Freelancers og fastansatte arbejder sammen

Sådan leder du en
Blandet arbejdsstyrke

Kontakt os

På trods af en stærk tradition for, at danske arbejdere generelt er fastansatte, oplever vi, at vikarer, projektansatte og freelancere bliver mere og mere normale på arbejdspladser i hele Danmark. Men selvom både arbejdstagere og arbejdsgivere er begyndt at se fordelene ved fleksibiliteten, kommer midlertidig arbejdskraft også med anderledes udfordringer, som man som leder skal være opmærksom på.

Hjælp med rekrutteringen?


Vi tilbyder rekruttering af både fastansatte og freelancers, samt komplette workforce solutions.

Hvad er en blandet arbejdsstyrke?

En blandet arbejdsstyrke refererer normalt til den strategiske blanding og brug af faste fuldtids- og deltidsansatte, freelancere, selvstændige konsulenter og/eller vikarer.
 
Ved at udnytte en blandet arbejdsstyrke kan organisationer hurtigt reagere på svingende efterspørgsel, få adgang til nichekompetencer, reducere omkostninger, opkvalificere fastansatte – og reducere risikoen, ved ikke at lægge alle deres æg i den samme ansættelseskurv. Hvis du vil læse mere om fordelene ved at bruge selvstændige konsulenter i din organisation, eller hvordan processen er, foreslår vi, at du læser mere om freelancerekruttering her.

Sådan får du mest ud af en blandet arbejdsstyrke

Fleksibel arbejdskraft er ikke noget nyt, men populariteten er tiltagende – især grundet muligheden for at få adgang til teknisk ekspertise, som ellers er dyr og svær at finde. Derudover begynder organisationer at få øjnene op for omkostningseffektiviteten; hurtigere og billigere rekrutteringsproces, kort opsigelsesvarsel og færdigheder efter behov.
 
Selvom der er mange fordele ved denne ansættelsesform, kan den også skabe nye og komplicerede spørgsmål om personaleledelse, f.eks. hvordan man får freelanceren til at føle sig som en del af organisationen, når han eller hun faktisk er selvstændig, eller hvordan man undgår tab af viden, når freelancerens kontrakt udløber. Fordelene ved freelance eller kontraktansatte øges derfor betydeligt, når en arbejdsgiver integrerer dem i det eksisterende team og den eksisterende organisation.

Integrer fastansatte og freelancers

Når du integrerer freelancere i din organisation, sikrer du, at grundlaget er til stede for at opbygge et stærkt og produktivt arbejdsforhold.
 
Vi ser en tendens til, at opgavernes varighed er blevet længere, og det er især vigtigt at integrere kontraktansatte, som skal arbejde hos dig i mere end blot et par uger i dit team. Hvis du engagerer freelancers i din organisations mål og formålet med deres arbejde, er det også nemmere for dem at se og forstå det store helhedsbillede – og dermed præstere bedre.

6 råd til at integrere freelancere i dit team:

Sørg for, at dine freelancere er bevidste om din organisations værdier og hvordan i arbejder. Hvis du bringer et helt outsourcet team ind i din organisation, er det vigtigt, at de på anden vis er engageret i organisationen og deres nye kolleger.

Giv dem en grundig introduktion til dit brand og dine systemer, så de har den fornødne adgang til ressourcer og oplysninger, de skal bruge for at udføre deres opgave.

Giv dem den nødvendige kontekst for de opgaver og projekter, de skal udføre, så de forstår resultatet af deres arbejde.

Kommuniker, hvad der forventes af freelanceren for at blive betragtet som en succes, og giv løbende feedback - det vil forbedre både resultatet og freelancerens syn på din organisation og holde døren åben for at genansætte freelanceren, hvis du er tilfreds med deres arbejde. Eller at de vil anbefale dig til andre freelancers i deres netværk.

Introducer dem til teamet, og hvad hvert teammedlems rolle og ansvarsområde er – samt i hvilket omfang de kommer til at arbejde sammen med freelanceren. Tilskynd at de deltager i sociale aktiviteter med teamet eller relevante træningssessioner. De vil sandsynligvis sætte pris på muligheden for at netværke og lære noget nyt.

