IT GRC – Hvorfor det er vigtigt
og hvad vi opnår med det

Woman sits in front of computer. Her screen is visible. She is coding.

Af Frederik Just Blangsted, Recruitment Consultant hos Hays

Betegnelsen ‘GRC’ dukkede op i starten af nullerne, da en række virksomhedsrelaterede økonomiske katastrofer medførte, at store firmaer måtte kæmpe for at forbedre deres interne kontrol og styringsprocesser. I dag er GRC-markedet delt i enterprise GRC og IT GRC; det første dækker hele organisationen, hvorimod det sidste fokuserer på It-specifikt-indhold.

Men hvad er det helt præcist, hvorfor er det så vigtigt, og hvad kan vi opnå med det?

IT Governance, Risk og Compliance

Helt overordnet og meget forenklet, så er det strategien for at holde din organisation på sporet ved hjælp af dine IT-operationer. Desværre er det ikke helt så enkelt, og i realiteten handler det om, hvordan din virksomhed afbalancerer IT med forretningsmålene, hvordan du adresserer usikkerhed, og hvordan du sikrer dig, at du agerer med integritet i alle dine aktiviteter og samtidig overholder gældende regler.

Governance: sikrer, at dine IT-aktiviteter står på linje med dine forretningsmål, og hvordan disse fastsættes og gennemføres af ledelsen. Fordi organisationer i dag er underlagt et stigende antal regler i forhold til datasikkerhed, sikrer IT-styring, at din organisation har en ramme for bedste praksis.

Risk: er at identificere og adressere enhver risiko forbundet med din organisations aktiviteter, som kan forhindre dig i at opnå dine forretningsmål. I dag er dette især vigtigt i forhold til IT-sikkerhed. Faktisk sikrer IT GRC, at cyberrisici overvejes i forhold til økonomiske risici, fremfor at blive gemt væk.

Compliance: sikrer, at organisationens aktiviteter overholder alle relevante love og regler, samt interne politikker og procedurer. For eksempel, at sikre at dine IT-systemer, og de data som de indeholder, bruges og sikres korrekt.

Hvad der opnås ved at gøre det effektivt

Når du læser dette, har du sikkert allerede en idé om, hvad GRC er, og hvordan din organisation håndterer det. Men det kan være svært at forstå, hvordan det vil være gavnligt at have et effektivt IT GRC-program. Udover de mere konkrete fordele, såsom at spare penge ved undgå bøder for overtrædelser, og at øge effektiviteten ved at have et standardiseret system, er der nogle mere uhåndgribelige måder, hvorpå det vil være til gavn for din virksomhed.

IT GRC hjælper ledelsen til at tage beslutninger på et mere informeret grundlag
Det vil hjælpe ledelsen til at have bedre overblik og tage beslutninger på et mere informeret grundlag, baseret på et mere præcist syn på din organisations risici og holdning til overholdelse. Helt essentielt så giver det ledelsen en ramme for at afbalancere IT-operationer med det overordnede mål for organisationen.

Optimale IT-investeringer
At have et separat IT GRC-progam vil også hjælpe ledelsen til at foretage de mest optimale IT-investeringer. Faktisk, ifølge PWC, så har organisationer med mere IT-styring end gennemsnittet 20% højere lønsomhed sammenlignet med organisationer med dårlig styring.

Giver mere fleksibilitet
En IT GRC-ramme vil gøre gør organisationen bedre gearet til forandringer, fordi selvom der er udskiftninger af ansatte, leverandører og systemer, så vil din organisation have de rette værktøjer til at kunne tilpasse sig.

Men som med alle forandringer er det utrolig vigtigt for succesen af din organisations nye IT GRC-program, hvordan det implementeres.Hos Hays er vi eksperter i at hjælpe organisationer gennem vigtige forandringer med hjælp fra de rette folk. Vi kan hjælpe dig med at finde den rette digitale leder til at drive forandringen, og IT-specialisterne til at implementere rammen.

 

 

Visit out blog
Indsigt

Se flere blogindlæg

Vi har meget mere indsigt at dele ud af på vores blog!

Vores services
Services

Vi tilbyder

Læs mere om hvilke serviceydelser vi tilbyder – hvad end du har brug for nye medarbejdere, eksterne konsulenter eller rådgivning om din rekrutteringsproces.

Chat med en konsulent
Kontakt os

Kontakt en konsulent

Vil du høre mere, om hvordan vi kan hjælpe din virksomhed?