Kontakt os
IT Frau liest Code auf ihrem Laptopbildschirm

Vores
Fortroligheds­politik

Status: 01.09.2023

Introduktion

 • Denne fortrolighedspolitik beskriver, hvordan vi indsamler, bruger og behandler dine personoplysninger og hvordan vi overholder vores juridiske forpligtelser over for. Din anonymitet er vigtig for os, og vi forpligter os til at beskytte og værne om dine datarettigheder.
 • Denne fortrolighedspolitik gælder  for personoplysninger for følgende kategorier af personer: Kandidater, Vikarer, Kunder, Leverandører og tredjeparter, Personer, hvis data vi modtager, Besøgende på vores hjemmeside, Personalealumner/tidligere medarbejdere, samt Besøgende.
 • Hvis du er:
  • Medarbejder hos Hays, henvises du til Hays’ Fortrolighedspolitik for medarbejdere, som findes på Hays’ intranet, eller
  • Jobsøgende til interne stillinger hos Hays, henvises du til Hays’ interne fortrolighedspolitik.
 • Med henblik på gældende databeskyttelseslovgivning (herunder, men ikke begrænset til den generelle Forordning om databeskyttelse (forordning (EU) 2016/679) (”Den Generelle Forordning om Databeskyttelse”), og den britiske GDPR. Bemærk venligst, at når vi henviser til Den Generelle Forordning om Databeskyttelse i hele denne Fortrolighedspolitik, henviser vi til både Den Generelle Forordning om Databeskyttelse og den britiske GDPR.
 • Virksomheden, der er ansvarlig for dine personoplysninger (”Hays”, ”vi” eller ”os”) kan findes her
 • Det er vigtigt at understrege, at vi kan foretage ændringer i denne fortrolighedspolitik. Besøg denne side, hvis du ønsker at holde dig ajourført, da alle eventuelle ændringer offentliggøres her.
 • Er du utilfreds med visse aspekter i vores Fortrolighedspolitik, ,  kan du have juridiske rettigheder, og hvor relevant, er disse  beskrevet i dette dokument.

Kontekst­specifikke fortrolighed­soplysninger

Denne del af fortrolighedspolitikken gælder for Kandidater.

Kandidater omfatter personer, som Hays ikke tidligere har haft kontakt med, men som Hays med rimelighed vurderer ville være interesseret i, eller kunne drage fordel af, Hays’ tjenester og komme i betragtning til stillinger, der annonceres eller promoveres af Hays; herunder faste, deltids- og midlertidige stillinger samt freelancestillinger hos Hays’ Kunder(herunder personer, der ønsker en projekt/midlertidig ansættelse)). Kandidater omfatter også ansøgere til sådanne stillinger samt personer, der har fremsendt en uopfordret ansøgning til Hays, som ikke er relateret til et specifikt job, og/eller som har været i dialog med Hays om Hays’ tjenester og/eller stillinger, der annonceres eller promoveres af Hays. Selvstændige, , freelancere og medarbejdere hos leverandører, som foreslås til stillinger hos Hays’ Kunder som en del af et MSP-tilbud eller på anden vis, vil blive behandlet som Kandidater i henhold til denne politik.

Hvilken type typepersonoplysninger indsamler vi?

Ønsker du en mere detaljeret oversigt over, hvilke oplysninger vi indsamler om dig?? Her er en detaljeret oversigt over de oplysninger, som vi indsamler. Oplysningerne beskrevet nedenfor, er som tillæg til de personoplysninger, som vi ifølge loven skal behandle i enhver given situation.

Afhængigt af de relevante omstændigheder og gældende lokale love og krav, vil vi indsamle nogle af, eller alle de oplysninger anført nedenfor, for at kunne vurdere, hvordan vi kan hjælpe dig, hvis vi med rimelighed mener, at du kunne være interesseret i eller kunne drage fordel af vores tjenester, og at tilbyde dig beskæftigelsesmuligheder, der er skræddersyet til dig og interesser.

I visse jurisdiktioner, er vi underlagt begrænsninger i forhold til behandling af nogle af de datatyper der er anført nedenfor. I sådanne tilfælde vil vi kun behandle dataene i disse jurisdiktioner i det omfang og under de omstændigheder, det er tilladt ved lov:

 • Identifikation og kontaktoplysninger
  • Navn;
  • Alder/fødselsdato;
  • CPR-nummer;
  • Køn;
  • Billede;
  • Civilstatus;
  • Nationalitet/statsborgerskab/fødselssted;
  • Kontaktoplysninger;
  • Oplysninger om personer der kan kontaktes i nødstilfælde/nærmeste pårørende 
  • En kopi af dit kørekort og/eller pas/ID-kort;
 • Oplysninger om uddannelse og beskæftigelse
  • Uddannelsesoplysninger;
  • Ansættelseshistorie;
  • Nuværende stillingsbetegnelse/specialisering/industrisektor;
  • Sprogfærdigheder;
  • Referenceoplysninger;
  • Immigrationsstatus (arbejdstilladelse påkrævet eller ej);
  • Startdato eller tilgængelighedsdato;
  • Oplysninger om forrige og nuværende lønpakke(r), pension(er) og frynsegoder;
  • Oplysninger om arbejdstimer (ved tiltrædelse af en stilling);
  • Oplysninger om dine interesser og behov i forbindelse med fremtidig ansættelse, herunder; direkte indsamlet og og udledte oplysninger fra, f.eks. de jobs, som du har kigget på eller artikler, som du har læst på vores hjemmeside eller fra links, du har klikket på, i e-mails fra os;
 • Økonomiske oplysninger
  • Bankoplysninger;
  • Økonomiske oplysninger (hvis vi skal foretage finansielle baggrundschecks);
  • CPR-nummer (eller tilsvarende i dit land) og evt. andre skattemæssige oplysninger;
 • Oplysninger af særlig kategori
  • Oplysninger om race eller etnisk oprindelse, seksuel orientering, religiøs eller anden lignende overbevisning og fysisk eller mental sundhed, herunder handicaprelaterede oplysninger, i hvert tilfælde med henblik på diversitetsovervågning;
  • Seksuel orientering (i tilfælde hvor dette kan afledes af eksempelvis oplyste kontaktoplysninger på din nødkontakt);
  • Oplysninger om fysisk eller mental sundhed, herunder handicaprelaterede oplysninger for at gøre os i stand til at foretage rimelige og sundhedsrelaterede justeringer, når vi skal bruge eller tilbyde arbejdsmiljø til dig i forbindelse med visse typer stillinger;
  • Oplysninger om helbredsrelaterede oplysninger, der stammer fra eller i forbindelse med COVID-19 eller andre pandemier, hvis dette er påkrævet for en stilling, som du er interesseret i at søge, eller hvor du melder dig frivilligt, f.eks. et testresultat (uanset om det er positivt eller negativt) eller vaccinationshistorik (herunder medicinske tilstande relateret til eller som påvirker vaccination), hvor det er relevant;
  • Under visse omstændigheder videooptagelser af Kandidater, der deltager i eller er til stede ved kurser eller møder, hvor enkeltpersoner har givet samtykke til optagelsen;
  • Religiøse overbevisninger i forbindelse med planlægning af årlig ferie;
 • Oplysninger om straffeattest
  • Oplysninger om straffeattest, hvis det kræves til en stilling, som du er interesseret i at ansøge;
 • Automatisk indsamlede oplysninger
  • IP-adresse;
  • Brugsoplysninger inklusiv datoer, tidspunkter og hvor ofte, du skaffer adgang til vores tjenester;
  • Brugervalg (f.eks. markedsføringspræferencer);
  • Brugerrapporter;
  • Log- og fejlfindingsoplysninger;
  • Enhedsoplysninger, når du installerer, tilgår eller bruger vores tjenester;
  • Hjemmeside data, f.eks. sider, der er set, f.eks. Hays eller Kunders hjemmesider;
  • Historik over e-mailengagement med Hays;
  • Placeringsoplysninger (udledt af jobs, IP-adresse, applikationshistorik eller systemlagrede data);
  • Kontoadgangsoplysninger (f.eks. PIN-numre til kontobekræftelsesformål);
 • Oplysninger, som andre giver om dig
  • Yderligere oplysninger, som din reference vælger at fortælle os om dig;
  • Yderligere oplysninger, som vores Kunder eventuelt fortæller os om dig eller, som vi indhenter fra tredjeparts kilder, som f.eks. jobhjemmesider (som du har uploadet oplysninger til eller på anden måde er gjort tilgængelige for os);
  • Oplysninger om dine interesser og behov i forbindelse med fremtidig ansættelse, indsamlet direkte fra f.eks. de jobs, som du har kigget på eller artikler, som du har læst på vores hjemmeside eller fra links, som du har klikket på, i e-mails fra os; og; 
 • Yderligere oplysninger, som du vælger at fortælle os
  • Enhver anden information, som du måtte give os, herunder f.eks. oplysninger om dine børnepasnings- eller omsorgsordninger (f.eks. når du godkender fradrag i lønnen for børnepasning, eller når du frivilligt giver disse oplysninger) og når du korresponderer med os via e-mail eller andet.

Vær venligst opmærksom på, at den ovenstående liste indeholdende kategorierne i forbindelse med de personoplysninger, som vi indsamler, ikke er udtømmende.

I det omfang du går ind på vores hjemmeside eller klikker på links i en e-mail fra os, vil vi også indsamle visse oplysninger fra dig. Ønsker du mere information om dette, henvises der til den kontekstspecifikke sektion af denne fortrolighedspolitik, der gælder for besøgende på vores hjemmeside.

Hvordan indsamler vi dine personlige oplysninger?

Vi indsamler primært Kandidatoplysninger på følgende måder:

 • Personoplysninger som du, Kandidaten, giver os;
 • Personoplysninger, som vi modtager fra andre kilder; og
 • Personoplysninger, som vi indsamler automatisk.

Personoplysninger som, du giver os

 • Hays har brug for at få kendskab til oplysninger om dig for at kunne yde sine tjenester til dig. Det vil gøre os i stand til at tilbyde dig de bedste muligheder, og spare dig tid idet du undgår at skulle undersøge jobs og serviceydelser, som er irrelevante for dig.
 • Der findes adskillige måder, hvorpå du kan dele dine oplysninger med os. Dette kan omfatte:
  • Indtaste dine oplysninger på Hays’ hjemmeside eller ved brug af en ansøgningsformular som en del af registreringsprocessen;
  • Aflevere et fysisk CV til en af Hays’ begivenheder, jobmesser eller på et af vores kontor;
  • Sende dit CV eller andre oplysninger i en e-mail til en konsulent fra Hays eller have en samtale med dem;
  • Søge efter jobs gennem en jobdatabase på nettet, som omdirigerer dig til Hays’ hjemmeside;
  • Indtaste dine personoplysninger på et microsite tilhørende Hays; eller
  • Deltage i en konkurrence gennem et socialt medie som f.eks. Facebook eller Twitter (eller lignende).
 • Typer af oplysninger, der modtages fra dig på denne måde, omfatter:
  • Identifikation og kontaktoplysninger;
  • Oplysninger om uddannelse og beskæftigelse;
  • Økonomiske oplysninger;
  • Oplysninger af særlig kategori;
  • Oplysninger om straffeattest, og
  • Yderligere oplysninger, som du vælger at fortælle os

som beskrevet i afsnittet med titlen ”Hvilken typetype personoplysninger indsamler vi?” ovenfor.

Personoplysninger, som vi modtager fra andre kilder

 • Vi modtager også personoplysninger om Kandidater fra andre kilder. Afhængigt af de relevante omstændigheder og den gældende lokale lovgivning samt krav vil dette omfatte personoplysninger modtaget i følgende situationer:
  • Når vi søger efter Kandidater via tredjepartskilder, såsom LinkedIn og andre jobsider, hvorfra vi indhenter dine personoplysninger, og/eller når vi udfører andre præ-rekrutteringsaktiviteter (se venligst afsnittet med titlen ”Præ-rekrutteringsaktiviteter” nedenfor);
  • Dine referencer kan muligvis offentliggøre personoplysninger om dig;
  • Vores Kunder, Leverandører, andre Kandidater og vores Kolleger i Hays (f.eks. i forbindelse med at de foretager en henvisning) kan dele personoplysninger om dig med os;
  • Hvis vi modtager dine personoplysninger fra Facebook eller Twitter, hvis du ’synes godt om’ vores Facebook-side eller ’følger’ os på Twitter (eller indgår en lignende interaktion med os på en social medieplatform, hvor vi er til stede); og
  • Hvis du blev henvist til os gennem en RPO eller en MSP-leverandør, deler de muligvis personoplysninger om dig, med os.
 • De typer af oplysninger, som vi modtager om dig på denne måde, omfatter de oplysninger, som andre giver om dig, beskrevet i afsnittet med titlen ”Hvilken typetype personoplysninger indsamler vi?” ovenfor.

Personoplysninger, som vi indsamler automatisk

 • Hvis du går ind på vores hjemmeside, læser eller klikker på en e-mail fra os, indsamler vi dine oplysninger automatisk (f.eks. via cookies eller pixels) eller ved at du formidler dem til os iht. lokal lovgivning og lokale krav. Hvis du ønsker mere information, henvises der til den kontekstspecifikke sektion af denne fortrolighedspolitik, der gælder for Besøgende på vores hjemmeside.
 • De typer af oplysninger, som vi modtager om dig på denne måde, omfatter ”Automatisk indsamlede oplysninger”, som andre giver om dig, beskrevet i afsnittet med titlen ”Hvilken typetype personoplysninger indsamler vi?” ovenfor.

Hvordan bruger vi dine personoplysninger?

Vi anvender generelt Kandidatens oplysninger på fem måder:

 • Præ-rekrutteringsaktiviteter;
 • Rekrutteringsaktiviteter;
 • Markedsføringsaktiviteter;
 • Ligestillings rapportering og
 • For at hjælpe os med at fastlægge, udøve eller forsvare retskrav.
 • Under de rette omstændigheder vil vi også anvende Kandidatens data til profilering.

Præ-rekrutteringsaktiviteter

 • Når vi udfører præ-rekrutteringsaktiviteter, anvender vi dine oplysninger til at finde ud af, om du kunne være interesseret i eller kunne drage fordel af vores tjenester, og til at vurdere, om og hvordan vi kan hjælpe dig. Hvis vi mener, vi kan hjælpe, vil vi bruge dine kontaktoplysninger til at komme i kontakt med dig og finde ud af, om du er interesseret i vores tjenester, underlagt eventuelle gældende love og krav.
 • For at vi kan gøre dette, kan vi:
  • Indsamle dine personoplysninger;
  • Opbevare dine oplysninger (og ajourføring af dem efter behov) i vores database, så vi kan kontakte dig;
  • Sende dig en e-mail for at informere dig om vores behandling af dine personoplysninger og for at henvise dig til denne fortrolighedspolitik;
  • Gennemgå dine oplysninger for at finde ud af, om og hvordan vores tjenester kan hjælpe dig; og
  • Kontakte dig angående vores tjenester.
 • Nedenfor, er de forskellige måder, hvorpå vi vil bruge og behandle dine personoplysninger angivet -  med det formål at afgøre, om vores tjenester ville være til gavn for dig, hvor det er relevant og i overensstemmelse med lokale love og krav. Bemærk venligst, at listen ikke er udtømmende.
 • I de fleste tilfælde vil vi bruge dine personoplysninger til nedenstående formål, hvis vi anser det for at være nødvendigt ifm. vores legitime interesser. Artikel 6(1)(f) i Den Generelle Forordning om Databeskyttelse angiver, at vi kan behandle dine oplysninger, hvis ”behandling er nødvendig for, at den dataansvarlige eller en tredjemand kan forfølge en legitim interesse, medmindre den registreredes interesser eller grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, der kræver beskyttelse af personoplysninger, går forud herfor.”
 • Vi mener ikke, at nogen af de aktiviteter, hvor vi beror på disse legitime interesser, forudindtager imod Kandidater på nogen måde. Du har dog ret til at gøre indsigelse mod, at vi behandler dine personoplysninger ud fra dette grundlag. Hvis du gerne vil vide mere om, hvordan du gør dette, henvises der til afsnittet ”Hvordan kan du få adgang til, ændre eller trække de personoplysninger, du har givet os tilbage” i afsnittet Generelle oplysninger om beskyttelse af personoplysninger i denne fortrolighedspolitik.
 • Bemærk venligst, at vi overholder andre lokale lovkrav i visse jurisdiktioner, hvor vi driver forretning. For yderligere oplysninger om din jurisdiktion skal du klikke her.
Hvorfor og hvordan vi behandler dine oplysninger Typer af anvendte personoplysninger Anvendt retsgrundlag

Indsamling og behandling af data imens vi forsøger og i det omfang det er nødvendigt for at finde ud af, om du kunne være interesseret i eller drage fordel af Hays’ tjenester, herunder ved at:

- indsamle oplysninger fra Kandidater og andre kilder som f.eks. oplysninger fra LinkedIn

- opbevare Kandidaters oplysninger i databaser

- vurdere data i forhold til ledige stillinger

- Identifikation- og kontaktoplysninger

- Oplysninger om uddannelse og beskæftigelse

- Yderligere oplysninger, som du vælger at fortælle os

- Oplysninger, som andre giver om dig

- Automatisk indsamlede oplysninger

Legitime interesser, det er navnlig i vores og din interesse at vi vurderer, om du kan være interesseret i eller drage fordel af vores tjenester 
Indsamling og behandling af dine data i forbindelse med gennemgang af dine oplysninger for at finde ud af, hvordan Hays kan hjælpe

- Identifikation- og kontaktoplysninger

- Yderligere oplysninger, som du vælger at fortælle os

Legitime interesser, det er navnlig i vores og din interesse at vi identificerer, hvordan vi kan hjælpe dig med din jobsøgning
Indsamling og behandling af dine data i forbindelse med kommunikationen med dig i forhold til Hays’ tjenester

- Identifikation- og kontaktoplysninger

- Yderligere oplysninger, som du vælger at fortælle os

Legitime interesser, det er navnlig i vores og din interesse at kontakte og korrespondere med dig som led i at yde dig vores tjenester

 

Rekrutteringsaktiviteter

 • Vores primære arbejdsfelt er rekruttering – vi sætter de rette Kandidater i forbindelse med de rigtige jobs. Nedenfor har vi anført en række måder, hvorpå vi vil anvende og bearbejde dine personoplysninger til dette formål, når det er relevant og i overensstemmelse med lokal lovgivning og lokale krav. Bemærk venligst, at listen ikke er udtømmende.
 • I de fleste tilfælde vil vi bruge dine personoplysninger til nedenstående formål, hvis vi anser det for at være nødvendigt ifm. vores legitime interesser. Artikel 6(1)(f) i Den Generelle Forordning om Databeskyttelse angiver, at vi kan behandle dine oplysninger, hvis ”behandling er nødvendigt for at forfølge legitime interesser, som forfølges af os eller en tredjepart, undtagen hvor sådanne interesser tilsidesættes af dine interesser eller grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, der kræver beskyttelse af personoplysninger.” Vi mener ikke, at nogen af de aktiviteter, som vores legitime interesser beror på, på nogen måde betinger Kandidater - faktisk hjælper de os med at tilbyde dig en mere skræddersyet, effektiv tjeneste. Du har dog ret til at gøre indsigelse mod, at vi behandler dine personoplysninger ud fra dette grundlag. Hvis du gerne vil vide mere om, hvordan du gør dette, henvises der til afsnittet ”Hvordan kan du få adgang til, ændre eller trække de personoplysninger, du har givet os tilbage” i afsnittet Generelle oplysninger om beskyttelse af personoplysninger i denne fortrolighedspolitik.
 • Vi kan under visse omstændigheder behandle dine personoplysninger til formålene nedenfor, hvis det er nødvendigt for at vi kan levere en kontraktlig tjeneste til dig (eller for at opfylde en anmodning fra dig forud for indgåelse af en kontrakt). Artikel 6(1)(b) i Den Generelle Forordning om Databeskyttelse siger, at vi kan behandle dine data, hvis en sådan ”behandling er nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, som den registrerede er part i, eller af hensyn til gennemførelse af foranstaltninger, der træffes på den registreredes anmodning forud for indgåelse af en kontrakt.”
 • Når vi behandler dine oplysninger til rekrutteringsaktiviteter baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage uden at det påvirker lovligheden af behandlingen baseret på et sådant samtykke, før samtykket trækkes tilbage ved at henvise til afsnittet med titlen ”Hvordan kan du få adgang til, ændre eller trække de personoplysninger, som du har givet os tilbage” i afsnittet Generelle oplysninger om beskyttelse af personoplysninger i denne fortrolighedspolitik.
 • Bemærk venligst, at vi overholder andre lokale lovkrav i visse jurisdiktioner, hvor vi driver forretning. For yderligere oplysninger om din jurisdiktion skal du klikke her.
Hvorfor og hvordan vi behandler dine oplysninger  Typer af anvendte personoplysninger Anvendt retsgrundlag

Indsamling og behandling af data i løbet af og i det omfang det er nødvendigt for at levere tjenester til Kandidater og lette processen, herunder ved at:

- Indsamle oplysninger fra Kandidater og andre kilder som f.eks. oplysninger fra LinkedIn

- Opbevare Kandidaters oplysninger i databaser

- Vurdere data i forhold til ledige stillinger

- Sende Kandidaters oplysninger til Kunder for at søge jobs eller for at vurdere din egnethed til jobs

- Gøre det muligt for Kandidater at indsende CV’er, ansøge jobs online eller at abonnere på notifikationer om jobs

- Optage Kandidaters spørgsmål og svar-sessioner og/eller videointerviews for at understøtte vores tjenester (hvor optagelserne analyseres til uddannelses-/overvågningsformål og/eller deles med Kunder og ses via en sikker tredjepartsplatform)

- Optage videooptagelser af Kandidaters deltagelse i kurser eller møder til interne uddannelse/overvågningsformål og/eller overvågning af interne compliance-standarder

- Identifikation- og kontaktoplysninger

- Oplysninger om uddannelse og beskæftigelse

- Yderligere oplysninger, som du vælger at fortælle os (f.eks. oplysninger, som du fortæller os i en optagelse)

- Oplysninger, som andre giver om dig

- Videooptagelser

Vi vil bero på legitime interesser. Det er i vores og dine interesser, at vi yder dig vores tjenester, og at du modtager dem, for at vi kan fungere som en overskudsgivende virksomhed, og for at hjælpe dig og andre Kandidater med at finde beskæftigelse

Hvis du har indgået eller er ved at indgå en kontrakt med os, eller hvis du fremsætter en anmodning i forbindelse hermed, kan vi bero på udførelsen af et kontraktretligt grundlag i det omfang, den behandlingsaktivitet, som vi søger at udføre, er nødvendigt af hensyn til kontrakten eller din anmodning

I det omfang vi optager en video af dig, vil vi bede om dit samtykke, før vi begynder at optage, men vi vil bero på legitime interesser i forhold til vores brug af dataene til uddannelses-/overvågningsformål og til overvågning af compliance-standarder

Behandling af Kandidatoplysninger for at lette løn- og faktureringsprocesser

- Identifikation-og kontaktoplysninger

- Oplysninger om uddannelse og beskæftigelse

- Økonomiske oplysninger

Legitime interesser, det er i vores og din interesse at:

- sørge for, at vores virksomhed fungerer uden problemer, så vi fortsat kan tilbyde vores tjenester til Kandidater 

- sikre, at du får passende aflønning

hvis du har indgået eller er ved at indgå en kontrakt med os, eller hvis du fremsætter en anmodning i forbindelse hermed, kan vi bero på opfyldelsen af et kontraktretligt grundlag

Indsamling og behandling af Kandidatoplysninger i forbindelse med udførelsen af:

- kundetilfredshedsundersøgelser

- Hays markedsundersøgelse, som vi vil bruge til informationsgrundlag for vores marketingmateriale og andet informationsmateriale såsom whitepapers, rapporter og artikler (f.eks. vores løn guides)

I det omfang nogen data offentliggøres, vil disse kun være i aggregeret/anonymiseret form

- Identifikation- og kontaktoplysninger

- Yderligere oplysninger, som du vælger at fortælle os

Legitime interesser, det er i vores interesse at:

- forbedre og udvikle de tjenester, som vi yder til dig ved at tage hensyn til din feedback og inddrage denne i vores processer, hvor vi finder det nødvendigt

- få et indblik i karrierer, mål og forhåbninger for de Kandidater, som vi yder tjenester til for at kunne markedsføre vores servicetilbud og hjælpe med at differentiere os på et konkurrencepræget marked

Indsamling og behandling af Kandidatoplysninger i forbindelse med kommunikation med Kandidater i relation til servicerelaterede spørgsmål og yde kundesupport ved at behandle anmodninger om support 

- Identifikation- og kontaktoplysninger

- Yderligere oplysninger, som du vælger at fortælle os

Vi vil bero på legitime interesser, det er i vores og din interesse at:

- adressere eventuelle problemer, du har oplevet

- forbedre og udvikle de tjenester, som vi yder til dig ved at tage hensyn til din feedback og inddrage denne i vores processer, hvor vi finder det nødvendigt

Hvis du har indgået eller er ved at indgå en kontrakt med os, eller hvis du fremsætter en anmodning i forbindelse hermed, kan vi bero på opfyldelsen af et kontraktretligt grundlag i forhold til at bruge dine data i forbindelse med kommunikation relateret til vores tjenester med dig

Behandling af Kandidatoplysninger for at gøre det muligt for dem at modtage tjenester i tilknytning til rekrutteringstjenester, såsom deltagelse i:

- specialiseret online-kursus

- interaktive funktioner i tjenester

- rekrutteringsrelaterede tjenester via Hays App

- Identifikation- og kontaktoplysninger

- Yderligere oplysninger, som du vælger at fortælle os

- Oplysninger, som andre giver om dig

- Visse automatisk indsamlede oplysninger, f.eks. Brugervalg og oplysninger om din brug af disse tjenester

Vi vil bero på legitime interesser, det er i vores og din interesse at:

- anbefale og give dig adgang til vores specialiserede online-kurser eller nogle af vores mere interaktive tjenester, da dette kan hjælpe med din jobsøgning

- give dig den bedst mulige end to end-tjeneste og forbedre vores tjenesteog hjælpe med at differentiere os på et konkurrencepræget marked

Hvis du har meldt dig til at modtage disse hjælpetjenester (enten separat eller fordi de er en del af de rekrutteringstjenester, som du allerede har tilmeldt dig) eller hvis du fremsætter en anmodning i forbindelse hermed, kan vi bero på udførelsen af et kontraktretligt grundlag i det omfang, den behandlingsaktivitet, som vi søger at udføre, er nødvendigt af hensyn til kontrakten eller din anmodning 

Behandling af Kandidatoplysninger i forbindelse med udførelsen af Hays’ forpligtelser som følge af kontrakter indgået mellem Hays og tredjeparter i relation til Kandidaters rekruttering, såsom potentielle arbejdsgivere, som vi er forpligtet til at identificere de bedst egnede Kandidater til 

- Identifikation- og kontaktoplysninger

- Oplysninger om uddannelse og beskæftigelse

- Økonomiske oplysninger

- Oplysninger, som andre giver om dig

- Yderligere oplysninger, som du vælger at fortælle os

Vi vil bero på legitime interesser, og det er det i vores og din interesse at opfylde vores forpligtelser i henhold til aftaler med tredjeparter såsom potentielle arbejdsgivere, så vi kan hjælpe dig med at finde beskæftigelse

Hvis du har indgået eller er ved at indgå en kontrakt med os, eller hvis du fremsætter en anmodning i forbindelse hermed, kan vi bero på udførelsen af et kontraktretligt grundlag i det omfang, den behandlingsaktivitet, som vi søger at udføre, er nødvendigt af hensyn til vores kontrakt med dig (samt tredjepart) 

Kontrollere de oplysninger, som Kandidaten har formidlet eller anmode om oplysninger (som f.eks. referencer, kvalifikationer og eventuelle strafbare forhold, hvis det er relevant og i overensstemmelse med lokale love)

- Identifikation- og kontaktoplysninger

- Oplysninger om uddannelse og beskæftigelse

- Oplysninger om domme

- Oplysninger, som andre giver om dig

- Yderligere oplysninger, som du vælger at fortælle os

Ved oplysninger om domme og straffeattester, indhenter vi dit udtrykkelige samtykke.

Ved alle andre typer data:

- vilvi bero på det juridiske grundlag for legitime interesser, og det er i vores og din interesse at verificere, at alle de oplysninger, du har givet os, er sande og nøjagtige, og at indhente referencer om din tidligere adfærd som en del af processen med at finde job til dig

- hvis du har indgået eller er ved at indgå en kontrakt med os, eller hvis du fremsætter en anmodning i løbet af at gøre dette, kan vi bero på udførelsen af et kontraktretligt grundlag i det omfang, at verificering af detaljer, som du har givet eller de anmodninger, vi skal fremsætte, for at gøre det nødvendige i forbindelse med vores kontrakt med dig. 

I visse jurisdiktioner kan der gøres brug af en webbaseret videoidentitetsbekræftelsesproces til at bekræfte en Kandidats identitet, hvis vi ikke møder dem personligt og dokumenterer denne proces

- Identifikation- og kontaktoplysninger (inklusiv en kopi af kørekort og/eller pas/identitetskort)

- Yderligere oplysninger, som du vælger at fortælle os

- Videooptagelser

I det omfang dette udføres i din jurisdiktion, vil vi bede om dit samtykke, før vi begynder at optage, men vi beror på betingelsen om legitime interesser (det er i vores legitime interesse at opretholde interne compliance-standarder) i forhold til vores brug af dataene, som vi registrerer for at bekræfte din identitet.

For yderligere oplysninger om din jurisdiktion, klik her

Indsamling og behandling af Kandidatoplysninger i forbindelse med udførelse af vurderings- og udviklingsaktiviteter såsom psykometriske evalueringer eller færdighedstests – for mere information i forhold til din jurisdiktion, klik her

- Identifikation- og kontaktoplysninger

- Yderligere oplysninger, som du giver eller vælger at fortælle os under evalueringen/færdighedstesten (i forbindelse med din præstation)

Legitime interesser. Vi vurderer at det er i vores og dine interesser at kunne tilbyde dig services og ydelser fra vores evaluering- og udviklingsafdelinger, hovedsageligt i relation til psykologiske vurderinger og undersøgelser, evalueringscentre, kompetencestyring, reorganisering, ledelsesudvikling, karriereudvikling, mobilitet, outplacement, karriereskift og coaching.

 

Markedsføringsaktiviteter

 • Vi vil af og til sende dig informationer, som vi mener du kunne finde interessant, eller bede om din hjælp til at forbinde andre Kandidater med jobmuligheder. Især vil vi bruge dine data til de nedenstående formål, hvor det er relevant og i overensstemmelse med lokal lovgivning og lokale krav. Bemærk venligst, at listen ikke er udtømmende. 
 • Vi har brug for dit udtrykkelige samtykke til visse aspekter af disse aktiviteter eller tilkendegivet interesse (som vi vil forklare yderligere nedenfor). Bemærk venligst, at vi i visse jurisdiktioner, hvor vi opererer, overholder yderligere lokale lovkrav vedrørende samtykke til at modtage markedsføringsmaterialer. For yderligere oplysninger om din jurisdiktion skal du klikke her.
 • Tilkendegivet interesse er en specifik type samtykke, der gælder, når vi har indhentet dine kontaktoplysninger fra en forhenværende interaktion, hvor du har været i kontakt med os (for eksempel ved at informere en af vores konsulenter om, at du er interesseret i vores tjenester, indsende en jobansøgning eller CV, eller registrering til en ledig stilling, der skal besættes). Ved en tilkendegivet interesse vil vi antage, at du har givet dit samtykke, medmindre du gør indsigelse eller fravælger (vi vil minde dig om din ret til at gøre dette og give dig mulighed for at framelde dig i en hver e-markedsføringsbesked vi sender ud). Dette er fordelagtigt for dig, da det giver os mulighed for at give dig information, som vi vurderer, er interessant for dig – herunder andre jobforslag relateret til tidligere stillinger du har ansøgt eller kigget på. Det øger sandsynligheden for at vi finder en ny stilling til dig betydeligt. Vi vil bruge dine personoplysninger til at sende dig e-marketingmateriale med dit samtykke, hvis vi vurderer, at det er i vores legitime interesse. 
 • For andre typer e-markedsføring skal vi indhente dit udtrykkelige samtykke. Hvis du ikke er tilfreds med vores tilgang til markedsføring, har du til enhver tid ret til at fravælge eller trække dit samtykke tilbage og du kan finde ud af mere om, hvordan du gør dette ved at se afsnittet med titlen ”Hvordan kan du få adgang til, ændre eller trække de personoplysninger, som du har givet os tilbage” i afsnittet Generelle oplysninger om beskyttelse af personoplysninger i denne fortrolighedspolitik. Ingen er perfekt, selv om vi gør vores bedste. Vi informerer dig om at, selv om du fravalgte at modtage vores markedsføringsmeddelelser gennem vores præferencecenter, så er det stadig muligt, at dine oplysninger genfindes via offentlige kilder i en uafhængig markedsføringskampagne. Vi gør vores bedste for at sikre, at det ikke sker, og beklager meget, hvis det gør. I disse tilfælde beder vi dig blot om at fravælge igen.
 • Bemærk venligst, at vi overholder andre lokale lovkrav i visse jurisdiktioner, hvor vi driver forretning. For yderligere oplysninger om din jurisdiktion skal du klikke her.
Hvorfor og hvordan vi behandler dine oplysninger  Typer af anvendte personoplysninger Anvendt retsgrundlag

Vi gør brug af Kandidaters data til at udføre marketingaktiviteter med henblik på at promovere vores tjenester gennem digitale kanaler, herunder i relation til at:

- markedsføre hele vores sortiment af tjenester (fuldtid, vikar, kontrakt, jobformidling og udsendelse, MSP-programmer og RPO-tjenester) til dig

- sende Kandidater nærmere oplysninger om rapporter, reklamer, tilbud, etablering af netværk og begivenheder samt generelle oplysninger om industrisektorer, som vi eventuelt mener, kunne have din interesse

- give Kandidater oplysninger om visse rabatter og tilbud, som du er berettiget til takket være dit forhold med Hays

- Identifikation- og kontaktoplysninger

- Automatisk indsamlede oplysninger 

Hvis vi har indhentet dine kontaktoplysninger fra en begivenhed, hvor du tidligere har været i kontakt med os, og vi e-markedsfører vores egne relaterede tjenester, vil vi bero på tilkendegivet interesse-samtykke, hvis vi mener, at det lovlige grundlag for legitime interesser gælder, navnlig hvis vi ønsker at kontakte dig for at fortælle dig om vores tjenester, og vi mener, at det ville være i din interesse at høre om lignende tjenester som dem, du allerede har udtrykt interesse for

Under alle andre omstændigheder vil vi indhente dit samtykke

Indsamling af data via cookies eller tracking pixels og brug af data til at vise brugerne Hays’ annoncer og andet indhold på andre hjemmesider, f.eks. Facebook

- Identifikation- og kontaktoplysninger

- Automatisk indsamlede oplysninger

Vi indhenter dit samtykke via Cookie-præferencelinket på vores hjemmeside

Hvis du foretrækker, at vi ikke bruger dine oplysninger på den måde, bedes du slå indstillingen ”Reklamecookies” fra (vi henviser til vores Cookiepolitik).

Selv når du har slået reklamecookies fra, er det stadig muligt at du eventuelt ser en reklame fra Hays, men i så fald er den ikke rettet personligt mod dig, men i stedet mod et anonymt publikum

Bemærk venligst, at hvis du tilgår Hays’ tjenester på tværs af flere enheder, skal du muligvis justere dine indstillinger (f.eks. hvis du vil slå annonceringscookies fra) via Cookiepræferencelinket på hver af dine enheder

Look-a-like-målretning og anden datadrevet markedsføring: Levering af lister over visse Kandidatoplysninger til Facebook og Google for at gøre det muligt for dem at finde en målgruppe af personer med lignende karakteristika eller demografi som disse Kandidater (som ikke inkluderer disse Kandidater) til Hays’ markedsføringsformål.

Facebooks politik gør det er irreversibelt at adskille sådanne lister før brug, matche de adskilte data mod deres egne kunder, generere look-a-like-publikummet, derefter slette den originale liste og ikke bruge den til noget andet formål. Vi vil ikke have adgang til identiteten af nogen i look-a-like-publikummet, medmindre de vælger at klikke på annoncerne.

- Identifikation- og kontaktoplysninger

- Automatisk indsamlede oplysninger (annonce-id ’er)

Vi indhenter dit tilvalgssamtykke til indsamling af reklame-id ’er via Cookie-præferencelinket på vores hjemmeside.

Vi deler disse annonceringsidentifikatorer med Facebook og Google, baseret på legitim juridisk grundlag, i og med det i vores interesse at identificere og målrette annoncer til potentielle kunder, der deler karakteristika eller demografi med vores eksisterende Kunder, medmindre vi er forpligtet i henhold til lokal lovgivning at indhente dit samtykke, i sådan tilfælde indhenter vi et sådant samtykke via vores samtykkestyringsværktøj 

Visning af uddrag fra Kandidaters profiler til salgsfremmende formål på Hays’ hjemmeside(er) for at give eksempler på succeshistorier 

- Identifikation- og kontaktoplysninger

- Oplysninger om uddannelse og beskæftigelse

- Yderligere oplysninger, du vælger at fortælle os (vi kan bede dig om yderligere detaljer med henblik på den historie, vi fortæller om dig)

Vi vil altid bede om dit udtrykkelige samtykke, før vi præsenterer dig på denne måde på hjemmesiden
Brug af Kandidatoplysninger i forbindelse med service- og marketingkommunikation via WhatsApp

- Identifikation- og kontaktoplysninger

- Automatisk indsamlede oplysninger

Vi vil sikre, at du har tilmeldt dig (og derfor givet dit samtykke) gennem en af en række kanaler:

- når du tilmelder dig WhatsApp-jobnotifikationer på hjemmesiden

- indsende en tilkendegivelse direkte til en af vores WhatsApp-kanaler

- ved at klikke videre på en tilmeldingsknap på en invitations e-mail. 

        
Data af særlig kategori

 • Vi forpligter os til at sikre, at vores rekrutteringsprocesser stemmer overens med vores politik om lige muligheder og derfor vil vi behandle visse følsomme/særlige kategoridata om dig for at lette dette. Hvor det måtte være relevant og i overensstemmelse med lokal lovgivning og lokale krav bruger vi disse oplysninger anonymiseret for at sikre, at vi overholder vores politik om lige muligheder.
 • Vi vil indsamle andre følsomme/særlige kategoridata om dig, såsom helbredsrelaterede oplysninger eller religiøst tilhørsforhold, hvis dette er passende i overensstemmelse med lokal lovgivning: Artikel 9(2)(b) i Den Generelle Forordning om Databeskyttelse giver os mulighed for at gøre dette, hvor behandlingen er ”nødvendig for at udføre forpligtelserne og udøve vores eller dine specifikke rettigheder ... inden for beskæftigelse og social sikring og lovgivning om social beskyttelse”, så længe det er tilladt ved lov.
 • Vi kan også indsamle oplysninger om eventuelle strafbare forhold/domme, hvis det er relevant i overensstemmelse med lokale love, som kan kræve dit samtykke. Hvis du ikke er tilfreds med dette, har du til enhver tid ret til at fravælge eller trække dit samtykke tilbage og du kan finde ud af, hvordan du gør dette ved at se afsnittet med titlen ”Hvordan kan du få adgang til, ændre eller trække de personoplysninger, som du har givet os tilbage” i afsnittet Generelle oplysninger om beskyttelse af personoplysninger i denne fortrolighedspolitik.
 • Bemærk venligst, at i visse jurisdiktioner, hvor vi driver forretning, gælder der andre regler for de pågældende følsomme/særlig data af særlig kategori. For yderligere oplysninger om din jurisdiktion skal du klikke her.
Hvorfor og hvordan vi behandler dine oplysninger  Typer af anvendte personoplysninger Anvendt retsgrundlag
Indsamling og analyse af Kandidatoplysninger for at vurdere og sikre vores overholdelse af ligestillingsforpligtelser Oplysninger om etnisk oprindelse, religiøst eller lignede tilhørsforhold og fysisk/mentalt helbred, herunder oplysninger om handicap

Vi vil behandle dine personoplysninger på denne måde, hvis vores behandling er nødvendig med det formål (og vi har en legitim interesse i) at holde øje med eksistensen eller fraværet af lige muligheder, eller behandling mellem grupper af mennesker - og lokale love giver os mulighed for at behandle dine data på denne måde uden at indhente dit samtykke

Hvis lokal lovgivning kræver, at vi indhenter dit samtykke, vil vi gøre dette

Deling af Kandidatoplysninger (der er blevet indsamlet for at vurdere og sikre vores overholdelse af ligestillingsforpligtelser) med Kunder (herunder til deres interne eller eksterne revisorer), hvor dette er kontraktligt påkrævet, eller kunden specifikt anmoder om sådanne oplysninger for at gøre dem i stand til at overholde deres egne ansættelsesprocesser Oplysninger om etnisk oprindelse, religiøst eller lignede tilhørsforhold og fysisk/mentalt helbred, herunder oplysninger om handicap Vi vil indhente dit udtrykkelige samtykke, før vi deler dine data på denne måde
Behandling af sygehistorie/sundhedsrelaterede data for at foretage rimelige justeringer under rekrutteringsprocessen Sygehistorik/fysiske eller mentale helbredsrelaterede data

Vi vil behandle dine personoplysninger på denne måde, hvis vi har en legitim interesse i og det er nødvendigt for os at behandle dine data til sundheds- og socialformål (f.eks. for at vurdere en medarbejders eller potentiel medarbejders arbejdsevne for en arbejdsgiver) og lokale love tillader os at behandle dine data på denne måde uden at indhente dit samtykke

Hvis lokal lovgivning kræver, at vi indhenter dit samtykke, vil vi gøre dette

Behandling af sundhedsrelaterede data til hvornår vi skal bruge eller tilbyde arbejdsmiljø til Kandidater i forbindelse med visse typer stillinger (f.eks. undervisning, sygepleje eller natarbejde) Sygehistorik/fysiske eller mentale helbredsrelaterede data

Vi vil behandle dine personoplysninger på denne måde, hvis vi har en legitim interesse i og det er nødvendigt for os at behandle dine data til sundheds- og socialformål (f.eks. levering af sundhedspleje eller behandling) og lokale love tillader os at behandle dine data på denne måde uden at indhente dit samtykke

Hvis lokal lovgivning kræver, at vi indhenter dit samtykke, vil vi gøre dette

Behandling af helbredsrelaterede oplysninger, der stammer fra eller i forbindelse med COVID-19 eller andre pandemier, hvor dette er påkrævet for en stilling, som du er interesseret i at søge, eller hvor du er frivillig Testresultater (uagtet om de er positive eller negative), eller vaccinationshistorik (herunder medicinske tilstande relateret til eller som påvirker vaccination), hvor det er relevant

Vi beror på legitime interesser. Vi vurderer at det er i vores og din interesse, at vi indsamler og deler dine helbredsrelaterede oplysninger, hvis dette er påkrævet for en stilling, som du er interesseret i at søge.

Vi kan også bero på de vitale interesser og de offentlige interessers lovlige grundlag, nemlig at beskytte mod alvorlige grænseoverskridende trusler mod sundheden.

Vi kan behandle dine helbreds- og rejserelaterede oplysninger i henhold til artikel 9(2)(i) i Den Generelle Forordning om Databeskyttelse for at gøre det muligt for os at behandle helbredsrelaterede oplysninger, der stammer fra eller er i forbindelse med COVID-19-pandemien for at forhindre spredning af og vurdere risikoen for COVID-19 og andre smitsomme vira og sygdomme.

Hvis lokal lovgivning kræver, at vi indhenter dit samtykke, vil vi gøre dette

Behandling af oplysninger om domme og strafbare forhold ved udførelse af baggrundstjek 

Oplysninger om eventuelle domme og strafbare forhold oplyst af Kandidaten på Kandidatansøgningsformularen.

Oplysninger om eventuelle domme opnået via baggrundstjek, som vi er forpligtet til at udføre, hvor det er nødvendigt for os for at overholde vores juridiske forpligtelser i forbindelse med en Kandidats søgen efter arbejde (f.eks. hvis vi foreslår en Kandidat til visse stillinger, hvor en bestemt type baggrundstjek kræves)

Vi vil indhente dit udtrykkelige samtykke i Kandidatansøgningsformularen, men hvor lokal lovgivning tillader os det, kan vi være nødt til at anmode om et tjek af Offentliggørelse og Udelukkelse (eller tilsvarende gældende tjek i din jurisdiktion) uden dit samtykke, hvor dette er nødvendigt for os for at overholde vores juridiske forpligtelser i forbindelse med din jobsøgning.
Behandling af visse typer Kandidatoplysninger for at beregne retten til årlig ferie 

- Sygehistorik/sundhedsrelaterede data

- Religiøs tilknytning 

Vi vil behandle dine personoplysninger på denne måde, behandlingen er nødvendig med henblik på (og vi har en legitim interesse i) at udføre forpligtelserne og udøve Hays’ specifikke rettigheder inden for beskæftigelses- og socialsikringsområdet og lov om social beskyttelse og lokale love tillader os at behandle dine data på denne måde uden først at indhente dit samtykke

Hvis lokal lovgivning kræver, at vi indhenter dit samtykke, vil vi gøre dette

Behandling af følsomme/særlige kategorier af personoplysninger om enkeltpersoner forbundet med Kandidater, for eksempel:

- hvor en Kandidat oplyser dette til os i forbindelse med at give oplysninger om pårørende

- at give den relevante Kandidat adgang til visse fordele

Oplysninger om seksuel orientering og fysisk eller mental sundhed, herunder handicaprelaterede oplysninger

Vi vil behandle dine personoplysninger på denne måde, hvis behandlingen er nødvendig med henblik på (og vi har en legitim interesse i) at udføre forpligtelserne og udøve Hays’ specifikke rettigheder inden for beskæftigelses- og socialsikringsområdet og lov om social beskyttelse og lokale love tillader os at behandle dine data på denne måde uden først at indhente dit samtykke

Hvis lokal lovgivning kræver, at vi indhenter dit samtykke, vil vi gøre dette

 

For at hjælpe os med at fastlægge, fremsætte eller forsvare retskrav

 • Af og til er det nødvendigt for os at behandle personoplysninger, i relation til legitime interesser og juridisk grundlag og, når dette er relevant og i overensstemmelse med lokal lovgivning og lokale krav, også data af særlig kategori i forbindelse med fremsættelse og forsvar af retskrav. Artikel 9(2)(f) i Den Generelle Forordning om Databeskyttelse tillader dette, når behandling ”er nødvendigt for fastlæggelsen, udøvelsen eller forsvaret af juridiske krav eller når domstole handler i deres juridiske kapacitet”.
 • Dette vil opstå, for eksempel, når vi har brug for at indhente juridisk rådgivning i forbindelse med retssager eller er forpligtet ved lov til at bevare eller videregive visse oplysninger som en del af den juridiske proces.
 • Bemærk venligst, at vi overholder andre lokale lovkrav i visse jurisdiktioner, hvor vi driver forretning. For yderligere oplysninger om din jurisdiktion skal du klikke her.
Hvorfor og hvordan vi behandler dine oplysninger  Typer af anvendte personoplysninger Anvendt retsgrundlag
Bevaring, deling og anden behandling af Kandidatoplysninger for at fastlægge, fremsætte eller forsvare juridiske krav

De faktiske oplysninger, der anvendes, afhænger af de faktiske omstændigheder, men kan omfatte et af følgende:

- Identifikation- og kontaktoplysninger

- Oplysninger om uddannelse og beskæftigelse

- Oplysninger af særlig kategori

- Oplysninger om domme/strafbare forhold

- Økonomiske oplysninger

- Automatisk indsamlede oplysninger

- Oplysninger, som andre giver om dig

- Yderligere oplysninger, som du vælger at fortælle os

Legitime interesser, det er i vores interesse at søge og modtage juridisk rådgivning, hvis vi har brug for det, og at beskytte os selv i forbindelse med retssager og andre tvister.

I det usandsynlige tilfælde, at vi bliver nødt til at behandle oplysninger af særlig kategori eller oplysninger om domme og/eller strafbare forhold til dette formål, vil vi kun gøre det, hvor lokal lovgivning tillader os at behandle sådanne data for at etablere, fremsætte eller forsvare retskrav 

 

Profilering, algoritmer og automatiseret beslutningstagning

 • Profilering er en form for behandlingsaktivitet, som gør os i stand til bedre at forstå de oplysninger, vi indsamler om dig, for at hjælpe os med at udvikle en personlig ”profil” til dig. Det hjælper os med at få en bedre ide om, hvordan du foretrækker at interagere med os og vores tjenester, hvilken type anmodninger du ønsker fra os, og selvfølgelig de ting, du ikke kan lide. Formålet med denne personlige profil er at gøre os i stand til at yde den bedst mulige tjeneste til dig og maksimere chancerne for, at vi hurtigt og effektivt vil kunne være i stand til at give dig adgang til indhold, der med stor sandsynlighed vil være relevant og nyttigt for dig.
 • Vi vil bruge profileringsmetoder i forhold til dine personoplysninger, hvis vi vurderer, at dette er nødvendigt af hensyn til vores legitime interesser som beskrevet i tabellen nedenfor. Er du ikke tilfreds med dette, har du til enhver tid ret til at protestere og du kan finde ud af mere om, hvordan du gør dette ved at se afsnittet med titlen ”Hvordan kan du få adgang til, ændre eller trække de personoplysninger, som du har givet os tilbage” i afsnittet Generelle oplysninger om beskyttelse af personoplysninger i denne fortrolighedspolitik.
 • Af og til benytter vi også automatiserede systemer såsom filtreringsværktøjer eller mere komplekse værktøjer, der bruger et element af kunstig intelligens, såsom algoritmer eller maskinlæring (inklusiv dem, der leveres af tredjeparter), for at hjælpe os med hurtigt, effektivt og mere præcist at analysere data vi har om dig og andre Kandidater samt data, vi har om vores Kunders behov. Dette hjælper os i sidste ende med at træffe beslutninger baseret på disse data. Dette kan omfatte anvendelse af værktøjer, der bruger algoritmer (såsom filtreringsværktøjer eller maskinlæring) på Kandidatens personoplysninger for at hjælpe os med at komme med den bedst mulige shortlist til en bestemt stilling. En sådan teknologi har til formål at reducere den tid, der er nødvendig for at overveje, hvornår Kandidater er bedst egnede til relevante job. Dette skulle gøre rekrutteringsprocessen mere effektiv, hvilket, håber vi, vil forbedre din samlede oplevelse med os.
 • Efterhånden som ny og bedre teknologi bliver mere udbredt, kan nogle af vores profileringsaktiviteter og vores behandlingsaktiviteter, der bruger automatiserede systemer som dem, der er beskrevet ovenfor, udgøre automatiseret beslutningstagning i henhold til artikel 22 i Den Generelle Forordning om Databeskyttelse. Dette betyder en proces, hvor en beslutning træffes ved hjælp af automatiserede midler med begrænset eller endda ingen menneskelig indgriben i beslutningsprocessen. Vi vil kun bruge automatiseret beslutningstagning i forbindelse med dine personoplysninger, hvor vi vurderer, at dette er nødvendigt for at gennemføre de præ-kontraktuelle skridt, der er taget på din anmodning.
 • Bemærk venligst, at vi overholder andre lokale lovkrav i visse jurisdiktioner, hvor vi driver forretning. For yderligere oplysninger om din jurisdiktion skal du klikke her.
Hvorfor og hvordan vi behandler dine oplysninger Typer af anvendte personoplysninger Anvendt retsgrundlag

Indsamling af data via personaliseringscookies/-pixels og brug af disse data til profileringsformål, så vi kan vise Kandidater både målrettet og personligt tilpasset indhold. Dette vil omfatte:

- personalisering af Kandidaternes hjemmesideoplevelse, herunder i forhold til de stillinger, de bliver gjort opmærksomme på, når de besøger hjemmesiden

- at komme med anbefalinger til redaktionelt indhold, som vi mener kan være af interesse for Kandidater (f.eks. rapporter om udviklingen i deres branche)

- personalisering af det marketingindhold, som Kandidater modtager via hjemmesiden, e-mail og andre marketingkanaler (hvor de har givet sit samtykke til denne markedsføring)

Disse personaliseringscookies/-pixels bruges til at forstå, hvordan Kandidater interagerer med hjemmesiden ved at registrere deres besøg på hjemmesiden, de sider, de har besøgt, de interaktioner, de har foretaget, og de links, de har fulgt.