Sørg for, at dine medarbejdere forstår, hvorfor freelanceren er der - og igen, i hvilket omfang de forventes at arbejde sammen med freelanceren, hvad freelancerens færdigheder er, hvordan de kan lære af dem osv.

Den bedste måde at udnytte din fleksible arbejdsstyrke er altså: Prioriter at opbygge gode relationer på samme måde, som du gør med dine fastansatte. Ved at behandle dem som en del af teamet og organisationen, vil de hurtigt kunne forstå og få adgang til de nødvendige ressourcer, politikker og processer, så de kan være mere produktive og skabe resultater af højere kvalitet. Samtidig øges chancen for, at de vil arbejde med din organisation igen – og næste gang vil det være endnu nemmere og hurtigere at onboarde dem, da de allerede forstår dine systemer og visioner.
 
Og måske vigtigst af alt vil god kommunikation og processer sikre, at vigtig viden ikke går tabt, når kontrakten udløber.

Sørg for oplæring, og få dem til lære fra sig

Ved længere kontrakter (og 54% af freelancerne foretrækker projekter, der er længere end 9 måneder) er det en god idé at tilbyde organisations- og systemtræning svarende til den, der tilbydes dine faste medarbejdere. Selvom det kan virke kontraintuitivt at bruge tid på en, der kun er der midlertidigt, vil freelanceren være mere produktiv takket være denne investering.
 
Hvis du arbejder med en særligt dygtig freelancer eller en person med et niche-kompetencesæt, kan du desuden med fordel bede om, at de hjælper med at undervise og opkvalificere dine faste medarbejdere - sørg dog for at gøre dette klart allerede i rekrutteringsprocessen, da ikke alle freelancere vil være komfortable i en underviserrolle.

Diskuter performance

For at opbygge det mest produktive forhold til dine freelancers og vikarer bør du regelmæssigt give feedback på deres præstationer – og modtage det. Ideelt set bør forholdet være et partnerskab, hvor I begge investerer i det bedst mulige resultat. Det betyder, at begge parter skal være åbne over for og give feedback i regelmæssige sessioner for at sikre produktivitet, resultater og engagement.

Giv din midlertidige arbejdsstyrke en stemme

Opmuntr alle midlertidigt ansatte i din organisation til at komme med forslag – du har ansat dem på grund af deres ekspertviden og færdigheder, og det ville ærligt talt være skørt ikke at udnytte det fuldt ud. Ved at opmuntre og værdsætte deres meninger kan du fostre en kultur, som vil forbedre freelancernes forståelse af dine produkter, behov og processer, men også dine faste medarbejderes mulighed for læring og opkvalificering.
 
Adgang til din organisations private sociale netværk, regelmæssige opdateringer fra din administrerende direktør eller deltagelse i teammøder giver også freelancerne mulighed for at komme i kontakt med hinanden og dele ideer og udnytte andres ekspertise.

Brug et rekrutteringsbureau

Endelig tror vi - naturligvis - fuldt og fast på, at et rekrutteringsbureau, der er specialiseret inden for dit felt, kan hjælpe med at styrke din organisations brug af en blandet arbejdsstyrke.
 
Et godt bureau vil kunne give dig en pulje af kvalificerede kandidater, som de allerede har et forhold til, ekspertindsigt i den aktuelle situation på talentmarkedet og rimelige timepriser samt rådgivning om, hvordan du bedst udnytter freelancere i dit specifikke tilfælde. For ikke at nævne den tid og de ressourcer, der spares på selve rekrutteringsprocessen, herunder annoncering af projekter, screening af CV'er og gennemførelse af interviews. Endelig vil et rekrutteringsbureau kunne hjælpe dig med at holde dig ajour med de seneste ansættelseslove og -regler, så du er sikker på at overholde dem.

HR og rekrutteringsråd

Vores mission er at fremme det danske arbejdsmarked. Det gør vi ved at rykke kandidater og virksomheder tættere på hinanden, hver eneste dag. Og ved at forbedre de danske arbejdspladser.