de 5,0, at der er grund til at være opmærksom på udviklingen.
 
Danske nøgleindikatorer
Fire nøgleindikatorer for Danmark ser således ud:
 
  1. Det samlede lønpres ligger på 4,7. Denne score indikerer, at lønningerne generelt følger inflationen.
  2. Mht. Arbejdsmarkedets fleksibilitet er Danmark rigtig godt med. Arbejdsmarkedslovgivningen er meget fleksibelt, og der er åbent for indvandring af kvalificeret arbejdskraft, så her opnår vi en score på 2,7.
  3. Lønpresset blandt akademikere er et af de områder, der kræver bevågenhed. Her scorer Danmark 6,2, hvilket indikerer, at lønningerne blandt akademikere er hurtigere voksende end hos ikke-akademikere.
  4. Når det gælder lønpresset i de højtspecialiserede industrier generelt, står det til gengæld godt til. En score på3,3 viser, at lønningerne ikke er hurtigere stigende i de højtspecialiserede industrier, end det er tilfældet i de øvrige industrier.
 
Morten Andersen, der er Business Director hos Hays i Danmark, uddyber:
”Det er vigtigt, at Danmark bevarer fleksibiliteten på arbejdsmarkedet og uddanner i de brancher, hvor der i fremtiden vil være behov for arbejdskraft. Vi skal fokusere på at fastholde og fortsat tiltrække profiler med specialiserede kompetencer til Danmark,” siger han.
 
Hays Global Skills Index 2012
Hays Global Skills Index 2012 gennemgår data fra 27 lande for at hjælpe arbejdsgivere, medarbejdere og politikere med at forstå dynamikken i deres arbejdsmarkeder og for at drage sammenligninger på tværs af landene. Rapporten kan hentes på www.hays-index.com.
 
Om Hays i Danmark
Hays Specialist Recruitment Danmark er et datterselskab ejet af Hays plc, som har været toneangivende i rekrutteringsbranchen i mere end 35 år. Med en årlig omsætning på over 2,1 milliarder pund er Hays Specialist Recruitment den største specialist-rekrutteringskoncern i verden.
 
For yderligere oplysninger kontakt venligst:
 
Morten Andersen
Business Director
 
22 38 88 30
 
 
 
 
|