Vi vil bruge disse oplysninger til at forstå, hvad de kan være interesseret i og skræddersy det, vi viser og sender til dem i overensstemmelse hermed

- Identifikation- og kontaktoplysninger

- Oplysninger om uddannelse og beskæftigelse

- Automatisk indsamlede oplysninger

- Yderligere oplysninger, som du vælger at fortælle os

Mere specifikt vil dette omfatte:

- Personoplysninger og oplysninger om Kandidatens jobsøgning (dvs. som indsendt via formular eller hentet fra vores systemer)

- Oplysninger om Kandidaters interaktion med hjemmesiden (f.eks. ansøgninger, besøg på hjemmesider) og andre oplysninger hentet fra systemerne (f.eks. stillingsbetegnelse, tidligere ansøgninger)

- Placeringsdata – enten udledt fra job-, IP- eller applikationshistorik eller systemlagrede data

- Digitale identifikatorer – IP-adresse, personaliseringscookies

- Webbrowserdata, data fra indsendte formularer og e-mail engagement data

- Markedsføringspræferencer

Vi indhenter dit samtykke via Cookie-præferencelinket på vores hjemmeside, før vi placerer personaliseringscookies/-pixels på din enhed og aktiverer denne funktionalitet

Hvis du ikke ønsker at give dit samtykke til, at vi placerer en personaliseringscookie på din enhed, skal du deaktivere ”Funktionalitetscookies” og ”Annoncecookies” (se vores Cookiepolitik)

Bemærk venligst, at hvis du tilgår Hays’ tjenester på tværs af flere enheder skal du muligvis justere dine indstillinger via Cookiepræference linket på hver af dine enheder.

Uanset vores indsamling af samtykke forud for placering af personaliseringscookies/-pixels på din enhed, vil vi bero på den legitime interessebetingelse i forhold til de personaliseringsaktiviteter, som vi efterfølgende udfører

Vi mener, at det er i vores interesse (og nogle gange din interesse) at:

- øge engagementet med, og forbedre oplevelsen af at bruge vores tjenester ved at øge relevansen af det indhold, du ser på tværs af Hays-hjemmesider og e-mail kampagner

- øge antallet af ansøgninger, konverteringsrater og anvendeligheden af ansøgninger ved at give dig skræddersyede jobanbefalinger

- opfordre dig til at vende tilbage til vores hjemmeside ved at gøre denne yderst nyttige oplevelse mulig

- reducere hjemmesidens afvisningsprocent

- øge e-mail-engagement raten (dvs. den hyppighed, hvormed brugere klikker videre)

Vi kan registrere og analysere Kandidaters webbaserede adfærd ved hjælp af forskellige dataelementer, f.eks. antal læste/søgte jobannoncer online, antal og type læste artikler, antal webbesøg, medlemskab af ”talentpuljer”/segmenter – se nedenfor) for at tildele en Kandidat en vægtet ”tilnærmelighedsscore” med henblik på at give indsigt i Kandidaters behov og give Hays mulighed for at følge op, hvor det er nødvendigt

Konsulenter vil bruge disse scoringer som en del af de shortlisting- og rangordningsaktiviteter, der er beskrevet mere detaljeret nedenfor og som en faktor i beslutningen om, hvorvidt de skal henvende sig til/vise stillinger til en Kandidat, hvilket vil hjælpe til at supplere andre data, som Hays har om Kandidaten.

Vores indsamling af webbaserede data vil være afhængige af de personaliseringscookies/-pixels, som vi placerer på din enhed som en del af personaliseringsaktiviteterne som beskrevet ovenfor

- Identifikation- og kontaktoplysninger

- Oplysninger om uddannelse og beskæftigelse

- Automatisk indsamlede oplysninger

- Oplysninger, som andre giver om dig

- Yderligere oplysninger, som du vælger at fortælle os

Vi indhenter dit samtykke via cookie-præferencelinket på vores hjemmeside, før vi placerer personaliseringscookies/-pixels på din enhed

Hvis du ikke ønsker at give dit samtykke til, at vi placerer en personaliseringscookie på din enhed, skal du deaktivere ”Funktionalitetscookies” og ”Annoncecookies” (se vores Cookiepolitik)

Bemærk venligst, at hvis du tilgår Hays’ tjenester på tværs af flere enheder skal du muligvis justere dine indstillinger via Cookie-præferencelinket på hver af dine enheder

Bemærk dog, at vi stadig kan udføre engagementsscoringsaktiviteter, selvom en tilpasningscookie ikke er placeret på din enhed (f.eks. kan vi overveje de oplysninger, vi allerede har om dig i vores systemer med henblik på at tildele dig en engagementsscore, selv hvis du har fravalgt tilpasningscookien)

Uanset vores indsamling af samtykke forud for placering af personaliseringscookies/-pixels på din enhed, vil vi bero på den legitime interessebetingelse i forhold til at tildele dig en tilnærmelighedsscore og vores efterfølgende brug af denne score

Vi mener, at det er i vores legitime interesse at tildele dig en engagementsscore for at hjælpe vores konsulenter med at træffe beslutninger i forhold til at foreslå relevante stillinger og sende relevant kommunikation til dig 

 

Vi kan bruge de data, som vi indsamler via personaliseringscookies/-pixels, f.eks. webbaseret adfærd, såsom detaljer om Kandidaters interaktioner med hjemmesiden (f.eks. applikationer, hjemmesidebesøg), til at berige Kandidatoplysninger og eksisterende profiler om dem, som vi allerede har i vores systemer

- Identifikation- og kontaktoplysninger

- Oplysninger om uddannelse og beskæftigelse

- Automatisk indsamlede oplysninger

Vi indhenter dit samtykke via cookie-præferencelinket på vores hjemmeside, før vi placerer personaliseringscookies/-pixels på din enhed

Hvis du ikke ønsker at give dit samtykke til, at vi placerer en personaliseringscookie på din enhed, skal du deaktivere ”Funktionalitetscookies” og ”Annoncecookies” (se vores Cookiepolitik)

Bemærk venligst, at hvis du tilgår Hays’ tjenester på tværs af flere enheder skal du muligvis justere dine indstillinger via Cookie-præferencelinket på hver af dine enheder

Uanset vores indsamling af samtykke forud for placering af personaliseringscookies/-pixels på din enhed, vil vi bero på den legitime interessebetingelse i forhold til at bruge data, som vi indsamler om dig til at berige din eksisterende profil i vores systemer

Vi mener, at det er i vores legitime interesse at berige de data, vi har om dig for at hjælpe vores konsulenter med at træffe beslutninger i forhold til at foreslå relevante stillinger og sende relevant kommunikation til dig

Analyse af Kandidatoplysninger ved løbende at spore og overvåge deres erfaring og kontoaktivitet for at profilere dem og allokere dem i ”talentpuljer” baseret på deres egenskaber og adfærd (f.eks. tidligere stillinger, færdigheder, brancheerfaring, placering, når en Kandidat er villig til at arbejde)

Talentpuljer bruges som et middel til at administrere Kandidatdatabasen, placere Kandidater i stillinger og markedsføre til Kandidater

Tildelingen af Kandidater til talentpuljer er en fuldautomatisk proces og kan involvere brug af bots

- Identifikation- og kontaktoplysninger

- Oplysninger om uddannelse og beskæftigelse

- Automatisk indsamlede oplysninger

- Oplysninger, som andre giver om dig

- Yderligere oplysninger, som du vælger at fortælle os

Legitime interesser. Vi vurderer at det er i vores interesse at bruge profileringsmetoder til at placere dig og din Kandidatprofil i grupper eller segmenter med andre Kandidater, baseret på dine interesser, vaner, egenskaber og/eller præferencer for at:

- hjælpe os med at optimere matchningen af Kandidatprofiler til stillinger og forbedre rekrutteringscyklussens effektivitet

- tillade os at holde styr på, om vi til enhver tid har nok egnede Kandidater til at opfylde vores forretningsbehov og vores Kunders behov

- hjælpe vores konsulenter med at træffe beslutninger i forhold til at foreslå relevante stillinger og sende relevant kommunikation til dig

Vi kan bruge profileringsmetoder i forhold til Kandidatoplysninger, så vi kan:

- placere dem og andre egnede Kandidater på shortlister til bestemte stillinger baseret på foreskrevne kriterier, som vil gøre det muligt for vores konsulenter at identificere de mest passende Kandidater til stillinger på den mest effektive måde; og

- anbefale stillinger baseret på hvordan en Kandidats interesser, vaner, egenskaber og/eller præferencer rangerer i forhold til andre Kandidater

Vores hensigt er, at sådanne aktiviteter (som kan indebære brug af automatiserede processer til at profilere, udvælge, screene, rangere, bedømme, udvælge og/eller foreslå Kandidater til stillinger) skal supplere i stedet for fuldstændig at erstatte vores konsulenters aktivitet

- Identifikation- og kontaktoplysninger

- Oplysninger om uddannelse og beskæftigelse

- Automatisk indsamlede oplysninger

- Oplysninger, som andre giver om dig

- Yderligere oplysninger, som du vælger at fortælle os

Legitime interesser, det er navnlig i vores interesse at bruge profileringsmetoder til at placere dig og din Kandidatprofil i grupper eller segmenter med andre Kandidater, baseret på dine interesser, vaner, egenskaber og/eller præferencer for at:

- hjælpe os med at optimere matchningen af Kandidatprofiler til stillinger og forbedre rekrutteringscyklussens effektivitet

- hjælpe vores konsulenter med at træffe beslutninger i forhold til at foreslå relevante stillinger til dig

Hvis disse shortlisting- og rangordningsaktiviteter svarer til automatiseret beslutningstagning med henblik på artikel 22 i Den Generelle Forordning om Databeskyttelse, vil vi kun udføre disse aktiviteter, hvor vi anser dette for at være nødvendigt for fuldførelsen af præ-kontraktuelle trin, der er taget på din anmodning. Vi mener, det er rimeligt at antage, at du som Kandidat håber på at indgå en ansættelseskontrakt, og at du ved at bruge vores tjenester, beder os om at tage de nødvendige trin til dette formål. Sådanne trin kan for eksempel omfatte at kontrollere, at du opfylder visse krav til en bestemt stilling. Hvis rollen er meget populær, er vi formentlig nødt til at tjekke kvalifikationerne for et stort antal potentielle Kandidater – vi kan derfor bruge automatiseret beslutningstagning til at filtrere denne pulje af Kandidater ned til et mere overskueligt antal.

 

Overholdelse af en juridisk forpligtelse

 • I nogle tilfælde vil vi bruge dine personoplysninger til at overholde vores juridiske forpligtelser. Artikel 6(1)(c) i Den Generelle Forordning om Databeskyttelse siger, at vi kan behandle dine data, hvor det ”er nødvendigt for at overholde en juridisk forpligtelse, som (vi) er underlagt”.
 • Bemærk venligst, at vi overholder andre lokale lovkrav i visse jurisdiktioner, hvor vi driver forretning. For yderligere oplysninger om din jurisdiktion skal du klikke her.
Hvorfor og hvordan vi behandler dine oplysninger  Typer af anvendte personoplysninger Anvendt retsgrundlag
Adgang til, bevarelse og videregivelse af Kandidatoplysninger, hvis der er en gyldig juridisk anmodning fra en forordning, retshåndhævelse myndighed eller hvis vi på anden vis har en juridisk pligt til at gøre dette

De faktiske oplysninger, der anvendes, afhænger af de faktiske omstændigheder, men kan omfatte et af følgende:

- Identifikation- og kontaktoplysninger

- Økonomiske oplysninger

- Automatisk indsamlede oplysninger

- Oplysninger om uddannelse og beskæftigelse

- Oplysninger, som andre giver om dig

Overholdelse af en juridisk forpligtelse, herunder hvor:

- vi har modtaget en retskendelse om at videregive oplysninger med henblik på retssager i forbindelse med civil- og handelssager

- vi er tvunget af retshåndhævende myndigheder til at levere data i forbindelse med en strafferetslig efterforskning

- vi skal overholde vores forpligtelser i henhold til forbrugerlovgivningen, for eksempel konkurrencelovgivningen

- vi skal overholde vores forpligtelser i henhold til selskabslovgivningen og skattelovgivningen, for eksempel for at give detaljer om dit vederlag og betalt skat

- vi skal overholde vores forpligtelser i henhold til databeskyttelseslovgivningen

- vi skal overholde vores forpligtelser i henhold til ansættelseslovgivningen (f.eks. dem, der kræver, at vi registrerer det antal timer, du har arbejdet)

Bevarelse og deling af Kandidatoplysninger med andre, herunder retshåndhævende myndigheder, og for at svare på juridiske anmodninger, når vi ikke er tvunget til det af gældende lovgivning, men i god tro mener, at det er påkrævet ved lov i den relevante jurisdiktion

De faktiske oplysninger, der anvendes, afhænger af de faktiske omstændigheder, men kan omfatte et af følgende:

- Identifikation- og kontaktoplysninger

- Økonomiske oplysninger

- Automatisk indsamlede oplysninger

- Oplysninger, som andre giver om dig

Selv hvor vi ikke er juridisk forpligtet til at behandle dine data, vil vi under visse omstændigheder have en legitim interesse i at samarbejde med retshåndhævende myndigheder og andre organer for at bistå f.eks. med forebyggelse og afsløring af kriminalitet 
Behandling af Kandidatoplysninger ved verificering af dokumenter og oplysninger, leveres og anmodes om af Kandidater for at bevise, at de har ret til at arbejde i en bestemt jurisdiktion

- Identifikation- og kontaktoplysninger (f.eks. en kopi af dit pas og adressebevis)

- Oplysninger om uddannelse og beskæftigelse (f.eks. immigrationsstatus og arbejdstilladelse, hvis relevant)

- Økonomiske oplysninger (f.eks. CPR-nummer eller tilsvarende i dit land) 

Vi behandler dine data, hvor det er nødvendigt for at vi kan overholde vores juridiske forpligtelser i forhold til at sikre, at du har ret til at arbejde i en bestemt jurisdiktion 

 

Deling af data

 • Vi deler dine personoplysninger med diverse parter, på diverse måder og af diverse årsager. Vi deler primært dine oplysninger med fremtidige arbejdsgivere for at øge dine chancer for at få det job, som du ønsker. Medmindre du angiver andet, deler vi også dine oplysninger med nogen af vores koncernselskaber og associerede tredjeparter som f.eks. vores serviceudbydere, hvis vi mener, at det vil hjælpe os med at yde dig den bedst mulige service og maksimere dine chancer for at få det, du ønsker.
 • Ønsker du en komplet liste over, hvem vi vil dele dine personoplysninger med, se venligst afsnittet ”Hvem deler vi dine personoplysninger med” i afsnittet Generelle oplysninger om beskyttelse af personoplysninger i denne fortrolighedspolitik.
 • Bemærk venligst, at vi overholder andre lokale lovkrav i visse jurisdiktioner, hvor vi driver forretning. For yderligere oplysninger om din jurisdiktion skal du klikke her.
Hvorfor og hvordan vi behandler dine oplysninger  Typer af anvendte personoplysninger Anvendt retsgrundlag
Videregivelse af Kandidatoplysninger til de modtagere, der er anført i afsnittet ”Hvem deler vi dine personoplysninger med”, herunder overførsel, opbevaring og behandling af sådanne data uden for Storbritannien/Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde til de formål, der er anført i de foregående tabeller

De faktiske oplysninger, der anvendes, afhænger af de faktiske omstændigheder, men kan omfatte et af følgende:

- Identifikation- og kontaktoplysninger

- Økonomiske oplysninger

- Oplysninger om uddannelse og beskæftigelse

- Data af særlig kategori

- Oplysninger om domme

- Automatisk indsamlede oplysninger

- Oplysninger, som andre giver om dig

- Yderligere oplysninger, som du vælger at fortælle os

- Videregivelsen er nødvendig (f.eks. til potentielle arbejdsgivere) for at indgå og udføre eventuelle kontrakter, som vi har indgået med dig (se afsnittet Rekrutteringsaktiviteter ovenfor)

- Videregivelsen (f.eks. til skatte-, revisions- eller andre myndigheder) er nødvendig for at overholde en juridisk forpligtelse, som vi er underlagt (se afsnittet Overholdelse af en juridisk forpligtelse ovenfor)

- Videregivelsen (f.eks. til vores professionelle rådgivere) er nødvendig for at hjælpe os med at fastlægge, fremsætte eller forsvare retskrav

- Vi har indhentet dit samtykke (f.eks. når vi deler dine data af særlig kategori med Kunder (herunder til deres interne eller eksterne revisorer), hvor dette er kontraktligt påkrævet, eller Kunden specifikt anmoder om sådanne oplysninger for at sætte dem i stand til at overholde deres egne ansættelsesprocesser

- Offentliggørelsen er nødvendig af sundheds- og socialplejeformål (f.eks. til en arbejdsmiljøspecialist for at muliggøre ydelse af støtte under rekrutteringsprocessen, hvis en Kandidat lider af en helbredstilstand eller et handicap)

- Videregivelse er nødvendig for at opfylde forpligtelserne og fremsætte Hays’ specifikke rettigheder inden for ansættelses- og socialsikringsområdet og social beskyttelsesret (f.eks. på koncernintern basis ved vurdering og effektuering af din ret til årlig ferie/visse ydelser)

- Videregivelse er nødvendig af hensyn til ’legitime interesser’, som vi forfølger (som beskrevet i tabellerne ovenfor)


 

Denne del af fortrolighedspolitikken gælder for Kandidater.

Kandidater omfatter personer, som Hays ikke tidligere har haft kontakt med, men som Hays med rimelighed vurderer ville være interesseret i, eller kunne drage fordel af, Hays’ tjenester og komme i betragtning til stillinger, der annonceres eller promoveres af Hays; herunder faste, deltids- og midlertidige stillinger samt freelancestillinger hos Hays’ Kunder(herunder personer, der ønsker en projekt/midlertidig ansættelse)). Kandidater omfatter også ansøgere til sådanne stillinger samt personer, der har fremsendt en uopfordret ansøgning til Hays, som ikke er relateret til et specifikt job, og/eller som har været i dialog med Hays om Hays’ tjenester og/eller stillinger, der annonceres eller promoveres af Hays. Selvstændige, , freelancere og medarbejdere hos leverandører, som foreslås til stillinger hos Hays’ Kunder som en del af et MSP-tilbud eller på anden vis, vil blive behandlet som Kandidater i henhold til denne politik.

Hvilken type typepersonoplysninger indsamler vi?

Ønsker du en mere detaljeret oversigt over, hvilke oplysninger vi indsamler om dig?? Her er en detaljeret oversigt over de oplysninger, som vi indsamler. Oplysningerne beskrevet nedenfor, er som tillæg til de personoplysninger, som vi ifølge loven skal behandle i enhver given situation.

Afhængigt af de relevante omstændigheder og gældende lokale love og krav, vil vi indsamle nogle af, eller alle de oplysninger anført nedenfor, for at kunne vurdere, hvordan vi kan hjælpe dig, hvis vi med rimelighed mener, at du kunne være interesseret i eller kunne drage fordel af vores tjenester, og at tilbyde dig beskæftigelsesmuligheder, der er skræddersyet til dig og interesser.

I visse jurisdiktioner, er vi underlagt begrænsninger i forhold til behandling af nogle af de datatyper der er anført nedenfor. I sådanne tilfælde vil vi kun behandle dataene i disse jurisdiktioner i det omfang og under de omstændigheder, det er tilladt ved lov:

 • Identifikation og kontaktoplysninger
  • Navn;
  • Alder/fødselsdato;
  • CPR-nummer;
  • Køn;
  • Billede;
  • Civilstatus;
  • Nationalitet/statsborgerskab/fødselssted;
  • Kontaktoplysninger;
  • Oplysninger om personer der kan kontaktes i nødstilfælde/nærmeste pårørende 
  • En kopi af dit kørekort og/eller pas/ID-kort;
 • Oplysninger om uddannelse og beskæftigelse
  • Uddannelsesoplysninger;
  • Ansættelseshistorie;
  • Nuværende stillingsbetegnelse/specialisering/industrisektor;
  • Sprogfærdigheder;
  • Referenceoplysninger;
  • Immigrationsstatus (arbejdstilladelse påkrævet eller ej);
  • Startdato eller tilgængelighedsdato;
  • Oplysninger om forrige og nuværende lønpakke(r), pension(er) og frynsegoder;
  • Oplysninger om arbejdstimer (ved tiltrædelse af en stilling);
  • Oplysninger om dine interesser og behov i forbindelse med fremtidig ansættelse, herunder; direkte indsamlet og og udledte oplysninger fra, f.eks. de jobs, som du har kigget på eller artikler, som du har læst på vores hjemmeside eller fra links, du har klikket på, i e-mails fra os;
 • Økonomiske oplysninger
  • Bankoplysninger;
  • Økonomiske oplysninger (hvis vi skal foretage finansielle baggrundschecks);
  • CPR-nummer (eller tilsvarende i dit land) og evt. andre skattemæssige oplysninger;
 • Oplysninger af særlig kategori
  • Oplysninger om race eller etnisk oprindelse, seksuel orientering, religiøs eller anden lignende overbevisning og fysisk eller mental sundhed, herunder handicaprelaterede oplysninger, i hvert tilfælde med henblik på diversitetsovervågning;
  • Seksuel orientering (i tilfælde hvor dette kan afledes af eksempelvis oplyste kontaktoplysninger på din nødkontakt);
  • Oplysninger om fysisk eller mental sundhed, herunder handicaprelaterede oplysninger for at gøre os i stand til at foretage rimelige og sundhedsrelaterede justeringer, når vi skal bruge eller tilbyde arbejdsmiljø til dig i forbindelse med visse typer stillinger;
  • Oplysninger om helbredsrelaterede oplysninger, der stammer fra eller i forbindelse med COVID-19 eller andre pandemier, hvis dette er påkrævet for en stilling, som du er interesseret i at søge, eller hvor du melder dig frivilligt, f.eks. et testresultat (uanset om det er positivt eller negativt) eller vaccinationshistorik (herunder medicinske tilstande relateret til eller som påvirker vaccination), hvor det er relevant;
  • Under visse omstændigheder videooptagelser af Kandidater, der deltager i eller er til stede ved kurser eller møder, hvor enkeltpersoner har givet samtykke til optagelsen;
  • Religiøse overbevisninger i forbindelse med planlægning af årlig ferie;
 • Oplysninger om straffeattest
  • Oplysninger om straffeattest, hvis det kræves til en stilling, som du er interesseret i at ansøge;
 • Automatisk indsamlede oplysninger
  • IP-adresse;
  • Brugsoplysninger inklusiv datoer, tidspunkter og hvor ofte, du skaffer adgang til vores tjenester;
  • Brugervalg (f.eks. markedsføringspræferencer);
  • Brugerrapporter;
  • Log- og fejlfindingsoplysninger;
  • Enhedsoplysninger, når du installerer, tilgår eller bruger vores tjenester;
  • Hjemmeside data, f.eks. sider, der er set, f.eks. Hays eller Kunders hjemmesider;
  • Historik over e-mailengagement med Hays;
  • Placeringsoplysninger (udledt af jobs, IP-adresse, applikationshistorik eller systemlagrede data);
  • Kontoadgangsoplysninger (f.eks. PIN-numre til kontobekræftelsesformål);
 • Oplysninger, som andre giver om dig
  • Yderligere oplysninger, som din reference vælger at fortælle os om dig;
  • Yderligere oplysninger, som vores Kunder eventuelt fortæller os om dig eller, som vi indhenter fra tredjeparts kilder, som f.eks. jobhjemmesider (som du har uploadet oplysninger til eller på anden måde er gjort tilgængelige for os);
  • Oplysninger om dine interesser og behov i forbindelse med fremtidig ansættelse, indsamlet direkte fra f.eks. de jobs, som du har kigget på eller artikler, som du har læst på vores hjemmeside eller fra links, som du har klikket på, i e-mails fra os; og; 
 • Yderligere oplysninger, som du vælger at fortælle os
  • Enhver anden information, som du måtte give os, herunder f.eks. oplysninger om dine børnepasnings- eller omsorgsordninger (f.eks. når du godkender fradrag i lønnen for børnepasning, eller når du frivilligt giver disse oplysninger) og når du korresponderer med os via e-mail eller andet.

Vær venligst opmærksom på, at den ovenstående liste indeholdende kategorierne i forbindelse med de personoplysninger, som vi indsamler, ikke er udtømmende.

I det omfang du går ind på vores hjemmeside eller klikker på links i en e-mail fra os, vil vi også indsamle visse oplysninger fra dig. Ønsker du mere information om dette, henvises der til den kontekstspecifikke sektion af denne fortrolighedspolitik, der gælder for besøgende på vores hjemmeside.

Hvordan indsamler vi dine personlige oplysninger?

Vi indsamler primært Kandidatoplysninger på følgende måder:

 • Personoplysninger som du, Kandidaten, giver os;
 • Personoplysninger, som vi modtager fra andre kilder; og
 • Personoplysninger, som vi indsamler automatisk.

Personoplysninger som, du giver os

 • Hays har brug for at få kendskab til oplysninger om dig for at kunne yde sine tjenester til dig. Det vil gøre os i stand til at tilbyde dig de bedste muligheder, og spare dig tid idet du undgår at skulle undersøge jobs og serviceydelser, som er irrelevante for dig.
 • Der findes adskillige måder, hvorpå du kan dele dine oplysninger med os. Dette kan omfatte:
  • Indtaste dine oplysninger på Hays’ hjemmeside eller ved brug af en ansøgningsformular som en del af registreringsprocessen;
  • Aflevere et fysisk CV til en af Hays’ begivenheder, jobmesser eller på et af vores kontor;
  • Sende dit CV eller andre oplysninger i en e-mail til en konsulent fra Hays eller have en samtale med dem;
  • Søge efter jobs gennem en jobdatabase på nettet, som omdirigerer dig til Hays’ hjemmeside;
  • Indtaste dine personoplysninger på et microsite tilhørende Hays; eller
  • Deltage i en konkurrence gennem et socialt medie som f.eks. Facebook eller Twitter (eller lignende).
 • Typer af oplysninger, der modtages fra dig på denne måde, omfatter:
  • Identifikation og kontaktoplysninger;
  • Oplysninger om uddannelse og beskæftigelse;
  • Økonomiske oplysninger;
  • Oplysninger af særlig kategori;
  • Oplysninger om straffeattest, og
  • Yderligere oplysninger, som du vælger at fortælle os

som beskrevet i afsnittet med titlen ”Hvilken typetype personoplysninger indsamler vi?” ovenfor.

Personoplysninger, som vi modtager fra andre kilder

 • Vi modtager også personoplysninger om Kandidater fra andre kilder. Afhængigt af de relevante omstændigheder og den gældende lokale lovgivning samt krav vil dette omfatte personoplysninger modtaget i følgende situationer:
  • Når vi søger efter Kandidater via tredjepartskilder, såsom LinkedIn og andre jobsider, hvorfra vi indhenter dine personoplysninger, og/eller når vi udfører andre præ-rekrutteringsaktiviteter (se venligst afsnittet med titlen ”Præ-rekrutteringsaktiviteter” nedenfor);
  • Dine referencer kan muligvis offentliggøre personoplysninger om dig;
  • Vores Kunder, Leverandører, andre Kandidater og vores Kolleger i Hays (f.eks. i forbindelse med at de foretager en henvisning) kan dele personoplysninger om dig med os;
  • Hvis vi modtager dine personoplysninger fra Facebook eller Twitter, hvis du ’synes godt om’ vores Facebook-side eller ’følger’ os på Twitter (eller indgår en lignende interaktion med os på en social medieplatform, hvor vi er til stede); og
  • Hvis du blev henvist til os gennem en RPO eller en MSP-leverandør, deler de muligvis personoplysninger om dig, med os.
 • De typer af oplysninger, som vi modtager om dig på denne måde, omfatter de oplysninger, som andre giver om dig, beskrevet i afsnittet med titlen ”Hvilken typetype personoplysninger indsamler vi?” ovenfor.

Personoplysninger, som vi indsamler automatisk

 • Hvis du går ind på vores hjemmeside, læser eller klikker på en e-mail fra os, indsamler vi dine oplysninger automatisk (f.eks. via cookies eller pixels) eller ved at du formidler dem til os iht. lokal lovgivning og lokale krav. Hvis du ønsker mere information, henvises der til den kontekstspecifikke sektion af denne fortrolighedspolitik, der gælder for Besøgende på vores hjemmeside.
 • De typer af oplysninger, som vi modtager om dig på denne måde, omfatter ”Automatisk indsamlede oplysninger”, som andre giver om dig, beskrevet i afsnittet med titlen ”Hvilken typetype personoplysninger indsamler vi?” ovenfor.

Hvordan bruger vi dine personoplysninger?

Vi anvender generelt Kandidatens oplysninger på fem måder:

 • Præ-rekrutteringsaktiviteter;
 • Rekrutteringsaktiviteter;
 • Markedsføringsaktiviteter;
 • Ligestillings rapportering og
 • For at hjælpe os med at fastlægge, udøve eller forsvare retskrav.
 • Under de rette omstændigheder vil vi også anvende Kandidatens data til profilering.

Præ-rekrutteringsaktiviteter

 • Når vi udfører præ-rekrutteringsaktiviteter, anvender vi dine oplysninger til at finde ud af, om du kunne være interesseret i eller kunne drage fordel af vores tjenester, og til at vurdere, om og hvordan vi kan hjælpe dig. Hvis vi mener, vi kan hjælpe, vil vi bruge dine kontaktoplysninger til at komme i kontakt med dig og finde ud af, om du er interesseret i vores tjenester, underlagt eventuelle gældende love og krav.
 • For at vi kan gøre dette, kan vi:
  • Indsamle dine personoplysninger;
  • Opbevare dine oplysninger (og ajourføring af dem efter behov) i vores database, så vi kan kontakte dig;
  • Sende dig en e-mail for at informere dig om vores behandling af dine personoplysninger og for at henvise dig til denne fortrolighedspolitik;
  • Gennemgå dine oplysninger for at finde ud af, om og hvordan vores tjenester kan hjælpe dig; og
  • Kontakte dig angående vores tjenester.
 • Nedenfor, er de forskellige måder, hvorpå vi vil bruge og behandle dine personoplysninger angivet -  med det formål at afgøre, om vores tjenester ville være til gavn for dig, hvor det er relevant og i overensstemmelse med lokale love og krav. Bemærk venligst, at listen ikke er udtømmende.
 • I de fleste tilfælde vil vi bruge dine personoplysninger til nedenstående formål, hvis vi anser det for at være nødvendigt ifm. vores legitime interesser. Artikel 6(1)(f) i Den Generelle Forordning om Databeskyttelse angiver, at vi kan behandle dine oplysninger, hvis ”behandling er nødvendig for, at den dataansvarlige eller en tredjemand kan forfølge en legitim interesse, medmindre den registreredes interesser eller grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, der kræver beskyttelse af personoplysninger, går forud herfor.”
 • Vi mener ikke, at nogen af de aktiviteter, hvor vi beror på disse legitime interesser, forudindtager imod Kandidater på nogen måde. Du har dog ret til at gøre indsigelse mod, at vi behandler dine personoplysninger ud fra dette grundlag. Hvis du gerne vil vide mere om, hvordan du gør dette, henvises der til afsnittet ”Hvordan kan du få adgang til, ændre eller trække de personoplysninger, du har givet os tilbage” i afsnittet Generelle oplysninger om beskyttelse af personoplysninger i denne fortrolighedspolitik.
 • Bemærk venligst, at vi overholder andre lokale lovkrav i visse jurisdiktioner, hvor vi driver forretning. For yderligere oplysninger om din jurisdiktion skal du klikke her.
Hvorfor og hvordan vi behandler dine oplysninger Typer af anvendte personoplysninger Anvendt retsgrundlag

Indsamling og behandling af data imens vi forsøger og i det omfang det er nødvendigt for at finde ud af, om du kunne være interesseret i eller drage fordel af Hays’ tjenester, herunder ved at:

- indsamle oplysninger fra Kandidater og andre kilder som f.eks. oplysninger fra LinkedIn

- opbevare Kandidaters oplysninger i databaser

- vurdere data i forhold til ledige stillinger

- Identifikation- og kontaktoplysninger

- Oplysninger om uddannelse og beskæftigelse

- Yderligere oplysninger, som du vælger at fortælle os

- Oplysninger, som andre giver om dig

- Automatisk indsamlede oplysninger

Legitime interesser, det er navnlig i vores og din interesse at vi vurderer, om du kan være interesseret i eller drage fordel af vores tjenester 
Indsamling og behandling af dine data i forbindelse med gennemgang af dine oplysninger for at finde ud af, hvordan Hays kan hjælpe

- Identifikation- og kontaktoplysninger

- Yderligere oplysninger, som du vælger at fortælle os

Legitime interesser, det er navnlig i vores og din interesse at vi identificerer, hvordan vi kan hjælpe dig med din jobsøgning
Indsamling og behandling af dine data i forbindelse med kommunikationen med dig i forhold til Hays’ tjenester

- Identifikation- og kontaktoplysninger

- Yderligere oplysninger, som du vælger at fortælle os

Legitime interesser, det er navnlig i vores og din interesse at kontakte og korrespondere med dig som led i at yde dig vores tjenester

 

Rekrutteringsaktiviteter

 • Vores primære arbejdsfelt er rekruttering – vi sætter de rette Kandidater i forbindelse med de rigtige jobs. Nedenfor har vi anført en række måder, hvorpå vi vil anvende og bearbejde dine personoplysninger til dette formål, når det er relevant og i overensstemmelse med lokal lovgivning og lokale krav. Bemærk venligst, at listen ikke er udtømmende.
 • I de fleste tilfælde vil vi bruge dine personoplysninger til nedenstående formål, hvis vi anser det for at være nødvendigt ifm. vores legitime interesser. Artikel 6(1)(f) i Den Generelle Forordning om Databeskyttelse angiver, at vi kan behandle dine oplysninger, hvis ”behandling er nødvendigt for at forfølge legitime interesser, som forfølges af os eller en tredjepart, undtagen hvor sådanne interesser tilsidesættes af dine interesser eller grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, der kræver beskyttelse af personoplysninger.” Vi mener ikke, at nogen af de aktiviteter, som vores legitime interesser beror på, på nogen måde betinger Kandidater - faktisk hjælper de os med at tilbyde dig en mere skræddersyet, effektiv tjeneste. Du har dog ret til at gøre indsigelse mod, at vi behandler dine personoplysninger ud fra dette grundlag. Hvis du gerne vil vide mere om, hvordan du gør dette, henvises der til afsnittet ”Hvordan kan du få adgang til, ændre eller trække de personoplysninger, du har givet os tilbage” i afsnittet Generelle oplysninger om beskyttelse af personoplysninger i denne fortrolighedspolitik.
 • Vi kan under visse omstændigheder behandle dine personoplysninger til formålene nedenfor, hvis det er nødvendigt for at vi kan levere en kontraktlig tjeneste til dig (eller for at opfylde en anmodning fra dig forud for indgåelse af en kontrakt). Artikel 6(1)(b) i Den Generelle Forordning om Databeskyttelse siger, at vi kan behandle dine data, hvis en sådan ”behandling er nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, som den registrerede er part i, eller af hensyn til gennemførelse af foranstaltninger, der træffes på den registreredes anmodning forud for indgåelse af en kontrakt.”
 • Når vi behandler dine oplysninger til rekrutteringsaktiviteter baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage uden at det påvirker lovligheden af behandlingen baseret på et sådant samtykke, før samtykket trækkes tilbage ved at henvise til afsnittet med titlen ”Hvordan kan du få adgang til, ændre eller trække de personoplysninger, som du har givet os tilbage” i afsnittet Generelle oplysninger om beskyttelse af personoplysninger i denne fortrolighedspolitik.
 • Bemærk venligst, at vi overholder andre lokale lovkrav i visse jurisdiktioner, hvor vi driver forretning. For yderligere oplysninger om din jurisdiktion skal du klikke her.
Hvorfor og hvordan vi behandler dine oplysninger  Typer af anvendte personoplysninger Anvendt retsgrundlag

Indsamling og behandling af data i løbet af og i det omfang det er nødvendigt for at levere tjenester til Kandidater og lette processen, herunder ved at:

- Indsamle oplysninger fra Kandidater og andre kilder som f.eks. oplysninger fra LinkedIn

- Opbevare Kandidaters oplysninger i databaser

- Vurdere data i forhold til ledige stillinger

- Sende Kandidaters oplysninger til Kunder for at søge jobs eller for at vurdere din egnethed til jobs

- Gøre det muligt for Kandidater at indsende CV’er, ansøge jobs online eller at abonnere på notifikationer om jobs

- Optage Kandidaters spørgsmål og svar-sessioner og/eller videointerviews for at understøtte vores tjenester (hvor optagelserne analyseres til uddannelses-/overvågningsformål og/eller deles med Kunder og ses via en sikker tredjepartsplatform)

- Optage videooptagelser af Kandidaters deltagelse i kurser eller møder til interne uddannelse/overvågningsformål og/eller overvågning af interne compliance-standarder

- Identifikation- og kontaktoplysninger

- Oplysninger om uddannelse og beskæftigelse

- Yderligere oplysninger, som du vælger at fortælle os (f.eks. oplysninger, som du fortæller os i en optagelse)

- Oplysninger, som andre giver om dig

- Videooptagelser

Vi vil bero på legitime interesser. Det er i vores og dine interesser, at vi yder dig vores tjenester, og at du modtager dem, for at vi kan fungere som en overskudsgivende virksomhed, og for at hjælpe dig og andre Kandidater med at finde beskæftigelse

Hvis du har indgået eller er ved at indgå en kontrakt med os, eller hvis du fremsætter en anmodning i forbindelse hermed, kan vi bero på udførelsen af et kontraktretligt grundlag i det omfang, den behandlingsaktivitet, som vi søger at udføre, er nødvendigt af hensyn til kontrakten eller din anmodning

I det omfang vi optager en video af dig, vil vi bede om dit samtykke, før vi begynder at optage, men vi vil bero på legitime interesser i forhold til vores brug af dataene til uddannelses-/overvågningsformål og til overvågning af compliance-standarder

Behandling af Kandidatoplysninger for at lette løn- og faktureringsprocesser

- Identifikation-og kontaktoplysninger

- Oplysninger om uddannelse og beskæftigelse

- Økonomiske oplysninger

Legitime interesser, det er i vores og din interesse at:

- sørge for, at vores virksomhed fungerer uden problemer, så vi fortsat kan tilbyde vores tjenester til Kandidater 

- sikre, at du får passende aflønning

hvis du har indgået eller er ved at indgå en kontrakt med os, eller hvis du fremsætter en anmodning i forbindelse hermed, kan vi bero på opfyldelsen af et kontraktretligt grundlag

Indsamling og behandling af Kandidatoplysninger i forbindelse med udførelsen af:

- kundetilfredshedsundersøgelser

- Hays markedsundersøgelse, som vi vil bruge til informationsgrundlag for vores marketingmateriale og andet informationsmateriale såsom whitepapers, rapporter og artikler (f.eks. vores løn guides)

I det omfang nogen data offentliggøres, vil disse kun være i aggregeret/anonymiseret form

- Identifikation- og kontaktoplysninger

- Yderligere oplysninger, som du vælger at fortælle os

Legitime interesser, det er i vores interesse at:

- forbedre og udvikle de tjenester, som vi yder til dig ved at tage hensyn til din feedback og inddrage denne i vores processer, hvor vi finder det nødvendigt

- få et indblik i karrierer, mål og forhåbninger for de Kandidater, som vi yder tjenester til for at kunne markedsføre vores servicetilbud og hjælpe med at differentiere os på et konkurrencepræget marked

Indsamling og behandling af Kandidatoplysninger i forbindelse med kommunikation med Kandidater i relation til servicerelaterede spørgsmål og yde kundesupport ved at behandle anmodninger om support 

- Identifikation- og kontaktoplysninger

- Yderligere oplysninger, som du vælger at fortælle os

Vi vil bero på legitime interesser, det er i vores og din interesse at:

- adressere eventuelle problemer, du har oplevet

- forbedre og udvikle de tjenester, som vi yder til dig ved at tage hensyn til din feedback og inddrage denne i vores processer, hvor vi finder det nødvendigt

Hvis du har indgået eller er ved at indgå en kontrakt med os, eller hvis du fremsætter en anmodning i forbindelse hermed, kan vi bero på opfyldelsen af et kontraktretligt grundlag i forhold til at bruge dine data i forbindelse med kommunikation relateret til vores tjenester med dig

Behandling af Kandidatoplysninger for at gøre det muligt for dem at modtage tjenester i tilknytning til rekrutteringstjenester, såsom deltagelse i:

- specialiseret online-kursus

- interaktive funktioner i tjenester

- rekrutteringsrelaterede tjenester via Hays App

- Identifikation- og kontaktoplysninger

- Yderligere oplysninger, som du vælger at fortælle os

- Oplysninger, som andre giver om dig

- Visse automatisk indsamlede oplysninger, f.eks. Brugervalg og oplysninger om din brug af disse tjenester

Vi vil bero på legitime interesser, det er i vores og din interesse at:

- anbefale og give dig adgang til vores specialiserede online-kurser eller nogle af vores mere interaktive tjenester, da dette kan hjælpe med din jobsøgning

- give dig den bedst mulige end to end-tjeneste og forbedre vores tjenesteog hjælpe med at differentiere os på et konkurrencepræget marked

Hvis du har meldt dig til at modtage disse hjælpetjenester (enten separat eller fordi de er en del af de rekrutteringstjenester, som du allerede har tilmeldt dig) eller hvis du fremsætter en anmodning i forbindelse hermed, kan vi bero på udførelsen af et kontraktretligt grundlag i det omfang, den behandlingsaktivitet, som vi søger at udføre, er nødvendigt af hensyn til kontrakten eller din anmodning 

Behandling af Kandidatoplysninger i forbindelse med udførelsen af Hays’ forpligtelser som følge af kontrakter indgået mellem Hays og tredjeparter i relation til Kandidaters rekruttering, såsom potentielle arbejdsgivere, som vi er forpligtet til at identificere de bedst egnede Kandidater til 

- Identifikation- og kontaktoplysninger

- Oplysninger om uddannelse og beskæftigelse

- Økonomiske oplysninger

- Oplysninger, som andre giver om dig

- Yderligere oplysninger, som du vælger at fortælle os

Vi vil bero på legitime interesser, og det er det i vores og din interesse at opfylde vores forpligtelser i henhold til aftaler med tredjeparter såsom potentielle arbejdsgivere, så vi kan hjælpe dig med at finde beskæftigelse

Hvis du har indgået eller er ved at indgå en kontrakt med os, eller hvis du fremsætter en anmodning i forbindelse hermed, kan vi bero på udførelsen af et kontraktretligt grundlag i det omfang, den behandlingsaktivitet, som vi søger at udføre, er nødvendigt af hensyn til vores kontrakt med dig (samt tredjepart) 

Kontrollere de oplysninger, som Kandidaten har formidlet eller anmode om oplysninger (som f.eks. referencer, kvalifikationer og eventuelle strafbare forhold, hvis det er relevant og i overensstemmelse med lokale love)

- Identifikation- og kontaktoplysninger

- Oplysninger om uddannelse og beskæftigelse

- Oplysninger om domme

- Oplysninger, som andre giver om dig

- Yderligere oplysninger, som du vælger at fortælle os

Ved oplysninger om domme og straffeattester, indhenter vi dit udtrykkelige samtykke.

Ved alle andre typer data:

- vilvi bero på det juridiske grundlag for legitime interesser, og det er i vores og din interesse at verificere, at alle de oplysninger, du har givet os, er sande og nøjagtige, og at indhente referencer om din tidligere adfærd som en del af processen med at finde job til dig

- hvis du har indgået eller er ved at indgå en kontrakt med os, eller hvis du fremsætter en anmodning i løbet af at gøre dette, kan vi bero på udførelsen af et kontraktretligt grundlag i det omfang, at verificering af detaljer, som du har givet eller de anmodninger, vi skal fremsætte, for at gøre det nødvendige i forbindelse med vores kontrakt med dig. 

I visse jurisdiktioner kan der gøres brug af en webbaseret videoidentitetsbekræftelsesproces til at bekræfte en Kandidats identitet, hvis vi ikke møder dem personligt og dokumenterer denne proces

- Identifikation- og kontaktoplysninger (inklusiv en kopi af kørekort og/eller pas/identitetskort)

- Yderligere oplysninger, som du vælger at fortælle os

- Videooptagelser

I det omfang dette udføres i din jurisdiktion, vil vi bede om dit samtykke, før vi begynder at optage, men vi beror på betingelsen om legitime interesser (det er i vores legitime interesse at opretholde interne compliance-standarder) i forhold til vores brug af dataene, som vi registrerer for at bekræfte din identitet.

For yderligere oplysninger om din jurisdiktion, klik her

Indsamling og behandling af Kandidatoplysninger i forbindelse med udførelse af vurderings- og udviklingsaktiviteter såsom psykometriske evalueringer eller færdighedstests – for mere information i forhold til din jurisdiktion, klik her

- Identifikation- og kontaktoplysninger

- Yderligere oplysninger, som du giver eller vælger at fortælle os under evalueringen/færdighedstesten (i forbindelse med din præstation)

Legitime interesser. Vi vurderer at det er i vores og dine interesser at kunne tilbyde dig services og ydelser fra vores evaluering- og udviklingsafdelinger, hovedsageligt i relation til psykologiske vurderinger og undersøgelser, evalueringscentre, kompetencestyring, reorganisering, ledelsesudvikling, karriereudvikling, mobilitet, outplacement, karriereskift og coaching.

 

Markedsføringsaktiviteter

 • Vi vil af og til sende dig informationer, som vi mener du kunne finde interessant, eller bede om din hjælp til at forbinde andre Kandidater med jobmuligheder. Især vil vi bruge dine data til de nedenstående formål, hvor det er relevant og i overensstemmelse med lokal lovgivning og lokale krav. Bemærk venligst, at listen ikke er udtømmende. 
 • Vi har brug for dit udtrykkelige samtykke til visse aspekter af disse aktiviteter eller tilkendegivet interesse (som vi vil forklare yderligere nedenfor). Bemærk venligst, at vi i visse jurisdiktioner, hvor vi opererer, overholder yderligere lokale lovkrav vedrørende samtykke til at modtage markedsføringsmaterialer. For yderligere oplysninger om din jurisdiktion skal du klikke her.
 • Tilkendegivet interesse er en specifik type samtykke, der gælder, når vi har indhentet dine kontaktoplysninger fra en forhenværende interaktion, hvor du har været i kontakt med os (for eksempel ved at informere en af vores konsulenter om, at du er interesseret i vores tjenester, indsende en jobansøgning eller CV, eller registrering til en ledig stilling, der skal besættes). Ved en tilkendegivet interesse vil vi antage, at du har givet dit samtykke, medmindre du gør indsigelse eller fravælger (vi vil minde dig om din ret til at gøre dette og give dig mulighed for at framelde dig i en hver e-markedsføringsbesked vi sender ud). Dette er fordelagtigt for dig, da det giver os mulighed for at give dig information, som vi vurderer, er interessant for dig – herunder andre jobforslag relateret til tidligere stillinger du har ansøgt eller kigget på. Det øger sandsynligheden for at vi finder en ny stilling til dig betydeligt. Vi vil bruge dine personoplysninger til at sende dig e-marketingmateriale med dit samtykke, hvis vi vurderer, at det er i vores legitime interesse. 
 • For andre typer e-markedsføring skal vi indhente dit udtrykkelige samtykke. Hvis du ikke er tilfreds med vores tilgang til markedsføring, har du til enhver tid ret til at fravælge eller trække dit samtykke tilbage og du kan finde ud af mere om, hvordan du gør dette ved at se afsnittet med titlen ”Hvordan kan du få adgang til, ændre eller trække de personoplysninger, som du har givet os tilbage” i afsnittet Generelle oplysninger om beskyttelse af personoplysninger i denne fortrolighedspolitik. Ingen er perfekt, selv om vi gør vores bedste. Vi informerer dig om at, selv om du fravalgte at modtage vores markedsføringsmeddelelser gennem vores præferencecenter, så er det stadig muligt, at dine oplysninger genfindes via offentlige kilder i en uafhængig markedsføringskampagne. Vi gør vores bedste for at sikre, at det ikke sker, og beklager meget, hvis det gør. I disse tilfælde beder vi dig blot om at fravælge igen.
 • Bemærk venligst, at vi overholder andre lokale lovkrav i visse jurisdiktioner, hvor vi driver forretning. For yderligere oplysninger om din jurisdiktion skal du klikke her.
Hvorfor og hvordan vi behandler dine oplysninger  Typer af anvendte personoplysninger Anvendt retsgrundlag

Vi gør brug af Kandidaters data til at udføre marketingaktiviteter med henblik på at promovere vores tjenester gennem digitale kanaler, herunder i relation til at:

- markedsføre hele vores sortiment af tjenester (fuldtid, vikar, kontrakt, jobformidling og udsendelse, MSP-programmer og RPO-tjenester) til dig

- sende Kandidater nærmere oplysninger om rapporter, reklamer, tilbud, etablering af netværk og begivenheder samt generelle oplysninger om industrisektorer, som vi eventuelt mener, kunne have din interesse

- give Kandidater oplysninger om visse rabatter og tilbud, som du er berettiget til takket være dit forhold med Hays

- Identifikation- og kontaktoplysninger

- Automatisk indsamlede oplysninger 

Hvis vi har indhentet dine kontaktoplysninger fra en begivenhed, hvor du tidligere har været i kontakt med os, og vi e-markedsfører vores egne relaterede tjenester, vil vi bero på tilkendegivet interesse-samtykke, hvis vi mener, at det lovlige grundlag for legitime interesser gælder, navnlig hvis vi ønsker at kontakte dig for at fortælle dig om vores tjenester, og vi mener, at det ville være i din interesse at høre om lignende tjenester som dem, du allerede har udtrykt interesse for

Under alle andre omstændigheder vil vi indhente dit samtykke

Indsamling af data via cookies eller tracking pixels og brug af data til at vise brugerne Hays’ annoncer og andet indhold på andre hjemmesider, f.eks. Facebook

- Identifikation- og kontaktoplysninger

- Automatisk indsamlede oplysninger

Vi indhenter dit samtykke via Cookie-præferencelinket på vores hjemmeside

Hvis du foretrækker, at vi ikke bruger dine oplysninger på den måde, bedes du slå indstillingen ”Reklamecookies” fra (vi henviser til vores Cookiepolitik).

Selv når du har slået reklamecookies fra, er det stadig muligt at du eventuelt ser en reklame fra Hays, men i så fald er den ikke rettet personligt mod dig, men i stedet mod et anonymt publikum

Bemærk venligst, at hvis du tilgår Hays’ tjenester på tværs af flere enheder, skal du muligvis justere dine indstillinger (f.eks. hvis du vil slå annonceringscookies fra) via Cookiepræferencelinket på hver af dine enheder

Look-a-like-målretning og anden datadrevet markedsføring: Levering af lister over visse Kandidatoplysninger til Facebook og Google for at gøre det muligt for dem at finde en målgruppe af personer med lignende karakteristika eller demografi som disse Kandidater (som ikke inkluderer disse Kandidater) til Hays’ markedsføringsformål.

Facebooks politik gør det er irreversibelt at adskille sådanne lister før brug, matche de adskilte data mod deres egne kunder, generere look-a-like-publikummet, derefter slette den originale liste og ikke bruge den til noget andet formål. Vi vil ikke have adgang til identiteten af nogen i look-a-like-publikummet, medmindre de vælger at klikke på annoncerne.

- Identifikation- og kontaktoplysninger

- Automatisk indsamlede oplysninger (annonce-id ’er)

Vi indhenter dit tilvalgssamtykke til indsamling af reklame-id ’er via Cookie-præferencelinket på vores hjemmeside.

