Skip to content
Hays - Recruiting experts worldwide
  1. Jeg er
    Jeg er

Langtidsledighed svækker det danske arbejdsmarked

Arbejdsløsheden stiger globalt, fordi arbejdsstyrken ikke har de fornødne kvalifikationer. Det viser en ny rapport fra Hays, som konkluderer, at problemet ikke kun handler om økonomisk krise, men om at uddannelsessystemer og virksomheder undlader at udvikle de kompetencer, erhvervslivet har behov for. Det gælder også Danmark, hvor langtidsledigheden presser arbejdsmarkedet.


 

Hays Global Skills Index har i år fået titlen: ’The Great Talent Mismatch’, fordi der globalt er uoverensstemmelse mellem den talentmasse, som er til rådighed, og den, der er behov for. 18 ud af 30 førende økonomier mangler kvalificeret arbejdskraft, hvilket betyder, at arbejdsløsheden og antallet af ubesatte stillinger stiger samtidigt. Og her er en vigtig pointe, at den økonomiske krise ikke løber med hele æren for misæren. Rapporten fremhæver, at virksomheder og regeringer bærer et fælles ansvar for at udvikle netop de færdigheder i arbejdsstyrken, erhvervslivet efterspørger.

Svagt pres på dansk arbejdsmarked

Den globale rekrutteringsgruppe, Hays plc, har i samarbejde med Oxford Economics udarbejdet Hays Global Skills Index 2013. Her får hvert land en score på mellem 0 og 10 som udtryk for, hvor presset arbejdsmarkedet er – jo højere score desto mere vanskeligt er det at finde relevant, faglært arbejdskraft. Scoren fremkommer via analyser af områder som uddannelsesniveau, arbejdsmarkedets fleksibilitet og lønpres. Danmark opnår en score på 4.2, hvilket udtrykker et relativt svagt pres på arbejdsmarkedet. En af de faktorer, som trækker i den forkerte retning, er langtidsledigheden, der er steget med omkring en fjerdedel i løbet af de sidste fire år. – Og så kan efterdønningerne af finanskrisen fortsat mærkes:

Begyndende lønpres

”Arbejdsløsheden nåede et lavpunkt i efteråret 2008 med en ledighed på mindre end to procent. Den aktuelle ledighed er på mere end syv procent som resultat af den økonomiske afmatning. Bruttonationalproduktet er endnu ikke kommet sig og ligger udtrykkeligt under 2008-niveau, så økonomien lider stadig under krisen,” lyder det fra Morten Andersen, Business Director i Hays Danmark.
At Danmark trods alt ender med en placering i den bedre halvdel, skyldes blandt andet, at selv om lønnen stiger hurtigere end produktiviteten, er lønpresset både generelt og i forhold til den højt kvalificerede arbejdskraft endnu ikke massivt.

Uddannelses- og beskæftigelsespolitik ikke erhvervsrettet nok

”Vi forventer ingen væsentlige ændringer på arbejdsmarkedet i 2013, men har kunnet registrere en stigning i antallet af jobopslag, hvilket vi ser som et positivt tegn,” siger Morten Andersen.
Hvis kurven for alvor skal knække, kræver det imidlertid handling fra både regering og erhvervsliv. Uddannelsespolitikken skal i langt højere grad understøtte erhvervslivet, så arbejdsstyrken kan matche arbejdsgivernes kvalifikationskrav. Og arbejdsmarkedspolitisk skal der sættes ind på at sikre, at den bredest mulige gruppe af faglærte arbejdere på tværs af generationer er aktiv på arbejdsmarkedet.
”Udbuddet af mennesker med de rette kvalifikationer er grundlaget for enhver succesfuld organisation, og det at finde den rette person til et job kan forvandle såvel virksomheder som folks liv og gøre samfundet stærkere,” opsummerer Hays’ internationalt administrerende direktør, Alistair Cox.

Pressekontakt

Morten Andersen
Business Director
Tlf. +45 22 38 88 30
morten.andersen@hays.com

|