What Workers Want 2022
Nu live!

Danske medarbejdere skifter job som aldrig før. Den gennemsnitlige ansættelsestid bliver kortere, og motivationerne for at skifte job er ikke nødvendigvis de samme, som de tidligere har været viser en ny undersøgelse. 

Vi har hos Hays Danmark netop udgivet en rapport, som søger at besvare, hvorfor medarbejdere vælger at forlade deres job. Undersøgelsen er lavet på baggrund af besvarelserne fra mere end 500 respondenter på tværs af forskellige brancher. 

Ifølge undersøgelsen planlægger 54% af de adspurgte at skifte arbejde inden for det næste år. Mere tankevækkende er dog, at 42% af de ansatte, der aktivt søger nyt job, er tilfreds med deres nuværende.

“​​Manglen på arbejdskraft er nu så omfattende, at muligheden for at skifte job er rigtig stor. Det er nemt i dag. Man behøver ikke selv at være aktivt opsøgende. Så selvom man egentlig er tilfreds i sit job, er der bare stor efterspørgsel at lade sig friste af”, fortæller Hays’ Managing Director Vibe Puggaard, “Dygtige folk modtager en stor mængde direkte henvendelser fra andre virksomheder eller headhuntere, og mange benytter derfor anledningen til at benchmarke sig i forhold til markedet og afsøge deres muligheder”. 

Ønsker større balance mellem arbejdsliv og privatliv

Der er ingen tvivl om, at arbejdsmarkedet i de seneste år har oplevet mange op- og nedture i form af en pandemi, massive afskedigelser, rekordlave arbejdsløshedsrater, krig i Europa og en inflationsrate, der ikke er set i årtier. 

Særligt pandemien udviskede grænserne mellem arbejde og privatliv, hvilket også fremgår af undersøgelsen. Hele 54% af medarbejderne siger nemlig, at balancen mellem arbejde og privatliv er blevet vigtigere for dem siden pandemien.

Dette kan også være én af årsagerne til, at så mange medarbejdere vælger at skifte job. Balancen mellem arbejde og privatliv er blevet en af de vigtigste parametre for 64% af de adspurgte, når de overvejer en ny rolle. Dette ligger langt foran faktorer som eksempelvis fordelspakker eller jobsikkerhed. Ligeledes er løn kun blevet vigtigere for 23% af de adspurgte i de seneste par år.

“Der er stor fokus på fleksibilitet i arbejdslivet efter Covid-19, hvilket vi oplever, at mange virksomheder gerne vil give, men stadig har svært ved at få til at fungere i praksis. Der kan stadig være afvigelser mellem ønsker fra medarbejderen og hvad virksomheden har behov for”, fortæller Vibe Puggaard. 

Kræver ændringer i arbejdsstrukturen

Rapporten viser, at der er sket en differentiering mellem medarbejdernes ønsker, og hvad arbejdsgiverne kan tilbyde. Medarbejdernes behov har ændret sig, og de kræver derfor ændringer i arbejdsstrukturen.

Medarbejdere forventer i højere grad, at der bliver taget hensyn til deres ambitioner og behov. Hvis ikke arbejdsgiverne tager hensyn til dette, er medarbejderne ikke bange for at søge et nyt job. For at tiltrække og fastholde medarbejdere er arbejdsgivere nu nødsaget til at finde en balance mellem både materielle og immaterielle fordele ved arbejdspladsen. 

Men som rapporten understreger, er det blevet sværere at lede medarbejdere, da ikke to mennesker ønsker det samme eller kan ledes på samme måde.

En ensartet politik virker simpelthen ikke, hvis man vil tiltrække og fastholde toptalenter. Omvendt er det også svært at imødekomme alles behov og ønsker, især hvis det drejer sig om en stor organisation. Det er derfor afgørende at implementere fleksible og tilpasningsdygtige politikker, som ledere kan arbejde med på teamniveau.

“Rapporten peger på, at fastholdelse af medarbejdere bliver et af de vigtigste omdrejningspunkter, og dermed får kulturen i virksomhederne en afgørende betydning”, fortæller Vibe Puggaard.