Vi deler disse annonceringsidentifikatorer med Facebook og Google, baseret på legitim juridisk grundlag, i og med det i vores interesse at identificere og målrette annoncer til potentielle kunder, der deler karakteristika eller demografi med vores eksisterende Kunder, medmindre vi er forpligtet i henhold til lokal lovgivning at indhente dit samtykke, i sådan tilfælde indhenter vi et sådant samtykke via vores samtykkestyringsværktøj 

Visning af uddrag fra Kandidaters profiler til salgsfremmende formål på Hays’ hjemmeside(er) for at give eksempler på succeshistorier 

- Identifikation- og kontaktoplysninger

- Oplysninger om uddannelse og beskæftigelse

- Yderligere oplysninger, du vælger at fortælle os (vi kan bede dig om yderligere detaljer med henblik på den historie, vi fortæller om dig)

Vi vil altid bede om dit udtrykkelige samtykke, før vi præsenterer dig på denne måde på hjemmesiden
Brug af Kandidatoplysninger i forbindelse med service- og marketingkommunikation via WhatsApp

- Identifikation- og kontaktoplysninger

- Automatisk indsamlede oplysninger

Vi vil sikre, at du har tilmeldt dig (og derfor givet dit samtykke) gennem en af en række kanaler:

- når du tilmelder dig WhatsApp-jobnotifikationer på hjemmesiden

- indsende en tilkendegivelse direkte til en af vores WhatsApp-kanaler

- ved at klikke videre på en tilmeldingsknap på en invitations e-mail. 

        
Data af særlig kategori

 • Vi forpligter os til at sikre, at vores rekrutteringsprocesser stemmer overens med vores politik om lige muligheder og derfor vil vi behandle visse følsomme/særlige kategoridata om dig for at lette dette. Hvor det måtte være relevant og i overensstemmelse med lokal lovgivning og lokale krav bruger vi disse oplysninger anonymiseret for at sikre, at vi overholder vores politik om lige muligheder.
 • Vi vil indsamle andre følsomme/særlige kategoridata om dig, såsom helbredsrelaterede oplysninger eller religiøst tilhørsforhold, hvis dette er passende i overensstemmelse med lokal lovgivning: Artikel 9(2)(b) i Den Generelle Forordning om Databeskyttelse giver os mulighed for at gøre dette, hvor behandlingen er ”nødvendig for at udføre forpligtelserne og udøve vores eller dine specifikke rettigheder ... inden for beskæftigelse og social sikring og lovgivning om social beskyttelse”, så længe det er tilladt ved lov.
 • Vi kan også indsamle oplysninger om eventuelle strafbare forhold/domme, hvis det er relevant i overensstemmelse med lokale love, som kan kræve dit samtykke. Hvis du ikke er tilfreds med dette, har du til enhver tid ret til at fravælge eller trække dit samtykke tilbage og du kan finde ud af, hvordan du gør dette ved at se afsnittet med titlen ”Hvordan kan du få adgang til, ændre eller trække de personoplysninger, som du har givet os tilbage” i afsnittet Generelle oplysninger om beskyttelse af personoplysninger i denne fortrolighedspolitik.
 • Bemærk venligst, at i visse jurisdiktioner, hvor vi driver forretning, gælder der andre regler for de pågældende følsomme/særlig data af særlig kategori. For yderligere oplysninger om din jurisdiktion skal du klikke her.
Hvorfor og hvordan vi behandler dine oplysninger  Typer af anvendte personoplysninger Anvendt retsgrundlag
Indsamling og analyse af Kandidatoplysninger for at vurdere og sikre vores overholdelse af ligestillingsforpligtelser Oplysninger om etnisk oprindelse, religiøst eller lignede tilhørsforhold og fysisk/mentalt helbred, herunder oplysninger om handicap

Vi vil behandle dine personoplysninger på denne måde, hvis vores behandling er nødvendig med det formål (og vi har en legitim interesse i) at holde øje med eksistensen eller fraværet af lige muligheder, eller behandling mellem grupper af mennesker - og lokale love giver os mulighed for at behandle dine data på denne måde uden at indhente dit samtykke

Hvis lokal lovgivning kræver, at vi indhenter dit samtykke, vil vi gøre dette

Deling af Kandidatoplysninger (der er blevet indsamlet for at vurdere og sikre vores overholdelse af ligestillingsforpligtelser) med Kunder (herunder til deres interne eller eksterne revisorer), hvor dette er kontraktligt påkrævet, eller kunden specifikt anmoder om sådanne oplysninger for at gøre dem i stand til at overholde deres egne ansættelsesprocesser Oplysninger om etnisk oprindelse, religiøst eller lignede tilhørsforhold og fysisk/mentalt helbred, herunder oplysninger om handicap Vi vil indhente dit udtrykkelige samtykke, før vi deler dine data på denne måde
Behandling af sygehistorie/sundhedsrelaterede data for at foretage rimelige justeringer under rekrutteringsprocessen Sygehistorik/fysiske eller mentale helbredsrelaterede data

Vi vil behandle dine personoplysninger på denne måde, hvis vi har en legitim interesse i og det er nødvendigt for os at behandle dine data til sundheds- og socialformål (f.eks. for at vurdere en medarbejders eller potentiel medarbejders arbejdsevne for en arbejdsgiver) og lokale love tillader os at behandle dine data på denne måde uden at indhente dit samtykke

Hvis lokal lovgivning kræver, at vi indhenter dit samtykke, vil vi gøre dette

Behandling af sundhedsrelaterede data til hvornår vi skal bruge eller tilbyde arbejdsmiljø til Kandidater i forbindelse med visse typer stillinger (f.eks. undervisning, sygepleje eller natarbejde) Sygehistorik/fysiske eller mentale helbredsrelaterede data

Vi vil behandle dine personoplysninger på denne måde, hvis vi har en legitim interesse i og det er nødvendigt for os at behandle dine data til sundheds- og socialformål (f.eks. levering af sundhedspleje eller behandling) og lokale love tillader os at behandle dine data på denne måde uden at indhente dit samtykke

Hvis lokal lovgivning kræver, at vi indhenter dit samtykke, vil vi gøre dette

Behandling af helbredsrelaterede oplysninger, der stammer fra eller i forbindelse med COVID-19 eller andre pandemier, hvor dette er påkrævet for en stilling, som du er interesseret i at søge, eller hvor du er frivillig Testresultater (uagtet om de er positive eller negative), eller vaccinationshistorik (herunder medicinske tilstande relateret til eller som påvirker vaccination), hvor det er relevant

Vi beror på legitime interesser. Vi vurderer at det er i vores og din interesse, at vi indsamler og deler dine helbredsrelaterede oplysninger, hvis dette er påkrævet for en stilling, som du er interesseret i at søge.

Vi kan også bero på de vitale interesser og de offentlige interessers lovlige grundlag, nemlig at beskytte mod alvorlige grænseoverskridende trusler mod sundheden.

Vi kan behandle dine helbreds- og rejserelaterede oplysninger i henhold til artikel 9(2)(i) i Den Generelle Forordning om Databeskyttelse for at gøre det muligt for os at behandle helbredsrelaterede oplysninger, der stammer fra eller er i forbindelse med COVID-19-pandemien for at forhindre spredning af og vurdere risikoen for COVID-19 og andre smitsomme vira og sygdomme.

Hvis lokal lovgivning kræver, at vi indhenter dit samtykke, vil vi gøre dette

Behandling af oplysninger om domme og strafbare forhold ved udførelse af baggrundstjek 

Oplysninger om eventuelle domme og strafbare forhold oplyst af Kandidaten på Kandidatansøgningsformularen.

Oplysninger om eventuelle domme opnået via baggrundstjek, som vi er forpligtet til at udføre, hvor det er nødvendigt for os for at overholde vores juridiske forpligtelser i forbindelse med en Kandidats søgen efter arbejde (f.eks. hvis vi foreslår en Kandidat til visse stillinger, hvor en bestemt type baggrundstjek kræves)

Vi vil indhente dit udtrykkelige samtykke i Kandidatansøgningsformularen, men hvor lokal lovgivning tillader os det, kan vi være nødt til at anmode om et tjek af Offentliggørelse og Udelukkelse (eller tilsvarende gældende tjek i din jurisdiktion) uden dit samtykke, hvor dette er nødvendigt for os for at overholde vores juridiske forpligtelser i forbindelse med din jobsøgning.
Behandling af visse typer Kandidatoplysninger for at beregne retten til årlig ferie 

- Sygehistorik/sundhedsrelaterede data

- Religiøs tilknytning 

Vi vil behandle dine personoplysninger på denne måde, behandlingen er nødvendig med henblik på (og vi har en legitim interesse i) at udføre forpligtelserne og udøve Hays’ specifikke rettigheder inden for beskæftigelses- og socialsikringsområdet og lov om social beskyttelse og lokale love tillader os at behandle dine data på denne måde uden først at indhente dit samtykke

Hvis lokal lovgivning kræver, at vi indhenter dit samtykke, vil vi gøre dette

Behandling af følsomme/særlige kategorier af personoplysninger om enkeltpersoner forbundet med Kandidater, for eksempel:

- hvor en Kandidat oplyser dette til os i forbindelse med at give oplysninger om pårørende

- at give den relevante Kandidat adgang til visse fordele

Oplysninger om seksuel orientering og fysisk eller mental sundhed, herunder handicaprelaterede oplysninger

Vi vil behandle dine personoplysninger på denne måde, hvis behandlingen er nødvendig med henblik på (og vi har en legitim interesse i) at udføre forpligtelserne og udøve Hays’ specifikke rettigheder inden for beskæftigelses- og socialsikringsområdet og lov om social beskyttelse og lokale love tillader os at behandle dine data på denne måde uden først at indhente dit samtykke

Hvis lokal lovgivning kræver, at vi indhenter dit samtykke, vil vi gøre dette

 

For at hjælpe os med at fastlægge, fremsætte eller forsvare retskrav

 • Af og til er det nødvendigt for os at behandle personoplysninger, i relation til legitime interesser og juridisk grundlag og, når dette er relevant og i overensstemmelse med lokal lovgivning og lokale krav, også data af særlig kategori i forbindelse med fremsættelse og forsvar af retskrav. Artikel 9(2)(f) i Den Generelle Forordning om Databeskyttelse tillader dette, når behandling ”er nødvendigt for fastlæggelsen, udøvelsen eller forsvaret af juridiske krav eller når domstole handler i deres juridiske kapacitet”.
 • Dette vil opstå, for eksempel, når vi har brug for at indhente juridisk rådgivning i forbindelse med retssager eller er forpligtet ved lov til at bevare eller videregive visse oplysninger som en del af den juridiske proces.
 • Bemærk venligst, at vi overholder andre lokale lovkrav i visse jurisdiktioner, hvor vi driver forretning. For yderligere oplysninger om din jurisdiktion skal du klikke her.
Hvorfor og hvordan vi behandler dine oplysninger  Typer af anvendte personoplysninger Anvendt retsgrundlag
Bevaring, deling og anden behandling af Kandidatoplysninger for at fastlægge, fremsætte eller forsvare juridiske krav

De faktiske oplysninger, der anvendes, afhænger af de faktiske omstændigheder, men kan omfatte et af følgende:

- Identifikation- og kontaktoplysninger

- Oplysninger om uddannelse og beskæftigelse

- Oplysninger af særlig kategori

- Oplysninger om domme/strafbare forhold

- Økonomiske oplysninger

- Automatisk indsamlede oplysninger

- Oplysninger, som andre giver om dig

- Yderligere oplysninger, som du vælger at fortælle os

Legitime interesser, det er i vores interesse at søge og modtage juridisk rådgivning, hvis vi har brug for det, og at beskytte os selv i forbindelse med retssager og andre tvister.

I det usandsynlige tilfælde, at vi bliver nødt til at behandle oplysninger af særlig kategori eller oplysninger om domme og/eller strafbare forhold til dette formål, vil vi kun gøre det, hvor lokal lovgivning tillader os at behandle sådanne data for at etablere, fremsætte eller forsvare retskrav 

 

Profilering, algoritmer og automatiseret beslutningstagning

 • Profilering er en form for behandlingsaktivitet, som gør os i stand til bedre at forstå de oplysninger, vi indsamler om dig, for at hjælpe os med at udvikle en personlig ”profil” til dig. Det hjælper os med at få en bedre ide om, hvordan du foretrækker at interagere med os og vores tjenester, hvilken type anmodninger du ønsker fra os, og selvfølgelig de ting, du ikke kan lide. Formålet med denne personlige profil er at gøre os i stand til at yde den bedst mulige tjeneste til dig og maksimere chancerne for, at vi hurtigt og effektivt vil kunne være i stand til at give dig adgang til indhold, der med stor sandsynlighed vil være relevant og nyttigt for dig.
 • Vi vil bruge profileringsmetoder i forhold til dine personoplysninger, hvis vi vurderer, at dette er nødvendigt af hensyn til vores legitime interesser som beskrevet i tabellen nedenfor. Er du ikke tilfreds med dette, har du til enhver tid ret til at protestere og du kan finde ud af mere om, hvordan du gør dette ved at se afsnittet med titlen ”Hvordan kan du få adgang til, ændre eller trække de personoplysninger, som du har givet os tilbage” i afsnittet Generelle oplysninger om beskyttelse af personoplysninger i denne fortrolighedspolitik.
 • Af og til benytter vi også automatiserede systemer såsom filtreringsværktøjer eller mere komplekse værktøjer, der bruger et element af kunstig intelligens, såsom algoritmer eller maskinlæring (inklusiv dem, der leveres af tredjeparter), for at hjælpe os med hurtigt, effektivt og mere præcist at analysere data vi har om dig og andre Kandidater samt data, vi har om vores Kunders behov. Dette hjælper os i sidste ende med at træffe beslutninger baseret på disse data. Dette kan omfatte anvendelse af værktøjer, der bruger algoritmer (såsom filtreringsværktøjer eller maskinlæring) på Kandidatens personoplysninger for at hjælpe os med at komme med den bedst mulige shortlist til en bestemt stilling. En sådan teknologi har til formål at reducere den tid, der er nødvendig for at overveje, hvornår Kandidater er bedst egnede til relevante job. Dette skulle gøre rekrutteringsprocessen mere effektiv, hvilket, håber vi, vil forbedre din samlede oplevelse med os.
 • Efterhånden som ny og bedre teknologi bliver mere udbredt, kan nogle af vores profileringsaktiviteter og vores behandlingsaktiviteter, der bruger automatiserede systemer som dem, der er beskrevet ovenfor, udgøre automatiseret beslutningstagning i henhold til artikel 22 i Den Generelle Forordning om Databeskyttelse. Dette betyder en proces, hvor en beslutning træffes ved hjælp af automatiserede midler med begrænset eller endda ingen menneskelig indgriben i beslutningsprocessen. Vi vil kun bruge automatiseret beslutningstagning i forbindelse med dine personoplysninger, hvor vi vurderer, at dette er nødvendigt for at gennemføre de præ-kontraktuelle skridt, der er taget på din anmodning.
 • Bemærk venligst, at vi overholder andre lokale lovkrav i visse jurisdiktioner, hvor vi driver forretning. For yderligere oplysninger om din jurisdiktion skal du klikke her.
Hvorfor og hvordan vi behandler dine oplysninger Typer af anvendte personoplysninger Anvendt retsgrundlag

Indsamling af data via personaliseringscookies/-pixels og brug af disse data til profileringsformål, så vi kan vise Kandidater både målrettet og personligt tilpasset indhold. Dette vil omfatte:

- personalisering af Kandidaternes hjemmesideoplevelse, herunder i forhold til de stillinger, de bliver gjort opmærksomme på, når de besøger hjemmesiden

- at komme med anbefalinger til redaktionelt indhold, som vi mener kan være af interesse for Kandidater (f.eks. rapporter om udviklingen i deres branche)

- personalisering af det marketingindhold, som Kandidater modtager via hjemmesiden, e-mail og andre marketingkanaler (hvor de har givet sit samtykke til denne markedsføring)

Disse personaliseringscookies/-pixels bruges til at forstå, hvordan Kandidater interagerer med hjemmesiden ved at registrere deres besøg på hjemmesiden, de sider, de har besøgt, de interaktioner, de har foretaget, og de links, de har fulgt.

Vi vil bruge disse oplysninger til at forstå, hvad de kan være interesseret i og skræddersy det, vi viser og sender til dem i overensstemmelse hermed

- Identifikation- og kontaktoplysninger

- Oplysninger om uddannelse og beskæftigelse

- Automatisk indsamlede oplysninger

- Yderligere oplysninger, som du vælger at fortælle os

Mere specifikt vil dette omfatte:

- Personoplysninger og oplysninger om Kandidatens jobsøgning (dvs. som indsendt via formular eller hentet fra vores systemer)

- Oplysninger om Kandidaters interaktion med hjemmesiden (f.eks. ansøgninger, besøg på hjemmesider) og andre oplysninger hentet fra systemerne (f.eks. stillingsbetegnelse, tidligere ansøgninger)

- Placeringsdata – enten udledt fra job-, IP- eller applikationshistorik eller systemlagrede data

- Digitale identifikatorer – IP-adresse, personaliseringscookies

- Webbrowserdata, data fra indsendte formularer og e-mail engagement data

- Markedsføringspræferencer

Vi indhenter dit samtykke via Cookie-præferencelinket på vores hjemmeside, før vi placerer personaliseringscookies/-pixels på din enhed og aktiverer denne funktionalitet

Hvis du ikke ønsker at give dit samtykke til, at vi placerer en personaliseringscookie på din enhed, skal du deaktivere ”Funktionalitetscookies” og ”Annoncecookies” (se vores Cookiepolitik)

Bemærk venligst, at hvis du tilgår Hays’ tjenester på tværs af flere enheder skal du muligvis justere dine indstillinger via Cookiepræference linket på hver af dine enheder.

Uanset vores indsamling af samtykke forud for placering af personaliseringscookies/-pixels på din enhed, vil vi bero på den legitime interessebetingelse i forhold til de personaliseringsaktiviteter, som vi efterfølgende udfører

Vi mener, at det er i vores interesse (og nogle gange din interesse) at:

- øge engagementet med, og forbedre oplevelsen af at bruge vores tjenester ved at øge relevansen af det indhold, du ser på tværs af Hays-hjemmesider og e-mail kampagner

- øge antallet af ansøgninger, konverteringsrater og anvendeligheden af ansøgninger ved at give dig skræddersyede jobanbefalinger

- opfordre dig til at vende tilbage til vores hjemmeside ved at gøre denne yderst nyttige oplevelse mulig

- reducere hjemmesidens afvisningsprocent

- øge e-mail-engagement raten (dvs. den hyppighed, hvormed brugere klikker videre)

Vi kan registrere og analysere Kandidaters webbaserede adfærd ved hjælp af forskellige dataelementer, f.eks. antal læste/søgte jobannoncer online, antal og type læste artikler, antal webbesøg, medlemskab af ”talentpuljer”/segmenter – se nedenfor) for at tildele en Kandidat en vægtet ”tilnærmelighedsscore” med henblik på at give indsigt i Kandidaters behov og give Hays mulighed for at følge op, hvor det er nødvendigt

Konsulenter vil bruge disse scoringer som en del af de shortlisting- og rangordningsaktiviteter, der er beskrevet mere detaljeret nedenfor og som en faktor i beslutningen om, hvorvidt de skal henvende sig til/vise stillinger til en Kandidat, hvilket vil hjælpe til at supplere andre data, som Hays har om Kandidaten.

Vores indsamling af webbaserede data vil være afhængige af de personaliseringscookies/-pixels, som vi placerer på din enhed som en del af personaliseringsaktiviteterne som beskrevet ovenfor

- Identifikation- og kontaktoplysninger

- Oplysninger om uddannelse og beskæftigelse

- Automatisk indsamlede oplysninger

- Oplysninger, som andre giver om dig

- Yderligere oplysninger, som du vælger at fortælle os

Vi indhenter dit samtykke via cookie-præferencelinket på vores hjemmeside, før vi placerer personaliseringscookies/-pixels på din enhed

Hvis du ikke ønsker at give dit samtykke til, at vi placerer en personaliseringscookie på din enhed, skal du deaktivere ”Funktionalitetscookies” og ”Annoncecookies” (se vores Cookiepolitik)

Bemærk venligst, at hvis du tilgår Hays’ tjenester på tværs af flere enheder skal du muligvis justere dine indstillinger via Cookie-præferencelinket på hver af dine enheder

Bemærk dog, at vi stadig kan udføre engagementsscoringsaktiviteter, selvom en tilpasningscookie ikke er placeret på din enhed (f.eks. kan vi overveje de oplysninger, vi allerede har om dig i vores systemer med henblik på at tildele dig en engagementsscore, selv hvis du har fravalgt tilpasningscookien)

Uanset vores indsamling af samtykke forud for placering af personaliseringscookies/-pixels på din enhed, vil vi bero på den legitime interessebetingelse i forhold til at tildele dig en tilnærmelighedsscore og vores efterfølgende brug af denne score

Vi mener, at det er i vores legitime interesse at tildele dig en engagementsscore for at hjælpe vores konsulenter med at træffe beslutninger i forhold til at foreslå relevante stillinger og sende relevant kommunikation til dig 

 

Vi kan bruge de data, som vi indsamler via personaliseringscookies/-pixels, f.eks. webbaseret adfærd, såsom detaljer om Kandidaters interaktioner med hjemmesiden (f.eks. applikationer, hjemmesidebesøg), til at berige Kandidatoplysninger og eksisterende profiler om dem, som vi allerede har i vores systemer

- Identifikation- og kontaktoplysninger

- Oplysninger om uddannelse og beskæftigelse

- Automatisk indsamlede oplysninger

Vi indhenter dit samtykke via cookie-præferencelinket på vores hjemmeside, før vi placerer personaliseringscookies/-pixels på din enhed

Hvis du ikke ønsker at give dit samtykke til, at vi placerer en personaliseringscookie på din enhed, skal du deaktivere ”Funktionalitetscookies” og ”Annoncecookies” (se vores Cookiepolitik)

Bemærk venligst, at hvis du tilgår Hays’ tjenester på tværs af flere enheder skal du muligvis justere dine indstillinger via Cookie-præferencelinket på hver af dine enheder

Uanset vores indsamling af samtykke forud for placering af personaliseringscookies/-pixels på din enhed, vil vi bero på den legitime interessebetingelse i forhold til at bruge data, som vi indsamler om dig til at berige din eksisterende profil i vores systemer

Vi mener, at det er i vores legitime interesse at berige de data, vi har om dig for at hjælpe vores konsulenter med at træffe beslutninger i forhold til at foreslå relevante stillinger og sende relevant kommunikation til dig

Analyse af Kandidatoplysninger ved løbende at spore og overvåge deres erfaring og kontoaktivitet for at profilere dem og allokere dem i ”talentpuljer” baseret på deres egenskaber og adfærd (f.eks. tidligere stillinger, færdigheder, brancheerfaring, placering, når en Kandidat er villig til at arbejde)

Talentpuljer bruges som et middel til at administrere Kandidatdatabasen, placere Kandidater i stillinger og markedsføre til Kandidater

Tildelingen af Kandidater til talentpuljer er en fuldautomatisk proces og kan involvere brug af bots

- Identifikation- og kontaktoplysninger

- Oplysninger om uddannelse og beskæftigelse

- Automatisk indsamlede oplysninger

- Oplysninger, som andre giver om dig

- Yderligere oplysninger, som du vælger at fortælle os

Legitime interesser. Vi vurderer at det er i vores interesse at bruge profileringsmetoder til at placere dig og din Kandidatprofil i grupper eller segmenter med andre Kandidater, baseret på dine interesser, vaner, egenskaber og/eller præferencer for at:

- hjælpe os med at optimere matchningen af Kandidatprofiler til stillinger og forbedre rekrutteringscyklussens effektivitet

- tillade os at holde styr på, om vi til enhver tid har nok egnede Kandidater til at opfylde vores forretningsbehov og vores Kunders behov

- hjælpe vores konsulenter med at træffe beslutninger i forhold til at foreslå relevante stillinger og sende relevant kommunikation til dig

Vi kan bruge profileringsmetoder i forhold til Kandidatoplysninger, så vi kan:

- placere dem og andre egnede Kandidater på shortlister til bestemte stillinger baseret på foreskrevne kriterier, som vil gøre det muligt for vores konsulenter at identificere de mest passende Kandidater til stillinger på den mest effektive måde; og

- anbefale stillinger baseret på hvordan en Kandidats interesser, vaner, egenskaber og/eller præferencer rangerer i forhold til andre Kandidater

Vores hensigt er, at sådanne aktiviteter (som kan indebære brug af automatiserede processer til at profilere, udvælge, screene, rangere, bedømme, udvælge og/eller foreslå Kandidater til stillinger) skal supplere i stedet for fuldstændig at erstatte vores konsulenters aktivitet

- Identifikation- og kontaktoplysninger

- Oplysninger om uddannelse og beskæftigelse

- Automatisk indsamlede oplysninger

- Oplysninger, som andre giver om dig

- Yderligere oplysninger, som du vælger at fortælle os

Legitime interesser, det er navnlig i vores interesse at bruge profileringsmetoder til at placere dig og din Kandidatprofil i grupper eller segmenter med andre Kandidater, baseret på dine interesser, vaner, egenskaber og/eller præferencer for at:

- hjælpe os med at optimere matchningen af Kandidatprofiler til stillinger og forbedre rekrutteringscyklussens effektivitet

- hjælpe vores konsulenter med at træffe beslutninger i forhold til at foreslå relevante stillinger til dig

Hvis disse shortlisting- og rangordningsaktiviteter svarer til automatiseret beslutningstagning med henblik på artikel 22 i Den Generelle Forordning om Databeskyttelse, vil vi kun udføre disse aktiviteter, hvor vi anser dette for at være nødvendigt for fuldførelsen af præ-kontraktuelle trin, der er taget på din anmodning. Vi mener, det er rimeligt at antage, at du som Kandidat håber på at indgå en ansættelseskontrakt, og at du ved at bruge vores tjenester, beder os om at tage de nødvendige trin til dette formål. Sådanne trin kan for eksempel omfatte at kontrollere, at du opfylder visse krav til en bestemt stilling. Hvis rollen er meget populær, er vi formentlig nødt til at tjekke kvalifikationerne for et stort antal potentielle Kandidater – vi kan derfor bruge automatiseret beslutningstagning til at filtrere denne pulje af Kandidater ned til et mere overskueligt antal.

 

Overholdelse af en juridisk forpligtelse

 • I nogle tilfælde vil vi bruge dine personoplysninger til at overholde vores juridiske forpligtelser. Artikel 6(1)(c) i Den Generelle Forordning om Databeskyttelse siger, at vi kan behandle dine data, hvor det ”er nødvendigt for at overholde en juridisk forpligtelse, som (vi) er underlagt”.
 • Bemærk venligst, at vi overholder andre lokale lovkrav i visse jurisdiktioner, hvor vi driver forretning. For yderligere oplysninger om din jurisdiktion skal du klikke her.
Hvorfor og hvordan vi behandler dine oplysninger  Typer af anvendte personoplysninger Anvendt retsgrundlag
Adgang til, bevarelse og videregivelse af Kandidatoplysninger, hvis der er en gyldig juridisk anmodning fra en forordning, retshåndhævelse myndighed eller hvis vi på anden vis har en juridisk pligt til at gøre dette

De faktiske oplysninger, der anvendes, afhænger af de faktiske omstændigheder, men kan omfatte et af følgende:

- Identifikation- og kontaktoplysninger

- Økonomiske oplysninger

- Automatisk indsamlede oplysninger

- Oplysninger om uddannelse og beskæftigelse

- Oplysninger, som andre giver om dig

Overholdelse af en juridisk forpligtelse, herunder hvor:

- vi har modtaget en retskendelse om at videregive oplysninger med henblik på retssager i forbindelse med civil- og handelssager

- vi er tvunget af retshåndhævende myndigheder til at levere data i forbindelse med en strafferetslig efterforskning

- vi skal overholde vores forpligtelser i henhold til forbrugerlovgivningen, for eksempel konkurrencelovgivningen

- vi skal overholde vores forpligtelser i henhold til selskabslovgivningen og skattelovgivningen, for eksempel for at give detaljer om dit vederlag og betalt skat

- vi skal overholde vores forpligtelser i henhold til databeskyttelseslovgivningen

- vi skal overholde vores forpligtelser i henhold til ansættelseslovgivningen (f.eks. dem, der kræver, at vi registrerer det antal timer, du har arbejdet)

Bevarelse og deling af Kandidatoplysninger med andre, herunder retshåndhævende myndigheder, og for at svare på juridiske anmodninger, når vi ikke er tvunget til det af gældende lovgivning, men i god tro mener, at det er påkrævet ved lov i den relevante jurisdiktion

De faktiske oplysninger, der anvendes, afhænger af de faktiske omstændigheder, men kan omfatte et af følgende:

- Identifikation- og kontaktoplysninger

- Økonomiske oplysninger

- Automatisk indsamlede oplysninger

- Oplysninger, som andre giver om dig

Selv hvor vi ikke er juridisk forpligtet til at behandle dine data, vil vi under visse omstændigheder have en legitim interesse i at samarbejde med retshåndhævende myndigheder og andre organer for at bistå f.eks. med forebyggelse og afsløring af kriminalitet 
Behandling af Kandidatoplysninger ved verificering af dokumenter og oplysninger, leveres og anmodes om af Kandidater for at bevise, at de har ret til at arbejde i en bestemt jurisdiktion

- Identifikation- og kontaktoplysninger (f.eks. en kopi af dit pas og adressebevis)

- Oplysninger om uddannelse og beskæftigelse (f.eks. immigrationsstatus og arbejdstilladelse, hvis relevant)

- Økonomiske oplysninger (f.eks. CPR-nummer eller tilsvarende i dit land) 

Vi behandler dine data, hvor det er nødvendigt for at vi kan overholde vores juridiske forpligtelser i forhold til at sikre, at du har ret til at arbejde i en bestemt jurisdiktion 

 

Deling af data

 • Vi deler dine personoplysninger med diverse parter, på diverse måder og af diverse årsager. Vi deler primært dine oplysninger med fremtidige arbejdsgivere for at øge dine chancer for at få det job, som du ønsker. Medmindre du angiver andet, deler vi også dine oplysninger med nogen af vores koncernselskaber og associerede tredjeparter som f.eks. vores serviceudbydere, hvis vi mener, at det vil hjælpe os med at yde dig den bedst mulige service og maksimere dine chancer for at få det, du ønsker.
 • Ønsker du en komplet liste over, hvem vi vil dele dine personoplysninger med, se venligst afsnittet ”Hvem deler vi dine personoplysninger med” i afsnittet Generelle oplysninger om beskyttelse af personoplysninger i denne fortrolighedspolitik.
 • Bemærk venligst, at vi overholder andre lokale lovkrav i visse jurisdiktioner, hvor vi driver forretning. For yderligere oplysninger om din jurisdiktion skal du klikke her.
Hvorfor og hvordan vi behandler dine oplysninger  Typer af anvendte personoplysninger Anvendt retsgrundlag
Videregivelse af Kandidatoplysninger til de modtagere, der er anført i afsnittet ”Hvem deler vi dine personoplysninger med”, herunder overførsel, opbevaring og behandling af sådanne data uden for Storbritannien/Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde til de formål, der er anført i de foregående tabeller

De faktiske oplysninger, der anvendes, afhænger af de faktiske omstændigheder, men kan omfatte et af følgende:

- Identifikation- og kontaktoplysninger

- Økonomiske oplysninger

- Oplysninger om uddannelse og beskæftigelse

- Data af særlig kategori

- Oplysninger om domme

- Automatisk indsamlede oplysninger

- Oplysninger, som andre giver om dig

- Yderligere oplysninger, som du vælger at fortælle os

- Videregivelsen er nødvendig (f.eks. til potentielle arbejdsgivere) for at indgå og udføre eventuelle kontrakter, som vi har indgået med dig (se afsnittet Rekrutteringsaktiviteter ovenfor)

- Videregivelsen (f.eks. til skatte-, revisions- eller andre myndigheder) er nødvendig for at overholde en juridisk forpligtelse, som vi er underlagt (se afsnittet Overholdelse af en juridisk forpligtelse ovenfor)

- Videregivelsen (f.eks. til vores professionelle rådgivere) er nødvendig for at hjælpe os med at fastlægge, fremsætte eller forsvare retskrav

- Vi har indhentet dit samtykke (f.eks. når vi deler dine data af særlig kategori med Kunder (herunder til deres interne eller eksterne revisorer), hvor dette er kontraktligt påkrævet, eller Kunden specifikt anmoder om sådanne oplysninger for at sætte dem i stand til at overholde deres egne ansættelsesprocesser

- Offentliggørelsen er nødvendig af sundheds- og socialplejeformål (f.eks. til en arbejdsmiljøspecialist for at muliggøre ydelse af støtte under rekrutteringsprocessen, hvis en Kandidat lider af en helbredstilstand eller et handicap)

- Videregivelse er nødvendig for at opfylde forpligtelserne og fremsætte Hays’ specifikke rettigheder inden for ansættelses- og socialsikringsområdet og social beskyttelsesret (f.eks. på koncernintern basis ved vurdering og effektuering af din ret til årlig ferie/visse ydelser)

- Videregivelse er nødvendig af hensyn til ’legitime interesser’, som vi forfølger (som beskrevet i tabellerne ovenfor)


 


Denne del af fortrolighedspolitikken gælder for Vikarer.

Vikaransatte omfatter en person, der bliver ansat eller hyret af Hays med det formål at udføre midlertidigt arbejde for en Kunde eller et andet selskab i Hays-koncernen. Hvis du er Vikar, vil vi også fortsætte med at behandle dine personoplysninger som Kandidat i hele varigheden af din midlertidige arbejdsopgave og derefter i overensstemmelse med vilkårene i denne fortrolighedspolitik. Spørgsmålet om, hvorvidt og i hvilket omfang Vikarers fortrolighedspolitik og personalets fortrolighedspolitik gælder for dig som Vikar afhænger af lokale lovkrav. For yderligere oplysninger om din jurisdiktion skal du klikke her. Vikarforhold betyder vores kontraktforhold med Vikarer, mens de er ansat eller hyret direkte af os.

Hvilken type personoplysninger indsamler vi?

Hvis vi ansætter eller hyrer dig som Vikar direkte, vil vi, afhængigt af de relevante omstændigheder og gældende lokale love og krav, indsamle nogle eller alle de oplysninger, der er anført nedenfor (ud over de indsamlede data om Kandidater) for at sikre at vores samarbejde foregår problemfrit, og at vi er i stand til at overholde vores kontraktlige og andre forpligtelser overfor hinanden og overfor vores Kunder, som en del af vores samarbejde og vores pligter overfor tredjeparter såsom skattemyndigheder og offentlige myndigheder. I nogle jurisdiktioner er vi underlagt begrænsninger i forhold til behandling af nogle af de datatyper, der er anført nedenfor. I sådanne tilfælde vil vi kun behandle dataene i disse jurisdiktioner i det omfang og under de omstændigheder, det er tilladt ved lov:

 • Oplysninger om vikarer
  • Personalenummer/CPR-nummer/anden identifikator;
  • Din arbejdsplads’ lokalisering hos kunden;
  • Oplysninger om eventuelle klager, uanset om de er indgivet af eller imod dig, eller som du er eller på anden måde har været involveret i;
  • Detaljer om enhver orlov, du tager eller anmoder om under vores samarbejde;
  • Oplysninger om foretaget rejse;
  • Oplysninger om opholds-/arbejdstilladelse;
  • Hvor relevant:
   • Oplysninger om enhver klage eller disciplinære sager, uanset om de er indgivet af eller imod dig, eller som du er eller på anden måde har været involveret i; og
   • Oplysninger om din præstation i din stilling i løbet af vores samarbejde, herunder oplysninger om eventuelle bonusser eller forfremmelser, du modtager, præstationsvurderinger og andre oplysninger, der relaterer til din ansættelse, din interaktion med kolleger og ansættelsesrelaterede problemer, der måtte opstå; og
 • Oplysninger af særlig kategori
  • Oplysninger om eventuelt sygefravær, herunder helbredsrelaterede oplysninger.

Vær venligst opmærksom på, at den ovenstående liste indeholdende kategorierne ifm. de personoplysninger, som vi indsamler, ikke er udtømmende.

Der kræves et antal elementer af de punkter, der er nævnt foroven, for at gøre det muligt for os at opfylde vores kontraktlige forpligtelser over for dig eller andre. Der kræves visse oplysninger, f.eks. dit CPR-nummer (eller lignende) ifølge vedtægter eller anden lovgivning. Der kan ganske enkelt være behov for yderligere oplysninger for at sikre, at vores samarbejde fungerer uden problemer eller for at drive vores forretning.
Afhængigt af den pågældende type af personoplysninger samt grundlaget for, at vi eventuelt behandler dem, er vi muligvis ikke i stand til at opfylde vores kontraktlige betingelser eller, i ekstreme tilfælde, ikke i stand til at fortsætte vores samarbejde, hvis du nægter at give os de pågældende oplysninger.

Hvordan indsamler vi dine personoplysninger?

Hvis vi ansætter eller hyrer dig som Vikar direkte, indsamler vi dine data (ud over de data, der allerede er indsamlet om Kandidater) på følgende måder:

 • Personoplysninger som du giver os; og
 • Personoplysninger, som vi modtager fra andre kilder.

Nedenfor er nogle flere detaljer om hver af disse metoder.

Personoplysninger som, du giver os

Hays har brug for at kende visse oplysninger om dig for at kunne opfylde vores forpligtelser over for dig og sikre at du korrekt opfylder dine forpligtelser over for os, samt at vi begge opfylder vores forpligtelser over for andre. Disse oplysninger vil gøre os i stand til at udføre en sædvanlig samarbejde med alt hvad det medfører.

Der er adskillige måder, hvorpå du kan dele dine oplysninger med os ud over de oplysninger, du deler som Kandidat. Hvor dette er passende og i overensstemmelse med eventuel lokal lovgivning og krav, kan dette bl.a. være:

 • når du i begyndelsen af vores samarbejde udfylder; eller
 • i møder eller kommunikation med din konsulent, vores HR-team eller andre kollegaer.

De typer oplysninger, vi modtager fra dig på denne måde, omfatter:

 • Vikarinformation; og
 • Oplysninger af særlig kategori,

som beskrevet i afsnittet med titlen ”Hvilken type personoplysninger indsamler vi?” ovenfor.

Personoplysninger, som vi modtager fra andre kilder

Vi modtager også personoplysninger om dig fra andre kilder. Afhængigt af de relevante omstændigheder og gældende lokale lovgivning og krav kan dette omfatte personoplysninger modtaget i de følgende situationer:

 • hvis du er blevet henvist til os gennem et rekrutteringsfirma eller andre jobfirmaer, har de muligvis delt personoplysninger om dig med os;
 • oplysninger indhentet om dig fra tredjeparts serviceudbydere, som har foretaget baggrundstjek af dig på vores vegne ved begyndelsen af vores samarbejde;
 • dine kolleger kan muligvis dele personoplysninger om dig med os;
 • læger kan (under passende og begrænsede omstændigheder) dele personoplysninger om dig med os;
 • din pensionskasse el. lignende kan muligvis dele personoplysninger om dig med os; og
 • andre tredjeparter som din lokale skattemyndighed, kan muligvis dele dine personoplysninger med os.

De typer oplysninger, vi modtager om dig på denne måde, omfatter:

 • Vikarinformation; og
 • Oplysninger af særlig kategori,

som beskrevet i afsnittet med titlen ”Hvilken type personoplysninger indsamler vi?” ovenfor.

Hvordan bruger vi dine personoplysninger?

Hvis vi ansætter eller hyrer dig som Vikar direkte, bruger vi dine data til følgende formål:

 • For at sikre, at vores samarbejde er problemfri, herunder alle de aktiviteter, der skal foretages i en normal relation af denne type, såsom:
  • at lette løn- og faktureringsprocesser, hvis det er relevant for din jurisdiktion;
  • at bestemme de vilkår, som du arbejder på under din Samarbejde;
  • oversigt over eventuel forfremmelse, lønforhøjelse eller bonusser, som du måtte blive tildelt; og
 • Vurdering af din præstation.

Nogle mere detaljerede oplysninger om den måde, hvorpå dine data behandles, kan findes i Vikarers Fortrolighedspolitik. For eksempel vil Vikarer under onboarding-processen hos Hays blive behandlet på samme måde som Vikarer til Hays-stillinger, og deres personoplysninger under rekrutteringsprocessen til sådanne stillinger vil blive behandlet på de måder, der er beskrevet i Vikarers Fortrolighedspolitik. Afhængigt af den gældende lokale lovgivning værdsætter vi, at du ikke er en ’Vikar’ i den forstand, som denne Politik angiver, men i betragtning af at vi bruger dataene på en lignende måde til de samme formål, tænkte vi, at du ikke ville have noget imod at tage et hurtigt kig på denne politik, hvis du var interesseret i mere detaljerede oplysninger.

Spørgsmålet om, hvorvidt og i hvilket omfang Vikarers Fortrolighedspolitik og Personalets Fortrolighedspolitik gælder for dig som Vikar afhænger af lokale lovkrav. For yderligere oplysninger om din jurisdiktion skal du klikke her.

Vikar samarbejde aktiviteter

 • Vi har nedenfor anført en række måder, hvorpå vi vil anvende og bearbejde dine personoplysninger i forbindelse med vores samarbejde, hvor det er relevant og i overensstemmelse med lokal lovgivning og lokale krav. Bemærk venligst, at listen ikke er udtømmende.
 • I de fleste tilfælde vil vi bruge dine personoplysninger til nedenstående formål, hvis det er nødvendigt for os for at udføre vores forpligtelser i henhold til en kontrakt, som vi har indgået med dig, eller hvis vi anser det for nødvendigt af hensyn til vores legitime interesser.
 • Artikel 6(1)(f) i Den Generelle Forordning om Databeskyttelse siger, at vi kan behandle dine data, hvis en sådan ”behandling er nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, som den registrerede er part i, eller af hensyn til gennemførelse af foranstaltninger, der træffes på den registreredes anmodning forud for indgåelse af en kontrakt.”
 • Artikel 6(1)(f) i Den Generelle Forordning om Databeskyttelse angiver, at vi kan behandle dine oplysninger, hvis ”behandling er nødvendig for, at den dataansvarlige eller en tredjepart kan forfølge en legitim interesse, medmindre den registreredes interesser eller grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, der kræver beskyttelse af personoplysninger, går forud herfor.”
 • Vi mener ikke, at nogen af de aktiviteter, som vi beror på med hensyn til legitime interesser, betinger Vikarer på nogen måde – faktisk hjælper de os med at tilbyde dig en mere skræddersyet, effektiv tjeneste. Du har dog ret til at gøre indsigelse mod, at vi behandler dine personoplysninger ud fra dette grundlag. Hvis du gerne vil vide mere om, hvordan du gør dette, henvises der til afsnittet ”Hvordan kan du få adgang til, ændre eller trække de personoplysninger, du har givet os tilbage” i afsnittet Generelle oplysninger om beskyttelse af personoplysninger i denne fortrolighedspolitik.
 • Når vi behandler dine oplysninger til rekrutteringsaktiviteter baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage uden at påvirke lovligheden af behandlingen baseret på et sådant samtykke, før samtykket trækkes tilbage. Du kan finde ud af mere om, hvordan du gør dette, i afsnittet med titlen ”Hvordan kan du få adgang til, ændre eller trække de personoplysninger, du har givet os tilbage” i afsnittet Generelle oplysninger om beskyttelse af personoplysninger i denne fortrolighedspolitik.
 • Bemærk venligst, at vi overholder andre lokale lovkrav i visse jurisdiktioner, hvor vi driver forretning. For yderligere oplysninger om din jurisdiktion skal du klikke her.
Hvorfor og hvordan vi behandler dine oplysninger Typer af anvendte personoplysninger Anvendt retsgrundlag

Indsamling og behandling af data i løbet af og i det omfang det er nødvendigt for at facilitere vikar samarbejdet, herunder ved at:

- Formidle løn og faktureringsprocesser

- Fastsættelse af de vilkår, som Vikarer arbejder på under samarbejdet

- Lagring af Oplysninger om Vikar i databasen (herunder startdatoer og varigheden af opgavens længde, arbejdstimer under opgaver og (i nogle jurisdiktioner) registreringer af eventuelle forfremmelser, lønstigninger eller tildelte bonusser)

- Vurdering af Vikarers præstationer

- Give Vikarer feedback i forhold til opgaver

- Håndtering af fravær  

- Oplysninger om vikarer

- Oplysninger af særlig kategori 

Hvis du har indgået et samarbejde med os, vil vi bero på udførelsen af et kontraktretsligt grundlag i det omfang, at den behandlingsaktivitet, som vi søger at udføre, er nødvendig for formålene med den kontrakt, som vi har indgået med dig

Vi vil ellers bero på legitime interesser. Vi vurderer at det er i vores og din interesse, at vi faciliterer samarbejdet.

Hvis vi har behov for at behandle dine Data af særlig kategori (f.eks. oplysninger om eventuelt sygefravær, herunder helbredsrelaterede oplysninger), behandler vi dine personoplysninger på denne måde, hvis vi har en legitim interesse i og det er nødvendigt for os at behandle dine data mhp. sundheds- og socialplejeformål og lokale love giver os mulighed for at behandle dine data på denne måde uden at indhente dit samtykke. Hvis lokal lovgivning kræver, at vi indhenter dit samtykke, vil vi gøre dette.

 

Deling af data

 • Hvis vi ansætter eller hyrer dig direkte som Vikar, kan vi dele dine personoplysninger med en række yderligere parter for at sikre en problemfri drift af vores samarbejde. For eksempel kan vi dele dine personoplysninger med relevante kolleger inden for Hays (dette kan omfatte kolleger på udenlandske kontorer), med en Kunde og, hvis det er relevant, medicinske fagfolk såsom din praktiserende læge eller en arbejdsmiljøspecialist (f.eks. til formålet af eventuelle arbejdstilpasningsvurderinger, hvis det er relevant).
 • Vi vil generelt bero på de samme retsgrundlag, der henvises der til i afsnittet om Vikar aktiviteter ovenfor, afhængigt af konteksten.
 • Hvis du gerne vil se en komplet liste over, hvem vi vil dele dine personoplysninger med, se venligst afsnittet ”Hvem deler vi dine personoplysninger med” i afsnittet Generelle oplysninger om beskyttelse af personoplysninger i denne fortrolighedspolitik.
 • Bemærk venligst, at vi overholder andre lokale lovkrav i visse jurisdiktioner, hvor vi driver forretning. For yderligere oplysninger om din jurisdiktion skal du klikke her.

Denne del af fortrolighedspolitikken gælder for Vikarer.

Vikaransatte omfatter en person, der bliver ansat eller hyret af Hays med det formål at udføre midlertidigt arbejde for en Kunde eller et andet selskab i Hays-koncernen. Hvis du er Vikar, vil vi også fortsætte med at behandle dine personoplysninger som Kandidat i hele varigheden af din midlertidige arbejdsopgave og derefter i overensstemmelse med vilkårene i denne fortrolighedspolitik. Spørgsmålet om, hvorvidt og i hvilket omfang Vikarers fortrolighedspolitik og personalets fortrolighedspolitik gælder for dig som Vikar afhænger af lokale lovkrav. For yderligere oplysninger om din jurisdiktion skal du klikke her. Vikarforhold betyder vores kontraktforhold med Vikarer, mens de er ansat eller hyret direkte af os.

Hvilken type personoplysninger indsamler vi?

Hvis vi ansætter eller hyrer dig som Vikar direkte, vil vi, afhængigt af de relevante omstændigheder og gældende lokale love og krav, indsamle nogle eller alle de oplysninger, der er anført nedenfor (ud over de indsamlede data om Kandidater) for at sikre at vores samarbejde foregår problemfrit, og at vi er i stand til at overholde vores kontraktlige og andre forpligtelser overfor hinanden og overfor vores Kunder, som en del af vores samarbejde og vores pligter overfor tredjeparter såsom skattemyndigheder og offentlige myndigheder. I nogle jurisdiktioner er vi underlagt begrænsninger i forhold til behandling af nogle af de datatyper, der er anført nedenfor. I sådanne tilfælde vil vi kun behandle dataene i disse jurisdiktioner i det omfang og under de omstændigheder, det er tilladt ved lov:

 • Oplysninger om vikarer
  • Personalenummer/CPR-nummer/anden identifikator;
  • Din arbejdsplads’ lokalisering hos kunden;
  • Oplysninger om eventuelle klager, uanset om de er indgivet af eller imod dig, eller som du er eller på anden måde har været involveret i;
  • Detaljer om enhver orlov, du tager eller anmoder om under vores samarbejde;
  • Oplysninger om foretaget rejse;
  • Oplysninger om opholds-/arbejdstilladelse;
  • Hvor relevant:
   • Oplysninger om enhver klage eller disciplinære sager, uanset om de er indgivet af eller imod dig, eller som du er eller på anden måde har været involveret i; og
   • Oplysninger om din præstation i din stilling i løbet af vores samarbejde, herunder oplysninger om eventuelle bonusser eller forfremmelser, du modtager, præstationsvurderinger og andre oplysninger, der relaterer til din ansættelse, din interaktion med kolleger og ansættelsesrelaterede problemer, der måtte opstå; og
 • Oplysninger af særlig kategori
  • Oplysninger om eventuelt sygefravær, herunder helbredsrelaterede oplysninger.

Vær venligst opmærksom på, at den ovenstående liste indeholdende kategorierne ifm. de personoplysninger, som vi indsamler, ikke er udtømmende.

Der kræves et antal elementer af de punkter, der er nævnt foroven, for at gøre det muligt for os at opfylde vores kontraktlige forpligtelser over for dig eller andre. Der kræves visse oplysninger, f.eks. dit CPR-nummer (eller lignende) ifølge vedtægter eller anden lovgivning. Der kan ganske enkelt være behov for yderligere oplysninger for at sikre, at vores samarbejde fungerer uden problemer eller for at drive vores forretning.
Afhængigt af den pågældende type af personoplysninger samt grundlaget for, at vi eventuelt behandler dem, er vi muligvis ikke i stand til at opfylde vores kontraktlige betingelser eller, i ekstreme tilfælde, ikke i stand til at fortsætte vores samarbejde, hvis du nægter at give os de pågældende oplysninger.

Hvordan indsamler vi dine personoplysninger?

Hvis vi ansætter eller hyrer dig som Vikar direkte, indsamler vi dine data (ud over de data, der allerede er indsamlet om Kandidater) på følgende måder:

 • Personoplysninger som du giver os; og
 • Personoplysninger, som vi modtager fra andre kilder.

Nedenfor er nogle flere detaljer om hver af disse metoder.

Personoplysninger som, du giver os

Hays har brug for at kende visse oplysninger om dig for at kunne opfylde vores forpligtelser over for dig og sikre at du korrekt opfylder dine forpligtelser over for os, samt at vi begge opfylder vores forpligtelser over for andre. Disse oplysninger vil gøre os i stand til at udføre en sædvanlig samarbejde med alt hvad det medfører.

Der er adskillige måder, hvorpå du kan dele dine oplysninger med os ud over de oplysninger, du deler som Kandidat. Hvor dette er passende og i overensstemmelse med eventuel lokal lovgivning og krav, kan dette bl.a. være:

 • når du i begyndelsen af vores samarbejde udfylder; eller
 • i møder eller kommunikation med din konsulent, vores HR-team eller andre kollegaer.

De typer oplysninger, vi modtager fra dig på denne måde, omfatter:

 • Vikarinformation; og
 • Oplysninger af særlig kategori,

som beskrevet i afsnittet med titlen ”Hvilken type personoplysninger indsamler vi?” ovenfor.

Personoplysninger, som vi modtager fra andre kilder

Vi modtager også personoplysninger om dig fra andre kilder. Afhængigt af de relevante omstændigheder og gældende lokale lovgivning og krav kan dette omfatte personoplysninger modtaget i de følgende situationer:

 • hvis du er blevet henvist til os gennem et rekrutteringsfirma eller andre jobfirmaer, har de muligvis delt personoplysninger om dig med os;
 • oplysninger indhentet om dig fra tredjeparts serviceudbydere, som har foretaget baggrundstjek af dig på vores vegne ved begyndelsen af vores samarbejde;
 • dine kolleger kan muligvis dele personoplysninger om dig med os;
 • læger kan (under passende og begrænsede omstændigheder) dele personoplysninger om dig med os;
 • din pensionskasse el. lignende kan muligvis dele personoplysninger om dig med os; og
 • andre tredjeparter som din lokale skattemyndighed, kan muligvis dele dine personoplysninger med os.

De typer oplysninger, vi modtager om dig på denne måde, omfatter:

 • Vikarinformation; og
 • Oplysninger af særlig kategori,

som beskrevet i afsnittet med titlen ”Hvilken type personoplysninger indsamler vi?” ovenfor.

Hvordan bruger vi dine personoplysninger?

Hvis vi ansætter eller hyrer dig som Vikar direkte, bruger vi dine data til følgende formål:

 • For at sikre, at vores samarbejde er problemfri, herunder alle de aktiviteter, der skal foretages i en normal relation af denne type, såsom:
  • at lette løn- og faktureringsprocesser, hvis det er relevant for din jurisdiktion;
  • at bestemme de vilkår, som du arbejder på under din Samarbejde;
  • oversigt over eventuel forfremmelse, lønforhøjelse eller bonusser, som du måtte blive tildelt; og
 • Vurdering af din præstation.

Nogle mere detaljerede oplysninger om den måde, hvorpå dine data behandles, kan findes i Vikarers Fortrolighedspolitik. For eksempel vil Vikarer under onboarding-processen hos Hays blive behandlet på samme måde som Vikarer til Hays-stillinger, og deres personoplysninger under rekrutteringsprocessen til sådanne stillinger vil blive behandlet på de måder, der er beskrevet i Vikarers Fortrolighedspolitik. Afhængigt af den gældende lokale lovgivning værdsætter vi, at du ikke er en ’Vikar’ i den forstand, som denne Politik angiver, men i betragtning af at vi bruger dataene på en lignende måde til de samme formål, tænkte vi, at du ikke ville have noget imod at tage et hurtigt kig på denne politik, hvis du var interesseret i mere detaljerede oplysninger.

Spørgsmålet om, hvorvidt og i hvilket omfang Vikarers Fortrolighedspolitik og Personalets Fortrolighedspolitik gælder for dig som Vikar afhænger af lokale lovkrav. For yderligere oplysninger om din jurisdiktion skal du klikke her.

Vikar samarbejde aktiviteter

 • Vi har nedenfor anført en række måder, hvorpå vi vil anvende og bearbejde dine personoplysninger i forbindelse med vores samarbejde, hvor det er relevant og i overensstemmelse med lokal lovgivning og lokale krav. Bemærk venligst, at listen ikke er udtømmende.
 • I de fleste tilfælde vil vi bruge dine personoplysninger til nedenstående formål, hvis det er nødvendigt for os for at udføre vores forpligtelser i henhold til en kontrakt, som vi har indgået med dig, eller hvis vi anser det for nødvendigt af hensyn til vores legitime interesser.
 • Artikel 6(1)(f) i Den Generelle Forordning om Databeskyttelse siger, at vi kan behandle dine data, hvis en sådan ”behandling er nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, som den registrerede er part i, eller af hensyn til gennemførelse af foranstaltninger, der træffes på den registreredes anmodning forud for indgåelse af en kontrakt.”
 • Artikel 6(1)(f) i Den Generelle Forordning om Databeskyttelse angiver, at vi kan behandle dine oplysninger, hvis ”behandling er nødvendig for, at den dataansvarlige eller en tredjepart kan forfølge en legitim interesse, medmindre den registreredes interesser eller grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, der kræver beskyttelse af personoplysninger, går forud herfor.”
 • Vi mener ikke, at nogen af de aktiviteter, som vi beror på med hensyn til legitime interesser, betinger Vikarer på nogen måde – faktisk hjælper de os med at tilbyde dig en mere skræddersyet, effektiv tjeneste. Du har dog ret til at gøre indsigelse mod, at vi behandler dine personoplysninger ud fra dette grundlag. Hvis du gerne vil vide mere om, hvordan du gør dette, henvises der til afsnittet ”Hvordan kan du få adgang til, ændre eller trække de personoplysninger, du har givet os tilbage” i afsnittet Generelle oplysninger om beskyttelse af personoplysninger i denne fortrolighedspolitik.
 • Når vi behandler dine oplysninger til rekrutteringsaktiviteter baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage uden at påvirke lovligheden af behandlingen baseret på et sådant samtykke, før samtykket trækkes tilbage. Du kan finde ud af mere om, hvordan du gør dette, i afsnittet med titlen ”Hvordan kan du få adgang til, ændre eller trække de personoplysninger, du har givet os tilbage” i afsnittet Generelle oplysninger om beskyttelse af personoplysninger i denne fortrolighedspolitik.
 • Bemærk venligst, at vi overholder andre lokale lovkrav i visse jurisdiktioner, hvor vi driver forretning. For yderligere oplysninger om din jurisdiktion skal du klikke her.
Hvorfor og hvordan vi behandler dine oplysninger Typer af anvendte personoplysninger Anvendt retsgrundlag

Indsamling og behandling af data i løbet af og i det omfang det er nødvendigt for at facilitere vikar samarbejdet, herunder ved at:

- Formidle løn og faktureringsprocesser

- Fastsættelse af de vilkår, som Vikarer arbejder på under samarbejdet

- Lagring af Oplysninger om Vikar i databasen (herunder startdatoer og varigheden af opgavens længde, arbejdstimer under opgaver og (i nogle jurisdiktioner) registreringer af eventuelle forfremmelser, lønstigninger eller tildelte bonusser)

- Vurdering af Vikarers præstationer

- Give Vikarer feedback i forhold til opgaver

- Håndtering af fravær  

- Oplysninger om vikarer

- Oplysninger af særlig kategori 

Hvis du har indgået et samarbejde med os, vil vi bero på udførelsen af et kontraktretsligt grundlag i det omfang, at den behandlingsaktivitet, som vi søger at udføre, er nødvendig for formålene med den kontrakt, som vi har indgået med dig

Vi vil ellers bero på legitime interesser. Vi vurderer at det er i vores og din interesse, at vi faciliterer samarbejdet.

Hvis vi har behov for at behandle dine Data af særlig kategori (f.eks. oplysninger om eventuelt sygefravær, herunder helbredsrelaterede oplysninger), behandler vi dine personoplysninger på denne måde, hvis vi har en legitim interesse i og det er nødvendigt for os at behandle dine data mhp. sundheds- og socialplejeformål og lokale love giver os mulighed for at behandle dine data på denne måde uden at indhente dit samtykke. Hvis lokal lovgivning kræver, at vi indhenter dit samtykke, vil vi gøre dette.

 

Deling af data

 • Hvis vi ansætter eller hyrer dig direkte som Vikar, kan vi dele dine personoplysninger med en række yderligere parter for at sikre en problemfri drift af vores samarbejde. For eksempel kan vi dele dine personoplysninger med relevante kolleger inden for Hays (dette kan omfatte kolleger på udenlandske kontorer), med en Kunde og, hvis det er relevant, medicinske fagfolk såsom din praktiserende læge eller en arbejdsmiljøspecialist (f.eks. til formålet af eventuelle arbejdstilpasningsvurderinger, hvis det er relevant).
 • Vi vil generelt bero på de samme retsgrundlag, der henvises der til i afsnittet om Vikar aktiviteter ovenfor, afhængigt af konteksten.
 • Hvis du gerne vil se en komplet liste over, hvem vi vil dele dine personoplysninger med, se venligst afsnittet ”Hvem deler vi dine personoplysninger med” i afsnittet Generelle oplysninger om beskyttelse af personoplysninger i denne fortrolighedspolitik.
 • Bemærk venligst, at vi overholder andre lokale lovkrav i visse jurisdiktioner, hvor vi driver forretning. For yderligere oplysninger om din jurisdiktion skal du klikke her.

Denne del af fortrolighedspolitikken gælder for Kunder.

Kunder omfatter vores kunder, klienter og andre, som Hays leverer tjenester til, eller som Hays med rimelighed mener ville være interesseret i vores tjenester. Under visse omstændigheder leverer Hays tjenester til individuelle medarbejdere, der arbejder for Kundeorganisationer, såsom kurser til undervisningspersonale, som arbejder for Kunder i uddannelsessektoren. Bemærk venligst, at i denne sammenhæng, påbyder Hays Kunder at kommunikere de relevante dele i denne fortrolighedspolitik (det vil sige, de afsnit, som henvender sig til Kandidaterne) til deres medarbejdere.

Hvilken type personoplysninger indsamler vi?

Søger du mere indsigt i, hvilke oplysninger vi indsamler om dig? Her er en detaljeret oversigt over de oplysninger, som vi indsamler. Oplysningerne, som beskrives nedenfor, er selvfølgelig som tillæg til alle de personoplysninger, som vi ifølge loven skal behandle i enhver given situation.

De oplysninger, som vi indsamler om Kunder, er begrænsede. Vi behøver generelt kun at have dine kontaktoplysninger eller oplysninger om individuelle kontakter i din organisation for at gøre det muligt for os at sikre, at vi kan kontakte dig om vores tjenester, sikre, at vores forhold kører problemfrit og under visse omstændigheder levere tjenester til dine medarbejdere. Vi sidder desuden inde med oplysninger ifm. dit online engagement med Kandidatprofiler og andre materialer, som offentliggøres af Hays, som vi bruger til at sikre, at vores markedsføringskommunikationer til dig er relevante og rettidige. Vi sidder muligvis også inde med yderligere oplysninger, som nogen i din virksomhed har valgt at fortælle os. Under visse omstændigheder, fx hvis du er i kontakt med vores økonomi- og inddrivelsesafdeling, kan dine samtaler med os blive optaget, afhængigt af gældende lokal lovgivning og krav. Hvis vi af en hvilken som helst grund har brug for yderligere personoplysninger, giver vi dig besked:

 • Identifikation- og kontaktoplysninger
 • Om dig selv eller individuelle kontakter i din organisation, herunder:
  • Navne;
  • Jobtitler;
  • Telefonnumre;
  • E-mailadresser;
 • Automatisk indsamlede oplysninger
  • Oplysninger vedrørende dit online engagement med Kandidatprofiler;
  • Oplysninger vedrørende dit online engagement med andet materiale udgivet af Hays;
  • IP-adresse;
  • Yderligere brugsoplysninger, som du vælger at fortælle os; herunder de datoer, tidspunkter og hyppighed, hvormed du tilgår vores tjenester;
  • Brugervalg (f.eks. markedsføringspræferencer);
  • Brugerrapporter;
  • Log- og fejlfindingsoplysninger;
  • Enhedsoplysninger, når du installerer, tilgår eller bruger vores tjenester;
  • Webbrowserdata, f.eks. viste sider (begrænset til Hays-hjemmesider);
  • E-mailengagement med Hays;
  • Placeringsoplysninger (udledt af jobs, IP-adresse, applikationshistorik eller systemlagrede data);
  • Kontoadgangsoplysninger (f.eks. PIN-numre til kontobekræftelsesformål);
 • Oplysninger, som andre giver om dig
  • Yderligere oplysninger, som vores Kandidater muligvis vælger at fortælle os om dig, eller som vi får fra andre tredjepartskilder; og
 • Yderligere oplysninger, som du vælger at fortælle os
  • Yderligere oplysninger, som du eller nogen i din organisation har valgt at fortælle os, herunder når du korresponderer med os via e-mail eller på anden vis.

Vær venligst opmærksom på, at den ovenstående liste indeholdende kategorierne ifm. de personoplysninger, som vi indsamler, ikke er udtømmende.

I det omfang du går ind på vores hjemmeside eller klikker på links i en e-mail eller sms fra os, vil vi også indsamle visse oplysninger fra dig. Hvis du ønsker mere information om dette, henvises der til den Kontekstspecifikke sektion af denne fortrolighedspolitik, der gælder for Besøgende på vores hjemmeside.

Hvordan indsamler vi dine personoplysninger?

Vi indsamler primært Kundeoplysninger på følgende måder:

 • Personoplysninger, som vi modtager fra dig;
 • Personoplysninger, som vi indsamler eller modtager fra andre kilder; og
 • Personoplysninger, som vi indsamler automatisk.

Personoplysninger, som vi modtager direkte fra dig

 • Vi har det samme mål – at sørge for, at du finder de bedste medarbejdere til og for din virksomhed. Vi modtager oplysninger direkte fra dig på to måder:
  • hvis du kontakter os selv, som regel telefonisk eller ved at sende en e-mail; og/eller
  • hvis vi kontakter dig, enten telefonisk eller ved at sende en e-mail, eller mere generelt gennem vores konsulenters virksomhedsudviklingsaktiviteter.
 • De typer oplysninger, vi modtager fra dig på denne måde, omfatter:
  • Identifikation- og kontaktoplysninger; og
  • Yderligere oplysninger, som du vælger at fortælle os

som beskrevet i afsnittet med titlen ”Hvilken type personoplysninger indsamler vi?” ovenfor.

Personoplysninger, som vi modtager fra andre kilder

 • Iht. lokal lovgivning og lokale krav søger vi efter oplysninger om dig eller dine kolleger fra andre kilder, generelt ved hjælp af due diligence eller andre markedsoplysninger:
  • Fra tredjeparters markedsundersøgelser og ved at analysere online og offline medier (som vi selv foretager eller andre virksomheder udfører for os);
  • Fra anerkendte leverandører af forretningsdata til erhvervslivet i det omfang, at vi er i stand til at bruge sådanne data fra sådanne kilder i overensstemmelse med Den Generelle Forordning om Databeskyttelse;
  • Fra repræsentantlister ved relevante begivenheder; og
  • Fra andre begrænsede kilder og tredjeparter f.eks. fra vores Kandidater, hvis de giver os dine oplysninger som en reference for dem eller hvor de giver feedback på en specifik opgave.
 • De typer af oplysninger, som vi modtager om dig på denne måde, kan omfatte de oplysninger, som andre giver om dig, beskrevet i afsnittet med titlen ”Hvilken type personoplysninger indsamler vi?” ovenfor.


Personoplysninger indsamler vi via vores hjemmeside eller via links og e-mails

 • Hvis du går ind på vores hjemmeside, læser eller klikker på en e-mail eller sms fra os, indsamler vi dine oplysninger automatisk eller ved at du formidler dem til os iht. lokal lovgivning og lokale krav. Hvis du ønsker mere information, henvises der til den Kontekstspecifikke sektion af denne fortrolighedspolitik, der gælder for Besøgende på vores hjemmeside.
 • De typer af oplysninger, som vi modtager om dig på denne måde, omfatter automatisk indsamlede oplysninger, som andre giver om dig, beskrevet i afsnittet med titlen ”Hvilken type personoplysninger indsamler vi?” ovenfor.

Hvordan bruger vi dine personoplysninger?

Vi bruger Kundeoplysninger til:

 • At levere vores tjenester;
 • Markedsføringsaktiviteter; og
 • At hjælpe os med at fastlægge, fremsætte eller forsvare retskrav.

At levere vores tjenester

 • Vores ydelser består bredt af: (i) at præsentere Kandidater; (ii) RPO-tjenester; (iii) MSP-programmer; og (iv) konsulent- og rådgivningsydelser. Nedenfor angiver vi de diverse måder, som vi bruger dine data på for at fremme vores tjenester.
 • Vi leverer også tjenester til dine medarbejdere, såsom kurser til undervisningspersonale, der arbejder for vores Kunder i uddannelsessektoren, hvilket vil kræve, at vi bruger deres personoplysninger for at give dem adgang til disse tjenester.
 • I de fleste tilfælde vil vi bruge dine personoplysninger til nedenstående formål, hvis vi anser det for at være nødvendigt ifm. vores legitime interesser.
 • Artikel 6(1)(f) i Den Generelle Forordning om Databeskyttelse angiver, at vi kan behandle dine oplysninger, hvis ”behandling er nødvendig for, at den dataansvarlige eller en tredjepart kan forfølge en legitim interesse, medmindre den registreredes interesser eller grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, der kræver beskyttelse af personoplysninger, går forud herfor.”
 • Vi mener ikke, at nogen af de aktiviteter, som vi beror på med hensyn til legitime interesser, betinger Kunder på nogen måde. Du har dog ret til at gøre indsigelse mod, at vi behandler dine personoplysninger ud fra dette grundlag. Hvis du gerne vil vide mere om, hvordan du gør dette, henvises der til afsnittet ”Hvordan kan du få adgang til, ændre eller trække de personoplysninger, du har givet os tilbage” i afsnittet Generelle oplysninger om beskyttelse af personoplysninger i denne fortrolighedspolitik.
 • Bemærk venligst, at vi overholder andre lokale lovkrav i visse jurisdiktioner, hvor vi driver forretning. For yderligere oplysninger om din jurisdiktion skal du klikke her.
Hvorfor og hvordan vi behandler dine oplysninger Typer af anvendte personoplysninger Anvendt retsgrundlag

Indsamling og behandling af data i løbet af, og i det omfang det er nødvendigt for at nå ud til Kunder om vores tjenester, herunder ved at:

- Opbevare Kundeoplysninger (og ajourføring af dem efter behov) i Hays’ database, så Hays kan kontakte Kunder ifm. rekrutteringsaktiviteter;

- Registrering af Hays’ samtaler og møder med Kunder, så Hays kan tilbyde Kunder målrettede tjenester

- Identifikation- og kontaktoplysninger

- Oplysninger, som andre giver om dig

- Yderligere oplysninger, som du vælger at fortælle os

Legitime interesser. Vi vurderer at det i vores og din interesse at:

- vi kan kontakte dig om vores tjenester for at give dig eller din organisation egnede Kandidater, et MSP-program; RPO-tjenester og/eller konsulent- og rådgivningstjenester  

Indsamling og behandling af data i løbet af og i det omfang, det er nødvendigt for at:

- levere ydelser til kollegaer/ansatte hos Hays’ Kunder

- optage videooptagelser af Kunders (og kollegaer/ansatte hos Kunders) deltagelse i kurser eller møder til internt uddannelse/overvågningsformål og/eller overvågning af interne compliance-standarder

- Identifikation- og kontaktoplysninger

- Yderligere oplysninger, som du vælger at fortælle os

- Videooptagelser

Legitime interesser. Vi vurderer at det i vores og din interesse at:

- vi under visse omstændigheder kan kontakte dine kolleger/medarbejdere om vores tjenester, såsom kurser

I det omfang vi optager en video af dig, vil vi bede om dit samtykke, før vi begynder at optage, men vi vil bero på legitime interesser i forhold til vores brug af dataene til uddannelses-/overvågningsformål og til opretholdelse af compliance-standarder

Indsamling og behandling af Kundeoplysninger i forbindelse med udførelsen af:

- kundetilfredshedsundersøgelser

- Hays markedsundersøgelse, som Hays vil bruge til informationsgrundlag for sit marketingmateriale og andet informationsmateriale såsom whitepapers, rapporter og artikler (f.eks. Hays Salary Guides)

I det omfang nogen data offentliggøres, vil disse kun være i aggregeret/anonymiseret form

- Identifikation- og kontaktoplysninger

- Automatisk indsamlede oplysninger

- Yderligere oplysninger, som du vælger at fortælle os

- Legitime interesser. Vi vurderer at det i vores og din interesse at forbedre og udvikle de rekrutteringstjenester, som vi yder til dig ved at overveje din feedback og indføje denne i vores processer, hvor vi finder det nødvendigt

Behandling af Kundeoplysninger i forbindelse med udførelsen af Hays’ forpligtelser som følge af kontrakter indgået mellem Hays og tredjeparter i relation til Kandidaters rekruttering, såsom potentielle Kandidater, som Hays identificerer som egnede til en stilling i en Kundeorganisation

- Identifikation- og kontaktoplysninger

- Oplysninger, som andre giver om dig

- Yderligere oplysninger, som du vælger at fortælle os 

Legitime interesser. Vi vurderer at det i vores og din interesse at opfylde vores forpligtelser i henhold til aftaler med tredjeparter såsom potentielle Kandidater, så vi kan hjælpe dig med at finde egnede ansatte
I visse jurisdiktioner kan der gøres brug af en webbaseret videoidentitetsbekræftelsesproces til at bekræfte en Kundes identitet og dokumenterer denne proces

- Identifikation- og kontaktoplysninger (inklusiv en kopi af kørekort og/eller pas/identitetskort)

- Yderligere oplysninger, som du vælger at fortælle os

- Videooptagelser

I det omfang dette udføres i din jurisdiktion, vil vi bede om dit samtykke, før vi begynder at optage, men vi beror på overholdelse af en juridisk forpligtelse i det omfang, vi er tvunget af gældende lovgivning til at bekræfte din identitet (f.eks. i forbindelse med betalingstjenester)

For yderligere oplysninger om din jurisdiktion, klik her

Indsamling og behandling af Kundeoplysninger i forbindelse med indhentning af Kandidatreferencer fra Kunder og deling af disse data med tredjeparter, som kræver disse referencer, hvor det er relevant

- Identifikation- og kontaktoplysninger

- Yderligere oplysninger, som du vælger at fortælle os

- Reference om en Kandidat

Legitime interesser. Vi vurderer at det er i vores interesse at indhente Kandidatreferencer i løbet af udførelsen af vores tjenester og at verificere oplysninger, de har givet

 

Markedsføringsaktiviteter

 • Under forudsætning af eventuelle lokale love og betingelser, vil vi ikke, som en selvfølge, bede om dit samtykke, når vi sender markedsføringsmaterialer, som f.eks. vores Global Skills Index til en virksomhedsadresse eller e-mailadresse.
 • Hvis du ikke er tilfreds med denne tilgang, har du ret til at fravælge at modtage marketingmateriale fra os og du kan finde ud af mere om, hvordan du gør dette ved at se afsnittet med titlen ”Hvordan kan du få adgang til, ændre eller trække de personoplysninger, som du har givet os tilbage” i afsnittet Generelle oplysninger om beskyttelse af personoplysninger i denne fortrolighedspolitik.
 • Bemærk venligst, at vi overholder andre lokale lovkrav vedrørende markedsføringsaktiviteter i visse jurisdiktioner, hvor vi driver forretning. For yderligere oplysninger om din jurisdiktion skal du klikke her.
Hvorfor og hvordan vi behandler dine oplysninger Typer af anvendte personoplysninger Anvendt retsgrundlag
Behandling af dine Kundeoplysninger med det formål at lægge specifik fokus på markedsføringskampagner for Hays’ tjenester

- Identifikation- og kontaktoplysninger

- Automatisk indsamlede oplysninger 

Legitime interesser, navnlig hvis vi ønsker at kontakte dig for at fortælle dig om vores tjenester, og vi vurderer, at det vil være i din interesse at høre om lignende tjenester som dem, du allerede har udtrykt interesse for.

 

Profilering, algoritmer og automatiseret beslutningstagning

 • Profilering er en form for behandlingsaktivitet, som gør os i stand til bedre at forstå de oplysninger, vi indsamler om dig, for at hjælpe os med at udvikle en personlig ”profil” til dig. Det hjælper os med at få en bedre ide om, hvordan du foretrækker at interagere med os og vores tjenester, hvilken type anmodninger du ønsker fra os, og selvfølgelig de ting, du ikke kan lide. Formålet med denne personlige profil er at gøre os i stand til at yde den bedst mulige tjeneste til dig og maksimere chancerne for, at vi hurtigt og effektivt vil kunne være i stand til at give dig adgang til indhold, der med stor sandsynlighed vil være relevant og nyttigt for dig.
 • Vi vil bruge profileringsmetoder i forhold til dine personoplysninger, hvis vi vurderer, at dette er nødvendigt af hensyn til vores legitime interesser som beskrevet i tabellen nedenfor. Hvis du ikke er tilfreds med dette, har du ret til at gøre indsigelse mod, at vi behandler dine personoplysninger ud fra dette grundlag. Du kan finde ud af mere om, hvordan du gør dette ved at se afsnittet med titlen ”Hvordan kan du få adgang til, ændre eller trække de personoplysninger, som du har givet os tilbage” i afsnittet Generelle oplysninger om beskyttelse af personoplysninger i denne fortrolighedspolitik.
 • Efterhånden som ny og bedre teknologi bliver mere udbredt, kan nogle af vores profileringsaktiviteter og vores behandlingsaktiviteter, der bruger automatiserede systemer som dem, der er beskrevet ovenfor, udgøre automatiseret beslutningstagning i henhold til artikel 22 i Den Generelle Forordning om Databeskyttelse. Dette betyder en proces, hvor en beslutning træffes ved hjælp af automatiserede midler med begrænset eller endda ingen menneskelig indgriben i beslutningsprocessen. Vi vil kun bruge automatiseret beslutningstagning i forbindelse med dine personoplysninger, hvor vi vurderer, at dette er nødvendigt for at gennemføre de præ-kontraktuelle skridt, der er taget på din anmodning.
 • Bemærk venligst, at vi overholder andre lokale lovkrav i visse jurisdiktioner, hvor vi driver forretning. For yderligere oplysninger om din jurisdiktion skal du klikke her.
Hvorfor og hvordan vi behandler dine oplysninger Typer af anvendte personoplysninger Anvendt retsgrundlag

Indsamling af data via personaliseringscookies/-pixels og brug af disse data til profileringsformål, så Hays kan vise Kunder både målrettet og personligt tilpasset indhold

Dette vil omfatte:

- personalisering af Kunders hjemmesideoplevelse, herunder i forhold til de stillinger, de bliver gjort opmærksomme på, når de besøger hjemmesiden

- at komme med anbefalinger til redaktionelt indhold, som vi mener kan være af interesse for Kunder (f.eks. rapporter om udviklingen i den relevante branche)

- personalisering af det marketingindhold, som Kunder modtager via hjemmesiden, e-mail og andre marketingkanaler (hvor de har givet sit samtykke til denne markedsføring)

Disse personaliseringscookies/-pixels bruges til at forstå, hvordan Kunder interagerer med hjemmesiden ved at registrere deres besøg på hjemmesiden, de sider, de har besøgt, de interaktioner, de har foretaget, og de links, de har fulgt. Vi vil bruge disse oplysninger til at forstå, hvad de kan være interesseret i og skræddersy det, det viser og sender til dem i overensstemmelse hermed  

- Identifikation- og kontaktoplysninger

- Automatisk indsamlede oplysninger
Mere specifikt vil dette omfatte:

- Personoplysninger og oplysninger om Kundens jobsøgning (dvs. som indsendt via formular eller hentet fra vores systemer)

- Oplysninger om Kunders interaktion med hjemmesiden (f.eks. ansøgninger, besøg på hjemmesider) og andre oplysninger hentet fra systemerne (f.eks. stillingsbetegnelse, tidligere ansøgninger)

- Placeringsdata – enten udledt fra job-, IP- eller applikationshistorik eller systemlagrede data

- Digitale identifikatorer – IP-adresse, personaliseringscookies

- Webbrowserdata, data fra indsendte formularer og e-mailengagementdata

- Markedsføringspræferencer

Vi indhenter dit samtykke via cookie-præferencelinket på vores hjemmeside, før vi placerer personaliseringscookies/-pixels på din enhed og aktiverer denne funktionalitet.

Hvis du ikke ønsker at give dit samtykke til, at vi placerer en personaliseringscookie på din enhed, skal du deaktivere ”Funktionalitetscookies” og ”Annoncecookies” (se vores Cookiepolitik)

Bemærk venligst, at hvis du tilgår Hays’ tjenester på tværs af flere enheder skal du muligvis justere dine indstillinger via Cookie-præferencelinket på hver af dine enheder

Uanset vores indsamling af samtykke forud for placering af personaliseringscookies/-pixels på din enhed, vil vi bero på den legitime interessebetingelse i forhold til de personaliseringsaktiviteter, som vi efterfølgende udfører

Vi mener, at det er i vores interesse (og nogle gange din interesse) at:

- øge engagementet med og forbedre oplevelsen af at bruge vores tjenester ved at øge relevansen af det indhold, du ser på tværs af Hays-hjemmesider og e-mailkampagner

- øge antallet af ansøgninger, konverteringsrater og anvendeligheden af ansøgninger ved at give dig skræddersyede jobanbefalinger

- opfordre dig til at vende tilbage til vores hjemmeside ved at gøre denne yderst nyttige oplevelse mulig

- reducere hjemmesidens afvisningsprocent

- øge e-mail-engagement raten (dvs. den hyppighed, hvormed brugere klikker videre)

Hays kan registrere og analysere Kunders webbaserede adfærd ved hjælp af forskellige dataelementer, (f.eks. antal foretaget hjemmesidebesøg, antal søgte Kandidater) for at tildele en Kunde en vægtet ”tilnærmelighedsscore” med henblik på at give indsigt i Kunders behov og for at lade Hays følge op, hvor det er nødvendigt

Konsulenter vil bruge disse scoringer som en del af de shortlisting- og rangordningsaktiviteter, der er beskrevet mere detaljeret nedenfor og som en faktor i beslutningen om, hvorvidt de skal henvende sig til en Kunde, hvilket vil hjælpe til at supplere andre data, som Hays har om Kunden

Hays indsamling af hjemmesidebaserede data vil være afhængige af de personaliseringscookies/-pixels, som der placeres på Kundens enhed som en del af personaliseringsaktiviteterne som beskrevet ovenfor

- Identifikation- og kontaktoplysninger

- Automatisk indsamlede oplysninger

- Oplysninger, som andre giver om dig

- Yderligere oplysninger, som du vælger at fortælle os

Vi indhenter dit samtykke via cookie-præferencelinket på vores hjemmeside, før vi placerer personaliseringscookies/-pixels på din enhed

Hvis du ikke ønsker at give dit samtykke til, at vi placerer en personaliseringscookie på din enhed, skal du deaktivere ”Funktionalitetscookies” og ”Annoncecookies” (se vores Cookiepolitik)

Bemærk venligst, at hvis du tilgår Hays’ tjenester på tværs af flere enheder skal du muligvis justere dine indstillinger via Cookie-præferencelinket på hver af dine enheder

Bemærk dog, at vi stadig kan udføre engagementsscoringsaktiviteter, selvom en tilpasningscookie ikke er placeret på din enhed (f.eks. kan vi overveje de oplysninger, vi allerede har om dig i vores systemer med henblik på at tildele dig en engagementsscore, selv hvis du har fravalgt personaliseringscookien)

Uanset vores indsamling af samtykke forud for placering af personaliseringscookies/-pixels på din enhed, vil vi bero på den legitime interessebetingelse i forhold til at tildele dig en tilnærmelighedsscore og vores efterfølgende brug af denne score

Vi mener, at det er i vores legitime interesse at tildele dig en engagementsscore for at hjælpe vores konsulenter med at træffe beslutninger i forhold til at foreslå relevante tjenester og sende relevant kommunikation til dig

Hays kan bruge de data, som indsamles via personaliseringscookies/-pixels, f.eks. webbaseret adfærd, såsom detaljer om Kunders interaktioner med hjemmesiden (f.eks. applikationer, hjemmesidebesøg), til at berige Kundeoplysninger og eksisterende profiler om dem, som vi allerede har i vores systemer

- Identifikation- og kontaktoplysninger

- Automatisk indsamlede oplysninger

Vi indhenter dit samtykke via cookie-præferencelinket på vores hjemmeside, før vi placerer personaliseringscookies/-pixels på din enhed

Hvis du ikke ønsker at give dit samtykke til, at vi placerer en personaliseringscookie på din enhed, skal du deaktivere ”Funktionalitetscookies” og ”Annoncecookies” (se vores Cookiepolitik)

Bemærk venligst, at hvis du tilgår Hays’ tjenester på tværs af flere enheder skal du muligvis justere dine indstillinger via Cookie-præferencelinket på hver af dine enheder

Uanset vores indsamling af samtykke forud for placering af personaliseringscookies/-pixels på din enhed, vil vi bero på den legitime interessebetingelse i forhold til at bruge data, som vi indsamler om dig til at berige din eksisterende profil i vores systemer

Vi mener, at det er i vores legitime interesse at berige de data, vi har om dig for at hjælpe vores konsulenter med at træffe beslutninger i forhold til at foreslå relevante tjenester og sende relevant kommunikation til dig

 

Deling af data

 • Vi deler dine oplysninger: (i) primært for at sikre, at vi giver dig en relevant pulje af Kandidater; (ii) at give dig et MSP-program (eller hjælpe en anden organisation med at gøre dette); (iii) for at give dig RPO-tjenester (eller hjælpe en anden organisation med at gøre dette); at (iv) give dig konsulent- og rådgivningstjenester og/eller (v) at levere tjenester til dine medarbejdere, såsom kurser til undervisningspersonale, der arbejder for vores Kunder i uddannelsessektoren. Medmindre du angiver andet, deler vi også dine oplysninger med nogen af vores koncernselskaber og associerede tredjeparter for at hjælpe os med at opfylde de pågældende mål.
 • Ønsker du, at se en mere detaljeret liste over, hvem vi vil dele dine personoplysninger med, se venligst afsnittet ”Hvem deler vi dine personoplysninger med” i afsnittet Generelle oplysninger om beskyttelse af personoplysninger i denne fortrolighedspolitik. Bemærk venligst, at vi overholder andre lokale lovkrav i visse jurisdiktioner, hvor vi driver forretning. For yderligere oplysninger om din jurisdiktion skal du klikke her.
Hvorfor og hvordan vi behandler dine oplysninger  Typer af anvendte personoplysninger Anvendt retsgrundlag

Videregivelse af Kundeoplysninger til de modtagere, der er anført i afsnittet ”Hvem deler vi dine personoplysninger med”, herunder overførsel, opbevaring og behandling af sådanne data uden for Storbritannien/Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde til de formål, der er anført i de foregående tabeller

De faktiske oplysninger, der anvendes, afhænger af de faktiske omstændigheder, men kan omfatte et af følgende:

- Identifikation- og kontaktoplysninger

- Automatisk indsamlede oplysninger

- Oplysninger, som andre giver om dig

- Yderligere oplysninger, som du vælger at fortælle os

- Videregivelsen (f.eks. til vores professionelle rådgivere) er nødvendig for at hjælpe os med at fastlægge, fremsætte eller forsvare retskrav

- Videregivelse er nødvendig af hensyn til ’legitime interesser’, som vi forfølger (som beskrevet i tabellerne ovenfor)

 

For at hjælpe os med at fastlægge, fremsætte eller forsvare retskrav

 • I sjældne tilfælde bruger vi også dine personoplysninger, hvor vi beror på legitime interesser og juridisk basis, til at hjælpe os med at fastlægge, fremsætte eller forsvare retskrav.
Hvorfor og hvordan vi behandler dine oplysninger Typer af anvendte personoplysninger Anvendt retsgrundlag
Bevaring, deling og anden behandling af Kundeoplysninger for at fastlægge, fremsætte eller forsvare juridiske krav

De faktiske oplysninger, der anvendes, afhænger af de faktiske omstændigheder, men kan omfatte et af følgende:

- Identifikation- og kontaktoplysninger

- Automatisk indsamlede oplysninger

- Oplysninger, som andre giver om dig

- Yderligere oplysninger, som du vælger at fortælle os

Legitime interesser. Vi vurderer at det er i vores interesse at søge og modtage juridisk rådgivning, hvis vi har brug for det, og at beskytte os selv i forbindelse med retssager og andre tvister

Denne del af fortrolighedspolitikken gælder for Kunder.

Kunder omfatter vores kunder, klienter og andre, som Hays leverer tjenester til, eller som Hays med rimelighed mener ville være interesseret i vores tjenester. Under visse omstændigheder leverer Hays tjenester til individuelle medarbejdere, der arbejder for Kundeorganisationer, såsom kurser til undervisningspersonale, som arbejder for Kunder i uddannelsessektoren. Bemærk venligst, at i denne sammenhæng, påbyder Hays Kunder at kommunikere de relevante dele i denne fortrolighedspolitik (det vil sige, de afsnit, som henvender sig til Kandidaterne) til deres medarbejdere.

Hvilken type personoplysninger indsamler vi?

Søger du mere indsigt i, hvilke oplysninger vi indsamler om dig? Her er en detaljeret oversigt over de oplysninger, som vi indsamler. Oplysningerne, som beskrives nedenfor, er selvfølgelig som tillæg til alle de personoplysninger, som vi ifølge loven skal behandle i enhver given situation.

De oplysninger, som vi indsamler om Kunder, er begrænsede. Vi behøver generelt kun at have dine kontaktoplysninger eller oplysninger om individuelle kontakter i din organisation for at gøre det muligt for os at sikre, at vi kan kontakte dig om vores tjenester, sikre, at vores forhold kører problemfrit og under visse omstændigheder levere tjenester til dine medarbejdere. Vi sidder desuden inde med oplysninger ifm. dit online engagement med Kandidatprofiler og andre materialer, som offentliggøres af Hays, som vi bruger til at sikre, at vores markedsføringskommunikationer til dig er relevante og rettidige. Vi sidder muligvis også inde med yderligere oplysninger, som nogen i din virksomhed har valgt at fortælle os. Under visse omstændigheder, fx hvis du er i kontakt med vores økonomi- og inddrivelsesafdeling, kan dine samtaler med os blive optaget, afhængigt af gældende lokal lovgivning og krav. Hvis vi af en hvilken som helst grund har brug for yderligere personoplysninger, giver vi dig besked:

 • Identifikation- og kontaktoplysninger
 • Om dig selv eller individuelle kontakter i din organisation, herunder:
  • Navne;
  • Jobtitler;
  • Telefonnumre;
  • E-mailadresser;
 • Automatisk indsamlede oplysninger
  • Oplysninger vedrørende dit online engagement med Kandidatprofiler;
  • Oplysninger vedrørende dit online engagement med andet materiale udgivet af Hays;
  • IP-adresse;
  • Yderligere brugsoplysninger, som du vælger at fortælle os; herunder de datoer, tidspunkter og hyppighed, hvormed du tilgår vores tjenester;
  • Brugervalg (f.eks. markedsføringspræferencer);
  • Brugerrapporter;
  • Log- og fejlfindingsoplysninger;
  • Enhedsoplysninger, når du installerer, tilgår eller bruger vores tjenester;
  • Webbrowserdata, f.eks. viste sider (begrænset til Hays-hjemmesider);
  • E-mailengagement med Hays;
  • Placeringsoplysninger (udledt af jobs, IP-adresse, applikationshistorik eller systemlagrede data);
  • Kontoadgangsoplysninger (f.eks. PIN-numre til kontobekræftelsesformål);
 • Oplysninger, som andre giver om dig
  • Yderligere oplysninger, som vores Kandidater muligvis vælger at fortælle os om dig, eller som vi får fra andre tredjepartskilder; og
 • Yderligere oplysninger, som du vælger at fortælle os
  • Yderligere oplysninger, som du eller nogen i din organisation har valgt at fortælle os, herunder når du korresponderer med os via e-mail eller på anden vis.

Vær venligst opmærksom på, at den ovenstående liste indeholdende kategorierne ifm. de personoplysninger, som vi indsamler, ikke er udtømmende.

I det omfang du går ind på vores hjemmeside eller klikker på links i en e-mail eller sms fra os, vil vi også indsamle visse oplysninger fra dig. Hvis du ønsker mere information om dette, henvises der til den Kontekstspecifikke sektion af denne fortrolighedspolitik, der gælder for Besøgende på vores hjemmeside.

Hvordan indsamler vi dine personoplysninger?

Vi indsamler primært Kundeoplysninger på følgende måder:

 • Personoplysninger, som vi modtager fra dig;
 • Personoplysninger, som vi indsamler eller modtager fra andre kilder; og
 • Personoplysninger, som vi indsamler automatisk.

Personoplysninger, som vi modtager direkte fra dig

 • Vi har det samme mål – at sørge for, at du finder de bedste medarbejdere til og for din virksomhed. Vi modtager oplysninger direkte fra dig på to måder:
  • hvis du kontakter os selv, som regel telefonisk eller ved at sende en e-mail; og/eller
  • hvis vi kontakter dig, enten telefonisk eller ved at sende en e-mail, eller mere generelt gennem vores konsulenters virksomhedsudviklingsaktiviteter.
 • De typer oplysninger, vi modtager fra dig på denne måde, omfatter:
  • Identifikation- og kontaktoplysninger; og
  • Yderligere oplysninger, som du vælger at fortælle os

som beskrevet i afsnittet med titlen ”Hvilken type personoplysninger indsamler vi?” ovenfor.

Personoplysninger, som vi modtager fra andre kilder

 • Iht. lokal lovgivning og lokale krav søger vi efter oplysninger om dig eller dine kolleger fra andre kilder, generelt ved hjælp af due diligence eller andre markedsoplysninger:
  • Fra tredjeparters markedsundersøgelser og ved at analysere online og offline medier (som vi selv foretager eller andre virksomheder udfører for os);
  • Fra anerkendte leverandører af forretningsdata til erhvervslivet i det omfang, at vi er i stand til at bruge sådanne data fra sådanne kilder i overensstemmelse med Den Generelle Forordning om Databeskyttelse;
  • Fra repræsentantlister ved relevante begivenheder; og
  • Fra andre begrænsede kilder og tredjeparter f.eks. fra vores Kandidater, hvis de giver os dine oplysninger som en reference for dem eller hvor de giver feedback på en specifik opgave.
 • De typer af oplysninger, som vi modtager om dig på denne måde, kan omfatte de oplysninger, som andre giver om dig, beskrevet i afsnittet med titlen ”Hvilken type personoplysninger indsamler vi?” ovenfor.


Personoplysninger indsamler vi via vores hjemmeside eller via links og e-mails

 • Hvis du går ind på vores hjemmeside, læser eller klikker på en e-mail eller sms fra os, indsamler vi dine oplysninger automatisk eller ved at du formidler dem til os iht. lokal lovgivning og lokale krav. Hvis du ønsker mere information, henvises der til den Kontekstspecifikke sektion af denne fortrolighedspolitik, der gælder for Besøgende på vores hjemmeside.
 • De typer af oplysninger, som vi modtager om dig på denne måde, omfatter automatisk indsamlede oplysninger, som andre giver om dig, beskrevet i afsnittet med titlen ”Hvilken type personoplysninger indsamler vi?” ovenfor.

Hvordan bruger vi dine personoplysninger?

Vi bruger Kundeoplysninger til:

 • At levere vores tjenester;
 • Markedsføringsaktiviteter; og
 • At hjælpe os med at fastlægge, fremsætte eller forsvare retskrav.

At levere vores tjenester

 • Vores ydelser består bredt af: (i) at præsentere Kandidater; (ii) RPO-tjenester; (iii) MSP-programmer; og (iv) konsulent- og rådgivningsydelser. Nedenfor angiver vi de diverse måder, som vi bruger dine data på for at fremme vores tjenester.
 • Vi leverer også tjenester til dine medarbejdere, såsom kurser til undervisningspersonale, der arbejder for vores Kunder i uddannelsessektoren, hvilket vil kræve, at vi bruger deres personoplysninger for at give dem adgang til disse tjenester.
 • I de fleste tilfælde vil vi bruge dine personoplysninger til nedenstående formål, hvis vi anser det for at være nødvendigt ifm. vores legitime interesser.
 • Artikel 6(1)(f) i Den Generelle Forordning om Databeskyttelse angiver, at vi kan behandle dine oplysninger, hvis ”behandling er nødvendig for, at den dataansvarlige eller en tredjepart kan forfølge en legitim interesse, medmindre den registreredes interesser eller grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, der kræver beskyttelse af personoplysninger, går forud herfor.”
 • Vi mener ikke, at nogen af de aktiviteter, som vi beror på med hensyn til legitime interesser, betinger Kunder på nogen måde. Du har dog ret til at gøre indsigelse mod, at vi behandler dine personoplysninger ud fra dette grundlag. Hvis du gerne vil vide mere om, hvordan du gør dette, henvises der til afsnittet ”Hvordan kan du få adgang til, ændre eller trække de personoplysninger, du har givet os tilbage” i afsnittet Generelle oplysninger om beskyttelse af personoplysninger i denne fortrolighedspolitik.
 • Bemærk venligst, at vi overholder andre lokale lovkrav i visse jurisdiktioner, hvor vi driver forretning. For yderligere oplysninger om din jurisdiktion skal du klikke her.
Hvorfor og hvordan vi behandler dine oplysninger Typer af anvendte personoplysninger Anvendt retsgrundlag

Indsamling og behandling af data i løbet af, og i det omfang det er nødvendigt for at nå ud til Kunder om vores tjenester, herunder ved at:

- Opbevare Kundeoplysninger (og ajourføring af dem efter behov) i Hays’ database, så Hays kan kontakte Kunder ifm. rekrutteringsaktiviteter;

- Registrering af Hays’ samtaler og møder med Kunder, så Hays kan tilbyde Kunder målrettede tjenester

- Identifikation- og kontaktoplysninger

- Oplysninger, som andre giver om dig

- Yderligere oplysninger, som du vælger at fortælle os

Legitime interesser. Vi vurderer at det i vores og din interesse at:

- vi kan kontakte dig om vores tjenester for at give dig eller din organisation egnede Kandidater, et MSP-program; RPO-tjenester og/eller konsulent- og rådgivningstjenester  

Indsamling og behandling af data i løbet af og i det omfang, det er nødvendigt for at:

- levere ydelser til kollegaer/ansatte hos Hays’ Kunder

- optage videooptagelser af Kunders (og kollegaer/ansatte hos Kunders) deltagelse i kurser eller møder til internt uddannelse/overvågningsformål og/eller overvågning af interne compliance-standarder

- Identifikation- og kontaktoplysninger

- Yderligere oplysninger, som du vælger at fortælle os

- Videooptagelser

Legitime interesser. Vi vurderer at det i vores og din interesse at:

- vi under visse omstændigheder kan kontakte dine kolleger/medarbejdere om vores tjenester, såsom kurser

I det omfang vi optager en video af dig, vil vi bede om dit samtykke, før vi begynder at optage, men vi vil bero på legitime interesser i forhold til vores brug af dataene til uddannelses-/overvågningsformål og til opretholdelse af compliance-standarder

Indsamling og behandling af Kundeoplysninger i forbindelse med udførelsen af:

- kundetilfredshedsundersøgelser

- Hays markedsundersøgelse, som Hays vil bruge til informationsgrundlag for sit marketingmateriale og andet informationsmateriale såsom whitepapers, rapporter og artikler (f.eks. Hays Salary Guides)

I det omfang nogen data offentliggøres, vil disse kun være i aggregeret/anonymiseret form

- Identifikation- og kontaktoplysninger

- Automatisk indsamlede oplysninger

- Yderligere oplysninger, som du vælger at fortælle os

- Legitime interesser. Vi vurderer at det i vores og din interesse at forbedre og udvikle de rekrutteringstjenester, som vi yder til dig ved at overveje din feedback og indføje denne i vores processer, hvor vi finder det nødvendigt

Behandling af Kundeoplysninger i forbindelse med udførelsen af Hays’ forpligtelser som følge af kontrakter indgået mellem Hays og tredjeparter i relation til Kandidaters rekruttering, såsom potentielle Kandidater, som Hays identificerer som egnede til en stilling i en Kundeorganisation

- Identifikation- og kontaktoplysninger

- Oplysninger, som andre giver om dig

- Yderligere oplysninger, som du vælger at fortælle os 

Legitime interesser. Vi vurderer at det i vores og din interesse at opfylde vores forpligtelser i henhold til aftaler med tredjeparter såsom potentielle Kandidater, så vi kan hjælpe dig med at finde egnede ansatte
I visse jurisdiktioner kan der gøres brug af en webbaseret videoidentitetsbekræftelsesproces til at bekræfte en Kundes identitet og dokumenterer denne proces

- Identifikation- og kontaktoplysninger (inklusiv en kopi af kørekort og/eller pas/identitetskort)

- Yderligere oplysninger, som du vælger at fortælle os

- Videooptagelser

I det omfang dette udføres i din jurisdiktion, vil vi bede om dit samtykke, før vi begynder at optage, men vi beror på overholdelse af en juridisk forpligtelse i det omfang, vi er tvunget af gældende lovgivning til at bekræfte din identitet (f.eks. i forbindelse med betalingstjenester)

For yderligere oplysninger om din jurisdiktion, klik her

Indsamling og behandling af Kundeoplysninger i forbindelse med indhentning af Kandidatreferencer fra Kunder og deling af disse data med tredjeparter, som kræver disse referencer, hvor det er relevant

- Identifikation- og kontaktoplysninger

- Yderligere oplysninger, som du vælger at fortælle os

- Reference om en Kandidat

Legitime interesser. Vi vurderer at det er i vores interesse at indhente Kandidatreferencer i løbet af udførelsen af vores tjenester og at verificere oplysninger, de har givet

 

Markedsføringsaktiviteter

 • Under forudsætning af eventuelle lokale love og betingelser, vil vi ikke, som en selvfølge, bede om dit samtykke, når vi sender markedsføringsmaterialer, som f.eks. vores Global Skills Index til en virksomhedsadresse eller e-mailadresse.
 • Hvis du ikke er tilfreds med denne tilgang, har du ret til at fravælge at modtage marketingmateriale fra os og du kan finde ud af mere om, hvordan du gør dette ved at se afsnittet med titlen ”Hvordan kan du få adgang til, ændre eller trække de personoplysninger, som du har givet os tilbage” i afsnittet Generelle oplysninger om beskyttelse af personoplysninger i denne fortrolighedspolitik.
 • Bemærk venligst, at vi overholder andre lokale lovkrav vedrørende markedsføringsaktiviteter i visse jurisdiktioner, hvor vi driver forretning. For yderligere oplysninger om din jurisdiktion skal du klikke her.
Hvorfor og hvordan vi behandler dine oplysninger Typer af anvendte personoplysninger Anvendt retsgrundlag
Behandling af dine Kundeoplysninger med det formål at lægge specifik fokus på markedsføringskampagner for Hays’ tjenester

- Identifikation- og kontaktoplysninger

- Automatisk indsamlede oplysninger 

Legitime interesser, navnlig hvis vi ønsker at kontakte dig for at fortælle dig om vores tjenester, og vi vurderer, at det vil være i din interesse at høre om lignende tjenester som dem, du allerede har udtrykt interesse for.

 

Profilering, algoritmer og automatiseret beslutningstagning

 • Profilering er en form for behandlingsaktivitet, som gør os i stand til bedre at forstå de oplysninger, vi indsamler om dig, for at hjælpe os med at udvikle en personlig ”profil” til dig. Det hjælper os med at få en bedre ide om, hvordan du foretrækker at interagere med os og vores tjenester, hvilken type anmodninger du ønsker fra os, og selvfølgelig de ting, du ikke kan lide. Formålet med denne personlige profil er at gøre os i stand til at yde den bedst mulige tjeneste til dig og maksimere chancerne for, at vi hurtigt og effektivt vil kunne være i stand til at give dig adgang til indhold, der med stor sandsynlighed vil være relevant og nyttigt for dig.
 • Vi vil bruge profileringsmetoder i forhold til dine personoplysninger, hvis vi vurderer, at dette er nødvendigt af hensyn til vores legitime interesser som beskrevet i tabellen nedenfor. Hvis du ikke er tilfreds med dette, har du ret til at gøre indsigelse mod, at vi behandler dine personoplysninger ud fra dette grundlag. Du kan finde ud af mere om, hvordan du gør dette ved at se afsnittet med titlen ”Hvordan kan du få adgang til, ændre eller trække de personoplysninger, som du har givet os tilbage” i afsnittet Generelle oplysninger om beskyttelse af personoplysninger i denne fortrolighedspolitik.
 • Efterhånden som ny og bedre teknologi bliver mere udbredt, kan nogle af vores profileringsaktiviteter og vores behandlingsaktiviteter, der bruger automatiserede systemer som dem, der er beskrevet ovenfor, udgøre automatiseret beslutningstagning i henhold til artikel 22 i Den Generelle Forordning om Databeskyttelse. Dette betyder en proces, hvor en beslutning træffes ved hjælp af automatiserede midler med begrænset eller endda ingen menneskelig indgriben i beslutningsprocessen. Vi vil kun bruge automatiseret beslutningstagning i forbindelse med dine personoplysninger, hvor vi vurderer, at dette er nødvendigt for at gennemføre de præ-kontraktuelle skridt, der er taget på din anmodning.
 • Bemærk venligst, at vi overholder andre lokale lovkrav i visse jurisdiktioner, hvor vi driver forretning. For yderligere oplysninger om din jurisdiktion skal du klikke her.
Hvorfor og hvordan vi behandler dine oplysninger Typer af anvendte personoplysninger Anvendt retsgrundlag

Indsamling af data via personaliseringscookies/-pixels og brug af disse data til profileringsformål, så Hays kan vise Kunder både målrettet og personligt tilpasset indhold

Dette vil omfatte:

- personalisering af Kunders hjemmesideoplevelse, herunder i forhold til de stillinger, de bliver gjort opmærksomme på, når de besøger hjemmesiden

- at komme med anbefalinger til redaktionelt indhold, som vi mener kan være af interesse for Kunder (f.eks. rapporter om udviklingen i den relevante branche)

- personalisering af det marketingindhold, som Kunder modtager via hjemmesiden, e-mail og andre marketingkanaler (hvor de har givet sit samtykke til denne markedsføring)

Disse personaliseringscookies/-pixels bruges til at forstå, hvordan Kunder interagerer med hjemmesiden ved at registrere deres besøg på hjemmesiden, de sider, de har besøgt, de interaktioner, de har foretaget, og de links, de har fulgt. Vi vil bruge disse oplysninger til at forstå, hvad de kan være interesseret i og skræddersy det, det viser og sender til dem i overensstemmelse hermed  

- Identifikation- og kontaktoplysninger

- Automatisk indsamlede oplysninger
Mere specifikt vil dette omfatte:

- Personoplysninger og oplysninger om Kundens jobsøgning (dvs. som indsendt via formular eller hentet fra vores systemer)

- Oplysninger om Kunders interaktion med hjemmesiden (f.eks. ansøgninger, besøg på hjemmesider) og andre oplysninger hentet fra systemerne (f.eks. stillingsbetegnelse, tidligere ansøgninger)

- Placeringsdata – enten udledt fra job-, IP- eller applikationshistorik eller systemlagrede data

- Digitale identifikatorer – IP-adresse, personaliseringscookies

- Webbrowserdata, data fra indsendte formularer og e-mailengagementdata

- Markedsføringspræferencer

Vi indhenter dit samtykke via cookie-præferencelinket på vores hjemmeside, før vi placerer personaliseringscookies/-pixels på din enhed og aktiverer denne funktionalitet.

Hvis du ikke ønsker at give dit samtykke til, at vi placerer en personaliseringscookie på din enhed, skal du deaktivere ”Funktionalitetscookies” og ”Annoncecookies” (se vores Cookiepolitik)

Bemærk venligst, at hvis du tilgår Hays’ tjenester på tværs af flere enheder skal du muligvis justere dine indstillinger via Cookie-præferencelinket på hver af dine enheder

Uanset vores indsamling af samtykke forud for placering af personaliseringscookies/-pixels på din enhed, vil vi bero på den legitime interessebetingelse i forhold til de personaliseringsaktiviteter, som vi efterfølgende udfører

Vi mener, at det er i vores interesse (og nogle gange din interesse) at:

- øge engagementet med og forbedre oplevelsen af at bruge vores tjenester ved at øge relevansen af det indhold, du ser på tværs af Hays-hjemmesider og e-mailkampagner

- øge antallet af ansøgninger, konverteringsrater og anvendeligheden af ansøgninger ved at give dig skræddersyede jobanbefalinger

- opfordre dig til at vende tilbage til vores hjemmeside ved at gøre denne yderst nyttige oplevelse mulig

- reducere hjemmesidens afvisningsprocent

- øge e-mail-engagement raten (dvs. den hyppighed, hvormed brugere klikker videre)

Hays kan registrere og analysere Kunders webbaserede adfærd ved hjælp af forskellige dataelementer, (f.eks. antal foretaget hjemmesidebesøg, antal søgte Kandidater) for at tildele en Kunde en vægtet ”tilnærmelighedsscore” med henblik på at give indsigt i Kunders behov og for at lade Hays følge op, hvor det er nødvendigt

Konsulenter vil bruge disse scoringer som en del af de shortlisting- og rangordningsaktiviteter, der er beskrevet mere detaljeret nedenfor og som en faktor i beslutningen om, hvorvidt de skal henvende sig til en Kunde, hvilket vil hjælpe til at supplere andre data, som Hays har om Kunden

Hays indsamling af hjemmesidebaserede data vil være afhængige af de personaliseringscookies/-pixels, som der placeres på Kundens enhed som en del af personaliseringsaktiviteterne som beskrevet ovenfor

- Identifikation- og kontaktoplysninger

- Automatisk indsamlede oplysninger

- Oplysninger, som andre giver om dig

- Yderligere oplysninger, som du vælger at fortælle os

Vi indhenter dit samtykke via cookie-præferencelinket på vores hjemmeside, før vi placerer personaliseringscookies/-pixels på din enhed

Hvis du ikke ønsker at give dit samtykke til, at vi placerer en personaliseringscookie på din enhed, skal du deaktivere ”Funktionalitetscookies” og ”Annoncecookies” (se vores Cookiepolitik)

Bemærk venligst, at hvis du tilgår Hays’ tjenester på tværs af flere enheder skal du muligvis justere dine indstillinger via Cookie-præferencelinket på hver af dine enheder

Bemærk dog, at vi stadig kan udføre engagementsscoringsaktiviteter, selvom en tilpasningscookie ikke er placeret på din enhed (f.eks. kan vi overveje de oplysninger, vi allerede har om dig i vores systemer med henblik på at tildele dig en engagementsscore, selv hvis du har fravalgt personaliseringscookien)

Uanset vores indsamling af samtykke forud for placering af personaliseringscookies/-pixels på din enhed, vil vi bero på den legitime interessebetingelse i forhold til at tildele dig en tilnærmelighedsscore og vores efterfølgende brug af denne score

Vi mener, at det er i vores legitime interesse at tildele dig en engagementsscore for at hjælpe vores konsulenter med at træffe beslutninger i forhold til at foreslå relevante tjenester og sende relevant kommunikation til dig

Hays kan bruge de data, som indsamles via personaliseringscookies/-pixels, f.eks. webbaseret adfærd, såsom detaljer om Kunders interaktioner med hjemmesiden (f.eks. applikationer, hjemmesidebesøg), til at berige Kundeoplysninger og eksisterende profiler om dem, som vi allerede har i vores systemer

- Identifikation- og kontaktoplysninger

- Automatisk indsamlede oplysninger

Vi indhenter dit samtykke via cookie-præferencelinket på vores hjemmeside, før vi placerer personaliseringscookies/-pixels på din enhed

Hvis du ikke ønsker at give dit samtykke til, at vi placerer en personaliseringscookie på din enhed, skal du deaktivere ”Funktionalitetscookies” og ”Annoncecookies” (se vores Cookiepolitik)

Bemærk venligst, at hvis du tilgår Hays’ tjenester på tværs af flere enheder skal du muligvis justere dine indstillinger via Cookie-præferencelinket på hver af dine enheder

Uanset vores indsamling af samtykke forud for placering af personaliseringscookies/-pixels på din enhed, vil vi bero på den legitime interessebetingelse i forhold til at bruge data, som vi indsamler om dig til at berige din eksisterende profil i vores systemer

Vi mener, at det er i vores legitime interesse at berige de data, vi har om dig for at hjælpe vores konsulenter med at træffe beslutninger i forhold til at foreslå relevante tjenester og sende relevant kommunikation til dig

 

Deling af data

 • Vi deler dine oplysninger: (i) primært for at sikre, at vi giver dig en relevant pulje af Kandidater; (ii) at give dig et MSP-program (eller hjælpe en anden organisation med at gøre dette); (iii) for at give dig RPO-tjenester (eller hjælpe en anden organisation med at gøre dette); at (iv) give dig konsulent- og rådgivningstjenester og/eller (v) at levere tjenester til dine medarbejdere, såsom kurser til undervisningspersonale, der arbejder for vores Kunder i uddannelsessektoren. Medmindre du angiver andet, deler vi også dine oplysninger med nogen af vores koncernselskaber og associerede tredjeparter for at hjælpe os med at opfylde de pågældende mål.
 • Ønsker du, at se en mere detaljeret liste over, hvem vi vil dele dine personoplysninger med, se venligst afsnittet ”Hvem deler vi dine personoplysninger med” i afsnittet Generelle oplysninger om beskyttelse af personoplysninger i denne fortrolighedspolitik. Bemærk venligst, at vi overholder andre lokale lovkrav i visse jurisdiktioner, hvor vi driver forretning. For yderligere oplysninger om din jurisdiktion skal du klikke her.
Hvorfor og hvordan vi behandler dine oplysninger  Typer af anvendte personoplysninger Anvendt retsgrundlag

Videregivelse af Kundeoplysninger til de modtagere, der er anført i afsnittet ”Hvem deler vi dine personoplysninger med”, herunder overførsel, opbevaring og behandling af sådanne data uden for Storbritannien/Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde til de formål, der er anført i de foregående tabeller

De faktiske oplysninger, der anvendes, afhænger af de faktiske omstændigheder, men kan omfatte et af følgende:

- Identifikation- og kontaktoplysninger

- Automatisk indsamlede oplysninger

- Oplysninger, som andre giver om dig

- Yderligere oplysninger, som du vælger at fortælle os

- Videregivelsen (f.eks. til vores professionelle rådgivere) er nødvendig for at hjælpe os med at fastlægge, fremsætte eller forsvare retskrav

- Videregivelse er nødvendig af hensyn til ’legitime interesser’, som vi forfølger (som beskrevet i tabellerne ovenfor)

 

For at hjælpe os med at fastlægge, fremsætte eller forsvare retskrav

 • I sjældne tilfælde bruger vi også dine personoplysninger, hvor vi beror på legitime interesser og juridisk basis, til at hjælpe os med at fastlægge, fremsætte eller forsvare retskrav.
Hvorfor og hvordan vi behandler dine oplysninger Typer af anvendte personoplysninger Anvendt retsgrundlag
Bevaring, deling og anden behandling af Kundeoplysninger for at fastlægge, fremsætte eller forsvare juridiske krav

De faktiske oplysninger, der anvendes, afhænger af de faktiske omstændigheder, men kan omfatte et af følgende:

- Identifikation- og kontaktoplysninger

- Automatisk indsamlede oplysninger

- Oplysninger, som andre giver om dig

- Yderligere oplysninger, som du vælger at fortælle os

Legitime interesser. Vi vurderer at det er i vores interesse at søge og modtage juridisk rådgivning, hvis vi har brug for det, og at beskytte os selv i forbindelse med retssager og andre tvister

Denne del af fortrolighedspolitikken gælder for leverandører.

Leverandører inkluderer partnerskaber og virksomheder (inklusive enkeltmandsvirksomheder) og atypiske arbejdere som f.eks. uafhængige selvstændige og freelancere, som leverer tjenester til Hays. Under visse omstændigheder udliciterer Hays de tjenester, som de yder til Kunderne til tredjeparter, som udfører tjenester på Hays’ vegne. I denne sammenhæng behandles leverandører, som er selvstændige, freelancere eller medarbejdere hos leverandører, af databeskyttelsesformål som Kandidater. Bemærk venligst, at i denne sammenhæng, påbyder Hays leverandørerne at kommunikere de relevante dele i denne fortrolighedspolitik (navnlig de afsnit, som henvender sig til Kandidaterne) til deres medarbejdere.

Denne del af fortrolighedspolitikken gælder også for andre parter, som vi har en virksomhed eller anden form for relation til (lige fra investorer til velgørenheds organisationer).

Hvilken type personoplysninger indsamler vi?

Vi indsamler ikke meget data om leverandører og andre tredjeparter, som vi har et forretningsforhold med (f.eks. investorer) – vi skal blot sørge for, at vores forhold forløber problemfrit. Vi indsamler oplysninger på vores kontakter i din virksomhed, som navne, telefonnumre og e-mailadresser. I tilfælde af Leverandører indsamler vi også bankoplysninger, så vi kan betale dig. Vi sidder muligvis også inde med yderligere oplysninger, som nogen i din virksomhed har valgt at fortælle os. Under visse omstændigheder, f.eks. hvis en Leverandør er i kontakt med vores økonomi- og inddrivelsesafdeling, kan dine samtaler med os blive optaget, afhængigt af gældende lokal lovgivning og krav:

 • Identifikation- og kontaktoplysninger
 • Om dig selv eller individuelle kontakter i din organisation, herunder:
  • Navne;
  • Jobtitler;
  • Telefonnumre;
  • E-mailadresser;
  • Bankoplysninger for virksomhedskonto;
  • Identifikationsnummer;
 • Oplysninger, som andre giver om dig
  • Yderligere oplysninger, som vores Kandidater eller Kunder muligvis vælger at fortælle os om dig, eller som vi får fra andre tredjepartskilder; og
 • Yderligere oplysninger, som du vælger at fortælle os
  • Yderligere oplysninger, som du eller nogen i din organisation har valgt at fortælle os, herunder når du korresponderer med os via e-mail eller på anden vis.

Vær venligst opmærksom på, at den ovenstående liste indeholdende kategorierne ifm. de personoplysninger, som vi indsamler, ikke er udtømmende.

I det omfang du går ind på vores hjemmeside eller klikker på links i en e-mail eller sms fra os, vil vi også indsamle visse oplysninger fra dig. Hvis du ønsker mere information om dette, henvises der til den Kontekstspecifikke sektion af denne fortrolighedspolitik, der gælder for Besøgende på vores hjemmeside.

Hvordan indsamler vi dine personoplysninger?

Vi indsamler Leverandørens og andre tredjeparters personoplysninger på følgende måder:

 • Personoplysninger, som vi modtager fra dig; og
 • Personoplysninger, som vi indsamler eller modtager fra andre kilder.

Personoplysninger, som vi modtager direkte fra dig

 • Vi modtager oplysninger direkte fra dig på to måder:
  • hvis du kontakter os selv, som regel telefonisk eller ved at sende en e-mail; og/eller
  • Hvor vi kontakter dig, enten via telefon eller e-mail.
 • De typer oplysninger, vi modtager fra dig på denne måde, omfatter:
  • Identifikation- og kontaktoplysninger; og
  • Yderligere oplysninger, som du vælger at fortælle os

som beskrevet i afsnittet med titlen ”Hvilken type personoplysninger indsamler vi?” ovenfor.

Personoplysninger, som vi modtager fra andre kilder

 • Iht. lokal lovgivning og lokale krav søger vi efter oplysninger om dig eller dine kolleger fra andre kilder, generelt ved hjælp af due diligence eller andre markedsoplysninger:
  • Fra tredjeparters markedsundersøgelser og ved at analysere online og offline medier (som vi selv foretager eller andre virksomheder udfører for os );
  • Fra repræsentantlister ved relevante begivenheder; og
  • Fra andre begrænsede kilder og tredjeparter.
 • De typer af oplysninger, som vi modtager om dig på denne måde, kan omfatte de oplysninger, som andre giver om dig, beskrevet i afsnittet med titlen ”Hvilken type personoplysninger indsamler vi?” ovenfor.

Hvordan bruger vi dine personoplysninger?

 • I de fleste tilfælde vil vi bruge dine personoplysninger til nedenstående formål, hvis vi anser det for at være nødvendigt ifm. vores legitime interesser.
 • Vi vil ikke, som en selvfølge, bede om dit samtykke, når vi sender markedsføringsmaterialer til en virksomhedsadresse eller e-mailadresse.
 • I de fleste tilfælde vil vi bruge dine personoplysninger til nedenstående formål, hvis vi anser det for at være nødvendigt ifm. vores legitime interesser. Artikel 6(1)(f) i Den Generelle Forordning om Databeskyttelse angiver, at vi kan behandle dine oplysninger, hvis ”behandling er nødvendig for, at den dataansvarlige eller en tredjepart kan forfølge en legitim interesse, medmindre den registreredes interesser eller grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, der kræver beskyttelse af personoplysninger, går forud herfor.”
 • Vi mener ikke, at nogen af følgende aktiviteter skader Leverandører eller andre tredjeparter på nogen måde. Du har dog ret til at gøre indsigelse mod, at vi behandler dine personoplysninger ud fra dette grundlag. Hvis du gerne vil vide mere om, hvordan du gør dette, henvises der til afsnittet ”Hvordan kan du få adgang til, ændre eller trække de personoplysninger, du har givet os tilbage” i afsnittet Generelle oplysninger om beskyttelse af personoplysninger i denne fortrolighedspolitik.
 • Bemærk venligst, at vi overholder andre lokale lovkrav i visse jurisdiktioner, hvor vi driver forretning. For yderligere oplysninger om din jurisdiktion skal du klikke her.
Hvorfor og hvordan vi behandler dine oplysninger Typer af anvendte personoplysninger Anvendt retsgrundlag
Opbevaring af leverandør- og andre tredjepartsoplysninger (og opdatering af dem, hvor det er nødvendigt) på Hays’ database, således at Hays kan kontakte Leverandører og tredjeparter i forhold til Hays’ aftaler og forretningsforbindelser med disse parter

- Identifikation- og kontaktoplysninger

- Oplysninger, som andre giver om dig

- Yderligere oplysninger, som du vælger at fortælle os

Legitime interesser. Vi vurderer det det er i vores og din interesse at:

- vi kan kontakte dig om de ordninger, vi har på plads

Indsamle og behandle data i løbet af og i det omfang det er nødvendigt for at modtage support og tjenester fra Leverandører og opretholde forretningsforbindelser med andre tredjeparter

- Identifikation- og kontaktoplysninger

- Yderligere oplysninger, som du vælger at fortælle os

Legitime interesser. Vi vurderer det er i vores og din interesse at:

- vi under visse omstændigheder kan modtage information fra dig om dine tjenester

- udføre vores forretningsforbindelse med dig

Hvis du er en enkeltperson (f.eks. en Leverandør, der opererer som en enkeltmandsvirksomhed), eller du har indgået eller er ved at indgå en kontrakt med os, eller hvis du fremsætter en anmodning i forbindelse hermed, kan vi bero på opfyldelsen af et kontraktretligt grundlag

Under begrænsede omstændigheder kan vi være nødt til at bero på overholdelse af en juridisk forpligtelse og juridisk grundlag i det omfang, vi er tvunget til det af gældende lovgivning til at udføre forskellige kontroller i forhold til vores Leverandører og andre tredjeparter, f.eks. i forhold til at verificere, at sociale bidrag bliver betalt og få lister over udenlandske ansatte)

Bevaring, deling og anden behandling af Kundeoplysninger og tredjepartsoplysninger for at fastlægge, fremsætte eller forsvare juridiske krav

De faktiske oplysninger, der anvendes, afhænger af de faktiske omstændigheder, men kan omfatte:

- Identifikation- og kontaktoplysninger

- Oplysninger, som andre giver om dig

- Yderligere oplysninger, som du vælger at fortælle os

Legitime interesser. Vi vurderer at det er i vores interesse at søge og modtage juridisk rådgivning, hvis vi har brug for det, og at beskytte os selv i forbindelse med retssager og andre tvister
I visse jurisdiktioner kan der gøres brug af en webbaseret videoidentitetsbekræftelsesproces til at bekræfte en Leverandør eller en tredjeparts identitet og dokumenterer denne proces

- Identifikation- og kontaktoplysninger (inklusive en kopi af kørekort og/eller pas/identitetskort)

- Yderligere oplysninger, som du vælger at fortælle os

- Videooptagelser

I det omfang dette udføres i din jurisdiktion, vil vi bede om dit samtykke, før vi begynder at optage, men beror på:

- overholdelse af en juridisk forpligtelse i det omfang, vi er tvunget af gældende lovgivning til at bekræfte din identitet (f.eks. i forbindelse med betalingstjenester)

- betingelsen om legitime interesser i det omfang, vi ikke er juridisk forpligtet til at bekræfte din identitet, men det er i vores legitime interesse at gøre dette for at opretholde interne compliance-standarder

For yderligere oplysninger om din jurisdiktion, klik her

 

Deling af data

 • Hvor vi har identificeret dig som en Leverandør eller anden tredjepart, og medmindre du angiver andet, kan vi dele dine oplysninger med enhver af virksomhederne i vores gruppe og tilknyttede tredjeparter såsom vores tjenesteudbydere for at komme i kontakt med dig om vores tjenester.
 • Vi vil generelt bero på de samme retsgrundlag, som vi har henvist til i afsnittet ovenfor.
 • Hvis du gerne vil se en komplet liste over, hvem vi vil dele dine personoplysninger med, se venligst afsnittet ”Hvem deler vi dine personoplysninger med” i afsnittet Generelle oplysninger om beskyttelse af personoplysninger i denne fortrolighedspolitik.
 • Bemærk venligst, at vi overholder andre lokale lovkrav i visse jurisdiktioner, hvor vi driver forretning. For yderligere oplysninger om din jurisdiktion skal du klikke her.

Denne del af fortrolighedspolitikken gælder for leverandører.

Leverandører inkluderer partnerskaber og virksomheder (inklusive enkeltmandsvirksomheder) og atypiske arbejdere som f.eks. uafhængige selvstændige og freelancere, som leverer tjenester til Hays. Under visse omstændigheder udliciterer Hays de tjenester, som de yder til Kunderne til tredjeparter, som udfører tjenester på Hays’ vegne. I denne sammenhæng behandles leverandører, som er selvstændige, freelancere eller medarbejdere hos leverandører, af databeskyttelsesformål som Kandidater. Bemærk venligst, at i denne sammenhæng, påbyder Hays leverandørerne at kommunikere de relevante dele i denne fortrolighedspolitik (navnlig de afsnit, som henvender sig til Kandidaterne) til deres medarbejdere.

Denne del af fortrolighedspolitikken gælder også for andre parter, som vi har en virksomhed eller anden form for relation til (lige fra investorer til velgørenheds organisationer).

Hvilken type personoplysninger indsamler vi?

Vi indsamler ikke meget data om leverandører og andre tredjeparter, som vi har et forretningsforhold med (f.eks. investorer) – vi skal blot sørge for, at vores forhold forløber problemfrit. Vi indsamler oplysninger på vores kontakter i din virksomhed, som navne, telefonnumre og e-mailadresser. I tilfælde af Leverandører indsamler vi også bankoplysninger, så vi kan betale dig. Vi sidder muligvis også inde med yderligere oplysninger, som nogen i din virksomhed har valgt at fortælle os. Under visse omstændigheder, f.eks. hvis en Leverandør er i kontakt med vores økonomi- og inddrivelsesafdeling, kan dine samtaler med os blive optaget, afhængigt af gældende lokal lovgivning og krav:

 • Identifikation- og kontaktoplysninger
 • Om dig selv eller individuelle kontakter i din organisation, herunder:
  • Navne;
  • Jobtitler;
  • Telefonnumre;
  • E-mailadresser;
  • Bankoplysninger for virksomhedskonto;
  • Identifikationsnummer;
 • Oplysninger, som andre giver om dig
  • Yderligere oplysninger, som vores Kandidater eller Kunder muligvis vælger at fortælle os om dig, eller som vi får fra andre tredjepartskilder; og
 • Yderligere oplysninger, som du vælger at fortælle os
  • Yderligere oplysninger, som du eller nogen i din organisation har valgt at fortælle os, herunder når du korresponderer med os via e-mail eller på anden vis.

Vær venligst opmærksom på, at den ovenstående liste indeholdende kategorierne ifm. de personoplysninger, som vi indsamler, ikke er udtømmende.

I det omfang du går ind på vores hjemmeside eller klikker på links i en e-mail eller sms fra os, vil vi også indsamle visse oplysninger fra dig. Hvis du ønsker mere information om dette, henvises der til den Kontekstspecifikke sektion af denne fortrolighedspolitik, der gælder for Besøgende på vores hjemmeside.

Hvordan indsamler vi dine personoplysninger?

Vi indsamler Leverandørens og andre tredjeparters personoplysninger på følgende måder:

 • Personoplysninger, som vi modtager fra dig; og
 • Personoplysninger, som vi indsamler eller modtager fra andre kilder.

Personoplysninger, som vi modtager direkte fra dig

 • Vi modtager oplysninger direkte fra dig på to måder:
  • hvis du kontakter os selv, som regel telefonisk eller ved at sende en e-mail; og/eller
  • Hvor vi kontakter dig, enten via telefon eller e-mail.
 • De typer oplysninger, vi modtager fra dig på denne måde, omfatter:
  • Identifikation- og kontaktoplysninger; og
  • Yderligere oplysninger, som du vælger at fortælle os

som beskrevet i afsnittet med titlen ”Hvilken type personoplysninger indsamler vi?” ovenfor.

Personoplysninger, som vi modtager fra andre kilder

 • Iht. lokal lovgivning og lokale krav søger vi efter oplysninger om dig eller dine kolleger fra andre kilder, generelt ved hjælp af due diligence eller andre markedsoplysninger:
  • Fra tredjeparters markedsundersøgelser og ved at analysere online og offline medier (som vi selv foretager eller andre virksomheder udfører for os );
  • Fra repræsentantlister ved relevante begivenheder; og
  • Fra andre begrænsede kilder og tredjeparter.
 • De typer af oplysninger, som vi modtager om dig på denne måde, kan omfatte de oplysninger, som andre giver om dig, beskrevet i afsnittet med titlen ”Hvilken type personoplysninger indsamler vi?” ovenfor.

Hvordan bruger vi dine personoplysninger?

 • I de fleste tilfælde vil vi bruge dine personoplysninger til nedenstående formål, hvis vi anser det for at være nødvendigt ifm. vores legitime interesser.
 • Vi vil ikke, som en selvfølge, bede om dit samtykke, når vi sender markedsføringsmaterialer til en virksomhedsadresse eller e-mailadresse.
 • I de fleste tilfælde vil vi bruge dine personoplysninger til nedenstående formål, hvis vi anser det for at være nødvendigt ifm. vores legitime interesser. Artikel 6(1)(f) i Den Generelle Forordning om Databeskyttelse angiver, at vi kan behandle dine oplysninger, hvis ”behandling er nødvendig for, at den dataansvarlige eller en tredjepart kan forfølge en legitim interesse, medmindre den registreredes interesser eller grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, der kræver beskyttelse af personoplysninger, går forud herfor.”
 • Vi mener ikke, at nogen af følgende aktiviteter skader Leverandører eller andre tredjeparter på nogen måde. Du har dog ret til at gøre indsigelse mod, at vi behandler dine personoplysninger ud fra dette grundlag. Hvis du gerne vil vide mere om, hvordan du gør dette, henvises der til afsnittet ”Hvordan kan du få adgang til, ændre eller trække de personoplysninger, du har givet os tilbage” i afsnittet Generelle oplysninger om beskyttelse af personoplysninger i denne fortrolighedspolitik.
 • Bemærk venligst, at vi overholder andre lokale lovkrav i visse jurisdiktioner, hvor vi driver forretning. For yderligere oplysninger om din jurisdiktion skal du klikke her.
Hvorfor og hvordan vi behandler dine oplysninger Typer af anvendte personoplysninger Anvendt retsgrundlag
Opbevaring af leverandør- og andre tredjepartsoplysninger (og opdatering af dem, hvor det er nødvendigt) på Hays’ database, således at Hays kan kontakte Leverandører og tredjeparter i forhold til Hays’ aftaler og forretningsforbindelser med disse parter

- Identifikation- og kontaktoplysninger

- Oplysninger, som andre giver om dig

- Yderligere oplysninger, som du vælger at fortælle os

Legitime interesser. Vi vurderer det det er i vores og din interesse at:

- vi kan kontakte dig om de ordninger, vi har på plads

Indsamle og behandle data i løbet af og i det omfang det er nødvendigt for at modtage support og tjenester fra Leverandører og opretholde forretningsforbindelser med andre tredjeparter

- Identifikation- og kontaktoplysninger

- Yderligere oplysninger, som du vælger at fortælle os

Legitime interesser. Vi vurderer det er i vores og din interesse at:

- vi under visse omstændigheder kan modtage information fra dig om dine tjenester

- udføre vores forretningsforbindelse med dig

Hvis du er en enkeltperson (f.eks. en Leverandør, der opererer som en enkeltmandsvirksomhed), eller du har indgået eller er ved at indgå en kontrakt med os, eller hvis du fremsætter en anmodning i forbindelse hermed, kan vi bero på opfyldelsen af et kontraktretligt grundlag

Under begrænsede omstændigheder kan vi være nødt til at bero på overholdelse af en juridisk forpligtelse og juridisk grundlag i det omfang, vi er tvunget til det af gældende lovgivning til at udføre forskellige kontroller i forhold til vores Leverandører og andre tredjeparter, f.eks. i forhold til at verificere, at sociale bidrag bliver betalt og få lister over udenlandske ansatte)

Bevaring, deling og anden behandling af Kundeoplysninger og tredjepartsoplysninger for at fastlægge, fremsætte eller forsvare juridiske krav

De faktiske oplysninger, der anvendes, afhænger af de faktiske omstændigheder, men kan omfatte:

- Identifikation- og kontaktoplysninger

- Oplysninger, som andre giver om dig

- Yderligere oplysninger, som du vælger at fortælle os

Legitime interesser. Vi vurderer at det er i vores interesse at søge og modtage juridisk rådgivning, hvis vi har brug for det, og at beskytte os selv i forbindelse med retssager og andre tvister
I visse jurisdiktioner kan der gøres brug af en webbaseret videoidentitetsbekræftelsesproces til at bekræfte en Leverandør eller en tredjeparts identitet og dokumenterer denne proces

- Identifikation- og kontaktoplysninger (inklusive en kopi af kørekort og/eller pas/identitetskort)

- Yderligere oplysninger, som du vælger at fortælle os

- Videooptagelser

I det omfang dette udføres i din jurisdiktion, vil vi bede om dit samtykke, før vi begynder at optage, men beror på:

- overholdelse af en juridisk forpligtelse i det omfang, vi er tvunget af gældende lovgivning til at bekræfte din identitet (f.eks. i forbindelse med betalingstjenester)

- betingelsen om legitime interesser i det omfang, vi ikke er juridisk forpligtet til at bekræfte din identitet, men det er i vores legitime interesse at gøre dette for at opretholde interne compliance-standarder

For yderligere oplysninger om din jurisdiktion, klik her

 

Deling af data

 • Hvor vi har identificeret dig som en Leverandør eller anden tredjepart, og medmindre du angiver andet, kan vi dele dine oplysninger med enhver af virksomhederne i vores gruppe og tilknyttede tredjeparter såsom vores tjenesteudbydere for at komme i kontakt med dig om vores tjenester.
 • Vi vil generelt bero på de samme retsgrundlag, som vi har henvist til i afsnittet ovenfor.
 • Hvis du gerne vil se en komplet liste over, hvem vi vil dele dine personoplysninger med, se venligst afsnittet ”Hvem deler vi dine personoplysninger med” i afsnittet Generelle oplysninger om beskyttelse af personoplysninger i denne fortrolighedspolitik.
 • Bemærk venligst, at vi overholder andre lokale lovkrav i visse jurisdiktioner, hvor vi driver forretning. For yderligere oplysninger om din jurisdiktion skal du klikke her.

Dette afsnit af fortrolighedspolitikken gælder for personer, hvis data vi modtager fra Kandidater og Hays’ personale. Disse kan omfatte nødkontakter og referencer. Vi kontakter dem udelukkende under hensigtsmæssige forhold.

Hvilken type personoplysninger indsamler vi, og hvordan indsamler vi dem?

Det eneste vi skal bruge fra referencer, er en bekræftelse af, at du allerede kender vores Kandidat eller fremtidige medlem af vores Personale, så de kan sikre deres drømmejob. Nærmere oplysninger om personer, der kan kontaktes i nødstilfælde, giver os nogen at ringe til i tilfælde af en ulykke eller lignende. Vi har naturligvis brug for referencens kontaktoplysninger for at bede om en reference (som navn, e-mailadresse og telefonnummer). Vi har også brug for de pågældende oplysninger, hvis vores Kandidat eller medarbejder har angivet dig som personen, der kan kontaktes i nødstilfælde, så vi kan kontakte dig i tilfælde af en ulykke eller et nødstilfælde.

Vi indsamler din fødselsdato, kontaktoplysninger og potentielle helbredsoplysninger, hvis en af vores medarbejdere har angivet dig som en person, der er afhængig af tredjepart, eller en anden form for begunstiget for en fordel forbundet med deres ansættelse, eller hvis en medarbejder fremsætter visse ansættelsesrettigheder. Vi kan også efterspørge nogle begrænsede oplysninger om din seksuelle orientering, hvis en medarbejder identificerer dig som en ægtefælle eller partner, når du angives som pårørende eller nødkontakt:

 • Identifikation- og kontaktoplysninger
  • Navn;
  • Alder/fødselsdato;
  • Civilstatus;
  • Kontaktoplysninger;
  • Brug af Personales firmabil;
 • Oplysninger af særlig kategori
  • Oplysninger om seksuel orientering og fysisk eller mental sundhed, for eksempel hvis dette er nødvendigt i forbindelse med en modtagers ret til en ydelse i forbindelse med deres ansættelse, eller hvor du oplyser dette ved at give oplysninger om pårørende;
 • Oplysninger, som andre giver om dig
  • Yderligere oplysninger, som din reference vælger at fortælle os om dig;
  • Yderligere oplysninger, som et medlem af Personalet kan fortælle os om dig; og
 • Yderligere oplysninger, som du vælger at fortælle os
  • Enhver anden information, som du måtte give os, herunder når du korresponderer med os via e-mail eller på anden vis.

Bemærk venligst, at ovenstående liste over kategorier af personoplysninger, vi indsamler, ikke er udtømmende. I det omfang, du tilgår vores hjemmeside eller klikker på links i en e-mail fra os, vil vi også indsamle visse data fra dig. Hvis du ønsker mere information om dette, henvises der til den Kontekstspecifikke sektion af denne fortrolighedspolitik, der gælder for Besøgende på vores hjemmeside.

Hvordan bruger vi dine personoplysninger?

Vi bruger kun de oplysninger, som vores Kandidater eller Personale giver os om dig, til nedenstående formål:

 • Hvis vores Kandidater eller medlemmer af Personalet angiver dig på vores formular som en person, der kan kontaktes i nødstilfælde, kontakter vi dig i tilfælde af en ulykke eller et nødstilfælde, som berører dem;
 • Hvis du af et medlem af Personalet eller en Vikar er blevet afvist som en pårørende eller afhængig eller enhver anden form for begunstiget, gemmer vi dine personoplysninger for at sikre, at personaleregistreringerne for det pågældende medlem af Personalet eller Vikar er korrekte, og bruger dine personoplysninger, hvor det er nødvendigt for at give personalegoder og betale vederlag og videregive dine data til den relevante ydelsesudbyder; eller
 • Hvis du blev afvist af en Kandidat eller et potentielt medlem af Personalet som reference, vil vi kontakte dig for at få en reference eller give dine oplysninger til en tredjepart, så denne kan gøre dette på vores vegne. Hvor du bliver bedt om at give en reference baseret på deres faglige erfaring med en Kandidat, og hvor vi tror, at du kan være interesseret i at blive en Kunde hos os, kan vi også bruge dine oplysninger til at kontakte dig i den alternative kapacitet (underlagt eventuelle lokale love og krav).

Vi bruger muligvis dine personoplysninger til de pågældende formål, hvis vi anser det for at være nødvendigt i forhold til vores legitime interesser eller i overensstemmelse med gældende love.

Hvis du ikke er tilfreds med dette, har du ret til at gøre indsigelse mod, at vi behandler dine personoplysninger ud fra dette grundlag du kan finde ud af mere om, hvordan du gør dette ved at se afsnittet med titlen ”Hvordan kan du få adgang til, ændre eller trække de personoplysninger, som du har givet os tilbage” i afsnittet Generelle oplysninger om beskyttelse af personoplysninger i denne fortrolighedspolitik.

Bemærk venligst, at vi overholder andre lokale lovkrav i visse jurisdiktioner, hvor vi driver forretning. For yderligere oplysninger om din jurisdiktion skal du klikke her.

Hvorfor og hvordan vi behandler dine oplysninger Typer af anvendte personoplysninger Anvendt retsgrundlag

Indsamle og behandle af data i løbet af og i det omfang, det er nødvendigt for at:

- reagere på ulykker og nødsituationer, herunder ved at gemme data om personer, hvis data Hays modtager fra Kandidater og Personale, såsom nødkontakter og pårørende, i databasen

- give personalegoder og betale vederlag, herunder ved at gemme data om personer, hvis data Hays modtager fra ansatte og Vikarer, såsom pårørende, i databasen og dele disse med ydelsesudbydere, hvor det er relevant

- Identifikation- og kontaktoplysninger

- Yderligere oplysninger, som du vælger at fortælle os (f.eks. oplysninger, som du fortæller os i en optagelse)

- Oplysninger, som andre giver om dig

Legitime interesser. Vi vurderer at der er i vores og din interesse at vi:

- har midlerne til at kontakte dig i tilfælde af en ulykke eller nødsituation;

- yder enhver løn eller vederlag til dig som en del af Personale- eller Vikarydelser

Indsamling og behandling af data om personer, hvis data Hays modtager fra Kandidater og medarbejdere, såsom referenter, i forbindelse med kommunikation med referenter for at opnå Kandidat- eller Personalereferencer, og deling af disse data med tredjeparter, som kræver referencer, hvor det er relevant

- Identifikation- og kontaktoplysninger;

- Yderligere oplysninger, som du vælger at fortælle os

- Reference om en Kandidat

Legitime interesser. Vi vurderer at det er i vores at indhente Personale- og Kandidatreferencer i løbet af udførelsen af vores tjenester og at verificere oplysninger, de har givet
Brug af data fra personer, hvis data Hays modtager fra Kandidater og Personale, såsom referencer, nødkontakter og pårørende, til at udføre markedsføringsaktiviteter for at promovere Hays’ tjenester, hvor Hays mener, at den enkelte kan være interesseret i at blive Kunde (med forbehold for lokale love og krav) - Identifikation- og kontaktoplysninger

Vi indhenter dit samtykke

 

Deling af data

 • Medmindre du angiver andet, deler vi også dine oplysninger med nogen virksomheder i vores gruppe og associerede tredjeparter som f.eks. vores serviceudbydere og virksomheder, som vi leverer tjenester til.
 • Hvis du gerne vil se en komplet liste over, hvem vi vil dele dine personoplysninger med, se venligst afsnittet ”Hvem deler vi dine personoplysninger med” i afsnittet Generelle oplysninger om beskyttelse af personoplysninger i denne fortrolighedspolitik.
 • Bemærk venligst, at vi overholder andre lokale lovkrav i visse jurisdiktioner, hvor vi driver forretning. For yderligere oplysninger om din jurisdiktion skal du klikke her.

Dette afsnit af fortrolighedspolitikken gælder for personer, hvis data vi modtager fra Kandidater og Hays’ personale. Disse kan omfatte nødkontakter og referencer. Vi kontakter dem udelukkende under hensigtsmæssige forhold.

Hvilken type personoplysninger indsamler vi, og hvordan indsamler vi dem?

Det eneste vi skal bruge fra referencer, er en bekræftelse af, at du allerede kender vores Kandidat eller fremtidige medlem af vores Personale, så de kan sikre deres drømmejob. Nærmere oplysninger om personer, der kan kontaktes i nødstilfælde, giver os nogen at ringe til i tilfælde af en ulykke eller lignende. Vi har naturligvis brug for referencens kontaktoplysninger for at bede om en reference (som navn, e-mailadresse og telefonnummer). Vi har også brug for de pågældende oplysninger, hvis vores Kandidat eller medarbejder har angivet dig som personen, der kan kontaktes i nødstilfælde, så vi kan kontakte dig i tilfælde af en ulykke eller et nødstilfælde.

Vi indsamler din fødselsdato, kontaktoplysninger og potentielle helbredsoplysninger, hvis en af vores medarbejdere har angivet dig som en person, der er afhængig af tredjepart, eller en anden form for begunstiget for en fordel forbundet med deres ansættelse, eller hvis en medarbejder fremsætter visse ansættelsesrettigheder. Vi kan også efterspørge nogle begrænsede oplysninger om din seksuelle orientering, hvis en medarbejder identificerer dig som en ægtefælle eller partner, når du angives som pårørende eller nødkontakt:

 • Identifikation- og kontaktoplysninger
  • Navn;
  • Alder/fødselsdato;
  • Civilstatus;
  • Kontaktoplysninger;
  • Brug af Personales firmabil;
 • Oplysninger af særlig kategori
  • Oplysninger om seksuel orientering og fysisk eller mental sundhed, for eksempel hvis dette er nødvendigt i forbindelse med en modtagers ret til en ydelse i forbindelse med deres ansættelse, eller hvor du oplyser dette ved at give oplysninger om pårørende;
 • Oplysninger, som andre giver om dig
  • Yderligere oplysninger, som din reference vælger at fortælle os om dig;
  • Yderligere oplysninger, som et medlem af Personalet kan fortælle os om dig; og
 • Yderligere oplysninger, som du vælger at fortælle os
  • Enhver anden information, som du måtte give os, herunder når du korresponderer med os via e-mail eller på anden vis.

Bemærk venligst, at ovenstående liste over kategorier af personoplysninger, vi indsamler, ikke er udtømmende. I det omfang, du tilgår vores hjemmeside eller klikker på links i en e-mail fra os, vil vi også indsamle visse data fra dig. Hvis du ønsker mere information om dette, henvises der til den Kontekstspecifikke sektion af denne fortrolighedspolitik, der gælder for Besøgende på vores hjemmeside.

Hvordan bruger vi dine personoplysninger?

Vi bruger kun de oplysninger, som vores Kandidater eller Personale giver os om dig, til nedenstående formål:

 • Hvis vores Kandidater eller medlemmer af Personalet angiver dig på vores formular som en person, der kan kontaktes i nødstilfælde, kontakter vi dig i tilfælde af en ulykke eller et nødstilfælde, som berører dem;
 • Hvis du af et medlem af Personalet eller en Vikar er blevet afvist som en pårørende eller afhængig eller enhver anden form for begunstiget, gemmer vi dine personoplysninger for at sikre, at personaleregistreringerne for det pågældende medlem af Personalet eller Vikar er korrekte, og bruger dine personoplysninger, hvor det er nødvendigt for at give personalegoder og betale vederlag og videregive dine data til den relevante ydelsesudbyder; eller
 • Hvis du blev afvist af en Kandidat eller et potentielt medlem af Personalet som reference, vil vi kontakte dig for at få en reference eller give dine oplysninger til en tredjepart, så denne kan gøre dette på vores vegne. Hvor du bliver bedt om at give en reference baseret på deres faglige erfaring med en Kandidat, og hvor vi tror, at du kan være interesseret i at blive en Kunde hos os, kan vi også bruge dine oplysninger til at kontakte dig i den alternative kapacitet (underlagt eventuelle lokale love og krav).

Vi bruger muligvis dine personoplysninger til de pågældende formål, hvis vi anser det for at være nødvendigt i forhold til vores legitime interesser eller i overensstemmelse med gældende love.

Hvis du ikke er tilfreds med dette, har du ret til at gøre indsigelse mod, at vi behandler dine personoplysninger ud fra dette grundlag du kan finde ud af mere om, hvordan du gør dette ved at se afsnittet med titlen ”Hvordan kan du få adgang til, ændre eller trække de personoplysninger, som du har givet os tilbage” i afsnittet Generelle oplysninger om beskyttelse af personoplysninger i denne fortrolighedspolitik.

Bemærk venligst, at vi overholder andre lokale lovkrav i visse jurisdiktioner, hvor vi driver forretning. For yderligere oplysninger om din jurisdiktion skal du klikke her.

Hvorfor og hvordan vi behandler dine oplysninger Typer af anvendte personoplysninger Anvendt retsgrundlag

Indsamle og behandle af data i løbet af og i det omfang, det er nødvendigt for at:

- reagere på ulykker og nødsituationer, herunder ved at gemme data om personer, hvis data Hays modtager fra Kandidater og Personale, såsom nødkontakter og pårørende, i databasen

- give personalegoder og betale vederlag, herunder ved at gemme data om personer, hvis data Hays modtager fra ansatte og Vikarer, såsom pårørende, i databasen og dele disse med ydelsesudbydere, hvor det er relevant

- Identifikation- og kontaktoplysninger

- Yderligere oplysninger, som du vælger at fortælle os (f.eks. oplysninger, som du fortæller os i en optagelse)

- Oplysninger, som andre giver om dig

Legitime interesser. Vi vurderer at der er i vores og din interesse at vi:

- har midlerne til at kontakte dig i tilfælde af en ulykke eller nødsituation;

- yder enhver løn eller vederlag til dig som en del af Personale- eller Vikarydelser

Indsamling og behandling af data om personer, hvis data Hays modtager fra Kandidater og medarbejdere, såsom referenter, i forbindelse med kommunikation med referenter for at opnå Kandidat- eller Personalereferencer, og deling af disse data med tredjeparter, som kræver referencer, hvor det er relevant

- Identifikation- og kontaktoplysninger;

- Yderligere oplysninger, som du vælger at fortælle os

- Reference om en Kandidat

Legitime interesser. Vi vurderer at det er i vores at indhente Personale- og Kandidatreferencer i løbet af udførelsen af vores tjenester og at verificere oplysninger, de har givet
Brug af data fra personer, hvis data Hays modtager fra Kandidater og Personale, såsom referencer, nødkontakter og pårørende, til at udføre markedsføringsaktiviteter for at promovere Hays’ tjenester, hvor Hays mener, at den enkelte kan være interesseret i at blive Kunde (med forbehold for lokale love og krav) - Identifikation- og kontaktoplysninger

Vi indhenter dit samtykke

 

Deling af data

 • Medmindre du angiver andet, deler vi også dine oplysninger med nogen virksomheder i vores gruppe og associerede tredjeparter som f.eks. vores serviceudbydere og virksomheder, som vi leverer tjenester til.
 • Hvis du gerne vil se en komplet liste over, hvem vi vil dele dine personoplysninger med, se venligst afsnittet ”Hvem deler vi dine personoplysninger med” i afsnittet Generelle oplysninger om beskyttelse af personoplysninger i denne fortrolighedspolitik.
 • Bemærk venligst, at vi overholder andre lokale lovkrav i visse jurisdiktioner, hvor vi driver forretning. For yderligere oplysninger om din jurisdiktion skal du klikke her.

Dette afsnit af fortrolighedspolitikken gælder for Besøgende på vores hjemmeside.

Besøgende på vores hjemmeside omfatter enhver person, der tilgår nogen af Hays-hjemmesiderne eller nogen af Hays-mobilapplikationerne (apps).

Hvilken type personoplysninger indsamler vi?

Vi indsamler begrænsede oplysninger fra vores Besøgende på vores hjemmeside, som vi anvender til at hjælpe os med at forbedre din oplevelse, når du bruger vores hjemmeside, og hjælpe os med at administrere de tjenester, som vi tilbyder. Dette omfatter oplysninger såsom hvordan du bruger vores hjemmeside eller vores mobile apps, hvor ofte du går ind på vores hjemmeside eller mobile apps, din browsertype, din type af enhed, stedet du ser vores hjemmeside fra, det sprog du vælger for at se det og de tidspunkter, som vores hjemmeside er mest populært. Hvis du kontakter os via hjemmesiden eller mobilapps, for eksempel ved at bruge chatfunktionen, eller når du tilmelder dig et af vores nyhedsbreve, webinarer eller deltager i ethvert yderligere tilbud på vores hjemmeside eller mobilapps, indsamler vi alle oplysninger, som du giver os, for eksempel dit navn og kontaktoplysninger:

 • Identifikation- og kontaktoplysninger
  • Navne;
  • Telefonnumre;
  • E-mailadresser;
 • Automatisk indsamlede oplysninger
  • Oplysninger vedrørende dit online engagement med materiale udgivet af Hays;
  • IP-adresse;
  • Yderligere brugsoplysninger, som du vælger at fortælle os; herunder de datoer, tidspunkter og hyppighed med placering, hvormed du tilgår vores tjenester;
  • Brugervalg;
  • Brugerrapporter;
  • Log- og fejlfindingsoplysninger;
  • Enhedsoplysninger, når du installerer, tilgår eller bruger vores tjenester;
  • Kontoadgangsoplysninger (f.eks. PIN-numre til kontobekræftelsesformål); og
 • Yderligere oplysninger, som du vælger at fortælle os
  • Enhver anden information, som du måtte give os, herunder når du korresponderer med os via e-mail eller på anden vis.

Vær venligst opmærksom på, at den ovenstående liste indeholdende kategorierne ifm. de personoplysninger, som vi indsamler, ikke er udtømmende.

Hvordan indsamler vi dine personoplysninger?

Når du besøger vores hjemmeside eller mobilapps, er der visse oplysninger, som vi automatisk vil indsamle, uanset om du beslutter dig for at bruge vores tjenester eller ej, nemlig din IP-adresse, datoen og tidspunktet og hyppigheden, hvormed du tilgår hjemmesiden eller mobilapps, måden du gennemser dets indhold på og andre tekniske oplysninger. Vi vil også indsamle data fra dig, når du kontakter os via hjemmesiden eller mobilapps, for eksempel ved at bruge chatfunktionen eller når du tilmelder dig et af vores nyhedsbreve, webinarer eller deltager i ethvert yderligere tilbud på vores hjemmeside eller mobilapps.

Vi indsamler dine data automatisk via cookies eller lignende teknologi såsom tracking pixels og HTML5 Local Storage i overensstemmelse med de cookie-indstillinger, som du angiver via linket ”Cookie-præferencer” enten øverst eller nederst på hjemmesiden eller via indstillingerne i din browser. Hvis du også er Kandidat eller Kunde hos Hays, bruger vi oplysninger fra din brug af vores hjemmesider til at forbedre andre aspekter ifm. vores kommunikationer med eller tjenester til dig. Hvis du gerne vil vide mere om cookies eller lignende teknologi, herunder hvordan vi bruger dem, og hvilke valg der er tilgængelige for dig, henvises der til afsnittet med titlen ”Cookies” i afsnittet Generelle oplysninger om beskyttelse af personoplysninger i denne fortrolighedspolitik.

De typer oplysninger, vi indsamler om dig på denne måde, omfatter:

 • Identifikation- og kontaktoplysninger; og
 • Automatisk indsamlede oplysninger,

som beskrevet i afsnittet med titlen ”Hvilken type personoplysninger indsamler vi?” ovenfor.

Hvordan bruger vi dine personoplysninger?

Vi bruger dine data til at:

 • yde dig den tjeneste, du har tilmeldt dig, eller de tjenester, du har deltaget i, for eksempel at sende dig et nyhedsbrev eller deltage i en online-undersøgelse;
 • beskytte vores systemer mod angreb og andre ulovlige aktiviteter; og
 • til at hjælpe os med at forbedre din oplevelse, når du bruger vores hjemmeside eller mobilapps, f.eks. ved at analysere dine seneste jobsøgningskriterier for at hjælpe os med at vise dig jobs eller Kandidater, som vi mener kunne interessere dig.

Vi vil benytte dine personoplysninger til de pågældende formål, hvis vi anser det for at være nødvendigt i forhold til vores legitime interesser. Hvis du ikke er tilfreds med dette, har du ret til at gøre indsigelse og du kan finde ud af mere om, hvordan du gør dette ved at se afsnittet med titlen ”Hvordan kan du få adgang til, ændre eller trække de personoplysninger, som du har givet os tilbage” i afsnittet Generelle oplysninger om beskyttelse af personoplysninger i denne fortrolighedspolitik.

Hvis du gerne vil vide mere om cookies eller lignende teknologi, herunder hvordan vi bruger dem, og hvilke valg der er tilgængelige for dig, henvises der til afsnittet med titlen ”Cookies” i afsnittet Generelle oplysninger om beskyttelse af personoplysninger i denne fortrolighedspolitik.
Bemærk venligst, at vi overholder andre lokale lovkrav i visse jurisdiktioner, hvor vi driver forretning. For yderligere oplysninger om din jurisdiktion skal du klikke her.

Hvorfor og hvordan vi behandler dine oplysninger Typer af anvendte personoplysninger Anvendt retsgrundlag
Indsamling og behandling af data i løbet af og i det omfang, det er nødvendigt for at give besøgende på vores hjemmeside de tjenester, de tilmelder sig, herunder nyhedsbreve og onlineundersøgelser

- Identifikation- og kontaktoplysninger

- Automatisk indsamlede oplysninger

- Yderligere oplysninger, som du vælger at fortælle os

Vi vil bero på legitime interesser. Vi vurderer at det er i vores og din interesse, at vi giver dig disse tjenester, og at du modtager dem til støtte for vores kerneforretningsaktiviteter i forbindelse med rekruttering

Hvis du har indgået eller er ved at indgå en kontrakt med os, eller hvis du fremsætter en anmodning i forbindelse hermed, kan vi bero på udførelsen af et kontraktretligt grundlag i det omfang, den behandlingsaktivitet, som vi søger at udføre, er nødvendigt af hensyn til kontrakten eller din anmodning

Vi indhenter samtykke, før vi sender dig markedsføringsmateriale

Indsamling af data via personaliseringscookies/-pixels og brug af disse data til profileringsformål, så Hays kan vise Besøgende på vores hjemmeside både målrettet og personligt tilpasset indhold. Dette vil omfatte:

- personalisering af Besøgende på vores hjemmeside oplevelse, herunder i forhold til de stillinger, de bliver gjort opmærksomme på, når de besøger hjemmesiden

- komme med anbefalinger til redaktionelt indhold, som Hays mener kan være af interesse for Besøgende på vores hjemmeside

- personalisering af det marketingindhold, som Besøgende på vores hjemmeside modtager via hjemmesiden, e-mail og andre marketingkanaler (hvor de har givet sit samtykke til denne markedsføring)

Disse personaliseringscookies/-pixels bruges til at forstå, hvordan Besøgende på vores hjemmeside interagerer med hjemmesiden ved at registrere deres besøg på hjemmesiden, de sider, de har besøgt, de interaktioner, de har foretaget, og de links, de har fulgt. Hays vil bruge disse oplysninger til at forstå, hvad Besøgende på vores hjemmeside kan være interesseret i og skræddersy, hvad de bliver vist og sendt i overensstemmelse hermed.

- Identifikation- og kontaktoplysninger

- Automatisk indsamlede oplysninger

Mere specifikt vil dette omfatte:

- Personoplysninger og oplysninger om Besøgende på vores hjemmesider jobsøgning (dvs. som indsendt via formular eller hentet fra vores systemer)

- Oplysninger om Besøgende på vores hjemmesider interaktion med hjemmesiden (f.eks. ansøgninger, besøg på hjemmesider) og andre oplysninger hentet fra systemerne (f.eks. stillingsbetegnelse, tidligere ansøgninger)

- Placeringsdata – enten udledt fra job-, IP- eller applikationshistorik eller systemlagrede data

- Digitale identifikatorer – IP-adresse, personaliseringscookies

- Webbrowserdata, data fra indsendte formularer og e-mailengagementdata

- Markedsføringspræferencer

Vi indhenter dit samtykke via Cookie-præferencelinket på vores hjemmeside, før vi placerer personaliseringscookies/-pixels på din enhed og aktiverer denne funktionalitet

Hvis du ikke ønsker at give dit samtykke til, at vi placerer en personaliseringscookie på din enhed, skal du deaktivere ”Funktionalitetscookies” og ”Annoncecookies” (se vores Cookiepolitik)

Bemærk venligst, at hvis du tilgår vores tjenester på tværs af flere enheder skal du muligvis justere dine indstillinger via Cookie-præferencelinket på hver af dine enheder

Uanset vores indsamling af samtykke forud for placering af personaliseringscookies/-pixels på din enhed, vil vi bero på den legitime interessebetingelse i forhold til de personaliseringsaktiviteter, som vi efterfølgende udfører

Vi mener, at det er i vores interesse (og nogle gange din interesse) at:

- øge engagementet med og forbedre oplevelsen af at bruge vores tjenester ved at øge relevansen af det indhold, du ser på tværs af Hays-hjemmesider og e-mailkampagner

- øge ansøgningstal, konverteringsrater og anvendelsesnytte

- opfordre dig til at vende tilbage til vores hjemmeside ved at gøre det til den mest nyttige oplevelse mulig

- reducere hjemmesidens afvisningsprocent

- øge e-mail-engagement raten (dvs. den hyppighed, hvormed brugere klikker videre)

For at forhindre og træffe foranstaltninger mod svig, ulovlige aktiviteter, krænkelse af Hays’ rettigheder eller interesser eller andre angreb på Hays’ systemer

- Identifikation- og kontaktoplysninger

- Yderligere oplysninger, som du vælger at fortælle os

- Automatisk indsamlede oplysninger

Legitime interesser, navnlig:

- er det i vores og din interesse, at vi forhindrer og træffer foranstaltninger mod svindel, uautoriseret brug af vores system og anden ulovlig eller skadelig aktivitet

- er det i vores interesse at beskytte os selv, dig. og andre

- selvom vi ikke er juridisk forpligtet til at dele eller på anden måde behandle dine data, vil vi under visse omstændigheder have en legitim interesse i at samarbejde med retshåndhævende myndigheder, tilsynsmyndigheder og andre organer

Hvis vi er juridisk forpligtet til at dele eller på anden måde behandle dine data, overholdelse af en juridisk forpligtelse, for eksempel hvis vi modtager en gyldig juridisk anmodning fra en retshåndhævende myndighed, forordning eller anden instans

 

Deling af data

 • Medmindre du angiver andet, deler vi muligvis også dine oplysninger med nogen af vores koncernselskaber og associerede tredjeparter som f.eks. vores tjenesteudbydere for at kunne komme i kontakte med dig omkring vores tjenester.
 • Vi vil generelt bero på de samme retsgrundlag, som vi har henvist til i afsnittet ovenfor.
 • Hvis du gerne vil se en komplet liste over, hvem vi vil dele dine personoplysninger med, se venligst afsnittet ”Hvem deler vi dine personoplysninger med” i afsnittet Generelle oplysninger om beskyttelse af personoplysninger i denne fortrolighedspolitik. Bemærk venligst, at vi overholder andre lokale lovkrav i visse jurisdiktioner, hvor vi driver forretning. For yderligere oplysninger om din jurisdiktion skal du klikke her.

Dette afsnit af fortrolighedspolitikken gælder for Besøgende på vores hjemmeside.

Besøgende på vores hjemmeside omfatter enhver person, der tilgår nogen af Hays-hjemmesiderne eller nogen af Hays-mobilapplikationerne (apps).

Hvilken type personoplysninger indsamler vi?

Vi indsamler begrænsede oplysninger fra vores Besøgende på vores hjemmeside, som vi anvender til at hjælpe os med at forbedre din oplevelse, når du bruger vores hjemmeside, og hjælpe os med at administrere de tjenester, som vi tilbyder. Dette omfatter oplysninger såsom hvordan du bruger vores hjemmeside eller vores mobile apps, hvor ofte du går ind på vores hjemmeside eller mobile apps, din browsertype, din type af enhed, stedet du ser vores hjemmeside fra, det sprog du vælger for at se det og de tidspunkter, som vores hjemmeside er mest populært. Hvis du kontakter os via hjemmesiden eller mobilapps, for eksempel ved at bruge chatfunktionen, eller når du tilmelder dig et af vores nyhedsbreve, webinarer eller deltager i ethvert yderligere tilbud på vores hjemmeside eller mobilapps, indsamler vi alle oplysninger, som du giver os, for eksempel dit navn og kontaktoplysninger:

 • Identifikation- og kontaktoplysninger
  • Navne;
  • Telefonnumre;
  • E-mailadresser;
 • Automatisk indsamlede oplysninger
  • Oplysninger vedrørende dit online engagement med materiale udgivet af Hays;
  • IP-adresse;
  • Yderligere brugsoplysninger, som du vælger at fortælle os; herunder de datoer, tidspunkter og hyppighed med placering, hvormed du tilgår vores tjenester;
  • Brugervalg;
  • Brugerrapporter;
  • Log- og fejlfindingsoplysninger;
  • Enhedsoplysninger, når du installerer, tilgår eller bruger vores tjenester;
  • Kontoadgangsoplysninger (f.eks. PIN-numre til kontobekræftelsesformål); og
 • Yderligere oplysninger, som du vælger at fortælle os
  • Enhver anden information, som du måtte give os, herunder når du korresponderer med os via e-mail eller på anden vis.

Vær venligst opmærksom på, at den ovenstående liste indeholdende kategorierne ifm. de personoplysninger, som vi indsamler, ikke er udtømmende.

Hvordan indsamler vi dine personoplysninger?

Når du besøger vores hjemmeside eller mobilapps, er der visse oplysninger, som vi automatisk vil indsamle, uanset om du beslutter dig for at bruge vores tjenester eller ej, nemlig din IP-adresse, datoen og tidspunktet og hyppigheden, hvormed du tilgår hjemmesiden eller mobilapps, måden du gennemser dets indhold på og andre tekniske oplysninger. Vi vil også indsamle data fra dig, når du kontakter os via hjemmesiden eller mobilapps, for eksempel ved at bruge chatfunktionen eller når du tilmelder dig et af vores nyhedsbreve, webinarer eller deltager i ethvert yderligere tilbud på vores hjemmeside eller mobilapps.

Vi indsamler dine data automatisk via cookies eller lignende teknologi såsom tracking pixels og HTML5 Local Storage i overensstemmelse med de cookie-indstillinger, som du angiver via linket ”Cookie-præferencer” enten øverst eller nederst på hjemmesiden eller via indstillingerne i din browser. Hvis du også er Kandidat eller Kunde hos Hays, bruger vi oplysninger fra din brug af vores hjemmesider til at forbedre andre aspekter ifm. vores kommunikationer med eller tjenester til dig. Hvis du gerne vil vide mere om cookies eller lignende teknologi, herunder hvordan vi bruger dem, og hvilke valg der er tilgængelige for dig, henvises der til afsnittet med titlen ”Cookies” i afsnittet Generelle oplysninger om beskyttelse af personoplysninger i denne fortrolighedspolitik.

De typer oplysninger, vi indsamler om dig på denne måde, omfatter:

 • Identifikation- og kontaktoplysninger; og
 • Automatisk indsamlede oplysninger,

som beskrevet i afsnittet med titlen ”Hvilken type personoplysninger indsamler vi?” ovenfor.

Hvordan bruger vi dine personoplysninger?

Vi bruger dine data til at:

 • yde dig den tjeneste, du har tilmeldt dig, eller de tjenester, du har deltaget i, for eksempel at sende dig et nyhedsbrev eller deltage i en online-undersøgelse;
 • beskytte vores systemer mod angreb og andre ulovlige aktiviteter; og
 • til at hjælpe os med at forbedre din oplevelse, når du bruger vores hjemmeside eller mobilapps, f.eks. ved at analysere dine seneste jobsøgningskriterier for at hjælpe os med at vise dig jobs eller Kandidater, som vi mener kunne interessere dig.

Vi vil benytte dine personoplysninger til de pågældende formål, hvis vi anser det for at være nødvendigt i forhold til vores legitime interesser. Hvis du ikke er tilfreds med dette, har du ret til at gøre indsigelse og du kan finde ud af mere om, hvordan du gør dette ved at se afsnittet med titlen ”Hvordan kan du få adgang til, ændre eller trække de personoplysninger, som du har givet os tilbage” i afsnittet Generelle oplysninger om beskyttelse af personoplysninger i denne fortrolighedspolitik.

Hvis du gerne vil vide mere om cookies eller lignende teknologi, herunder hvordan vi bruger dem, og hvilke valg der er tilgængelige for dig, henvises der til afsnittet med titlen ”Cookies” i afsnittet Generelle oplysninger om beskyttelse af personoplysninger i denne fortrolighedspolitik.
Bemærk venligst, at vi overholder andre lokale lovkrav i visse jurisdiktioner, hvor vi driver forretning. For yderligere oplysninger om din jurisdiktion skal du klikke her.

Hvorfor og hvordan vi behandler dine oplysninger Typer af anvendte personoplysninger Anvendt retsgrundlag
Indsamling og behandling af data i løbet af og i det omfang, det er nødvendigt for at give besøgende på vores hjemmeside de tjenester, de tilmelder sig, herunder nyhedsbreve og onlineundersøgelser

- Identifikation- og kontaktoplysninger

- Automatisk indsamlede oplysninger

- Yderligere oplysninger, som du vælger at fortælle os

Vi vil bero på legitime interesser. Vi vurderer at det er i vores og din interesse, at vi giver dig disse tjenester, og at du modtager dem til støtte for vores kerneforretningsaktiviteter i forbindelse med rekruttering

Hvis du har indgået eller er ved at indgå en kontrakt med os, eller hvis du fremsætter en anmodning i forbindelse hermed, kan vi bero på udførelsen af et kontraktretligt grundlag i det omfang, den behandlingsaktivitet, som vi søger at udføre, er nødvendigt af hensyn til kontrakten eller din anmodning

Vi indhenter samtykke, før vi sender dig markedsføringsmateriale

Indsamling af data via personaliseringscookies/-pixels og brug af disse data til profileringsformål, så Hays kan vise Besøgende på vores hjemmeside både målrettet og personligt tilpasset indhold. Dette vil omfatte:

- personalisering af Besøgende på vores hjemmeside oplevelse, herunder i forhold til de stillinger, de bliver gjort opmærksomme på, når de besøger hjemmesiden

- komme med anbefalinger til redaktionelt indhold, som Hays mener kan være af interesse for Besøgende på vores hjemmeside

- personalisering af det marketingindhold, som Besøgende på vores hjemmeside modtager via hjemmesiden, e-mail og andre marketingkanaler (hvor de har givet sit samtykke til denne markedsføring)

Disse personaliseringscookies/-pixels bruges til at forstå, hvordan Besøgende på vores hjemmeside interagerer med hjemmesiden ved at registrere deres besøg på hjemmesiden, de sider, de har besøgt, de interaktioner, de har foretaget, og de links, de har fulgt. Hays vil bruge disse oplysninger til at forstå, hvad Besøgende på vores hjemmeside kan være interesseret i og skræddersy, hvad de bliver vist og sendt i overensstemmelse hermed.

- Identifikation- og kontaktoplysninger

- Automatisk indsamlede oplysninger

Mere specifikt vil dette omfatte:

- Personoplysninger og oplysninger om Besøgende på vores hjemmesider jobsøgning (dvs. som indsendt via formular eller hentet fra vores systemer)

- Oplysninger om Besøgende på vores hjemmesider interaktion med hjemmesiden (f.eks. ansøgninger, besøg på hjemmesider) og andre oplysninger hentet fra systemerne (f.eks. stillingsbetegnelse, tidligere ansøgninger)

- Placeringsdata – enten udledt fra job-, IP- eller applikationshistorik eller systemlagrede data

- Digitale identifikatorer – IP-adresse, personaliseringscookies

- Webbrowserdata, data fra indsendte formularer og e-mailengagementdata

- Markedsføringspræferencer

Vi indhenter dit samtykke via Cookie-præferencelinket på vores hjemmeside, før vi placerer personaliseringscookies/-pixels på din enhed og aktiverer denne funktionalitet

Hvis du ikke ønsker at give dit samtykke til, at vi placerer en personaliseringscookie på din enhed, skal du deaktivere ”Funktionalitetscookies” og ”Annoncecookies” (se vores Cookiepolitik)

Bemærk venligst, at hvis du tilgår vores tjenester på tværs af flere enheder skal du muligvis justere dine indstillinger via Cookie-præferencelinket på hver af dine enheder

Uanset vores indsamling af samtykke forud for placering af personaliseringscookies/-pixels på din enhed, vil vi bero på den legitime interessebetingelse i forhold til de personaliseringsaktiviteter, som vi efterfølgende udfører

Vi mener, at det er i vores interesse (og nogle gange din interesse) at:

- øge engagementet med og forbedre oplevelsen af at bruge vores tjenester ved at øge relevansen af det indhold, du ser på tværs af Hays-hjemmesider og e-mailkampagner

- øge ansøgningstal, konverteringsrater og anvendelsesnytte

- opfordre dig til at vende tilbage til vores hjemmeside ved at gøre det til den mest nyttige oplevelse mulig

- reducere hjemmesidens afvisningsprocent

- øge e-mail-engagement raten (dvs. den hyppighed, hvormed brugere klikker videre)

For at forhindre og træffe foranstaltninger mod svig, ulovlige aktiviteter, krænkelse af Hays’ rettigheder eller interesser eller andre angreb på Hays’ systemer

- Identifikation- og kontaktoplysninger

- Yderligere oplysninger, som du vælger at fortælle os

- Automatisk indsamlede oplysninger

Legitime interesser, navnlig:

- er det i vores og din interesse, at vi forhindrer og træffer foranstaltninger mod svindel, uautoriseret brug af vores system og anden ulovlig eller skadelig aktivitet

- er det i vores interesse at beskytte os selv, dig. og andre

- selvom vi ikke er juridisk forpligtet til at dele eller på anden måde behandle dine data, vil vi under visse omstændigheder have en legitim interesse i at samarbejde med retshåndhævende myndigheder, tilsynsmyndigheder og andre organer

Hvis vi er juridisk forpligtet til at dele eller på anden måde behandle dine data, overholdelse af en juridisk forpligtelse, for eksempel hvis vi modtager en gyldig juridisk anmodning fra en retshåndhævende myndighed, forordning eller anden instans

 

Deling af data

 • Medmindre du angiver andet, deler vi muligvis også dine oplysninger med nogen af vores koncernselskaber og associerede tredjeparter som f.eks. vores tjenesteudbydere for at kunne komme i kontakte med dig omkring vores tjenester.
 • Vi vil generelt bero på de samme retsgrundlag, som vi har henvist til i afsnittet ovenfor.
 • Hvis du gerne vil se en komplet liste over, hvem vi vil dele dine personoplysninger med, se venligst afsnittet ”Hvem deler vi dine personoplysninger med” i afsnittet Generelle oplysninger om beskyttelse af personoplysninger i denne fortrolighedspolitik. Bemærk venligst, at vi overholder andre lokale lovkrav i visse jurisdiktioner, hvor vi driver forretning. For yderligere oplysninger om din jurisdiktion skal du klikke her.

Dette afsnit af fortrolighedspolitikken gælder for Personalealumner.

Personalealumner omfatter tidligere medarbejdere, der har udtrykt deres ønske om at forblive en del af Hays’ alumnenetværk og bruge Hays’ alumneportal.

Hvilken type personoplysninger indsamler vi?

Hvis du er tidligere medarbejder, og du ønsker at være en del af vores alumnenetværk og bruge vores alumneportal, indsamler vi dit navn, de kontaktoplysninger, som du gerne vil have os til at bruge og andre oplysninger, du gerne vil give til os for at holde kontakten med dig. Vi kan også opbevare visse typer data, som vi har opbevaret om dig i forbindelse med din tid hos os som en del af Personalet:

 • Identifikation- og kontaktoplysninger
  • Navn;
  • Alder/fødselsdato;
  • Køn;
  • Billede;
  • Civilstatus;
  • Nationalitet/statsborgerskab/fødselssted;
  • Kontaktoplysninger;
 • Oplysninger om uddannelse og beskæftigelse
  • Uddannelsesoplysninger;
  • Ansættelseshistorik; og
 • Yderligere oplysninger, som du vælger at fortælle os
  • Enhver anden information, som du måtte give os, herunder når du korresponderer med os via e-mail eller på anden vis.

Hvordan indsamler vi dine personoplysninger?

Hvis du er tidligere medarbejder, vil vi spørge dig, om du ønsker at forblive en del af vores alumnenetværk og bruge vores alumneportal. Hvis du er interesseret, vil vi bede dig om at give os dit navn og kontaktoplysninger og give dig mulighed for at tilmelde dig markedsføringskommunikation, som vi tror vil være interessant for dig som en af vores alumner.

Hvordan bruger vi dine personoplysninger?

Hvis du er tidligere medarbejder, og du ønsker at være en del af vores alumnenetværk og bruge vores alumneportal, vil vi bruge dine data til at engagere og holde kontakten med dig for at opretholde vores forhold til dig, herunder ved at:

 • sende dig nyhedsbreve og rapporter;
 • inviterer dig til arrangementer;
 • informere dig om særlige ledige stillinger;
 • sende dig nyheder om Hays;
 • inviterer dig til at deltage i meningsmålinger; og
 • sende dig beskeder ved særlige lejligheder såsom din fødselsdag.

I de fleste tilfælde vil vi bruge dine personoplysninger til nedenstående formål, hvis vi anser det for at være nødvendigt ifm. vores legitime interesser.

Artikel 6(1)(f) i Den Generelle Forordning om Databeskyttelse angiver, at vi kan behandle dine oplysninger, hvis ”behandling er nødvendig for, at den dataansvarlige eller en tredjepart kan forfølge en legitim interesse, medmindre den registreredes interesser eller grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, der kræver beskyttelse af personoplysninger, går forud herfor.” Hvis du ikke er tilfreds med dette, kan du gøre indsigelse og du kan finde ud af mere om, hvordan du gør dette ved at se afsnittet med titlen ”Hvordan kan du få adgang til, ændre eller trække de personoplysninger, som du har givet os tilbage” i afsnittet Generelle oplysninger om beskyttelse af personoplysninger i denne fortrolighedspolitik.

Bemærk venligst, at vi overholder andre lokale lovkrav i visse jurisdiktioner, hvor vi driver forretning. For yderligere oplysninger om din jurisdiktion skal du klikke her.

Hvorfor og hvordan vi behandler dine oplysninger Typer af anvendte personoplysninger Anvendt retsgrundlag 
Indsamling og behandling af data i løbet af og i det omfang, det er nødvendigt for at give Personalealumner adgang til Hays’ alumnenetværk og alumneportal, herunder ved at gemme Personalealumneoplysninger i databasen

- Identifikation- og kontaktoplysninger (herunder data til at oprette din alumneportalkonto)

- Oplysninger om uddannelse og beskæftigelse

- Yderligere oplysninger, som du vælger at fortælle os

Legitime interesser. Vi vurderer det er i vores interesse, at vi giver dig adgang til alumnenetværket, portalen og relevante ressourcer

Indsamling og bearbejdning af Personalealumnidata i forbindelse med gennemførelsen af Hays meningsmålinger

I det omfang nogen data offentliggøres, vil disse kun være i aggregeret/anonymiseret form

- Identifikation- og kontaktoplysninger

- Yderligere oplysninger, som du vælger at fortælle os

Legitime interesser. Vi vurderer det er i vores interesse at:

- forbedre og udvikle den oplevelse, som vi yder til dig ved at tage hensyn til din feedback og inddrage denne i vores processer, hvor vi finder det nødvendigt

Indsamling og behandling af Personalealumnerdata i forbindelse med kommunikation med Personalealumner, herunder ved at:

- Udsende nyhedsbreve og rapporter til Personalealumner

- Invitere Personalealumner til arrangementer

- Informere Personalealumner om særlige ledige stillinger

- Sende beskeder til Personalealumner ved særlige lejligheder

- Identifikation- og kontaktoplysninger

- Yderligere oplysninger, som du vælger at fortælle os

Vi indhenter dit samtykke, før vi bruger dine data til markedsføringsformål. Hvis du giver samtykke, vil du til enhver tid være berettiget til at trække samtykket tilbage

Vi vil ellers bero på legitime interesser. Vi vurderer det er i vores og din interesse at:

- anbefale og give dig adgang til vores alumneressourcer og arrangementer

 

Deling af data

 • Medmindre du angiver andet, deler vi også dine oplysninger med nogen virksomheder i vores gruppe og associerede tredjeparter som f.eks. vores serviceudbydere og virksomheder, som vi leverer tjenester til.
 • Hvis du gerne vil se en mere detaljeret liste over, hvem vi vil dele dine personoplysninger med, se venligst afsnittet ”Hvem deler vi dine personoplysninger med” i afsnittet Generelle oplysninger om beskyttelse af personoplysninger i denne fortrolighedspolitik.
 • Bemærk venligst, at vi overholder andre lokale lovkrav i visse jurisdiktioner, hvor vi driver forretning. For yderligere oplysninger om din jurisdiktion skal du klikke her

Dette afsnit af fortrolighedspolitikken gælder for Personalealumner.

Personalealumner omfatter tidligere medarbejdere, der har udtrykt deres ønske om at forblive en del af Hays’ alumnenetværk og bruge Hays’ alumneportal.

Hvilken type personoplysninger indsamler vi?

Hvis du er tidligere medarbejder, og du ønsker at være en del af vores alumnenetværk og bruge vores alumneportal, indsamler vi dit navn, de kontaktoplysninger, som du gerne vil have os til at bruge og andre oplysninger, du gerne vil give til os for at holde kontakten med dig. Vi kan også opbevare visse typer data, som vi har opbevaret om dig i forbindelse med din tid hos os som en del af Personalet:

 • Identifikation- og kontaktoplysninger
  • Navn;
  • Alder/fødselsdato;
  • Køn;
  • Billede;
  • Civilstatus;
  • Nationalitet/statsborgerskab/fødselssted;
  • Kontaktoplysninger;
 • Oplysninger om uddannelse og beskæftigelse
  • Uddannelsesoplysninger;
  • Ansættelseshistorik; og
 • Yderligere oplysninger, som du vælger at fortælle os
  • Enhver anden information, som du måtte give os, herunder når du korresponderer med os via e-mail eller på anden vis.

Hvordan indsamler vi dine personoplysninger?

Hvis du er tidligere medarbejder, vil vi spørge dig, om du ønsker at forblive en del af vores alumnenetværk og bruge vores alumneportal. Hvis du er interesseret, vil vi bede dig om at give os dit navn og kontaktoplysninger og give dig mulighed for at tilmelde dig markedsføringskommunikation, som vi tror vil være interessant for dig som en af vores alumner.

Hvordan bruger vi dine personoplysninger?

Hvis du er tidligere medarbejder, og du ønsker at være en del af vores alumnenetværk og bruge vores alumneportal, vil vi bruge dine data til at engagere og holde kontakten med dig for at opretholde vores forhold til dig, herunder ved at:

 • sende dig nyhedsbreve og rapporter;
 • inviterer dig til arrangementer;
 • informere dig om særlige ledige stillinger;
 • sende dig nyheder om Hays;
 • inviterer dig til at deltage i meningsmålinger; og
 • sende dig beskeder ved særlige lejligheder såsom din fødselsdag.

I de fleste tilfælde vil vi bruge dine personoplysninger til nedenstående formål, hvis vi anser det for at være nødvendigt ifm. vores legitime interesser.

Artikel 6(1)(f) i Den Generelle Forordning om Databeskyttelse angiver, at vi kan behandle dine oplysninger, hvis ”behandling er nødvendig for, at den dataansvarlige eller en tredjepart kan forfølge en legitim interesse, medmindre den registreredes interesser eller grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, der kræver beskyttelse af personoplysninger, går forud herfor.” Hvis du ikke er tilfreds med dette, kan du gøre indsigelse og du kan finde ud af mere om, hvordan du gør dette ved at se afsnittet med titlen ”Hvordan kan du få adgang til, ændre eller trække de personoplysninger, som du har givet os tilbage” i afsnittet Generelle oplysninger om beskyttelse af personoplysninger i denne fortrolighedspolitik.

Bemærk venligst, at vi overholder andre lokale lovkrav i visse jurisdiktioner, hvor vi driver forretning. For yderligere oplysninger om din jurisdiktion skal du klikke her.

Hvorfor og hvordan vi behandler dine oplysninger Typer af anvendte personoplysninger Anvendt retsgrundlag 
Indsamling og behandling af data i løbet af og i det omfang, det er nødvendigt for at give Personalealumner adgang til Hays’ alumnenetværk og alumneportal, herunder ved at gemme Personalealumneoplysninger i databasen

- Identifikation- og kontaktoplysninger (herunder data til at oprette din alumneportalkonto)

- Oplysninger om uddannelse og beskæftigelse

- Yderligere oplysninger, som du vælger at fortælle os

Legitime interesser. Vi vurderer det er i vores interesse, at vi giver dig adgang til alumnenetværket, portalen og relevante ressourcer

Indsamling og bearbejdning af Personalealumnidata i forbindelse med gennemførelsen af Hays meningsmålinger

I det omfang nogen data offentliggøres, vil disse kun være i aggregeret/anonymiseret form

- Identifikation- og kontaktoplysninger

- Yderligere oplysninger, som du vælger at fortælle os

Legitime interesser. Vi vurderer det er i vores interesse at:

- forbedre og udvikle den oplevelse, som vi yder til dig ved at tage hensyn til din feedback og inddrage denne i vores processer, hvor vi finder det nødvendigt

Indsamling og behandling af Personalealumnerdata i forbindelse med kommunikation med Personalealumner, herunder ved at:

- Udsende nyhedsbreve og rapporter til Personalealumner

- Invitere Personalealumner til arrangementer

- Informere Personalealumner om særlige ledige stillinger

- Sende beskeder til Personalealumner ved særlige lejligheder

- Identifikation- og kontaktoplysninger

- Yderligere oplysninger, som du vælger at fortælle os

Vi indhenter dit samtykke, før vi bruger dine data til markedsføringsformål. Hvis du giver samtykke, vil du til enhver tid være berettiget til at trække samtykket tilbage

Vi vil ellers bero på legitime interesser. Vi vurderer det er i vores og din interesse at:

- anbefale og give dig adgang til vores alumneressourcer og arrangementer

 

Deling af data

 • Medmindre du angiver andet, deler vi også dine oplysninger med nogen virksomheder i vores gruppe og associerede tredjeparter som f.eks. vores serviceudbydere og virksomheder, som vi leverer tjenester til.
 • Hvis du gerne vil se en mere detaljeret liste over, hvem vi vil dele dine personoplysninger med, se venligst afsnittet ”Hvem deler vi dine personoplysninger med” i afsnittet Generelle oplysninger om beskyttelse af personoplysninger i denne fortrolighedspolitik.
 • Bemærk venligst, at vi overholder andre lokale lovkrav i visse jurisdiktioner, hvor vi driver forretning. For yderligere oplysninger om din jurisdiktion skal du klikke her

Dette afsnit af fortrolighedspolitikken gælder for Besøgende.

Besøgende omfatter personer, der besøger vores lokaliteter, men som ikke er medlemmer af vores Personale.

Hvilken type personoplysninger indsamler vi?

Søger du mere indsigt i, hvilke oplysninger vi indsamler om dig? Her er en detaljeret oversigt over de oplysninger, som vi indsamler. Oplysningerne, som beskrives nedenfor, er selvfølgelig som tillæg til de personoplysninger, som vi ifølge loven skal behandle i enhver given situation.

Afhængigt af de relevante omstændigheder og gældende lokale love og krav, indsamler vi nogle eller alle oplysningerne nedenfor. I nogle jurisdiktioner er vi underlagt begrænsninger i forhold til behandling af nogle af de datatyper, der er anført nedenfor. I sådanne tilfælde vil vi kun behandle dataene i disse jurisdiktioner i det omfang og under de omstændigheder, det er tilladt ved lov:

 • Identifikation- og kontaktoplysninger
  • Navn;
  • Alder/fødselsdato;
  • En kopi af dit kørekort og/eller pas/ID-kort;
  • Køretøjs registreringsnummer;
  • E-mailadresse;
 • Oplysninger om uddannelse og beskæftigelse
  • Nuværende stillingsbetegnelse/specialisering/industrisektor;
 • Oplysninger af særlig kategori
  • Detaljer om din nuværende helbredstilstand (f.eks. mulige COVID-19 symptomer);
  • Temperaturkontrol;
  • Vaccinationshistorik (herunder medicinske tilstande relateret til eller som påvirker vaccination);
  • Oplysninger om rejser, hvor det er relevant;
 • Automatisk indsamlede oplysninger
  • IP-adresse;
  • MAC-adresse;
  • Enhedsoplysninger, når du installerer, tilgår eller bruger vores tjenester;
  • Placeringsoplysninger (udledt af jobs, IP-adresse, applikationshistorik eller systemlagrede data);
  • Kontoadgangsoplysninger (f.eks. PIN-numre til kontobekræftelsesformål);
  • Videoovervågningsoptagelser;
 • Yderligere oplysninger, som du vælger at fortælle os i forbindelse med dit besøg
  • Registreringsdetaljer oplyst for adgang til faciliteter og lokaliteter; og
  • Formålet med dit besøg.

Vær venligst opmærksom på, at den ovenstående liste indeholdende kategorierne ifm. de personoplysninger, som vi indsamler, ikke er udtømmende.

I det omfang du besøger vores lokalitet som en Kandidat, Kunde, Leverandør/anden tredjepart eller Vikar, skal du også henvise til det relevante Kontekstspecifikke afsnit i denne fortrolighedspolitik, som indeholder information om, hvordan vi behandler dine data i hver af disse scenarier ud over de behandlingsprocesser, der er beskrevet i dette afsnit.

Hvordan indsamler vi dine personoplysninger?

Vi indsamler primært oplysninger om Besøgende på følgende måder:

 • Personoplysninger som du, den Besøgende, giver os;
 • Personoplysninger, som vi indsamler automatisk.

Personoplysninger som, du giver os

Hays har brug for at kende visse oplysninger om dig for at kunne give dig adgang til sine lokaliteter. Hays vil normalt indsamle disse oplysninger fra dig ved din ankomst til vores lokaliteter. De typer oplysninger, der modtages fra dig på denne måde, omfatter:

 • Identifikation- og kontaktoplysninger;
 • Oplysninger om uddannelse og beskæftigelse;
 • Oplysninger af særlig kategori; og
 • Yderligere oplysninger, som du vælger at fortælle os

som beskrevet i afsnittet med titlen ”Hvilken type personoplysninger indsamler vi?” ovenfor.

Personoplysninger, som vi indsamler automatisk

I det omfang du opretter forbindelse til vores Wi-Fi-tjenester eller bliver optaget på vores overvågnings-systemer, vil vi, hvor det er relevant og i overensstemmelse med lokale love og krav, også indsamle dine data automatisk (f.eks. via hjemmesidesporingsscripts såsom cookies eller pixels) eller fordi du selv aflægger dataene til os.

De typer af oplysninger, som vi modtager om dig på denne måde, omfatter ”Automatisk indsamlede oplysninger”, som andre giver om dig, beskrevet i afsnittet med titlen ”Hvilken type personoplysninger indsamler vi?” ovenfor.

Hvordan bruger vi dine personoplysninger?

Vi bruger generelt besøgsdata til besøgsadministrationsformål.

Besøgsstyring

 • Vi har nedenfor anført en række måder, hvorpå vi kan anvende og bearbejde dine personoplysninger til besøgsstyringsformål, når det er relevant og i overensstemmelse med lokal lovgivning og lokale krav. Bemærk venligst, at listen ikke er udtømmende.
 • I de fleste tilfælde vil vi bruge dine personoplysninger til nedenstående formål, hvis vi anser det for at være nødvendigt ifm. vores legitime interesser. Artikel 6(1)(f) i Den Generelle Forordning om Databeskyttelse angiver, at vi kan behandle dine oplysninger, hvis ”behandling er nødvendig for, at den dataansvarlige eller en tredjepart kan forfølge en legitim interesse, medmindre den registreredes interesser eller grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, der kræver beskyttelse af personoplysninger, går forud herfor.”
 • Vi mener ikke, at nogen af de aktiviteter, som vi beror på med hensyn til legitime interesser, betinger Besøgende på nogen måde. Du har dog ret til at gøre indsigelse mod, at vi behandler dine personoplysninger ud fra dette grundlag. Hvis du gerne vil vide mere om, hvordan du gør dette, henvises der til afsnittet ”Hvordan kan du få adgang til, ændre eller trække de personoplysninger, du har givet os tilbage” i afsnittet Generelle oplysninger om beskyttelse af personoplysninger i denne fortrolighedspolitik.
 • Vi kan indsamle og bruge dine sundhedsrelaterede data af særlig kategori til formålene nedenfor, hvis vi anser det for nødvendigt af hensyn til vitale eller offentlige interesser. Artikel 6(1)(d) i Den Generelle Forordning om Databeskyttelse siger, at vi kan behandle dine data, hvor det ”er nødvendigt for at beskytte den registreredes eller en anden fysisk persons vitale interesser”. Den Generelle Forordning om Databeskyttelse betragtning 46 tilføjer, at: ”Nogle typer behandling kan tjene både vigtige hensyn for offentligheden og den registreredes vitale interesser, som for eksempel når behandlingen er nødvendig af humanitære formål, herunder for at overvåge epidemier og deres spredning”. Artikel 9(2)(i) i Den Generelle Forordning om Databeskyttelse siger, at vi kan behandle dine oplysninger af særlig kategori, hvor det ”er nødvendigt af hensyn til offentlighedens interesse på folkesundhedsområdet, såsom beskyttelse mod alvorlige trusler mod sundheden”.
 • Bemærk venligst, at vi overholder andre lokale lovkrav i visse jurisdiktioner, hvor vi driver forretning. For yderligere oplysninger om din jurisdiktion skal du klikke her.
Hvorfor og hvordan vi behandler dine oplysninger Typer af anvendte personoplysninger Anvendt retsgrundlag 

Indsamling og behandling af personoplysninger i det omfang, det er nødvendigt for at registrere besøgende på vores lokationer, herunder ved at:

- Indsamle data fra besøgende ved ankomst

- Lagre Besøgendes  detaljer i vores systemer

- Identifikation- og kontaktoplysninger

- Oplysninger om uddannelse og beskæftigelse

- Yderligere oplysninger, som du vælger at fortælle os

Vi vil bero på legitime interesser. Vi vurderer, det er i vores interesse at føre en fortegnelse over alle besøgende til vores lokaliteter til besøgsadministrationsformål og for at sikre vores lokaliteters beskyttelse og sikkerhed
Indsamling af sundheds- og rejserelaterede oplysninger af særlig kategori for at opretholde sundhed og sikkerhed for personale og andre besøgende og for at forhindre spredning af og vurdere risikoen for COVID-19 og andre smitsomme vira og sygdomme - Oplysninger af særlig kategori

Vi beror på legitime interesser. Vi vurderer, det er i vores interesse at beskytte vores virksomhed mod COVID-19 og andre smitsomme vira og sygdomme ved at overvåge vores besøgendes helbred og rejsebaggrund. Vi er nødt til at sikre, at vores forretning kører problemfrit, og vores Personale og andre Besøgende kan blive udsat for risiko, hvis vi ikke implementerer passende foranstaltninger for at sikre, at vores Besøgende består de relevante kontroller.

Vi kan også bero på de vitale interesser og de offentlige interessers lovlige grundlag, nemlig at beskytte mod alvorlige trusler mod sundheden

Vi kan behandle dine helbreds- og rejserelaterede oplysninger i henhold til artikel 9(2)(i) i Den Generelle Forordning om Databeskyttelse for at gøre det muligt for os at behandle helbredsrelaterede oplysninger, der stammer fra eller er i forbindelse med COVID-19-pandemien eller som på anden måde er relevant for at gøre det muligt for os at tage skridt, hvor det er relevant, for at sikre sundhed og sikkerhed for personale og andre besøgende for at forhindre spredning af og vurdere risikoen for COVID-19 og andre smitsomme vira og sygdomme

Optagelse og behandling af billeder og videoer af Besøgende optaget af Hays’ overvågningssystemer - Automatisk indsamlede oplysninger

Vi vil bero på legitime interesser. Vi vurderer det er i vores og din interesse at opretholde og beskytte sikkerheden i vores lokaliteter og vores Personale og andre ved at forhindre og opdage sikkerhedstrusler eller andre kriminelle eller skadelige aktiviteter

Opbevaring og behandling af elektroniske identifikationsdata indsamlet fra Besøgende og deres elektroniske enheder for at give dem adgang til IT-tjenester, f.eks. gæste-Wi-Fi

- Identifikation- og kontaktoplysninger

- Automatisk indsamlede oplysninger

Vi vil bero på legitime interesser. Vi vurderer der er i vores og din interesse, at vi leverer IT-relaterede tjenester på vores lokaliteter, såsom gæstebaserede Wi-Fi-tjenester

 

Deling af data

 • Hvor vi har identificeret dig som en Besøgende, og medmindre du angiver andet, kan vi dele dine oplysninger med enhver af virksomhederne i vores gruppe og tilknyttede tredjeparter såsom vores tjenesteudbydere for at komme i kontakt med dig om vores tjenester.
 • Vi vil generelt bero på de samme retsgrundlag, som vi har henvist til i afsnittet ovenfor.
 • Hvis du gerne vil se en komplet liste over, hvem vi vil dele dine personoplysninger med, se venligst afsnittet ”Hvem deler vi dine personoplysninger med” i afsnittet Generelle oplysninger om beskyttelse af personoplysninger i denne fortrolighedspolitik.
 • Bemærk venligst, at vi overholder andre lokale lovkrav i visse jurisdiktioner, hvor vi driver forretning. For yderligere oplysninger om din jurisdiktion skal du klikke her.

Dette afsnit af fortrolighedspolitikken gælder for Besøgende.

Besøgende omfatter personer, der besøger vores lokaliteter, men som ikke er medlemmer af vores Personale.

Hvilken type personoplysninger indsamler vi?

Søger du mere indsigt i, hvilke oplysninger vi indsamler om dig? Her er en detaljeret oversigt over de oplysninger, som vi indsamler. Oplysningerne, som beskrives nedenfor, er selvfølgelig som tillæg til de personoplysninger, som vi ifølge loven skal behandle i enhver given situation.

Afhængigt af de relevante omstændigheder og gældende lokale love og krav, indsamler vi nogle eller alle oplysningerne nedenfor. I nogle jurisdiktioner er vi underlagt begrænsninger i forhold til behandling af nogle af de datatyper, der er anført nedenfor. I sådanne tilfælde vil vi kun behandle dataene i disse jurisdiktioner i det omfang og under de omstændigheder, det er tilladt ved lov:

 • Identifikation- og kontaktoplysninger
  • Navn;
  • Alder/fødselsdato;
  • En kopi af dit kørekort og/eller pas/ID-kort;
  • Køretøjs registreringsnummer;
  • E-mailadresse;
 • Oplysninger om uddannelse og beskæftigelse
  • Nuværende stillingsbetegnelse/specialisering/industrisektor;
 • Oplysninger af særlig kategori
  • Detaljer om din nuværende helbredstilstand (f.eks. mulige COVID-19 symptomer);
  • Temperaturkontrol;
  • Vaccinationshistorik (herunder medicinske tilstande relateret til eller som påvirker vaccination);
  • Oplysninger om rejser, hvor det er relevant;
 • Automatisk indsamlede oplysninger
  • IP-adresse;
  • MAC-adresse;
  • Enhedsoplysninger, når du installerer, tilgår eller bruger vores tjenester;
  • Placeringsoplysninger (udledt af jobs, IP-adresse, applikationshistorik eller systemlagrede data);
  • Kontoadgangsoplysninger (f.eks. PIN-numre til kontobekræftelsesformål);
  • Videoovervågningsoptagelser;
 • Yderligere oplysninger, som du vælger at fortælle os i forbindelse med dit besøg
  • Registreringsdetaljer oplyst for adgang til faciliteter og lokaliteter; og
  • Formålet med dit besøg.

Vær venligst opmærksom på, at den ovenstående liste indeholdende kategorierne ifm. de personoplysninger, som vi indsamler, ikke er udtømmende.

I det omfang du besøger vores lokalitet som en Kandidat, Kunde, Leverandør/anden tredjepart eller Vikar, skal du også henvise til det relevante Kontekstspecifikke afsnit i denne fortrolighedspolitik, som indeholder information om, hvordan vi behandler dine data i hver af disse scenarier ud over de behandlingsprocesser, der er beskrevet i dette afsnit.

Hvordan indsamler vi dine personoplysninger?

Vi indsamler primært oplysninger om Besøgende på følgende måder:

 • Personoplysninger som du, den Besøgende, giver os;
 • Personoplysninger, som vi indsamler automatisk.

Personoplysninger som, du giver os

Hays har brug for at kende visse oplysninger om dig for at kunne give dig adgang til sine lokaliteter. Hays vil normalt indsamle disse oplysninger fra dig ved din ankomst til vores lokaliteter. De typer oplysninger, der modtages fra dig på denne måde, omfatter:

 • Identifikation- og kontaktoplysninger;
 • Oplysninger om uddannelse og beskæftigelse;
 • Oplysninger af særlig kategori; og
 • Yderligere oplysninger, som du vælger at fortælle os

som beskrevet i afsnittet med titlen ”Hvilken type personoplysninger indsamler vi?” ovenfor.

Personoplysninger, som vi indsamler automatisk

I det omfang du opretter forbindelse til vores Wi-Fi-tjenester eller bliver optaget på vores overvågnings-systemer, vil vi, hvor det er relevant og i overensstemmelse med lokale love og krav, også indsamle dine data automatisk (f.eks. via hjemmesidesporingsscripts såsom cookies eller pixels) eller fordi du selv aflægger dataene til os.

De typer af oplysninger, som vi modtager om dig på denne måde, omfatter ”Automatisk indsamlede oplysninger”, som andre giver om dig, beskrevet i afsnittet med titlen ”Hvilken type personoplysninger indsamler vi?” ovenfor.

Hvordan bruger vi dine personoplysninger?

Vi bruger generelt besøgsdata til besøgsadministrationsformål.

Besøgsstyring

 • Vi har nedenfor anført en række måder, hvorpå vi kan anvende og bearbejde dine personoplysninger til besøgsstyringsformål, når det er relevant og i overensstemmelse med lokal lovgivning og lokale krav. Bemærk venligst, at listen ikke er udtømmende.
 • I de fleste tilfælde vil vi bruge dine personoplysninger til nedenstående formål, hvis vi anser det for at være nødvendigt ifm. vores legitime interesser. Artikel 6(1)(f) i Den Generelle Forordning om Databeskyttelse angiver, at vi kan behandle dine oplysninger, hvis ”behandling er nødvendig for, at den dataansvarlige eller en tredjepart kan forfølge en legitim interesse, medmindre den registreredes interesser eller grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, der kræver beskyttelse af personoplysninger, går forud herfor.”
 • Vi mener ikke, at nogen af de aktiviteter, som vi beror på med hensyn til legitime interesser, betinger Besøgende på nogen måde. Du har dog ret til at gøre indsigelse mod, at vi behandler dine personoplysninger ud fra dette grundlag. Hvis du gerne vil vide mere om, hvordan du gør dette, henvises der til afsnittet ”Hvordan kan du få adgang til, ændre eller trække de personoplysninger, du har givet os tilbage” i afsnittet Generelle oplysninger om beskyttelse af personoplysninger i denne fortrolighedspolitik.
 • Vi kan indsamle og bruge dine sundhedsrelaterede data af særlig kategori til formålene nedenfor, hvis vi anser det for nødvendigt af hensyn til vitale eller offentlige interesser. Artikel 6(1)(d) i Den Generelle Forordning om Databeskyttelse siger, at vi kan behandle dine data, hvor det ”er nødvendigt for at beskytte den registreredes eller en anden fysisk persons vitale interesser”. Den Generelle Forordning om Databeskyttelse betragtning 46 tilføjer, at: ”Nogle typer behandling kan tjene både vigtige hensyn for offentligheden og den registreredes vitale interesser, som for eksempel når behandlingen er nødvendig af humanitære formål, herunder for at overvåge epidemier og deres spredning”. Artikel 9(2)(i) i Den Generelle Forordning om Databeskyttelse siger, at vi kan behandle dine oplysninger af særlig kategori, hvor det ”er nødvendigt af hensyn til offentlighedens interesse på folkesundhedsområdet, såsom beskyttelse mod alvorlige trusler mod sundheden”.
 • Bemærk venligst, at vi overholder andre lokale lovkrav i visse jurisdiktioner, hvor vi driver forretning. For yderligere oplysninger om din jurisdiktion skal du klikke her.
Hvorfor og hvordan vi behandler dine oplysninger Typer af anvendte personoplysninger Anvendt retsgrundlag 

Indsamling og behandling af personoplysninger i det omfang, det er nødvendigt for at registrere besøgende på vores lokationer, herunder ved at:

- Indsamle data fra besøgende ved ankomst

- Lagre Besøgendes  detaljer i vores systemer

- Identifikation- og kontaktoplysninger

- Oplysninger om uddannelse og beskæftigelse

- Yderligere oplysninger, som du vælger at fortælle os

Vi vil bero på legitime interesser. Vi vurderer, det er i vores interesse at føre en fortegnelse over alle besøgende til vores lokaliteter til besøgsadministrationsformål og for at sikre vores lokaliteters beskyttelse og sikkerhed
Indsamling af sundheds- og rejserelaterede oplysninger af særlig kategori for at opretholde sundhed og sikkerhed for personale og andre besøgende og for at forhindre spredning af og vurdere risikoen for COVID-19 og andre smitsomme vira og sygdomme - Oplysninger af særlig kategori

Vi beror på legitime interesser. Vi vurderer, det er i vores interesse at beskytte vores virksomhed mod COVID-19 og andre smitsomme vira og sygdomme ved at overvåge vores besøgendes helbred og rejsebaggrund. Vi er nødt til at sikre, at vores forretning kører problemfrit, og vores Personale og andre Besøgende kan blive udsat for risiko, hvis vi ikke implementerer passende foranstaltninger for at sikre, at vores Besøgende består de relevante kontroller.

Vi kan også bero på de vitale interesser og de offentlige interessers lovlige grundlag, nemlig at beskytte mod alvorlige trusler mod sundheden

Vi kan behandle dine helbreds- og rejserelaterede oplysninger i henhold til artikel 9(2)(i) i Den Generelle Forordning om Databeskyttelse for at gøre det muligt for os at behandle helbredsrelaterede oplysninger, der stammer fra eller er i forbindelse med COVID-19-pandemien eller som på anden måde er relevant for at gøre det muligt for os at tage skridt, hvor det er relevant, for at sikre sundhed og sikkerhed for personale og andre besøgende for at forhindre spredning af og vurdere risikoen for COVID-19 og andre smitsomme vira og sygdomme

Optagelse og behandling af billeder og videoer af Besøgende optaget af Hays’ overvågningssystemer - Automatisk indsamlede oplysninger

Vi vil bero på legitime interesser. Vi vurderer det er i vores og din interesse at opretholde og beskytte sikkerheden i vores lokaliteter og vores Personale og andre ved at forhindre og opdage sikkerhedstrusler eller andre kriminelle eller skadelige aktiviteter

Opbevaring og behandling af elektroniske identifikationsdata indsamlet fra Besøgende og deres elektroniske enheder for at give dem adgang til IT-tjenester, f.eks. gæste-Wi-Fi

- Identifikation- og kontaktoplysninger

- Automatisk indsamlede oplysninger

Vi vil bero på legitime interesser. Vi vurderer der er i vores og din interesse, at vi leverer IT-relaterede tjenester på vores lokaliteter, såsom gæstebaserede Wi-Fi-tjenester

 

Deling af data

 • Hvor vi har identificeret dig som en Besøgende, og medmindre du angiver andet, kan vi dele dine oplysninger med enhver af virksomhederne i vores gruppe og tilknyttede tredjeparter såsom vores tjenesteudbydere for at komme i kontakt med dig om vores tjenester.
 • Vi vil generelt bero på de samme retsgrundlag, som vi har henvist til i afsnittet ovenfor.
 • Hvis du gerne vil se en komplet liste over, hvem vi vil dele dine personoplysninger med, se venligst afsnittet ”Hvem deler vi dine personoplysninger med” i afsnittet Generelle oplysninger om beskyttelse af personoplysninger i denne fortrolighedspolitik.
 • Bemærk venligst, at vi overholder andre lokale lovkrav i visse jurisdiktioner, hvor vi driver forretning. For yderligere oplysninger om din jurisdiktion skal du klikke her.

Generelle oplysninger om beskyttelse af personoplysninger

Når det er relevant og i overensstemmelse med lokal lovgivning og lokale krav, deler vi dine personoplysninger med følgende kategorier af personer:

 • Virksomheder i vores gruppe;
 • Passende kolleger inden for Hays (dette kan også være kolleger på udenlandske kontorer);
 • Individer og organisationer, som er i besiddelse af information, der angår din reference eller jobansøgning hos os, såsom nuværende, tidligere eller fremtidig arbejdsgiver, uddannelsessteder og undersøgende myndigheder og arbejds- og rekrutteringsagenturer;
 • Skatte-, revisions- eller andre myndigheder, hvis vi i god tro mener, at lovgivningen eller andre bestemmelser kræver, at vi deler de pågældende oplysninger (f.eks. grundet en anmodning fra en skattemyndighed eller ifm. en eventuel forventet retssag);
 • Tjenesteleverandører (uanset om det er tredjeparter eller virksomheder i vores gruppe), som udfører funktioner på vores vegne (herunder eksterne konsulenter og professionelle rådgivere, som f.eks. advokater, revisorer og regnskabskyndige, tekniske supportfunktioner og IT-konsulenter, som foretager test- og udviklingsarbejde på vores erhvervsteknologiske systemer);
 • Tredjeparts udsendte IT-leverandører og dokumentopbevaringsleverandører, hvis vi har en hensigtsmæssig behandlingsaftale (eller lignende beskyttelser) på plads;
 • Platforme og leverandører til markedsføringsteknologi; og
 • Hvis Hays fusionerer med eller opkøbes af en anden virksomhed i fremtiden (eller ligger i seriøse forhandlinger om en sådan mulighed), deler vi muligvis dine personoplysninger med de (mulige) nye ejere af virksomheden.

Der er også visse kategorier af personer, som vi deler dine personoplysninger med, hvis du er en Kandidat, Vikar, Person, hvis data vi modtager (f.eks. en reference) eller Personalealumner.

Kandidater:

Hvis du er en Kandidat, kan vi også dele dine personoplysninger med følgende kategorier af personer:

 • potentielle arbejdsgivere og andre rekrutteringsfirmaer/-virksomheder for at øge dine chancer for at finde beskæftigelse;
 • tredjepartspartnere, jobportaler, jobplatforme, jobplatforme, softwareudbydere og cloudbaserede databaser, hvor vi vurderer, at dette vil forbedre chancerne for at finde det rigtige job til dig eller forbedre rekrutteringsprocesserne mere generelt;
 • MSP-leverandører som en del af vores Kunders MSP-programmer;
 • tredjeparter, som vi har hyret til at udføre tjenester, som f.eks. referencer, kvalifikations- og straffeattestkontrol, i det disse omfang disse kontroller er relevante og i overensstemmelse med lokale love;
 • vores Kunders interne og eksterne revisorer, når vi er forpligtet til at dele disse data med dem efter anmodning for at overholde vores kontraktmæssige eller lovgivningsmæssige forpligtelser; og
 • tredjeparter, der hjælper os ved at udvikle tjenester og processer for at optimere Kandidatudvælgelsesprocessen for at forbedre kvaliteten og effektiviteten af rekrutteringstjenester.

Vikarer:

Hvis du er en Vikar, kan vi også dele dine personoplysninger med følgende kategorier af personer:

 • under begrænsede omstændigheder, alt efter hvad der er relevant, læger såsom din praktiserende læge eller en arbejdsmiljøspecialist;
 • den Kunde, hvor du som Vikar arbejder eller vil komme til at arbejde; og
 • potentielle arbejdsgivere (f.eks. når de angiver en reference, hvor det er tilladt i overensstemmelse med lokale love og krav).

Personer, hvis data vi modtager:

Hvis du er reference for en af vores Kandidater, kan vi også dele dine personoplysninger med følgende kategorier af personer:

 • tredjeparter, som vi har hyret til at udføre tjenester, som f.eks. referencer, kvalifikations- og straffeattestkontrol, i det disse omfang disse kontroller er relevante og i overensstemmelse med lokale love; og
 • vores Kunders interne og eksterne revisorer, når vi er forpligtet til at dele disse data med dem efter anmodning for at overholde vores kontraktmæssige eller lovgivningsmæssige forpligtelser.

Personalealumner:

 • Hvis du er Personalealumne, kan vi også dele dine personoplysninger med en række yderligere parter for at lette vores fortsatte forhold, for eksempel kan vi dele dine personoplysninger med andre Personalealumner og tilknyttede tredjeparter såsom vores tjenesteudbydere, som driver vores alumneportal.

Når det er relevant og i overensstemmelse med lokal lovgivning og lokale krav, deler vi dine personoplysninger med følgende kategorier af personer:

 • Virksomheder i vores gruppe;
 • Passende kolleger inden for Hays (dette kan også være kolleger på udenlandske kontorer);
 • Individer og organisationer, som er i besiddelse af information, der angår din reference eller jobansøgning hos os, såsom nuværende, tidligere eller fremtidig arbejdsgiver, uddannelsessteder og undersøgende myndigheder og arbejds- og rekrutteringsagenturer;
 • Skatte-, revisions- eller andre myndigheder, hvis vi i god tro mener, at lovgivningen eller andre bestemmelser kræver, at vi deler de pågældende oplysninger (f.eks. grundet en anmodning fra en skattemyndighed eller ifm. en eventuel forventet retssag);
 • Tjenesteleverandører (uanset om det er tredjeparter eller virksomheder i vores gruppe), som udfører funktioner på vores vegne (herunder eksterne konsulenter og professionelle rådgivere, som f.eks. advokater, revisorer og regnskabskyndige, tekniske supportfunktioner og IT-konsulenter, som foretager test- og udviklingsarbejde på vores erhvervsteknologiske systemer);
 • Tredjeparts udsendte IT-leverandører og dokumentopbevaringsleverandører, hvis vi har en hensigtsmæssig behandlingsaftale (eller lignende beskyttelser) på plads;
 • Platforme og leverandører til markedsføringsteknologi; og
 • Hvis Hays fusionerer med eller opkøbes af en anden virksomhed i fremtiden (eller ligger i seriøse forhandlinger om en sådan mulighed), deler vi muligvis dine personoplysninger med de (mulige) nye ejere af virksomheden.

Der er også visse kategorier af personer, som vi deler dine personoplysninger med, hvis du er en Kandidat, Vikar, Person, hvis data vi modtager (f.eks. en reference) eller Personalealumner.

Kandidater:

Hvis du er en Kandidat, kan vi også dele dine personoplysninger med følgende kategorier af personer:

 • potentielle arbejdsgivere og andre rekrutteringsfirmaer/-virksomheder for at øge dine chancer for at finde beskæftigelse;
 • tredjepartspartnere, jobportaler, jobplatforme, jobplatforme, softwareudbydere og cloudbaserede databaser, hvor vi vurderer, at dette vil forbedre chancerne for at finde det rigtige job til dig eller forbedre rekrutteringsprocesserne mere generelt;
 • MSP-leverandører som en del af vores Kunders MSP-programmer;
 • tredjeparter, som vi har hyret til at udføre tjenester, som f.eks. referencer, kvalifikations- og straffeattestkontrol, i det disse omfang disse kontroller er relevante og i overensstemmelse med lokale love;
 • vores Kunders interne og eksterne revisorer, når vi er forpligtet til at dele disse data med dem efter anmodning for at overholde vores kontraktmæssige eller lovgivningsmæssige forpligtelser; og
 • tredjeparter, der hjælper os ved at udvikle tjenester og processer for at optimere Kandidatudvælgelsesprocessen for at forbedre kvaliteten og effektiviteten af rekrutteringstjenester.

Vikarer:

Hvis du er en Vikar, kan vi også dele dine personoplysninger med følgende kategorier af personer:

 • under begrænsede omstændigheder, alt efter hvad der er relevant, læger såsom din praktiserende læge eller en arbejdsmiljøspecialist;
 • den Kunde, hvor du som Vikar arbejder eller vil komme til at arbejde; og
 • potentielle arbejdsgivere (f.eks. når de angiver en reference, hvor det er tilladt i overensstemmelse med lokale love og krav).

Personer, hvis data vi modtager:

Hvis du er reference for en af vores Kandidater, kan vi også dele dine personoplysninger med følgende kategorier af personer:

 • tredjeparter, som vi har hyret til at udføre tjenester, som f.eks. referencer, kvalifikations- og straffeattestkontrol, i det disse omfang disse kontroller er relevante og i overensstemmelse med lokale love; og
 • vores Kunders interne og eksterne revisorer, når vi er forpligtet til at dele disse data med dem efter anmodning for at overholde vores kontraktmæssige eller lovgivningsmæssige forpligtelser.

Personalealumner:

 • Hvis du er Personalealumne, kan vi også dele dine personoplysninger med en række yderligere parter for at lette vores fortsatte forhold, for eksempel kan vi dele dine personoplysninger med andre Personalealumner og tilknyttede tredjeparter såsom vores tjenesteudbydere, som driver vores alumneportal.

 • Vi forpligter os til at tage alle rimelige og hensigtsmæssige skridt for at beskytte de personoplysninger, som vi sidder inde med, mod misbrug, tab eller uvedkommende adgang. Vi gør det ved at have en række hensigtsmæssige tekniske og organisatoriske foranstaltninger på plads. Disse foranstaltninger omfatter håndtering af mistanke om datamisbrug.
 • Hvis du har mistanke til eventuelt misbrug eller tab eller uvedkommende adgang til dine personoplysninger, bedes du straks informere os. Nærmere oplysninger om, hvordan du kontakter os, findes her.
 • Vi forpligter os til at tage alle rimelige og hensigtsmæssige skridt for at beskytte de personoplysninger, som vi sidder inde med, mod misbrug, tab eller uvedkommende adgang. Vi gør det ved at have en række hensigtsmæssige tekniske og organisatoriske foranstaltninger på plads. Disse foranstaltninger omfatter håndtering af mistanke om datamisbrug.
 • Hvis du har mistanke til eventuelt misbrug eller tab eller uvedkommende adgang til dine personoplysninger, bedes du straks informere os. Nærmere oplysninger om, hvordan du kontakter os, findes her.

 • Ved fastsættelse af den passende opbevaringsperiode for forskellige typer af personoplysninger, tager vi altid hensyn til mængden, arten og følsomheden af de pågældende personoplysninger, den potentielle risiko for skade ved uautoriseret brug eller offentliggørelse af de personoplysninger, formålene med vores behandling af oplysningerne og om vi kan opnå disse formål ved andre midler (foruden at vi selvfølgelig sikrer, at vi opfylder vores juridiske, regulatoriske og risikostyrings-forpligtelser). 
 • Nedenfor beskriver vi de opbevaringspraksisser, som vi anvender på visse kategorier af personer.

Kandidater:

 • Hvis du er en Kandidat, vil vi opbevare dine personoplysninger i vores systemer i en periode på op til to år fra det tidspunkt, hvor vi indsamler sådanne personoplysninger eller efterfølgende har meningsfuld kontakt med dig (eller, hvor det er relevant, den virksomhed, du arbejder for eller med). Efter denne periode er dine oplysninger sandsynligvis ikke længere relevante for de formål, som de blev indsamlet til. Vi kan opbevare dine personoplysninger i vores systemer i en længere periode end dette, hvis vi i god tro mener, at vi er nødt til at gøre det, for eksempel på grund af vores forpligtelser over for skattemyndighederne eller i forbindelse med eventuelle forventede retssager.
 • Vi vil betragte det som værende meningsfuld kontakt med dig i denne sammenhæng, hvis du for eksempel indsender et CV til os via vores hjemmeside, deltager i en af vores onlineuddannelser, kommunikerer med os om potentielle stillinger (enten ved mundtlig eller skriftlig kommunikation) eller klikker videre fra enhver af vores marketingkommunikationer. Din modtagelse, åbning eller læsning af en e-mail eller anden digital besked fra os vil ikke tælle som meningsfuld kontakt til disse formål, kun hvor du klikker videre eller svarer direkte, vil vi vurdere, at vi har haft meningsfuld kontakt med dig, hvis der er en positiv handling fra din side.
 • For de Kandidater, hvis tjenester stilles til rådighed af en tredjeparts virksomhed eller anden enhed, betyder ”meningsfuld kontakt” med dig meningsfuld kontakt med den virksomhed eller enhed, som leverer dine tjenester. Når en sådan virksomhed eller enhed informerer os om, at den ikke længere står i et forhold til dig, opbevarer vi ikke dine data i længere end to år fra det tidspunkt, eller hvis senere i en periode på to år fra det tidspunkt, hvor vi har etableret en betydningsfuld kontakt med dig.
 • Hvis du som Kandidat udtrykkeligt har tilkendegivet, at du ikke vil have opbevaret dine personoplysninger, så sletter vi dem fra vores systemer, medmindre vi i god tro mener, at vi skal opbevare dem, for eksempel på grund af vores forpligtelser over for skattemyndighederne eller i forbindelse med eventuelle forventede retssager.

Vikarer:

 • Hvis vi ansætter eller hyrer dig som Vikar direkte, vil vi normalt behandle dine data i løbet af samarbejdet og opbevare dem i en periode, efter at vores veje er skiltes. Det præcise tidsrum vil afhænge af typen af data, vores legitime forretningsbehov og andre juridiske eller regulatoriske regler, der kan kræve, at vi opbevarer dem i visse minimumsperioder. For eksempel kan vi blive bedt om at opbevare visse data med henblik på skatteindberetning eller besvarelse af skatteforespørgsler. Vi kan også beholde dem, hvis det kan være relevant for en potentiel retssag. I jurisdiktioner, der tillader det, vil vi generelt opbevare personoplysninger vedrørende dig, hvor det er nødvendigt, for at vi kan give dig eller en fremtidig arbejdsgiver en reference.
 • Hvis du er Vikar, vil vi også fortsætte med at behandle dine personoplysninger som Kandidat gennem vores samarbejdet og derefter. Spørgsmålet om, hvorvidt og i hvilket omfang vi vil fortsætte med at behandle dine personoplysninger som Personaledata gennem varigheden af vores samarbejde og derefter, afhænger af lokale lovkrav. For yderligere oplysninger om din jurisdiktion skal du klikke her.

Kunder og leverandører:

 • Hvis du er Kunde eller Leverandør, opbevarer vi dine personoplysninger for at kunne levere tjenester til dig eller modtage tjenester fra dig eller for at give dig information om vores tjenester, som vi mener, du kan være interesseret i.
 • Hvis du udtrykkeligt har tilkendegivet, at du ikke er interesseret i, at vi opbevarer dine personoplysninger, så sletter vi dem fra vores systemer, medmindre vi i god tro mener, at vi skal opbevare dem, for eksempel på grund af vores forpligtelser over for skattemyndighederne eller i forbindelse med eventuelle forventede retssager.

Besøgende på vores hjemmeside:

 • Hvis du er en Besøgende på vores hjemmeside, beholder vi din IP-adresse og alle andre oplysninger, der er nødvendige for at drive hjemmesiden eller vores mobilapps i 365 dage.

Andre kategorier af personer:

 • Vi vil ellers opbevare dine data, så længe det er nødvendigt for at opnå det formål, de blev indsamlet eller behandlet til. Hvis tiden er kommet til, eller du udtrykkeligt har tilkendegivet, at du ikke er interesseret i vores hjemmeside- eller mobilapp-tjenester, så sletter vi dem fra vores systemer, medmindre vi i god tro mener, at vi skal opbevare dem, for eksempel på grund af vores forpligtelser over for skattemyndighederne eller i forbindelse med eventuelle forventede retssager.
 • Ved fastsættelse af den passende opbevaringsperiode for forskellige typer af personoplysninger, tager vi altid hensyn til mængden, arten og følsomheden af de pågældende personoplysninger, den potentielle risiko for skade ved uautoriseret brug eller offentliggørelse af de personoplysninger, formålene med vores behandling af oplysningerne og om vi kan opnå disse formål ved andre midler (foruden at vi selvfølgelig sikrer, at vi opfylder vores juridiske, regulatoriske og risikostyrings-forpligtelser). 
 • Nedenfor beskriver vi de opbevaringspraksisser, som vi anvender på visse kategorier af personer.

Kandidater:

 • Hvis du er en Kandidat, vil vi opbevare dine personoplysninger i vores systemer i en periode på op til to år fra det tidspunkt, hvor vi indsamler sådanne personoplysninger eller efterfølgende har meningsfuld kontakt med dig (eller, hvor det er relevant, den virksomhed, du arbejder for eller med). Efter denne periode er dine oplysninger sandsynligvis ikke længere relevante for de formål, som de blev indsamlet til. Vi kan opbevare dine personoplysninger i vores systemer i en længere periode end dette, hvis vi i god tro mener, at vi er nødt til at gøre det, for eksempel på grund af vores forpligtelser over for skattemyndighederne eller i forbindelse med eventuelle forventede retssager.
 • Vi vil betragte det som værende meningsfuld kontakt med dig i denne sammenhæng, hvis du for eksempel indsender et CV til os via vores hjemmeside, deltager i en af vores onlineuddannelser, kommunikerer med os om potentielle stillinger (enten ved mundtlig eller skriftlig kommunikation) eller klikker videre fra enhver af vores marketingkommunikationer. Din modtagelse, åbning eller læsning af en e-mail eller anden digital besked fra os vil ikke tælle som meningsfuld kontakt til disse formål, kun hvor du klikker videre eller svarer direkte, vil vi vurdere, at vi har haft meningsfuld kontakt med dig, hvis der er en positiv handling fra din side.
 • For de Kandidater, hvis tjenester stilles til rådighed af en tredjeparts virksomhed eller anden enhed, betyder ”meningsfuld kontakt” med dig meningsfuld kontakt med den virksomhed eller enhed, som leverer dine tjenester. Når en sådan virksomhed eller enhed informerer os om, at den ikke længere står i et forhold til dig, opbevarer vi ikke dine data i længere end to år fra det tidspunkt, eller hvis senere i en periode på to år fra det tidspunkt, hvor vi har etableret en betydningsfuld kontakt med dig.
 • Hvis du som Kandidat udtrykkeligt har tilkendegivet, at du ikke vil have opbevaret dine personoplysninger, så sletter vi dem fra vores systemer, medmindre vi i god tro mener, at vi skal opbevare dem, for eksempel på grund af vores forpligtelser over for skattemyndighederne eller i forbindelse med eventuelle forventede retssager.

Vikarer:

 • Hvis vi ansætter eller hyrer dig som Vikar direkte, vil vi normalt behandle dine data i løbet af samarbejdet og opbevare dem i en periode, efter at vores veje er skiltes. Det præcise tidsrum vil afhænge af typen af data, vores legitime forretningsbehov og andre juridiske eller regulatoriske regler, der kan kræve, at vi opbevarer dem i visse minimumsperioder. For eksempel kan vi blive bedt om at opbevare visse data med henblik på skatteindberetning eller besvarelse af skatteforespørgsler. Vi kan også beholde dem, hvis det kan være relevant for en potentiel retssag. I jurisdiktioner, der tillader det, vil vi generelt opbevare personoplysninger vedrørende dig, hvor det er nødvendigt, for at vi kan give dig eller en fremtidig arbejdsgiver en reference.
 • Hvis du er Vikar, vil vi også fortsætte med at behandle dine personoplysninger som Kandidat gennem vores samarbejdet og derefter. Spørgsmålet om, hvorvidt og i hvilket omfang vi vil fortsætte med at behandle dine personoplysninger som Personaledata gennem varigheden af vores samarbejde og derefter, afhænger af lokale lovkrav. For yderligere oplysninger om din jurisdiktion skal du klikke her.

Kunder og leverandører:

 • Hvis du er Kunde eller Leverandør, opbevarer vi dine personoplysninger for at kunne levere tjenester til dig eller modtage tjenester fra dig eller for at give dig information om vores tjenester, som vi mener, du kan være interesseret i.
 • Hvis du udtrykkeligt har tilkendegivet, at du ikke er interesseret i, at vi opbevarer dine personoplysninger, så sletter vi dem fra vores systemer, medmindre vi i god tro mener, at vi skal opbevare dem, for eksempel på grund af vores forpligtelser over for skattemyndighederne eller i forbindelse med eventuelle forventede retssager.

Besøgende på vores hjemmeside:

 • Hvis du er en Besøgende på vores hjemmeside, beholder vi din IP-adresse og alle andre oplysninger, der er nødvendige for at drive hjemmesiden eller vores mobilapps i 365 dage.

Andre kategorier af personer:

 • Vi vil ellers opbevare dine data, så længe det er nødvendigt for at opnå det formål, de blev indsamlet eller behandlet til. Hvis tiden er kommet til, eller du udtrykkeligt har tilkendegivet, at du ikke er interesseret i vores hjemmeside- eller mobilapp-tjenester, så sletter vi dem fra vores systemer, medmindre vi i god tro mener, at vi skal opbevare dem, for eksempel på grund af vores forpligtelser over for skattemyndighederne eller i forbindelse med eventuelle forventede retssager.

 • En af Den Generelle Forordning om Databeskyttelses primære formål er at beskytte og præcisere rettighederne for EU-borgere og personer i EU hvad angår datasikkerhed. Dette vil sige, at du bevarer diverse rettigheder hvad angår dine oplysninger, også efter du har givet dem til os. Disse beskrives nærmere nedenfor.
 • Hvis du ønsker at tale med os om de pågældende rettigheder, bedes du kontakte os. Vi forsøger at håndtere din anmodning uden unødig forsinkelse, og under alle omstændigheder inden for en måned (med forbehold for eventuelle forlængelser, som vi er berettiget til i henhold til loven). Bemærk venligst, at vi vil, når det er nødvendigt, beholde en registrering af din kommunikation for at hjælpe os med at løse eventuelle problemer, som du måtte have. 
 • Ret til indsigelse: Dette giver dig mulighed for at gøre indsigelse mod, at vi behandler dine personoplysninger, hvis vi gør det i én af følgende fire årsager: (i) vores legitime interesser; (ii) for at give os mulighed for at udføre en opgave i offentlighedens interesse eller udøvelse af offentlig myndighed; (iii) for at sende materialer vedrørende direkte markedsføring; og (iv) af videnskabelige, historiske, research- eller statistiske årsager.
 • De ovenstående kategorier ”legitime interesser” og ”direkte markedsføring” er de, der højst sandsynligt er gældende for vores Besøgende på hjemmesiden, Vikarer, Kunder og Leverandører. Hvis din indsigelse er i forbindelse med, at vi behandler dine personoplysninger, fordi vi anser det som nødvendigt for dine legitime interesser, skal vi handle efter din indsigelse ved at ophøre med den pågældende aktivitet, med mindre:
  • vi kan vise, at vi har overbevisende legitime årsager til at behandle dine oplysninger, som tilsidesætter dine interesser; eller
  • vi behandler dine oplysninger til at implementere, fremsætte eller forsvare et retskrav.
 • Hvis din indsigelse er ifm. direkte markedsføring, skal vi handle efter din indsigelse ved at ophøre med den pågældende aktivitet.
 • Ret til at trække samtykke tilbage: Hvis vi har fået dit samtykke til at behandle dine personoplysninger til visse aktiviteter (f.eks. for at kunne bruge cookies eller pixels i visse jurisdiktioner), kan du til enhver tid trække dit samtykke tilbage, og så ophører vi med den pågældende aktivitet, som du tidligere havde givet tilladelse til, medmindre vi mener, at der findes en alternativ årsag til at retfærdiggøre vores fortsatte behandling af dine oplysninger til det pågældende formål. I så fald informerer vi dig om dette forhold.
 • Den registreredes adgang til anmodninger (DSAR): Du kan til enhver tid bede os om at bekræfte, hvilke oplysninger vi sidder inde med om dig, og bede os om at modificere, ajourføre eller slette de pågældende oplysninger. Vi kan muligvis bede dig om at bekræfte din identitet, eller bede om yderligere oplysninger vedrørende din anmodning. Hvis vi giver dig adgang til de oplysninger, som vi sidder inde med om dig, vil vi ikke opkræve dig for det, medmindre din anmodning er ”åbenlyst ubegrundet eller overdreven”. Hvis du beder os om ekstra kopier af disse oplysninger, opkræver vi muligvis et rimeligt administrativt gebyr, hvis det er tilladt ifølge loven. Hvis vi ifølge loven har ret til det, kan vi muligvis afvise din anmodning. Hvis vi afviser din anmodning, fortæller vi dig altid grundlaget herfor. 
 • Bemærk venligst, at vi overholder andre lokale lovkrav i visse jurisdiktioner, hvor vi driver forretning vedrørende den registreredes anmodning om adgang, og kan muligvis afvise din anmodning i henhold til disse love. For yderligere oplysninger om din jurisdiktion skal du klikke her.
 • Retten til sletning: Du har under visse omstændigheder ret til at anmode om, at vi sletter dine personoplysninger. Normalt skal oplysningerne imødekomme et af de nedenstående kriterier:
  • oplysningerne er ikke længere nødvendige til det formål, som de oprindeligt blev indsamlet til og/eller behandlet til;
  • du har trukket dit tidligere samtykke til at, vi behandler dine oplysninger tilbage, og der findes ingen relevant årsag til, at vi fortsætter behandlingen af oplysningerne;
  • oplysningerne er blevet behandlet på ulovlig vis (dvs. på en måde, der ikke stemmer overens med Den Generelle Forordning om Databeskyttelse);
  • det er nødvendigt at slette oplysningerne, så vi kan overholde vores juridiske forpligtelser som dataansvarlig; eller
  • hvis vi behandler oplysningerne, fordi vi mener, det er nødvendigt at gøre det ifm. vores legitime interesser, og du gør indsigelse imod behandlingen, uden at vu kan påvise overordnede legitime grunde til at fortsætte behandlingen. 
 • Bemærk venligst, at vi overholder andre lokale lovkrav i visse jurisdiktioner, hvor vi driver forretning vedrørende den registreredes ret til sletning, og kan muligvis afvise din anmodning i henhold til disse love. For yderligere oplysninger om din jurisdiktion skal du klikke her.
 • Vi er kun berettigede til at nægte at efterkomme din anmodning i tilfælde af en de nedenstående årsager:
  • for at udøve retten til ytringsfrihed og informationsfrihed;
  • for at overholde juridiske forpligtelser eller for at udføre en opgave i offentlighedens interesse eller udøvelse af offentlig myndighed;
  • af folkesundhedsmæssige årsager i offentlighedens interesse;
  • til arkivering, research eller statistiske årsager; eller
  • for at forsvare eller gøre et retskrav gældende.
 • Når vi imødekommer en gyldig anmodning om sletning af oplysninger, vil vi slette de pågældende oplysninger.
 • Ret til at begrænse behandling af oplysninger: Du har under visse omstændigheder ret til at anmode om, at vi begrænser behandlingen af dine personoplysninger. Dette betyder, at vi kun kan kan fortsætte med at opbevare dine oplysninger, og ikke vil være i stand til at udføre yderligere behandlingsaktiviteter med dem, indtil: (i) en af de nedenstående omstændigheder bortfalder; (ii) dit samtykke; eller (iii) yderligere behandling af oplysningerne er nødvendig for enten at implementere, fremføre eller forsvare et retskrav, beskytte en anden persons rettigheder eller grundet vigtige offentlige interesser ifm. EU eller en medlemsstat.
 • De omstændigheder, hvor du har ret til at anmode om begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger, er:
  • hvis du bestrider nøjagtigheden af de personoplysninger, vi behandler om dig. I dette tilfælde vil vores behandling af dine personoplysninger blive begrænset i den periode, hvor nøjagtigheden af dataene bliver verificeret;
  • hvis du gør indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger i forhold til vores legitime interesser. Her kan du anmode om, at oplysningerne begrænses, mens vi kontrollerer vores begrundelser til at behandle dine personoplysninger;
  • hvis vores behandling af dine oplysninger er ulovlig, men du foretrækker, at vi begrænser vores behandling af oplysningerne i stedet for at slette dem; og
  • hvis vi ikke længere har behov for at behandle dine personoplysninger, men du har brug for oplysningerne til at fastlægge retskrav, gøre retskrav gældende eller forsvare retskrav.
 • Hvis vi har delt dine personoplysninger med tredjeparter, informerer vi dem om den begrænsede behandling af oplysningerne, medmindre det er umuligt eller involverer en uforholdsmæssig stor indsats. Vi vil selvfølgelig informere dig, inden vi løfter nogen begrænsning ifm. behandlingen af dine personoplysninger.
 • Ret til berigtigelse: Du har desuden retten til at anmode os om at berigtige alle unøjagtige eller ufuldstændige personoplysninger, som vi sidder inde med om dig. Hvis vi har delt de personoplysninger med tredjeparter, informerer vi dem om berigtigelsen, medmindre det er umuligt eller involverer en uforholdsmæssig stor indsats. Hvor det måtte være relevant, fortæller vi dig også, hvilke tredjeparter har kendskab til de unøjagtige og ufuldstændige personoplysninger. Hvis vi mener, at vi med rimelighed kan nægte at efterkomme din anmodning, forklarer vi vores årsager til denne beslutning.
 • Ret til dataoverførsel: Hvis du ønsker, har du ret til at overføre dine personoplysninger mellem dataansvarlige. Dette indebærer i praksis, at du kan overføre oplysninger fra din konto hos Hays til en anden online-platform. For at give dig mulighed for at gøre dette, forsyner vi dig med dine oplysninger i et almindeligt anvendt format, der er maskinlæsbart, så du kan overføre oplysningerne til en anden online-platform. Alternativt vil vi overføre oplysningerne direkte for dig. Retten til dataoverførsel gælder for: (i) personoplysninger, som vi behandler automatisk (dvs. uden menneskelig indgriben); (ii) personoplysninger, som du har givet os; og (iii) personoplysninger, som vi behandler i henhold til dit samtykke eller for at opfylde en aftale.
 • Ret til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed: Du har endvidere ret til at indgive en klage til din lokale tilsynsmyndighed. Nærmere oplysninger om, hvordan du kontakter dem, findes her.
 • Hvis du gerne vil udøve enhver af de pågældende rettigheder eller trække dit samtykke til behandlingen af dine personoplysninger tilbage (hvis samtykket er vores juridiske grundlag for at behandle dine personoplysninger), findes nærmere oplysninger om, hvordan du kontakter os her. Bemærk venligst, at vi beholder en registrering over dine kommunikationer, hvor det er nødvendigt, for at hjælpe os med at løse eventuelle problemer, som du måtte have. 
 • Du kan til enhver tid bede om at afmelde jobalarmer og anden marketingkommunikation fra os. Nærmere oplysninger om, hvordan man gør det, findes her.
 • Det er vigtigt, at de personoplysninger, vi har om dig, er nøjagtige og opdaterede. Du bedes informere os, hvis dine personoplysninger ændres i det tidsrum, hvor vi opbevarer dine data.
 • En af Den Generelle Forordning om Databeskyttelses primære formål er at beskytte og præcisere rettighederne for EU-borgere og personer i EU hvad angår datasikkerhed. Dette vil sige, at du bevarer diverse rettigheder hvad angår dine oplysninger, også efter du har givet dem til os. Disse beskrives nærmere nedenfor.
 • Hvis du ønsker at tale med os om de pågældende rettigheder, bedes du kontakte os. Vi forsøger at håndtere din anmodning uden unødig forsinkelse, og under alle omstændigheder inden for en måned (med forbehold for eventuelle forlængelser, som vi er berettiget til i henhold til loven). Bemærk venligst, at vi vil, når det er nødvendigt, beholde en registrering af din kommunikation for at hjælpe os med at løse eventuelle problemer, som du måtte have. 
 • Ret til indsigelse: Dette giver dig mulighed for at gøre indsigelse mod, at vi behandler dine personoplysninger, hvis vi gør det i én af følgende fire årsager: (i) vores legitime interesser; (ii) for at give os mulighed for at udføre en opgave i offentlighedens interesse eller udøvelse af offentlig myndighed; (iii) for at sende materialer vedrørende direkte markedsføring; og (iv) af videnskabelige, historiske, research- eller statistiske årsager.
 • De ovenstående kategorier ”legitime interesser” og ”direkte markedsføring” er de, der højst sandsynligt er gældende for vores Besøgende på hjemmesiden, Vikarer, Kunder og Leverandører. Hvis din indsigelse er i forbindelse med, at vi behandler dine personoplysninger, fordi vi anser det som nødvendigt for dine legitime interesser, skal vi handle efter din indsigelse ved at ophøre med den pågældende aktivitet, med mindre:
  • vi kan vise, at vi har overbevisende legitime årsager til at behandle dine oplysninger, som tilsidesætter dine interesser; eller
  • vi behandler dine oplysninger til at implementere, fremsætte eller forsvare et retskrav.
 • Hvis din indsigelse er ifm. direkte markedsføring, skal vi handle efter din indsigelse ved at ophøre med den pågældende aktivitet.
 • Ret til at trække samtykke tilbage: Hvis vi har fået dit samtykke til at behandle dine personoplysninger til visse aktiviteter (f.eks. for at kunne bruge cookies eller pixels i visse jurisdiktioner), kan du til enhver tid trække dit samtykke tilbage, og så ophører vi med den pågældende aktivitet, som du tidligere havde givet tilladelse til, medmindre vi mener, at der findes en alternativ årsag til at retfærdiggøre vores fortsatte behandling af dine oplysninger til det pågældende formål. I så fald informerer vi dig om dette forhold.
 • Den registreredes adgang til anmodninger (DSAR): Du kan til enhver tid bede os om at bekræfte, hvilke oplysninger vi sidder inde med om dig, og bede os om at modificere, ajourføre eller slette de pågældende oplysninger. Vi kan muligvis bede dig om at bekræfte din identitet, eller bede om yderligere oplysninger vedrørende din anmodning. Hvis vi giver dig adgang til de oplysninger, som vi sidder inde med om dig, vil vi ikke opkræve dig for det, medmindre din anmodning er ”åbenlyst ubegrundet eller overdreven”. Hvis du beder os om ekstra kopier af disse oplysninger, opkræver vi muligvis et rimeligt administrativt gebyr, hvis det er tilladt ifølge loven. Hvis vi ifølge loven har ret til det, kan vi muligvis afvise din anmodning. Hvis vi afviser din anmodning, fortæller vi dig altid grundlaget herfor. 
 • Bemærk venligst, at vi overholder andre lokale lovkrav i visse jurisdiktioner, hvor vi driver forretning vedrørende den registreredes anmodning om adgang, og kan muligvis afvise din anmodning i henhold til disse love. For yderligere oplysninger om din jurisdiktion skal du klikke her.
 • Retten til sletning: Du har under visse omstændigheder ret til at anmode om, at vi sletter dine personoplysninger. Normalt skal oplysningerne imødekomme et af de nedenstående kriterier:
  • oplysningerne er ikke længere nødvendige til det formål, som de oprindeligt blev indsamlet til og/eller behandlet til;
  • du har trukket dit tidligere samtykke til at, vi behandler dine oplysninger tilbage, og der findes ingen relevant årsag til, at vi fortsætter behandlingen af oplysningerne;
  • oplysningerne er blevet behandlet på ulovlig vis (dvs. på en måde, der ikke stemmer overens med Den Generelle Forordning om Databeskyttelse);
  • det er nødvendigt at slette oplysningerne, så vi kan overholde vores juridiske forpligtelser som dataansvarlig; eller
  • hvis vi behandler oplysningerne, fordi vi mener, det er nødvendigt at gøre det ifm. vores legitime interesser, og du gør indsigelse imod behandlingen, uden at vu kan påvise overordnede legitime grunde til at fortsætte behandlingen. 
 • Bemærk venligst, at vi overholder andre lokale lovkrav i visse jurisdiktioner, hvor vi driver forretning vedrørende den registreredes ret til sletning, og kan muligvis afvise din anmodning i henhold til disse love. For yderligere oplysninger om din jurisdiktion skal du klikke her.
 • Vi er kun berettigede til at nægte at efterkomme din anmodning i tilfælde af en de nedenstående årsager:
  • for at udøve retten til ytringsfrihed og informationsfrihed;
  • for at overholde juridiske forpligtelser eller for at udføre en opgave i offentlighedens interesse eller udøvelse af offentlig myndighed;
  • af folkesundhedsmæssige årsager i offentlighedens interesse;
  • til arkivering, research eller statistiske årsager; eller
  • for at forsvare eller gøre et retskrav gældende.
 • Når vi imødekommer en gyldig anmodning om sletning af oplysninger, vil vi slette de pågældende oplysninger.
 • Ret til at begrænse behandling af oplysninger: Du har under visse omstændigheder ret til at anmode om, at vi begrænser behandlingen af dine personoplysninger. Dette betyder, at vi kun kan kan fortsætte med at opbevare dine oplysninger, og ikke vil være i stand til at udføre yderligere behandlingsaktiviteter med dem, indtil: (i) en af de nedenstående omstændigheder bortfalder; (ii) dit samtykke; eller (iii) yderligere behandling af oplysningerne er nødvendig for enten at implementere, fremføre eller forsvare et retskrav, beskytte en anden persons rettigheder eller grundet vigtige offentlige interesser ifm. EU eller en medlemsstat.
 • De omstændigheder, hvor du har ret til at anmode om begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger, er:
  • hvis du bestrider nøjagtigheden af de personoplysninger, vi behandler om dig. I dette tilfælde vil vores behandling af dine personoplysninger blive begrænset i den periode, hvor nøjagtigheden af dataene bliver verificeret;
  • hvis du gør indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger i forhold til vores legitime interesser. Her kan du anmode om, at oplysningerne begrænses, mens vi kontrollerer vores begrundelser til at behandle dine personoplysninger;
  • hvis vores behandling af dine oplysninger er ulovlig, men du foretrækker, at vi begrænser vores behandling af oplysningerne i stedet for at slette dem; og
  • hvis vi ikke længere har behov for at behandle dine personoplysninger, men du har brug for oplysningerne til at fastlægge retskrav, gøre retskrav gældende eller forsvare retskrav.
 • Hvis vi har delt dine personoplysninger med tredjeparter, informerer vi dem om den begrænsede behandling af oplysningerne, medmindre det er umuligt eller involverer en uforholdsmæssig stor indsats. Vi vil selvfølgelig informere dig, inden vi løfter nogen begrænsning ifm. behandlingen af dine personoplysninger.
 • Ret til berigtigelse: Du har desuden retten til at anmode os om at berigtige alle unøjagtige eller ufuldstændige personoplysninger, som vi sidder inde med om dig. Hvis vi har delt de personoplysninger med tredjeparter, informerer vi dem om berigtigelsen, medmindre det er umuligt eller involverer en uforholdsmæssig stor indsats. Hvor det måtte være relevant, fortæller vi dig også, hvilke tredjeparter har kendskab til de unøjagtige og ufuldstændige personoplysninger. Hvis vi mener, at vi med rimelighed kan nægte at efterkomme din anmodning, forklarer vi vores årsager til denne beslutning.
 • Ret til dataoverførsel: Hvis du ønsker, har du ret til at overføre dine personoplysninger mellem dataansvarlige. Dette indebærer i praksis, at du kan overføre oplysninger fra din konto hos Hays til en anden online-platform. For at give dig mulighed for at gøre dette, forsyner vi dig med dine oplysninger i et almindeligt anvendt format, der er maskinlæsbart, så du kan overføre oplysningerne til en anden online-platform. Alternativt vil vi overføre oplysningerne direkte for dig. Retten til dataoverførsel gælder for: (i) personoplysninger, som vi behandler automatisk (dvs. uden menneskelig indgriben); (ii) personoplysninger, som du har givet os; og (iii) personoplysninger, som vi behandler i henhold til dit samtykke eller for at opfylde en aftale.
 • Ret til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed: Du har endvidere ret til at indgive en klage til din lokale tilsynsmyndighed. Nærmere oplysninger om, hvordan du kontakter dem, findes her.
 • Hvis du gerne vil udøve enhver af de pågældende rettigheder eller trække dit samtykke til behandlingen af dine personoplysninger tilbage (hvis samtykket er vores juridiske grundlag for at behandle dine personoplysninger), findes nærmere oplysninger om, hvordan du kontakter os her. Bemærk venligst, at vi beholder en registrering over dine kommunikationer, hvor det er nødvendigt, for at hjælpe os med at løse eventuelle problemer, som du måtte have. 
 • Du kan til enhver tid bede om at afmelde jobalarmer og anden marketingkommunikation fra os. Nærmere oplysninger om, hvordan man gør det, findes her.
 • Det er vigtigt, at de personoplysninger, vi har om dig, er nøjagtige og opdaterede. Du bedes informere os, hvis dine personoplysninger ændres i det tidsrum, hvor vi opbevarer dine data.

 • Du kan finde ud af, hvilken Hays-enhed er ansvarlig for at behandle dine personoplysninger, og hvor den befinder sig ved at følge dette link.
 • Hvis du har kommentarer eller forslag vedrørende denne fortrolighedspolitik, bedes du følge dette link. Vi tager privatliv alvorligt, og vender tilbage til dig snarest muligt.
 • Du kan finde ud af, hvilken Hays-enhed er ansvarlig for at behandle dine personoplysninger, og hvor den befinder sig ved at følge dette link.
 • Hvis du har kommentarer eller forslag vedrørende denne fortrolighedspolitik, bedes du følge dette link. Vi tager privatliv alvorligt, og vender tilbage til dig snarest muligt.

 • Ønsker du at vide mere om, hvordan vi lagrer og overfører dine oplysninger internationalt? For at tilbyde dig den bedste service og gennemføre de formål, som beskrives i denne fortrolighedspolitik, overføres dine oplysninger muligvis:
  • Blandt- og indenfor Hays-enheder;
  • til tredjeparter (som f.eks. rådgivere eller andre Leverandører til Hays);
  • til udenlandske Kunder, hvor det er relevant;
  • til Kunder i dit land, som, hvor det er relevant, muligvis selv overfører dine oplysninger internationalt;
  • til en leverandør for skybaseret lagring af data; og
  • til andre tredjeparter som angivet i afsnittet med titlen ”Hvem deler vi dine personoplysninger med” ovenfor.
 • Vi vil gerne sikre, at dine oplysninger lagres og overføres på en sikker måde. Vi overfører af samme grund kun oplysninger uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde eller EØS (dvs. medlemsstater i Den Europæiske Union samt Norge, Island og Liechtenstein), hvis det er i overensstemmelse med databeskyttelseslovgivningen, og såfremt overførselsmetoderne yder tilstrækkelige garantier i forhold til dine oplysninger, f.eks.:
  • Ved brug af en dataoverførselsaftale, der omfatter de aktuelle standardkontraktbestemmelser, som anvendes af EU-Kommissionen i forbindelse med dataansvarliges overførsel af personoplysninger inden for EØS til dataansvarlige og centralenheder i jurisdiktioner uden hensigtsmæssige databeskyttelseslove; eller
  • ved at overføre dine oplysninger til et land, hvor det pågældende lands databeskyttelsesniveauer blev anset som tilstrækkelige af EU-kommissionen via dets lovgivning; eller
  • ved hjælp af en ordning godkendt af Europa-Kommissionen (enten som en efterfølger til Privacy Shield eller på anden vis), som regulerer udveksling af personoplysninger mellem jurisdiktioner; eller
  • hvor det viser sig nødvendigt af hensyn til indgåelse eller opfyldelse af en kontrakt mellem os selv og en tredjepart, og overførslen er i dine interesser med henblik på opfyldelsen af den pågældende aftale (f.eks. hvis vi har behov for at overføre oplysninger uden for EØS for at opfylde vores forpligtelser i henhold til den pågældende aftale, hvis du er en af vores Kunder); eller
  • hvis du har givet samtykke til dataoverførslen.
 • For at sikre, at dine personoplysninger omfattes af et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau, har vi implementeret relevante procedurer med de tredjeparter, som vi deler dine personoplysninger med, for at sikre, at dine personoplysninger behandles af disse tredjeparter på en måde, der stemmer overens med og respekterer databeskyttelseslovgivningen.
 • Ønsker du at vide mere om, hvordan vi lagrer og overfører dine oplysninger internationalt? For at tilbyde dig den bedste service og gennemføre de formål, som beskrives i denne fortrolighedspolitik, overføres dine oplysninger muligvis:
  • Blandt- og indenfor Hays-enheder;
  • til tredjeparter (som f.eks. rådgivere eller andre Leverandører til Hays);
  • til udenlandske Kunder, hvor det er relevant;
  • til Kunder i dit land, som, hvor det er relevant, muligvis selv overfører dine oplysninger internationalt;
  • til en leverandør for skybaseret lagring af data; og
  • til andre tredjeparter som angivet i afsnittet med titlen ”Hvem deler vi dine personoplysninger med” ovenfor.
 • Vi vil gerne sikre, at dine oplysninger lagres og overføres på en sikker måde. Vi overfører af samme grund kun oplysninger uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde eller EØS (dvs. medlemsstater i Den Europæiske Union samt Norge, Island og Liechtenstein), hvis det er i overensstemmelse med databeskyttelseslovgivningen, og såfremt overførselsmetoderne yder tilstrækkelige garantier i forhold til dine oplysninger, f.eks.:
  • Ved brug af en dataoverførselsaftale, der omfatter de aktuelle standardkontraktbestemmelser, som anvendes af EU-Kommissionen i forbindelse med dataansvarliges overførsel af personoplysninger inden for EØS til dataansvarlige og centralenheder i jurisdiktioner uden hensigtsmæssige databeskyttelseslove; eller
  • ved at overføre dine oplysninger til et land, hvor det pågældende lands databeskyttelsesniveauer blev anset som tilstrækkelige af EU-kommissionen via dets lovgivning; eller
  • ved hjælp af en ordning godkendt af Europa-Kommissionen (enten som en efterfølger til Privacy Shield eller på anden vis), som regulerer udveksling af personoplysninger mellem jurisdiktioner; eller
  • hvor det viser sig nødvendigt af hensyn til indgåelse eller opfyldelse af en kontrakt mellem os selv og en tredjepart, og overførslen er i dine interesser med henblik på opfyldelsen af den pågældende aftale (f.eks. hvis vi har behov for at overføre oplysninger uden for EØS for at opfylde vores forpligtelser i henhold til den pågældende aftale, hvis du er en af vores Kunder); eller
  • hvis du har givet samtykke til dataoverførslen.
 • For at sikre, at dine personoplysninger omfattes af et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau, har vi implementeret relevante procedurer med de tredjeparter, som vi deler dine personoplysninger med, for at sikre, at dine personoplysninger behandles af disse tredjeparter på en måde, der stemmer overens med og respekterer databeskyttelseslovgivningen.

Hvad er en cookie?

 • Ein „Cookie“ (oder eine ähnliche Technologie wie ein Tracking-Pixel) („Cookie“) ist eine sehr kleine Textdatei oder Grafik, die beim Besuch einer Webseite oder beim Öffnen einer E-Mail auf Ihrem Gerät abgelegt wird und Ihr Verhalten aufzeichnet (z. B. Navigation einer Website). Cookies dienen dazu, Ihre Nutzung der verschiedenen digitalen Hays-Kanäle zu verbessern, indem wir beispielsweise maßgeschneiderte Inhalte und Optionen auf der Grundlage von Informationen, die über Ihren letzten Besuch gespeichert werden, präsentieren. Cookies können auch zur Analyse von Datenverkehr und zu Werbe- und Marketingzwecken genutzt werden.
 • Cookies werden von fast allen digitalen Kanälen verwendet und schaden Ihrem System nicht. Wir nutzen sie unabhängig davon, ob Sie über unsere Website, eine App oder einen anderen digitalen Kanal mit Hays interagieren, und unabhängig davon, ob Sie Kandidat, Zeitarbeitnehmer, Kunde, Lieferant, Website-Benutzer oder jemand anderes sind.
 • Wenn Sie überprüfen oder ändern möchten, welche Arten von Cookies Sie akzeptieren, kann dies in der Regel über die Datenschutzeinstellungen Ihres Browsers geändert werden, oder Sie können dies sehr einfach über den Cookie-Präferenzen-Link am oberen oder unteren Rand der Website tun. Bitte beachten Sie, dass Sie möglicherweise Ihre Einstellungen über den Cookie-Präferenzen-Link auf jedem Ihrer Geräte anpassen müssen, wenn Sie auf die Dienste von Hays über mehrere Geräte zugreifen.

Wie verwenden wir Cookies?

 • En ”cookie” (eller lignende teknologi såsom en sporingspixel) (”Cookie”) er en meget lille tekstfil eller grafik, der placeres på din enhed, når du besøger en hjemmeside eller åbner en e-mail, og som registrerer din adfærd (f.eks. navigation på en hjemmeside). Cookies bruges til at forbedre din brug af de forskellige Hays’ digitale kanaler, for eksempel ved at give os mulighed for at præsentere skræddersyet indhold og muligheder baseret på de oplysninger, der er gemt om dit seneste besøg. Cookies kan også bruges til at analysere trafik og til reklamemæssige og markedsføringsformål.

 • Cookies bruges på omtrent alle digitale kanaler, og er ikke skadelige for dit system. Vi bruger dem, uanset om du interagerer med Hays via vores hjemmeside, en app eller anden digital kanal, og uanset om du er en Kandidat, Vikar, Kunde, Leverandør, Besøgende på vores hjemmesiden eller andet.

 • Hvis du vil kontrollere eller ændre, hvilke typer Cookies du accepterer, kan dette normalt ændres ved hjælp af privatlivsindstillingerne i din browser, eller du kan gøre det meget nemt ved at bruge linket ”Cookie-præferencer” enten øverst eller nederst på hjemmesiden. Bemærk venligst, at hvis du tilgår Hays’ tjenester på tværs af flere enheder skal du muligvis justere dine indstillinger via Cookiepræference linket på hver af dine enheder.

Hvordan bruger vi Cookies?

 • Vi bruger Cookies til følgende:
  • for at personliggøre din oplevelse af vores digitale kanaler og for at forbedre deres funktionalitet, for eksempel:
   • for at holde dig logget ind på din konto under hele dit besøg;
   • at skræddersy og øge relevansen af det indhold, du ser (som kan variere afhængigt af, om du er en Kandidat, Vikar, Kunde, Leverandør, Besøgende på vores hjemmeside eller en anden, og også i henhold til dine præferencer), hvilket vi håber igen vil øge engagementet med og forbedre oplevelsen af at bruge vores tjenester (og opfordre dig til at vende tilbage);
   • hvis du er en Kandidat, for at personalisere marketingindhold, som vi gør tilgængeligt for dig via vores digitale kanaler (hvor du har givet samtykke til denne markedsføring), hvilket vi håber vil øge ansøgningstal, konverteringsrater og anvendelsesnytte;
  • at forstå, hvordan du interagerer med vores hjemmeside og andre digitale kanaler, for eksempel ved at spore de sider, du har besøgt, de interaktioner, du har foretaget, de links, du har fulgt, og antallet af læste jobannoncer og artikler. Dette gør os i stand til at forstå, hvordan du bruger vores digitale kanaler, skræddersy det, vi viser og sender til dig, og spore eventuelle mønstre, der opstår individuelt eller fra større grupper. Dette hjælper os med at udvikle og forbedre vores digitale kanaler og tjenester som svar på, hvad vores besøgende ønsker og har brug for (og vi forstår, at disse ønsker og behov varierer afhængigt af, om du er en Kandidat, Vikar, Kunde, Leverandør, Besøgende på vores hjemmeside eller en anden), hvilket igen hjælper os med at øge engagementet med og forbedre oplevelsen af at bruge vores tjenester ved at øge relevansen af det indhold, vi serverer. Som beskrevet ovenfor i afsnittene om ”Profilering, algoritmer og automatiseret beslutningstagning”, gør processen med at analysere webbaseret adfærd os også i stand til at tildele Kandidater en vægtet ”tilnærmelighedsscore” med henblik på at give indsigt i Kandidaters behov og tillade Hays at følge op, hvor det er nødvendigt, og Konsulenter bruger disse scorer som en del af shortlisting og rangering af Kandidater og som en faktor i beslutningen om, hvorvidt de skal henvende sig til/vise stillinger til en Kandidat, hvilket vil tjene til at supplere andre data, som Hays har om Kandidaten; og
  • hvis du er Kandidat:
   • at hjælpe os med at annoncere job til dig, som vi tror, du vil være interesseret i, ved at individualisere de stillinger, som du bliver gjort opmærksom på;
   • at individualisere vores anbefalinger til redaktionelt indhold (såsom rapporter om udviklingen i din branche), som vi mener kan være af interesse;
   • at berige Kandidatoplysninger og eksisterende profiler om Kandidater, som vi allerede har i vores systemer;
   • analysere data opnået ved at spore og overvåge Kandidaters erfaring og kontoaktivitet for at profilere Kandidater og allokere dem til ”talentpuljer” baseret på deres egenskaber og adfærd (f.eks. tidligere stillinger, færdigheder, brancheerfaring, placering, eller når en Kandidat er villig at arbejde) – som beskrevet ovenfor i afsnittene om ”Profilering, algoritmer og automatiseret beslutningstagning”, er talentpuljer en fuldautomatisk proces og kan involvere brug af bots.

Forhåbentlig betyder det, at du bruger mindre tid på at gennemse endeløse sider og vil få dig hurtigere i den beskæftigelse, du ønsker.

 • Cookies er enten:
  • Sessionscookies: Disse lagres kun på din computer i løbet af din browsersession og udløber automatisk, når du lukker din browser – de lader hjemmesiden genkende og linke dine handlinger under en browsersession og de lagrer som regel en anonym sessions-id, som giver dig mulighed for at søge på en hjemmeside uden behov for at logge på hver side, men de indsamler ikke nogen oplysninger fra din enhed; eller
  • Vedvarende cookies: En vedvarende cookie lagres som en fil på din enhed mellem browsersessioner, og forbliver der, når du lukker din browser. Cookien kan læses af den hjemmeside, som oprettede den, når du går ind på det pågældende hjemmeside igen. Vi bruger vedvarende cookies til Google Analytics og til personalisering (se ovenfor for mere information om, hvad personalisering kan indebære, og også afsnittene ovenfor om ”Profilering, algoritmer og automatiseret beslutningstagning”).
 • Cookies kan desuden kategoriseres som følger:
  • Strengt nødvendige cookies: Disse cookies er essentielle for at give dig mulighed for at bruge hjemmesiden på en effektiv måde, som f.eks. til at søge et job, og kan derfor ikke slås fra. Uden disse cookies kan vi ikke tilbyde dig de tilgængelige tjenester på vores hjemmeside. Disse cookies indsamler ikke oplysninger om dig, som kan bruges til markedsføring og husker ikke, hvor du har været på nettet.
  • Funktionscookies: Disse cookies sætter os i stand til at overvåge og forbedre vores hjemmesides præstation. De giver os f.eks. mulighed for at tælle besøg, finde frem til trafikkilder og se, hvilke dele af siden er mest populære. Ydermere gør disse cookies det muligt for vores hjemmeside at huske dine valg (som f.eks. dit brugernavn, sprog eller den region, som du befinder dig i) og tilbyde forbedrede funktioner. Vi kan f.eks. informere dig om nyheder eller opdateringer, som er relevante for de tjenester, som du bruger. Disse cookies kan også bruges til at huske de ændringer, som du har foretaget til tekststørrelse, skrifttype og andre dele af hjemmesiderne, som du kan tilpasse. De kan desuden bruges til at formidle de tjenester, som du har bedt om, som f.eks. vise en video eller kommentere på en blog. Oplysningerne, som disse cookies indsamler, er som regel anonyme.
  • Annoncecookies: Disse cookies hjælper os med at informere dig om nærmere oplysninger ifm. med potentielle jobmuligheder, som vi mener muligvis kan interessere dig. Disse cookies er vedvarende (så længe du er registreret hos os) og betyder, at når du logger på eller vender tilbage til hjemmesiden, ser du eventuelt reklamer for jobs, som ligner jobs, du søgte efter på et tidligere tidspunkt.

Linket Cookie-præferencer på vores hjemmeside giver en liste over de cookies, vi bruger i din jurisdiktion, hvorfor vi bruger dem, og hvilke typer Cookies de er.

Sådan administrerer eller afviser du Cookies

 • Første gang du besøger vores hjemmeside(er), bliver du bedt om at vælge, hvilken type Cookies du ønsker at modtage. Vi beder om dit forudgående samtykke til nogle Cookies via linket Cookie-præferencer, mens vi kan indstille strengt nødvendige Cookies uden dit samtykke. Du kan også bruge privatlivsindstillingerne i din browser til at gøre dette. Vær opmærksom på, at afvisning af alle Cookies gennem din browsers privatlivsindstillinger vil betyde, at du muligvis ikke kan drage fuld fordel af alle vores hjemmesides funktioner. Alle browsere er forskellige, så tjek menuen ”Hjælp” i din browser for at finde ud af, hvordan du ændrer dine Cookiepræferencer.
 • Du kan til enhver tid opdatere dit afgivne samtykke via linket Cookie-præferencer. Du kan også vælge at fravælge Cookies, som ikke er strengt nødvendige for at udføre de grundlæggende funktioner på vores hjemmeside ved at ændre dine browserindstillinger. Hvis du bruger Cookie-præferencelinket til at opdatere dit valg af Cookies, så bemærk venligst, at dette ikke resulterer i sletning af allerede placerede Cookies på din enhed. Hvis du ønsker at slette disse Cookies, skal du gøre det ved at bruge din browsers privatlivsindstillinger.
 • Hvis du vælger at slette alle Cookies gennem din browsers privatlivsindstillinger, vil dette også slette enhver registrering af fravalg, som måtte være gemt af en Cookie på din enhed (så fravalget kan fortsætte med at blive foretaget) og du kan eventuelt være nødt til aktivt at fravælge igen.

Hvad er en cookie?

 • Ein „Cookie“ (oder eine ähnliche Technologie wie ein Tracking-Pixel) („Cookie“) ist eine sehr kleine Textdatei oder Grafik, die beim Besuch einer Webseite oder beim Öffnen einer E-Mail auf Ihrem Gerät abgelegt wird und Ihr Verhalten aufzeichnet (z. B. Navigation einer Website). Cookies dienen dazu, Ihre Nutzung der verschiedenen digitalen Hays-Kanäle zu verbessern, indem wir beispielsweise maßgeschneiderte Inhalte und Optionen auf der Grundlage von Informationen, die über Ihren letzten Besuch gespeichert werden, präsentieren. Cookies können auch zur Analyse von Datenverkehr und zu Werbe- und Marketingzwecken genutzt werden.
 • Cookies werden von fast allen digitalen Kanälen verwendet und schaden Ihrem System nicht. Wir nutzen sie unabhängig davon, ob Sie über unsere Website, eine App oder einen anderen digitalen Kanal mit Hays interagieren, und unabhängig davon, ob Sie Kandidat, Zeitarbeitnehmer, Kunde, Lieferant, Website-Benutzer oder jemand anderes sind.
 • Wenn Sie überprüfen oder ändern möchten, welche Arten von Cookies Sie akzeptieren, kann dies in der Regel über die Datenschutzeinstellungen Ihres Browsers geändert werden, oder Sie können dies sehr einfach über den Cookie-Präferenzen-Link am oberen oder unteren Rand der Website tun. Bitte beachten Sie, dass Sie möglicherweise Ihre Einstellungen über den Cookie-Präferenzen-Link auf jedem Ihrer Geräte anpassen müssen, wenn Sie auf die Dienste von Hays über mehrere Geräte zugreifen.

Wie verwenden wir Cookies?

 • En ”cookie” (eller lignende teknologi såsom en sporingspixel) (”Cookie”) er en meget lille tekstfil eller grafik, der placeres på din enhed, når du besøger en hjemmeside eller åbner en e-mail, og som registrerer din adfærd (f.eks. navigation på en hjemmeside). Cookies bruges til at forbedre din brug af de forskellige Hays’ digitale kanaler, for eksempel ved at give os mulighed for at præsentere skræddersyet indhold og muligheder baseret på de oplysninger, der er gemt om dit seneste besøg. Cookies kan også bruges til at analysere trafik og til reklamemæssige og markedsføringsformål.

 • Cookies bruges på omtrent alle digitale kanaler, og er ikke skadelige for dit system. Vi bruger dem, uanset om du interagerer med Hays via vores hjemmeside, en app eller anden digital kanal, og uanset om du er en Kandidat, Vikar, Kunde, Leverandør, Besøgende på vores hjemmesiden eller andet.

 • Hvis du vil kontrollere eller ændre, hvilke typer Cookies du accepterer, kan dette normalt ændres ved hjælp af privatlivsindstillingerne i din browser, eller du kan gøre det meget nemt ved at bruge linket ”Cookie-præferencer” enten øverst eller nederst på hjemmesiden. Bemærk venligst, at hvis du tilgår Hays’ tjenester på tværs af flere enheder skal du muligvis justere dine indstillinger via Cookiepræference linket på hver af dine enheder.

Hvordan bruger vi Cookies?

 • Vi bruger Cookies til følgende:
  • for at personliggøre din oplevelse af vores digitale kanaler og for at forbedre deres funktionalitet, for eksempel:
   • for at holde dig logget ind på din konto under hele dit besøg;
   • at skræddersy og øge relevansen af det indhold, du ser (som kan variere afhængigt af, om du er en Kandidat, Vikar, Kunde, Leverandør, Besøgende på vores hjemmeside eller en anden, og også i henhold til dine præferencer), hvilket vi håber igen vil øge engagementet med og forbedre oplevelsen af at bruge vores tjenester (og opfordre dig til at vende tilbage);
   • hvis du er en Kandidat, for at personalisere marketingindhold, som vi gør tilgængeligt for dig via vores digitale kanaler (hvor du har givet samtykke til denne markedsføring), hvilket vi håber vil øge ansøgningstal, konverteringsrater og anvendelsesnytte;
  • at forstå, hvordan du interagerer med vores hjemmeside og andre digitale kanaler, for eksempel ved at spore de sider, du har besøgt, de interaktioner, du har foretaget, de links, du har fulgt, og antallet af læste jobannoncer og artikler. Dette gør os i stand til at forstå, hvordan du bruger vores digitale kanaler, skræddersy det, vi viser og sender til dig, og spore eventuelle mønstre, der opstår individuelt eller fra større grupper. Dette hjælper os med at udvikle og forbedre vores digitale kanaler og tjenester som svar på, hvad vores besøgende ønsker og har brug for (og vi forstår, at disse ønsker og behov varierer afhængigt af, om du er en Kandidat, Vikar, Kunde, Leverandør, Besøgende på vores hjemmeside eller en anden), hvilket igen hjælper os med at øge engagementet med og forbedre oplevelsen af at bruge vores tjenester ved at øge relevansen af det indhold, vi serverer. Som beskrevet ovenfor i afsnittene om ”Profilering, algoritmer og automatiseret beslutningstagning”, gør processen med at analysere webbaseret adfærd os også i stand til at tildele Kandidater en vægtet ”tilnærmelighedsscore” med henblik på at give indsigt i Kandidaters behov og tillade Hays at følge op, hvor det er nødvendigt, og Konsulenter bruger disse scorer som en del af shortlisting og rangering af Kandidater og som en faktor i beslutningen om, hvorvidt de skal henvende sig til/vise stillinger til en Kandidat, hvilket vil tjene til at supplere andre data, som Hays har om Kandidaten; og
  • hvis du er Kandidat:
   • at hjælpe os med at annoncere job til dig, som vi tror, du vil være interesseret i, ved at individualisere de stillinger, som du bliver gjort opmærksom på;
   • at individualisere vores anbefalinger til redaktionelt indhold (såsom rapporter om udviklingen i din branche), som vi mener kan være af interesse;
   • at berige Kandidatoplysninger og eksisterende profiler om Kandidater, som vi allerede har i vores systemer;
   • analysere data opnået ved at spore og overvåge Kandidaters erfaring og kontoaktivitet for at profilere Kandidater og allokere dem til ”talentpuljer” baseret på deres egenskaber og adfærd (f.eks. tidligere stillinger, færdigheder, brancheerfaring, placering, eller når en Kandidat er villig at arbejde) – som beskrevet ovenfor i afsnittene om ”Profilering, algoritmer og automatiseret beslutningstagning”, er talentpuljer en fuldautomatisk proces og kan involvere brug af bots.

Forhåbentlig betyder det, at du bruger mindre tid på at gennemse endeløse sider og vil få dig hurtigere i den beskæftigelse, du ønsker.

 • Cookies er enten:
  • Sessionscookies: Disse lagres kun på din computer i løbet af din browsersession og udløber automatisk, når du lukker din browser – de lader hjemmesiden genkende og linke dine handlinger under en browsersession og de lagrer som regel en anonym sessions-id, som giver dig mulighed for at søge på en hjemmeside uden behov for at logge på hver side, men de indsamler ikke nogen oplysninger fra din enhed; eller
  • Vedvarende cookies: En vedvarende cookie lagres som en fil på din enhed mellem browsersessioner, og forbliver der, når du lukker din browser. Cookien kan læses af den hjemmeside, som oprettede den, når du går ind på det pågældende hjemmeside igen. Vi bruger vedvarende cookies til Google Analytics og til personalisering (se ovenfor for mere information om, hvad personalisering kan indebære, og også afsnittene ovenfor om ”Profilering, algoritmer og automatiseret beslutningstagning”).
 • Cookies kan desuden kategoriseres som følger:
  • Strengt nødvendige cookies: Disse cookies er essentielle for at give dig mulighed for at bruge hjemmesiden på en effektiv måde, som f.eks. til at søge et job, og kan derfor ikke slås fra. Uden disse cookies kan vi ikke tilbyde dig de tilgængelige tjenester på vores hjemmeside. Disse cookies indsamler ikke oplysninger om dig, som kan bruges til markedsføring og husker ikke, hvor du har været på nettet.
  • Funktionscookies: Disse cookies sætter os i stand til at overvåge og forbedre vores hjemmesides præstation. De giver os f.eks. mulighed for at tælle besøg, finde frem til trafikkilder og se, hvilke dele af siden er mest populære. Ydermere gør disse cookies det muligt for vores hjemmeside at huske dine valg (som f.eks. dit brugernavn, sprog eller den region, som du befinder dig i) og tilbyde forbedrede funktioner. Vi kan f.eks. informere dig om nyheder eller opdateringer, som er relevante for de tjenester, som du bruger. Disse cookies kan også bruges til at huske de ændringer, som du har foretaget til tekststørrelse, skrifttype og andre dele af hjemmesiderne, som du kan tilpasse. De kan desuden bruges til at formidle de tjenester, som du har bedt om, som f.eks. vise en video eller kommentere på en blog. Oplysningerne, som disse cookies indsamler, er som regel anonyme.
  • Annoncecookies: Disse cookies hjælper os med at informere dig om nærmere oplysninger ifm. med potentielle jobmuligheder, som vi mener muligvis kan interessere dig. Disse cookies er vedvarende (så længe du er registreret hos os) og betyder, at når du logger på eller vender tilbage til hjemmesiden, ser du eventuelt reklamer for jobs, som ligner jobs, du søgte efter på et tidligere tidspunkt.

Linket Cookie-præferencer på vores hjemmeside giver en liste over de cookies, vi bruger i din jurisdiktion, hvorfor vi bruger dem, og hvilke typer Cookies de er.

Sådan administrerer eller afviser du Cookies

 • Første gang du besøger vores hjemmeside(er), bliver du bedt om at vælge, hvilken type Cookies du ønsker at modtage. Vi beder om dit forudgående samtykke til nogle Cookies via linket Cookie-præferencer, mens vi kan indstille strengt nødvendige Cookies uden dit samtykke. Du kan også bruge privatlivsindstillingerne i din browser til at gøre dette. Vær opmærksom på, at afvisning af alle Cookies gennem din browsers privatlivsindstillinger vil betyde, at du muligvis ikke kan drage fuld fordel af alle vores hjemmesides funktioner. Alle browsere er forskellige, så tjek menuen ”Hjælp” i din browser for at finde ud af, hvordan du ændrer dine Cookiepræferencer.
 • Du kan til enhver tid opdatere dit afgivne samtykke via linket Cookie-præferencer. Du kan også vælge at fravælge Cookies, som ikke er strengt nødvendige for at udføre de grundlæggende funktioner på vores hjemmeside ved at ændre dine browserindstillinger. Hvis du bruger Cookie-præferencelinket til at opdatere dit valg af Cookies, så bemærk venligst, at dette ikke resulterer i sletning af allerede placerede Cookies på din enhed. Hvis du ønsker at slette disse Cookies, skal du gøre det ved at bruge din browsers privatlivsindstillinger.
 • Hvis du vælger at slette alle Cookies gennem din browsers privatlivsindstillinger, vil dette også slette enhver registrering af fravalg, som måtte være gemt af en Cookie på din enhed (så fravalget kan fortsætte med at blive foretaget) og du kan eventuelt være nødt til aktivt at fravælge igen.

 • I forbindelse med brugen af vores tjenester kan Kandidater, Vikarer og Personalealumner ønske at få adgang til uafhængige hjemmesider og tredjepartstjenester (f.eks. jobplatforme), som ikke drives af os. Sådanne uafhængige hjemmesider og tredjeparter er ikke under vores kontrol, og vi er ikke ansvarlige for og har ikke kontrolleret og godkendt deres indhold eller deres fortrolighedspolitikker (hvis der er nogen). Du skal foretage din egen uafhængige vurdering af, om du vil bruge sådanne uafhængige hjemmesider, herunder om du vil bruge nogen tjenester, der tilbydes af tredjeparten.
 • Lejlighedsvis vil tredjepartstjenesteudbydere, som vi samarbejder med, behandle personoplysninger, som vi har givet dem som dataansvarlig efter eget ønske, for eksempel med henblik på at: (i) udføre deres egen interne rapportering, (ii) forebygge eller reagere på trusler mod sikkerheden eller integriteten af deres systemer; (iii) etablere, udøve eller forsvare deres egne retskrav; (iv) at overholde juridiske forpligtelser, der gælder for dem; og (v) at bruge personoplysninger i anonymiseret eller aggregeret form for at forbedre deres egne produkter og tjenester. De vil normalt have deres egne fortrolighedspolitikker, som angiver mere detaljeret forholdet til disse behandlingsaktiviteter.
 • I forbindelse med brugen af vores tjenester kan Kandidater, Vikarer og Personalealumner ønske at få adgang til uafhængige hjemmesider og tredjepartstjenester (f.eks. jobplatforme), som ikke drives af os. Sådanne uafhængige hjemmesider og tredjeparter er ikke under vores kontrol, og vi er ikke ansvarlige for og har ikke kontrolleret og godkendt deres indhold eller deres fortrolighedspolitikker (hvis der er nogen). Du skal foretage din egen uafhængige vurdering af, om du vil bruge sådanne uafhængige hjemmesider, herunder om du vil bruge nogen tjenester, der tilbydes af tredjeparten.
 • Lejlighedsvis vil tredjepartstjenesteudbydere, som vi samarbejder med, behandle personoplysninger, som vi har givet dem som dataansvarlig efter eget ønske, for eksempel med henblik på at: (i) udføre deres egen interne rapportering, (ii) forebygge eller reagere på trusler mod sikkerheden eller integriteten af deres systemer; (iii) etablere, udøve eller forsvare deres egne retskrav; (iv) at overholde juridiske forpligtelser, der gælder for dem; og (v) at bruge personoplysninger i anonymiseret eller aggregeret form for at forbedre deres egne produkter og tjenester. De vil normalt have deres egne fortrolighedspolitikker, som angiver mere detaljeret forholdet til disse behandlingsaktiviteter.

Bilag

Lande i hvilke du bruger Hays' tjenester eller leverer tjenester til Hays Danmark
Hays-enhed, som er ansvarlig for at behandle de besøgende på websitets personoplysninger Hays Specialist Recruitment Danmark A/S
Den ansvarlige Hays-enhed for behandling af personoplysninger tilhørende Kandidater, Kunder, Leverandører og Kandidaters og Hays-personalets nødkontakter og referencer afhænger af hvilke af nedenstående virksomheder, der er modparten i forbindelse med det relevante arrangement

Hays Specialist Recruitment Danmark A/S

Sådan kommer du i kontakt med os:

- for at få adgang til, ændre eller tilbagetrække personoplysninger, som du har givet os;

- hvis du har mistanke til eventuelt misbrug eller tab eller uvedkommende adgang til dine personoplysninger;

- for at tilbagetrække dit samtykke til behandlingen af dine personoplysninger (hvis samtykket er vores juridiske grundlag til at behandle dine personoplysninger);

- med eventuelle kommentarer eller forslag vedrørende denne datapoliti

Du kan skrive til følgende adresse:

Hays Specialist Recruitment (Danmark) A/S
Data Protection Officer
Kgs. Nytorv 8
1050 København K
Danmark

Alternativt kan du kontakte vores databeskyttelsesrådgiver og databeskyttelsesteam via e-mail på: privacy@hays.dk

Sådan kommer du i kontakt med os for at ajourføre dine markedsføringspræferencer

Du kan gøre det ved at opdatere din profil her

Alternativt, kan du sende os en mail til: privacy@hays.dk eller klikke afmeld i enhver marketing mail, vi sender til dig.

 

I tilfælde af, at mere end én af de ovennævnte Hays-enheder i fællesskab bestemmer midlerne og formålene med at behandle personoplysninger for de typer personer, der er anført ovenfor, vil Hays-enhederne behandle sådanne personoplysninger som fælles dataansvarlige med henblik på artikel 26, stk.(1) i Den Generelle Forordning om Databeskyttelse.

Vi overholder de krav, der stilles af Den Generelle Forordning om Databeskyttelse i forhold til etablering af fælles controller-relation mellem Hays-enheder.

Hvis du ønsker at udøve dine rettigheder i henhold til Den Generelle Forordning om Databeskyttelse i forhold til behandlingen af dine personoplysninger af Hays-enheder, der opererer på fælles dataansvarlig basis, bedes du kontakte os ved at bruge de kanaler, der er angivet ovenfor.

Lande i hvilke du bruger Hays' tjenester eller leverer tjenester til Hays Danmark
Hays-enhed, som er ansvarlig for at behandle de besøgende på websitets personoplysninger Hays Specialist Recruitment Danmark A/S
Den ansvarlige Hays-enhed for behandling af personoplysninger tilhørende Kandidater, Kunder, Leverandører og Kandidaters og Hays-personalets nødkontakter og referencer afhænger af hvilke af nedenstående virksomheder, der er modparten i forbindelse med det relevante arrangement

Hays Specialist Recruitment Danmark A/S

Sådan kommer du i kontakt med os:

- for at få adgang til, ændre eller tilbagetrække personoplysninger, som du har givet os;

- hvis du har mistanke til eventuelt misbrug eller tab eller uvedkommende adgang til dine personoplysninger;

- for at tilbagetrække dit samtykke til behandlingen af dine personoplysninger (hvis samtykket er vores juridiske grundlag til at behandle dine personoplysninger);

- med eventuelle kommentarer eller forslag vedrørende denne datapoliti

Du kan skrive til følgende adresse:

Hays Specialist Recruitment (Danmark) A/S
Data Protection Officer
Kgs. Nytorv 8
1050 København K
Danmark

Alternativt kan du kontakte vores databeskyttelsesrådgiver og databeskyttelsesteam via e-mail på: privacy@hays.dk

Sådan kommer du i kontakt med os for at ajourføre dine markedsføringspræferencer

Du kan gøre det ved at opdatere din profil her

Alternativt, kan du sende os en mail til: privacy@hays.dk eller klikke afmeld i enhver marketing mail, vi sender til dig.

 

I tilfælde af, at mere end én af de ovennævnte Hays-enheder i fællesskab bestemmer midlerne og formålene med at behandle personoplysninger for de typer personer, der er anført ovenfor, vil Hays-enhederne behandle sådanne personoplysninger som fælles dataansvarlige med henblik på artikel 26, stk.(1) i Den Generelle Forordning om Databeskyttelse.

Vi overholder de krav, der stilles af Den Generelle Forordning om Databeskyttelse i forhold til etablering af fælles controller-relation mellem Hays-enheder.

Hvis du ønsker at udøve dine rettigheder i henhold til Den Generelle Forordning om Databeskyttelse i forhold til behandlingen af dine personoplysninger af Hays-enheder, der opererer på fælles dataansvarlig basis, bedes du kontakte os ved at bruge de kanaler, der er angivet ovenfor.


Lande i hvilke du bruger Hays' tjenester eller leverer tjenester til Hays Nærmere oplysninger om din lokale tilsynsmyndighed
Danmark

Datatilsynet – Du kan kontakte dem på følgende måder: 

- Tlf.: (+45) 33 19 32 00

- E-mail: dt@datatilsynet.dk

- Adresse: Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, Danmark

- Fax: (+45) 33 19 32 18

Lande i hvilke du bruger Hays' tjenester eller leverer tjenester til Hays Nærmere oplysninger om din lokale tilsynsmyndighed
Danmark

Datatilsynet – Du kan kontakte dem på følgende måder: 

- Tlf.: (+45) 33 19 32 00

- E-mail: dt@datatilsynet.dk

- Adresse: Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, Danmark

- Fax: (+45) 33 19 32 18


Landespecifikt lovkrav - Jurisdiktion Danmark

Brug af følsomme kandidatoplysninger eller kandidatoplysninger fra særlige kategorier 

Nationale identifikationsnumre

Vi indsamler og behandler kun dit nationale personnummer, hvis det er påkrævet ved lov, hvis du udtrykkeligt har givet dit samtykke til det, hvis betingelserne for behandling af denne type følsomme personoplysninger er opfyldt, eller hvis der er et andet retsgrundlag for behandlingen. Vi videregiver muligvis også oplysninger om dit nationale personnummer, hvis det er nødvendigt med henblik på at identificere dig.

Domme for strafbare forhold

Vi indsamler og behandler muligvis oplysninger om domme for strafbare forhold, men det gør vi kun, hvis du har givet os dit udtrykkelige samtykke dertil, eller hvis det er nødvendigt for os at behandle disse oplysninger med henblik på at opfylde vores legitime interesser, og hvis disse legitime interesser åbenlyst tilsidesætter dine interesser med hensyn til vores behandling af disse oplysninger.

Anmodninger om adgang til personoplysninger

I henhold til den lokale lovgivning er vi berettigede til at afvise at videregive bestemte oplysninger, når vi modtager en anmodning om adgang til personoplysninger, hvor dine interesser tilsidesættes af afgørende private interesser, herunder dine egne interesser. Dette kan for eksempel være tilfældet, hvis Hays vurderer, at det er nødvendigt at afvise at give adgang til dine oplysninger for at beskytte forretningshemmeligheder, som er af afgørende betydning for Hays, eller hvis Hays vurderer, at det er nødvendigt at afvise at give adgang til dine oplysninger med henblik på håndhævelse af civilretlige krav.

Ret til sletning

Når behandlingen er baseret på vores legitime interesser, er vi i henhold til den lokale lovgivning berettiget til at afvise at slette dine oplysninger i situationer, hvor dine interesser tilsidesættes af andre legitime interesser. Når personoplysninger slettes, bliver de slettet fra aktive it-systemer og arkiver, og de bliver slettet fra sikkerhedskopier, hvis det er teknisk muligt.

Markedsføring, retargeting og markedsundersøgelser Midlertidigt tilvalg

Som beskrevet i hoveddelen af vores fortrolighedspolitik er vi berettigede til at anvende et samtykke til „midlertidigt tilvalg“ i forbindelse med bestemte markedsføringsmeddelelser, som vi ønsker at sende til dig. Vi sender ikke sådanne markedsføringsmeddelelser til dig, hvis du er registreret i Det Centrale Personregister („robinsonslisten“).

Tilvalg

Med henblik på enhver anden markedsføring er vi forpligtede til at indhente dit eksplicitte samtykke til „tilvalget“, og vi er forpligtede til at opbevare optegnelser over modtagelsen af samtykket. Vi udfører, det der sædvanligvis er kendt som samtykkeproceduren „dobbelt tilvalg“, hvor vi først beder dig om at tilvælge modtagelsen af e-markedsføring, og derefter sender vi dig en e-mail, hvor vi beder dig om at bekræfte, at du har givet dit samtykke. Vi må først tilføje dig til vores markedsføringsliste, når vi har modtaget bekræftelsen gennem denne efterfølgende e-mail.

Retargeting

Når du har givet dit samtykke til dataoverførslen til vores annonceringspartnere, sender vi dine oplysninger (f.eks. din e-mailadresse, dit navn, dit telefonnummer) i krypteret og anonymiseret form (ved brug af en såkaldt „hashfunktion“) til vores annonceringspartnere (en liste over vores annonceringspartnere kan findes nedenfor). De sammenligner disse oplysninger med de oplysninger, som de allerede behandler om dig, og hvis de stemmer overens, giver partnerne os mulighed for at anvende målrettet annoncering i forbindelse med disse overensstemmelser eller lignende grupper af personer som dig, hvilket vil sig, at partnerne viser Hays-annoncer på deres platforme, som er specialdesignede til dig eller personer som dig. Når overensstemmelserne er blevet oprettet, bliver dine krypterede oplysninger automatisk slettet igen hos vores partnere. Partnerne indsamler ikke nye adresser som et resultat heraf. Efter vores mening giver det dig store fordele, idet du kun får vist de annoncer, som passer til dine behov.

Virksomheder i Hays-gruppen og Hays’ annonceringspartnere

Når vi nævner virksomheder i Hays-gruppen i Tyskland, Østrig, Danmark og Schweiz i sammenhæng med formuleringen af vores samtykke til annoncering, mener vi følgende juridiske enheder:

 • Hays AG med hovedsæde i Tyskland
 • Hays Professional Solutions GmbH med hovedsæde i Tyskland
 • Hays Talent Solutions GmbH med hovedsæde i Tyskland
 • Emposo GmbH med hovedsæde i Tyskland
 • Hays Holding GmbH med hovedsæde i Tyskland
 • Hays Beteiligungs GmbH & Co.KG med hovedsæde i Tyskland
 • Hays Vorrat 01 GmbH med hovedsæde i Tyskland
 • Hays (Schweiz) AG med hovedsæde i Schweiz
 • Hays Talent Solutions (Schweiz) GmbH med hovedsæde i Schweiz
 • Hays Österreich GmbH med hovedsæde i Østrig
 • Hays Professional Solutions Österreich GmbH med hovedsæde i Østrig
 • Hays Specialist Recruitment Denmark A/S med hovedsæde i Danmark

Når vi nævner annonceringspartnere i sammenhæng med formuleringen af vores samtykke til annoncering, mener vi følgende partnere:

Overførsel uden for EØS

I de tilfælde hvor vi har bedt dig om dit samtykke til markedsføring i forbindelse med vores annonceringspartnere, og i de tilfælde hvor disse parter er placeret uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, giver du dit samtykke (art. 49 I a GDPR) til overførsel uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, og du er bekendt med, at der muligvis er et lavere niveau af databeskyttelse hos disse udbydere/i disse lande, end det er tilfældet i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. 

Der kan især være risiko for, at myndigheder får adgang til dine oplysninger med henblik på overvågning, også uden procedurer, der giver adgang til klage og domstolsprøvelse. Det kan være mere vanskeligt eller helt umuligt at udøve de rettigheder, du er fortrolig med i henhold til GDPR.

Markedsundersøgelser

Hvis du har givet dit samtykke til brug af dine personoplysninger i forbindelse med markedsundersøgelser, indebærer det, at vi gennemfører undersøgelser vedrørende tilfredshed, NetPromoterScore, personlige emner, ønsker, tilbud, socialdemografiske egenskaber, test af nye platforme, testgrupper, brugervenlighedsafprøvning og mærkevarepaneler.

Optagelse af telefonopkald med kunder og leverandører

Hays i Danmark optager kun et telefonopkald med dig, hvis vi har modtaget dit udtrykkelige samtykke, inden optagelsen finder sted. 

Indsamling af referencer fra tidligere arbejdsgivere osv.

Hays i Danmark indsamler ikke dine referencer fra tidligere arbejdsgivere eller andre uden først at indhente dit specifikke og udtrykkelige samtykke.

Andet

Når vi sender e-mails, som indeholder dine følsomme personoplysninger eller andre fortrolige oplysninger om dig, sørger vi for, at vi har truffet egnede sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte sådanne dataoverførsler ved brug af egnet krypteringsteknologi, såsom end-to-end-kryptering, kryptering af transportlaget eller adgangskodebeskyttelse af vedhæftninger efter behov. Derudover angiver vi, hvordan vi gerne vil have dig til at sende følsomme personoplysninger eller andre fortrolige oplysninger om dig selv, hvis vi har brug for sådanne oplysninger fra dig. Det er usandsynligt, at kommunikationsmetoden vil være e-mail.

Landespecifikt lovkrav - Jurisdiktion Danmark

Brug af følsomme kandidatoplysninger eller kandidatoplysninger fra særlige kategorier 

Nationale identifikationsnumre

Vi indsamler og behandler kun dit nationale personnummer, hvis det er påkrævet ved lov, hvis du udtrykkeligt har givet dit samtykke til det, hvis betingelserne for behandling af denne type følsomme personoplysninger er opfyldt, eller hvis der er et andet retsgrundlag for behandlingen. Vi videregiver muligvis også oplysninger om dit nationale personnummer, hvis det er nødvendigt med henblik på at identificere dig.

Domme for strafbare forhold

Vi indsamler og behandler muligvis oplysninger om domme for strafbare forhold, men det gør vi kun, hvis du har givet os dit udtrykkelige samtykke dertil, eller hvis det er nødvendigt for os at behandle disse oplysninger med henblik på at opfylde vores legitime interesser, og hvis disse legitime interesser åbenlyst tilsidesætter dine interesser med hensyn til vores behandling af disse oplysninger.

Anmodninger om adgang til personoplysninger

I henhold til den lokale lovgivning er vi berettigede til at afvise at videregive bestemte oplysninger, når vi modtager en anmodning om adgang til personoplysninger, hvor dine interesser tilsidesættes af afgørende private interesser, herunder dine egne interesser. Dette kan for eksempel være tilfældet, hvis Hays vurderer, at det er nødvendigt at afvise at give adgang til dine oplysninger for at beskytte forretningshemmeligheder, som er af afgørende betydning for Hays, eller hvis Hays vurderer, at det er nødvendigt at afvise at give adgang til dine oplysninger med henblik på håndhævelse af civilretlige krav.

Ret til sletning

Når behandlingen er baseret på vores legitime interesser, er vi i henhold til den lokale lovgivning berettiget til at afvise at slette dine oplysninger i situationer, hvor dine interesser tilsidesættes af andre legitime interesser. Når personoplysninger slettes, bliver de slettet fra aktive it-systemer og arkiver, og de bliver slettet fra sikkerhedskopier, hvis det er teknisk muligt.

Markedsføring, retargeting og markedsundersøgelser Midlertidigt tilvalg

Som beskrevet i hoveddelen af vores fortrolighedspolitik er vi berettigede til at anvende et samtykke til „midlertidigt tilvalg“ i forbindelse med bestemte markedsføringsmeddelelser, som vi ønsker at sende til dig. Vi sender ikke sådanne markedsføringsmeddelelser til dig, hvis du er registreret i Det Centrale Personregister („robinsonslisten“).

Tilvalg

Med henblik på enhver anden markedsføring er vi forpligtede til at indhente dit eksplicitte samtykke til „tilvalget“, og vi er forpligtede til at opbevare optegnelser over modtagelsen af samtykket. Vi udfører, det der sædvanligvis er kendt som samtykkeproceduren „dobbelt tilvalg“, hvor vi først beder dig om at tilvælge modtagelsen af e-markedsføring, og derefter sender vi dig en e-mail, hvor vi beder dig om at bekræfte, at du har givet dit samtykke. Vi må først tilføje dig til vores markedsføringsliste, når vi har modtaget bekræftelsen gennem denne efterfølgende e-mail.

Retargeting

Når du har givet dit samtykke til dataoverførslen til vores annonceringspartnere, sender vi dine oplysninger (f.eks. din e-mailadresse, dit navn, dit telefonnummer) i krypteret og anonymiseret form (ved brug af en såkaldt „hashfunktion“) til vores annonceringspartnere (en liste over vores annonceringspartnere kan findes nedenfor). De sammenligner disse oplysninger med de oplysninger, som de allerede behandler om dig, og hvis de stemmer overens, giver partnerne os mulighed for at anvende målrettet annoncering i forbindelse med disse overensstemmelser eller lignende grupper af personer som dig, hvilket vil sig, at partnerne viser Hays-annoncer på deres platforme, som er specialdesignede til dig eller personer som dig. Når overensstemmelserne er blevet oprettet, bliver dine krypterede oplysninger automatisk slettet igen hos vores partnere. Partnerne indsamler ikke nye adresser som et resultat heraf. Efter vores mening giver det dig store fordele, idet du kun får vist de annoncer, som passer til dine behov.

Virksomheder i Hays-gruppen og Hays’ annonceringspartnere

Når vi nævner virksomheder i Hays-gruppen i Tyskland, Østrig, Danmark og Schweiz i sammenhæng med formuleringen af vores samtykke til annoncering, mener vi følgende juridiske enheder:

 • Hays AG med hovedsæde i Tyskland
 • Hays Professional Solutions GmbH med hovedsæde i Tyskland
 • Hays Talent Solutions GmbH med hovedsæde i Tyskland
 • Emposo GmbH med hovedsæde i Tyskland
 • Hays Holding GmbH med hovedsæde i Tyskland
 • Hays Beteiligungs GmbH & Co.KG med hovedsæde i Tyskland
 • Hays Vorrat 01 GmbH med hovedsæde i Tyskland
 • Hays (Schweiz) AG med hovedsæde i Schweiz
 • Hays Talent Solutions (Schweiz) GmbH med hovedsæde i Schweiz
 • Hays Österreich GmbH med hovedsæde i Østrig
 • Hays Professional Solutions Österreich GmbH med hovedsæde i Østrig
 • Hays Specialist Recruitment Denmark A/S med hovedsæde i Danmark

Når vi nævner annonceringspartnere i sammenhæng med formuleringen af vores samtykke til annoncering, mener vi følgende partnere:

Overførsel uden for EØS

I de tilfælde hvor vi har bedt dig om dit samtykke til markedsføring i forbindelse med vores annonceringspartnere, og i de tilfælde hvor disse parter er placeret uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, giver du dit samtykke (art. 49 I a GDPR) til overførsel uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, og du er bekendt med, at der muligvis er et lavere niveau af databeskyttelse hos disse udbydere/i disse lande, end det er tilfældet i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. 

Der kan især være risiko for, at myndigheder får adgang til dine oplysninger med henblik på overvågning, også uden procedurer, der giver adgang til klage og domstolsprøvelse. Det kan være mere vanskeligt eller helt umuligt at udøve de rettigheder, du er fortrolig med i henhold til GDPR.

Markedsundersøgelser

Hvis du har givet dit samtykke til brug af dine personoplysninger i forbindelse med markedsundersøgelser, indebærer det, at vi gennemfører undersøgelser vedrørende tilfredshed, NetPromoterScore, personlige emner, ønsker, tilbud, socialdemografiske egenskaber, test af nye platforme, testgrupper, brugervenlighedsafprøvning og mærkevarepaneler.

Optagelse af telefonopkald med kunder og leverandører

Hays i Danmark optager kun et telefonopkald med dig, hvis vi har modtaget dit udtrykkelige samtykke, inden optagelsen finder sted. 

Indsamling af referencer fra tidligere arbejdsgivere osv.

Hays i Danmark indsamler ikke dine referencer fra tidligere arbejdsgivere eller andre uden først at indhente dit specifikke og udtrykkelige samtykke.

Andet

Når vi sender e-mails, som indeholder dine følsomme personoplysninger eller andre fortrolige oplysninger om dig, sørger vi for, at vi har truffet egnede sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte sådanne dataoverførsler ved brug af egnet krypteringsteknologi, såsom end-to-end-kryptering, kryptering af transportlaget eller adgangskodebeskyttelse af vedhæftninger efter behov. Derudover angiver vi, hvordan vi gerne vil have dig til at sende følsomme personoplysninger eller andre fortrolige oplysninger om dig selv, hvis vi har brug for sådanne oplysninger fra dig. Det er usandsynligt, at kommunikationsmetoden vil være e-mail.


 • Kandidater – omfatter personer, som Hays ikke tidligere har haft kontakt med, men som Hays med rimelighed vurderer ville være interesseret i eller kunne drage fordel af Hays’ tjenester og komme i betragtning til stillinger, der annonceres eller promoveres af Hays, herunder faste, deltids- og midlertidige stillinger og freelanceroller hos Hays’ Kunder (inklusiv de personer, der ønsker at blive Vikarer). Kandidater omfatter også ansøgere til sådanne stillinger samt personer, der har afleveret en uopfordret ansøgning til Hays, som ikke er relateret til et specifikt job, og/eller som har været i dialog med Hays om Hays’ tjenester og/eller stillinger, der annonceres eller promoveres af Hays. Selvstændige, freelancere og medarbejdere hos leverandører, som foreslås til stillinger hos Hays’ Kunder som en del af et MSP-tilbud eller på anden måde, vil blive behandlet som Kandidater i henhold til denne politik.
 • Kunder – som det fremgår af sig selv, dækker denne kategori over vores Kunder, Klienter og andre, som Hays leverer tjenester til som en del af sin forretningsaktivitet eller som Hays med rimelighed vurderer ville være interesseret i vores tjenester. Under visse omstændigheder leverer Hays tjenester til individuelle medarbejdere, der arbejder for Kundeorganisationer, såsom kurser til undervisningspersonale, som arbejder for Kunder i uddannelsessektoren. Bemærk venligst, at i denne sammenhæng, påbyder Hays Kunder at kommunikere de relevante dele i denne fortrolighedspolitik (det vil sige, de afsnit, som henvender sig til Kunder) til deres medarbejdere.
 • Sletning – I vore dage er det praktisk talt umuligt at garantere permanent og uigenkaldelig sletning af elektroniske data. Derudover, som vi har forklaret i denne privatlivspolitik, vil vi nogle gange være forpligtet ved lov eller regulering eller af risikostyringsmæssige årsager til at bevare muligheden for at få adgang til visse elementer af personoplysninger. Vores forpligtelse over for dig er dog, at når dine personoplysninger når til afslutningen af deres nominelle opbevaringsperiode, eller når vi modtager en gyldig anmodning fra dig om at slette dem, vil vi iværksætte specifikke operationelle og systemmæssige foranstaltninger for at sikre, at dine data "sættes ud af brug". Med dette mener vi, at selvom dataene stadig teknisk set eksisterer på et arkivsystem, vil vi sikre, at de ikke kan tilgås nemt af nogen af vores operationelle systemer, processer eller personale. Kun et meget (og vi mener ekstremt) lille antal højtstående medarbejdere, under meget (og igen, vi mener ekstremt) begrænsede og nøje fastsatte situationer, vil være i stand til at genskabe dine personoplysninger, så de kan ses til legitime formål. Når vi er sikre på, at alle relevante lovbestemte opbevaringsperioder er udløbet (som vi for øjeblikket forventer at være en periode på syv år), vil vi gå det yderligere sidste skridt med at udføre en "hard sletning", hvor ikke engang det meget begrænsede antal højtstående medarbejdere vil være i stand til at genskabe dine personoplysninger.
 • Den Generelle Forordning om Databeskyttelse (GDPR) – en forordning fra EU, hvis formål er at harmonisere de europæiske databeskyttelseslove. Den trådte i kraft den 25. maj 2018, og alle henvisninger hertil skal fortolkes i henhold til at inkludere enhver relevant national databeskyttelseslovgivning.
 • MSP-programmer (Managed Service Provider) – Kunders udlicitering af det eksterne personales administration (heriblandt freelancere, selvstændige og vikarer) til en ekstern rekrutteringsleverandør.
 • Andre personer, som Hays eventuelt kontakter – disse kan muligvis inkludere de personer, som Kandidaterne og Hays-medarbejderne angiver som personer, der kan kontaktes i nødstilfælde og referencer. Vi kontakter dem udelukkende under hensigtsmæssige forhold.
 • RPO-tjenester (Recruitment Process Outsourcing) – fuld eller delvis udlicitering af rekrutteringsprocessen for fastansatte til en rekrutteringsleverandør.
 • Personale – herunder ansatte og praktikanter, som er direkte involveret i Hays’ forretning (eller som har accepteret jobtilbud), såvel som visse andre arbejdere, der leverer tjenesteydelser til Hays (selvom de ikke er klassificeret som ansatte). Til disse formål inkluderer vi også ansatte hos Hays, som er ansatte til at arbejde på Kundernes lokationer i forbindelse med RPO- eller MSP-aftaler. For klarhedens skyld, er ”Personale” ikke personer, der ansættes af Hays med det formål at arbejde med Kunder uden for en RPO-/MSP-aftale. Disse personer behandles på samme måde som Hays’ Kandidater og er omfattet af denne fortrolighedspolitik. Desuden er selvstændige og konsulenter, der udfører tjenesteydelser for Hays, inkluderet i denne definition af ”Leverandør” i forbindelse med denne fortrolighedspolitik.
 • Leverandører – henviser til partnerskaber og virksomheder (inklusiv enkeltmandsvirksomheder) og atypiske arbejdere som f.eks. selvstændige og freelancere, som leverer tjenester til Hays. Under visse omstændigheder udliciterer Hays de tjenester, som de yder til Kunderne til tredjeparter, som udfører tjenester på Hays’ vegne. I denne sammenhæng behandles leverandører, som selvstændige, freelancere eller medarbejdere hos leverandører, af databeskyttelsesformål som Kandidater. Bemærk venligst, at i denne sammenhæng, påbyder Hays leverandørerne at kommunikere de relevante dele i denne fortrolighedspolitik (navnlig de afsnit, som henvender sig til Kandidaterne) til deres medarbejdere.
 • Personalealumner – henviser til tidligere personale, der har udtrykt deres ønske om at forblive en del af Hays’ alumnenetværk og bruge Hays’ alumneportal.
 • Systemer – telefon-, computer-, internet- og Wi-Fi-systemer, software og portaler, konti og/eller netværk, der tilhører, kontrolleres- eller anvendes af Hays, og som anvendes til at overføre, gennemføre og/eller modtage kommunikationer eller som på anden måde anvendes i Hays’ virksomhed, herunder kandidatportalsoftware og CRM-systemer.
 • Samarbejde – betyder vores kontraktforhold med Vikarer, mens de er ansat eller hyret direkte af os.
 • Vikarer – omfatter en person, der bliver ansat eller hyret af Hays med det formål at udføre midlertidigt arbejde for en Kunde eller et andet selskab i Hays-koncernen. Hvis du er Vikar, vil vi også fortsætte med at behandle dine personoplysninger som Kandidat i hele varigheden af din midlertidige arbejdsopgave og derefter i overensstemmelse med vilkårene i denne fortrolighedspolitik. Spørgsmålet om, hvorvidt og i hvilket omfang Vikarers fortrolighedspolitik og Personalets fortrolighedspolitik gælder for dig som Vikar afhænger af lokale lovkrav. For yderligere oplysninger om din jurisdiktion skal du klikke her.
 • UK GDPR – Den Generelle Forordning om Databeskyttelse, da den udgør en del af lovene i Storbritannien i henhold til Sektion 3 UK European Union (Withdrawal) Act 2018.
 • Besøgende – betyder personer, der besøger Hays lokaliteter, men som ikke er medlemmer af Hays’ personale.
 • Brugere af vores hjemmeside – enhver person, der tilgår nogen af Hays-hjemmesiderne eller nogen af Hays-mobilapplikationerne (apps).
 • Kandidater – omfatter personer, som Hays ikke tidligere har haft kontakt med, men som Hays med rimelighed vurderer ville være interesseret i eller kunne drage fordel af Hays’ tjenester og komme i betragtning til stillinger, der annonceres eller promoveres af Hays, herunder faste, deltids- og midlertidige stillinger og freelanceroller hos Hays’ Kunder (inklusiv de personer, der ønsker at blive Vikarer). Kandidater omfatter også ansøgere til sådanne stillinger samt personer, der har afleveret en uopfordret ansøgning til Hays, som ikke er relateret til et specifikt job, og/eller som har været i dialog med Hays om Hays’ tjenester og/eller stillinger, der annonceres eller promoveres af Hays. Selvstændige, freelancere og medarbejdere hos leverandører, som foreslås til stillinger hos Hays’ Kunder som en del af et MSP-tilbud eller på anden måde, vil blive behandlet som Kandidater i henhold til denne politik.
 • Kunder – som det fremgår af sig selv, dækker denne kategori over vores Kunder, Klienter og andre, som Hays leverer tjenester til som en del af sin forretningsaktivitet eller som Hays med rimelighed vurderer ville være interesseret i vores tjenester. Under visse omstændigheder leverer Hays tjenester til individuelle medarbejdere, der arbejder for Kundeorganisationer, såsom kurser til undervisningspersonale, som arbejder for Kunder i uddannelsessektoren. Bemærk venligst, at i denne sammenhæng, påbyder Hays Kunder at kommunikere de relevante dele i denne fortrolighedspolitik (det vil sige, de afsnit, som henvender sig til Kunder) til deres medarbejdere.
 • Sletning – I vore dage er det praktisk talt umuligt at garantere permanent og uigenkaldelig sletning af elektroniske data. Derudover, som vi har forklaret i denne privatlivspolitik, vil vi nogle gange være forpligtet ved lov eller regulering eller af risikostyringsmæssige årsager til at bevare muligheden for at få adgang til visse elementer af personoplysninger. Vores forpligtelse over for dig er dog, at når dine personoplysninger når til afslutningen af deres nominelle opbevaringsperiode, eller når vi modtager en gyldig anmodning fra dig om at slette dem, vil vi iværksætte specifikke operationelle og systemmæssige foranstaltninger for at sikre, at dine data "sættes ud af brug". Med dette mener vi, at selvom dataene stadig teknisk set eksisterer på et arkivsystem, vil vi sikre, at de ikke kan tilgås nemt af nogen af vores operationelle systemer, processer eller personale. Kun et meget (og vi mener ekstremt) lille antal højtstående medarbejdere, under meget (og igen, vi mener ekstremt) begrænsede og nøje fastsatte situationer, vil være i stand til at genskabe dine personoplysninger, så de kan ses til legitime formål. Når vi er sikre på, at alle relevante lovbestemte opbevaringsperioder er udløbet (som vi for øjeblikket forventer at være en periode på syv år), vil vi gå det yderligere sidste skridt med at udføre en "hard sletning", hvor ikke engang det meget begrænsede antal højtstående medarbejdere vil være i stand til at genskabe dine personoplysninger.
 • Den Generelle Forordning om Databeskyttelse (GDPR) – en forordning fra EU, hvis formål er at harmonisere de europæiske databeskyttelseslove. Den trådte i kraft den 25. maj 2018, og alle henvisninger hertil skal fortolkes i henhold til at inkludere enhver relevant national databeskyttelseslovgivning.
 • MSP-programmer (Managed Service Provider) – Kunders udlicitering af det eksterne personales administration (heriblandt freelancere, selvstændige og vikarer) til en ekstern rekrutteringsleverandør.
 • Andre personer, som Hays eventuelt kontakter – disse kan muligvis inkludere de personer, som Kandidaterne og Hays-medarbejderne angiver som personer, der kan kontaktes i nødstilfælde og referencer. Vi kontakter dem udelukkende under hensigtsmæssige forhold.
 • RPO-tjenester (Recruitment Process Outsourcing) – fuld eller delvis udlicitering af rekrutteringsprocessen for fastansatte til en rekrutteringsleverandør.
 • Personale – herunder ansatte og praktikanter, som er direkte involveret i Hays’ forretning (eller som har accepteret jobtilbud), såvel som visse andre arbejdere, der leverer tjenesteydelser til Hays (selvom de ikke er klassificeret som ansatte). Til disse formål inkluderer vi også ansatte hos Hays, som er ansatte til at arbejde på Kundernes lokationer i forbindelse med RPO- eller MSP-aftaler. For klarhedens skyld, er ”Personale” ikke personer, der ansættes af Hays med det formål at arbejde med Kunder uden for en RPO-/MSP-aftale. Disse personer behandles på samme måde som Hays’ Kandidater og er omfattet af denne fortrolighedspolitik. Desuden er selvstændige og konsulenter, der udfører tjenesteydelser for Hays, inkluderet i denne definition af ”Leverandør” i forbindelse med denne fortrolighedspolitik.
 • Leverandører – henviser til partnerskaber og virksomheder (inklusiv enkeltmandsvirksomheder) og atypiske arbejdere som f.eks. selvstændige og freelancere, som leverer tjenester til Hays. Under visse omstændigheder udliciterer Hays de tjenester, som de yder til Kunderne til tredjeparter, som udfører tjenester på Hays’ vegne. I denne sammenhæng behandles leverandører, som selvstændige, freelancere eller medarbejdere hos leverandører, af databeskyttelsesformål som Kandidater. Bemærk venligst, at i denne sammenhæng, påbyder Hays leverandørerne at kommunikere de relevante dele i denne fortrolighedspolitik (navnlig de afsnit, som henvender sig til Kandidaterne) til deres medarbejdere.
 • Personalealumner – henviser til tidligere personale, der har udtrykt deres ønske om at forblive en del af Hays’ alumnenetværk og bruge Hays’ alumneportal.
 • Systemer – telefon-, computer-, internet- og Wi-Fi-systemer, software og portaler, konti og/eller netværk, der tilhører, kontrolleres- eller anvendes af Hays, og som anvendes til at overføre, gennemføre og/eller modtage kommunikationer eller som på anden måde anvendes i Hays’ virksomhed, herunder kandidatportalsoftware og CRM-systemer.
 • Samarbejde – betyder vores kontraktforhold med Vikarer, mens de er ansat eller hyret direkte af os.
 • Vikarer – omfatter en person, der bliver ansat eller hyret af Hays med det formål at udføre midlertidigt arbejde for en Kunde eller et andet selskab i Hays-koncernen. Hvis du er Vikar, vil vi også fortsætte med at behandle dine personoplysninger som Kandidat i hele varigheden af din midlertidige arbejdsopgave og derefter i overensstemmelse med vilkårene i denne fortrolighedspolitik. Spørgsmålet om, hvorvidt og i hvilket omfang Vikarers fortrolighedspolitik og Personalets fortrolighedspolitik gælder for dig som Vikar afhænger af lokale lovkrav. For yderligere oplysninger om din jurisdiktion skal du klikke her.
 • UK GDPR – Den Generelle Forordning om Databeskyttelse, da den udgør en del af lovene i Storbritannien i henhold til Sektion 3 UK European Union (Withdrawal) Act 2018.
 • Besøgende – betyder personer, der besøger Hays lokaliteter, men som ikke er medlemmer af Hays’ personale.
 • Brugere af vores hjemmeside – enhver person, der tilgår nogen af Hays-hjemmesiderne eller nogen af Hays-mobilapplikationerne (apps).

   

Privacy Policy